Vůbec p r v n í, v českém jazyce vydané HITLERICUM© (publikace, která ve svém titulu nese Hitlerovo jméno), napsal JIŘÍ HRONEK (vlastním jménem Jiří Langstein, 1905-1987). Jeho knížku Adolf Hitler: z tajů a zákulisí německé politiky vydalo pražské Nakladatelství Jaroslav Šrámek v roce 1932. O životě a díle autora pojednává bakalářská práce M. Veličkové: Jiří Hronek: biografická studie osobnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, katedra mediálních studií, 2009.

HITLERICA ©

H I T L E R I C A I. (OBDOBÍ 1932-1945 - řazeno podle roku vydání)

HRONEK, J. Adolf Hitler: z tajů a zákulisí německé politiky. Praha: Jaroslav Šrámek, 1932 ● KŮRKA, V. Hitler a hitlerismus. Brno-Židenice: nákladem vlastním, 1932 ● BAUER, F. Hitlerova Třetí říše a náš stát. Praha: Osvěta, 1933 ● DINER-DÉNES, P. Marx či Hitler? Cesta Německa ke zhroucení. Praha: A. Svěcený, 1933 ● KRULIŠ, F. ed. Hnědá kniha o požáru říšského sněmu a Hitlerově teroru. Praha: Karel Borecký, 1933 ● FRANZ, K. Hitler nad Německem. Praha: Nákladem sen. J. Hakena, 1933 ● WIGHART, J. Německo pod Hitlerem. Praha: Volná myšlenka, 1933 ● JÄGER, H. Hitler a NSDAP bez masky: [pozadí německého fašismu]. Praha: Levá fronta, 1933 ● KLINGER, E. Kto porazí Hitlera. Bratislava: DAV, 1933 ● HNĚDÁ KNIHA V OBRAZECH. Praha: Karel Borecký, 1934 ● BALK, Th. Hitler Lenin: prvé tři měsíce. Praha: Nákladem sen. Jos. Hakena, 1934 ● HITLEROVA CESTA K MOCI: Hnědá kniha II. Praha: E. Pleskotová, 1934 ● HNĚDÁ SÍŤ: Hitlerovi agenti v zahraničí. Praha: Odeon, Fromek, 1935 ● HEIDEN, K. Adolf Hitler: Věk neodpovědnosti. Praha: Fr. Borový, 1936 ● OLDEN, R. Hitler. Praha: Čin, 1936 ● BAUER, F., ed. Můj boj: Hitler o sobě a svých cílech. Praha: Orbis, 1936 ● STEED, H. W. Hitler odkud a kam? Praha: Vesmír, 1936 ● STEED, H. W. Demokracie a diktatura: (Masaryk-Hitler). Praha: Vesmír, 1937  ● HEIDEN, K. Jeden muž proti Evropě. [Knihy Adolf Hitler]. Praha: Fr. Borový, 1937 ● BAUER, F., KOUDELKA, J. Státníci dneška, I. [Hitler…] Praha: L. Mazáč, 1937 ● ROBERTS, S. H. Hitlerovo panství. Praha: Čin, 1938 ● CO CHCE HITLER? Praha-Karlín (Královská 13): Josef Krosnař, 1938 ● DRTINA, P. Hitler contra Beneš. London: Čechoslovák, 1941 ● KAPP, R. Mírové dílo Adolfa Hitlera. Praha: Orbis, 1942 ●MORAVEC, F. Hitlerova ruská výprava. London: Čechoslovák, 1942 ● ZLOM, J. Adolf Hitler: z jeho života a díla. Praha: Školní nakl. pro Čechy a Moravu, 1942 ● KARLGREN, A. Henlein-Hitler a československá tragedie. Praha. Samcovo knihkupectví, 1945 ● VACHEK, E. Hitlerovo tažení proti Československu. Německá válka I. Praha: V. Neubert, 1945 ●Hitler v sovětské karikatuře: [Výstava - Topičův salon 28.VII.-12.VIII.1945]. Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1945 ● Hitler v sovětské karikatuře. [Karikatury sovětských umělců kolektivu Kukryniksy a B. Jefimova]. Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1945 ● URBAN, A. J. Hitler v říši pohádek. Praha: Svět práce, časopisové vydání, č. 12 až 22/23, 1945

 

             

 

H I T L E R I C A II. (OBDOBÍ 1946-1948 - řazeno podle roku vydání)

JEFIMOV, B. J. Hitler a jeho smečka: Karikatury. Praha: Nakladatelství Svazu přátel SSSR v Československu, 1946 ● URBAN, A. J. O Hitlerovi, Honzovi a SS-loupežnících. Praha: Athos, 1946 ● URBAN, A. J. O Hitlerovi, Honzovi a SS loupežnících: (Hitler v říši pohádek): Veselohra o třech dějstvích. Praha: A. Neubert, 1946 ● HITLER V SOVĚTSKÉ KARIKATUŘE. Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1946 ● RAUSCHNING, H. Mluvil jsem s Hitlerem. Praha: Nová osvěta, 1946 ● MANN, Th. et al. Desatero přikázání: deset kratších románů o Hitlerově válce proti mravnímu zákonu. Praha: Družstevní práce, 1947 ● TREVOR-ROPER, H. R. Poslední dny Hitlerovy. Praha: Aventinum, 1947 ● BECKMANN, R. Hitlerova válka proti Československu ve světle práva. Praha: Orbis, 1948 ● LION, J. Padělal jsem dolary: Tajemství Hitlerovy padělatelské dílny. Podle skutečných zážitků A. Burgera. Praha: nákladem vlastním, 1948 ● MENDELSSOHN, P. de. Hitlerovy plány na dobytí Evropy: několik pohledů na německou válečnou politiku v letech 1939-1945 ve světle norimberských dokumentů. Praha: Melantrich, 1948 ● PICARD, M. Hitler v nás.  Praha: Universum, 1948 

 
 
         
 

Pozn. HEINRICH HOFFMANN (1885-1957) byl německý fotograf a aktivní tvůrce nacistické propagandy. Jeho jméno je spojeno zejména s fotografiemi Adolfa Hitlera. V roce 1920 vstoupil do NSDAP, nedlouho poté jej Hitler jmenoval svým osobním oficiálním fotografemHoffmann se stal Hitlerovým stálým společníkem a blízkým přítelem. Mezi roky 1920–1945 vytvořil více jak 2,23 milionu záběrů vůdce. Jeho fotografie se objevovaly na poštovních známkách, pohledech, plakátech a obrázkových knihách. Po skončení druhé světové války byl odsouzen na čtyři roky vězení. Po propuštění v roce 1950 se usadil v Mnichově, kde zemřel o 7 let později ve věku 72 let.

 
 
 
         
               

SEZNAM ORIGINÁLNÍCH HOFFMANNOVÝCH PUBLIKACÍ: Das braune Heer. 100 Bilddokumente: Leben, Kampf und Sieg der SA und SS. Geleitwort von A. Hitler. Berlín: Zeitgeschichte Verlag, 1932; Hitler über Deutschland. Mnichov: Franz Eher, 1932; Adolf Hitler: Bilder aus dem Leben des Führers. Cigaretten-Bilderdienst Altona. Hamburg/Bahrenfeld, 1933; Deutschland erwacht. Hamburk, Cigaretten-Bilderdienst, 1933; Jugend um Hitler. 120 Bilddokumente aus der Umgebung des Führers. Geleitwort B. von Schirach. Berlín: Zeitgeschichte Verlag, 1934; Hitler in seinen Bergen. 86 Bilddokumente aus der Umgebung des Führers. Geleitwort Baldur von Schirach Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935; Dr. Robert Ley und sein Weg mit dem deutschen Arbeiter zum Führer. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935; Für Hitler bis Narvik. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935; Hitler wie ihn keiner kennt. 100 Bild-Dokumente aus dem Leben des Führers. Berlín: Zeitgeschichte Verlag, 1935; Hitler abeits vom Alltag. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935; Die Olympischen Spiele 1936. 100 Raumbild-Aufnahmen von Heinrich Hoffmann. Diessen a. A., Raumbild-Verlag. Schönstein, 1936; München. Die Hauptstadt der Bewegung. Verlag: Raumbild-Verlag, 1937; Mussolini erlebt Deutschland. Mnichov: Verlag Heinrich Hoffmann, 1937; Hitler in seiner Heimat. Berlín: Zeitgeschichte Verlag & Vertriebs-Ges. m.b.H., 1938; Hitler bei dem deutschen SportfestHitler bei dem deutschen Turn- und Sportfest Breslau 1938, Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1938; Hitler baut Grossdeutschland. Im Triumph von Königsberg nach Wien. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1938; Parteitag Großdeutschland. Bilddokumente vom Reichsparteitag zu Nürnberg. Geleitwort Dr. Otto Dietrich. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1938; Hitler holt die Saar heim. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1938; Hitler in Italien. 126 Bilder. Geleitwort von Reichspressechef Dr. Otto Dietrich. Mnichov: Verlag Heinrich Hoffmann, 1938; Ein Volk ehrt seinen Führer. Der 20. April 1939 im Bild. Berlín: Berlín: Zeitgeschichte Verlag & Vertriebs-Ges. m.b.H., 1939; Hitler befreit Sudetenland. Geleitwort (von) Konrad Henlein. Berlín: Zeitgeschichte Verlag & Vertriebs-Ges. m.b.H., 1939; Mit Hitler in Polen. Geleitwort Generaloberst Keitel. Berlín: Zeitgeschichte Verlag, 1939; Hitler in Böhmen-Mähren-Memel. Geleitwort Joachim von Ribbentrop. Berlín: Zeitgeschichte Verlag & Vertriebs-Ges. m.b.H., 1939; Das Antlitz des Führers. Geleitwort von Baldur von Schirach. Berlín: Zeitgeschichte Verlag, 1939; Mit Hitler im Westen. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1940; Grossdeutschland im Weltgeschehen: Tagesbilderberichte 1939. Berlín: Joh. Kasper & Co., 1940; Wie die Ostmark ihre Befreiung erlebte. Adolf Hitler und sein Weg zu Großdeutschland. Berlín: Heinrich Hoffmann Verlag, 1940; Der grosse deutsche Feldzug gegen Polen: eine Chronik des Krieges in Wort und Bild. Wien: A. Franz Göth & Sohn, 1940; Berlin. Berlin: Heinrich Hoffmann Verlag, 1940;ME 109 der siegreiche deutsche Jäger. Entwicklung. Bau. Einsatz. Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Messerschmitt A.G., Heinrich Hoffmann Verlag, München, 1941; Deutscher Osten: Land der Zukunft. Mnichov: Heinrich Hoffmann Verlag, 1942; Werkgemeinschaft von heute: ein Bildbericht über die sozialen Leistungen der Ernst Heinkel-Flugzeugwerke G.m.b.H. Mnichov: Heinrich Hoffmann Verlag, 1942, Grosse deutsche Kunstausstellung. Wien: Heinrich Hoffmann, 1942

 

HOFFMANNOVY PUBLIKACE V ČEŠTINĚ: Adolf Hitler. Praha: Naše vojsko, 2010 Hitler ve své vlasti. Praha: Naše vojsko, 2008 Hitlerův francouzský triumf. Praha: Naše vojsko, 2008  S Hitlerem v Polsku. Praha: Naše vojsko, 2010  Hitler buduje velké Německo. Praha: Naše vojsko, 2010 Hitler osvobozuje Sudety. Praha: Naše vojsko, 2011  Hitler stranou všedního dne. Praha: Naše vojsko, 2011 Mládež kolem Hitlera. Praha: Naše vojsko, 2010  Adolf Hitler. Obrazy ze života vůdce. Praha: Naše vojsko, 2010

SÉRIE 26 MINIKNIH (5 x 5 cm, 39 s., četné vyobrazení. Berlín:   Das Winterhilfswerk  des Deutschen Volkes, 1940) 

 
 
 
 
 

Na počest TAG DER WEHRMACHT vyšla v zimě 1942-1943 série 20 knih o (padlých) hrdinech wehrmachtu (Helden der Wehrmacht). 20x Miniatur Heft, 12 s., 3 vyobrazení, Berlín, Kriegswinterhilfswerk des Deutschen Volkes. (Galerie nositelů Rytířského kříže Železného kříže (něm. Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, německé vyznamenání, které zřídil v září 1939 Adolf Hitler. Vyznamenání je o stupeň vyšší než Železný kříž).

           
 

 

Heft 1 Helmut Arpke 1917-1942 Heft 2 Gerhard Ball 1908-1941 Heft 3 Oskar von Boddien 1900-1942 Heft 4 Kurt von Briesen 1886-1941 Heft 5 Hubert Brinkforth 1916-1942 Heft 6 Kurt Christel 1889-1942 Heft 7 Engelbert Endrass 1911-1941 Heft 8 Karl Jurgens 1911-1941 Heft 9 Rolf Kaldrack 1913-1942 Heft 10 Gerhard Koeppen 1918-1942 Heft 11 Otto Lancelle 1885-1941 Heft 12 Heinz-Jürgen Lütje 1918-1941 Heft 13 Werner Mölders 1913-1941 Heft 14 Georg von Neufville 1883-1941 Heft 15 Wilhelm von Peter 1899-1941 Heft 16 Gerd Pleiss 1915-1941 Heft 17 Günther Prien 1908-1941 Heft 18 Heinrich Schwarting 1888-1941 Heft 19 Günter Schwartzkopff 1898-1940 Heft 20 Franz Wieting 1911-1941 

KNOPPOVY PUBLIKACE O HITLEROVI 

GUIDO KNOPP (1948) prof. Dr. je německý novinář, publicista, historik, zabývající se studiem moderních dějin. Studoval historii, politologii a publicistiku ve Frankfurtu, Amsterdamu a Würzburgu. V roce 1976 začal jako redaktor ve vydavatelství Burda, pracoval v zahraničním oddělení novin Welt am Sonntag a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Od roku 2000 ve státní německé televizi ZDF. V roce 1984 tu vytvořil redakci současných dějin. O TÉMATECH, KTERÝM SE VĚNOVAL NA OBRAZOVCE, PÍŠE I KNIHY  GUIDO KNOPP DNES PATŘÍ K NEJZNÁMĚJŠÍM NĚMECKÝM HISTORIKŮM. ZABÝVÁ SE PŘEDEVŠÍM OBDOBÍM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NACISMEM A OSOBOU ADOLFA HITLERA. ŘADA JEHO PUBLIKACÍ VYŠLA I U NÁSHitler Praha: Knižní klub, 1998, Hitler Praha: Euromedia Group - Ikar, 2005, Hitler Pět tváří jeho osobnosti Praha: Ikar, 2013, Atentáty na Hitlera Praha: Ikar, 2007, Hitlerova mládež: ztracená generace Praha: Ikar, 2003, Hitlerovi manažeři Praha: Ikar, 2006, Hitlerovi stoupenci: zločinci a vykonavatelé Praha: Ikar, 2004, Hitlerovi válečníci Praha: Ikar, 2010, Hitlerovy obdivovatelky a Marlene ,Praha: Ikar, 2002

HITLERICA NAKLADATELSTVÍ GRADA

         

10 vůdců, kteří změnili svět [hitler] 100 + 1 světoznámých mužů. [adolf hitler] 11 důvodu proč adolf hitler nevyhrál válku 30. 1. 1933. nástup hitlera k moci-začátek konce československa 42 atentátů na hitlera a naslouchali pro hitlera: tajná říšská záležitost a zapomenuti vejdeme do dějin. němci proti hitlerovi adolf hitler - cesta k moci adolf hitler - jeden muž proti evropě. adolf hitler 1., 2. adolf hitler a jeho cesta k moci adolf hitler a ti druzí. filmové obrazy zla adolf hitler, jak jej neznáme adolf hitler, můj přítel z mládí adolf hitler adolf hitler adolf hitler. ilustrovaný životopis adolf hitler. obrazy ze života vůdce adolf hitler. obrazy ze života vůdce adolf hitler. zemřel v roce 1962 v argentině? adolf hitler: deníky druhá kniha: (nepublikované pokračování mein kampfu): očima dneška. adolf hitler: deníky adolf hitler: studie vyvolencovy krycí legendy: (poznámky k životopisné legendě) adolf hitler: věk neodpovědnosti adolf hitler: věk neodpovědnosti: život diktátorův adolf hitler: z jeho života a díla adolf hitler: z tajů a zákulisí německé politiky adolf hitler: životopis führera akta hitler apokalypsa hitler atentát na hitlera v jihlavě? atentát na hitlera. stauffenberg a 20. červenec 1944 atentát na hitlera: muži 20. července atentáty na hitlera atentáty na hitlera. spiklenci, vrahové a diktátor, který unikl smrti berlín za hitlera berlínské hry: olympijský sen ukradený hitlerem bicanovo tajemství kanonýrem za masaryka, hitlera, čepičky blitzkrieg. od hitlerova nástupu po pád dunkerque bolševismus od mojžíše po lenina. rozhovor mezi adolfem hitlerem a mnou o židovské otázce bouře na dněpru. žukov, stalin a porážka hitlerovy bleskové války bratrstvo neohrožených byl hitler nemocný? závěrečný nález byl jsem hitlerův poslední rekrut byl jsem osobním strážcem adolfa hitlera byl jsem u hitlerjugend claus shenk hrabě stauffenberg, strůjce atentátu na hitlera co chce hitler?: odpověď komunistů na hitlerovu řeč: nevydat republiku hitlerovi ctitelé katastrof a hitlerova tužka červen 1941. hitler & stalin československo mezi stalinem a hitlerem. československo v době ohrožení fašismem a hitlerovskou agresí (1933-1937) češi a němci společně proti hitlerovi. ďáblovy pokušitelky. hitler a ženy demokracie a diktatura: (masaryk-hitler) démon z jiného světa: pátrání po tajemství adolfa hitlera. desatero přikázání deset románů o hitlerově válce proti mravnímu zákonu diktátoři v zrcadle medicíny. napoleon - hitler - stalin diktátoři. hitlerovo německo, stalinovo rusko do posledního okamžiku. vzpomínky hitlerovy sekretářky dobyvatelé: roosevelt, truman a zničení hitlerova německa doma u hitlerů: (hitlerovic kuchyň) dopisy hitlerovi dvaapadesát hitlerů eva braunová v hitlerově soukromí eva braunová. 15 let s hitlerem eva braunová. život s hitlerem generálové a hitler génius průměrnosti: nová fakta a pohledy na hitlerův konec gestapo. historie hitlerovy tajné policie 1933-1945 henlein - hitler a československá tragedie hermann göring. hitlerův paladýn s janusovskou tváří historie ss. hitlerovy neslavné legie smrti hitler - lenin: prvé tři měsíce hitler – stalin. život v obrazech hitler a appeasement hitler a hitlerismus. hitlerův život, n. s. d. a. p., jeho politika atd. hitler a holocaust hitler a churchill – taje vůdcovství hitler a jeho smečka karikatury hitler a jeho smečka: karikatury hitler a konec třetí říše hitler a nsdap bez masky: [pozadí německého fašismu hitler a síla estetiky hitler a spojené státy 1939-1941 hitler a stalin: paralelní životopisy hitler a tajné spoločnosti hitler a ženy: milostný život adolfa hitlera hitler buduje velké německo. mezi královcem a vídní hitler contra beneš hitler jako vojevůdce. byl hitler „největším strategickým géniem“? hitler nad německem hitler osvobozuje sudety hitler před branami hitler se na vás usmívá hitler stranou všedního dne hitler v čechách. 103 hodin den po dni, minutu po minutě hitler v nás hitler v roli vojevůdce hitler v sovětské karikatuře hitler ve faktech hitler žije, chyťte ho! hitler, "čeští němci" a protektorát hitler, odkud a kam? hitler hitler. hitler hitler hitler hitler hitler. pět tváří jeho osobnosti hitler. tváře diktátora. hitler: 1836-1945: nemesis hitler: 1889-1936: hybrishitler: člověk a vojevůdce hitler: génius průměrnosti hitler: kompletní životopis hitler: projevy hitler: vůdce a lid. hitlerland hitlerova arktická válkahitlerova armáda 1939-1945. vojáci, výzbroj a organizace hitlerova armáda. vojáci, nacisté a válka ve třetí říši hitlerova armáda: vývoj a struktura německých ozbrojených sil hitlerova černá garda hitlerova dcera hitlerova dieta hitlerova kněžka hitlerova mladá garda: dějiny hitlerjugend hitlerova mládež útočí: z historie pluku ss wotan. hitlerova mládež. hitlerjugend 1933-1945 hitlerova mládež: ztracená generace hitlerova nenávist k židům. klišé a skutečnost hitlerova odložená válka za zničení čsr hitlerova ofenzíva – ardeny. hitlerova olympiáda olympijské hry 1936 v berlíně hitlerova olympiáda: historie nacistických her roku 1936 hitlerova ponorková válka. pronásledovatelé 1939-1942 hitlerova první válka hitlerova ruská výprava hitlerova říše. nacistická vláda v okupované evropě hitlerova sbírka v čechách 1. hitlerova sbírka v čechách 2 hitlerova smrt: nejnovější fakta z ruských tajných archivů hitlerova smrtelná choroba a další tajemství nacistických vůdců hitlerova soukromá knihovna hitlerova třetí říše a náš stát hitlerova válka a válečná stezka let 1933-1945 hitlerova válka proti československu ve světle práva hitlerova válka. druhá světová válka ve světle plánů a rozhodnutí adolfa hitlera hitlerova vídeň. diktátorova učednická léta hitlerova závěť hitlerovi agenti hitlerovi češi hitlerovi generálové včera a dnes hitlerovi generálové vypovídají hitlerovi generálové hitlerovi manažeři hitlerovi milionáři hitlerovi nepřátelé hitlerovi obdivovatelky a marlene hitlerovi odsouzenci hitlerovi padělatelé hitlerovi pomocníci hitlerovi renegáti hitlerovi satrarpové hitlerovi stoupenci. zločinci a vykonavatelé hitlerovi šakali hitlerovi tajní bankéři hitlerovi válečníci hitlerovi vědci. věda, válka a smlouva s ďáblem hitlerovi vikingové hitlerovi vizionáři hitlerovi zahraniční katani hitlerovi žoldnéři hitlerovo alpské útočiště hitlerovo německo. život v období třetí říše hitlerovo panství hitlerovo rakousko. jedna říše, jeden národ hitlerovo špionážní eso a abwehr hitlerovo vlčí doupěti hitlerovští generálové pod americkou vlajkou hitlerovy děti hitlerovy elitní jednotky hitlerovy hlavní stany: z pivnice do bunkru, 1920-1945 hitlerovy horské jednotky hitlerovy možnosti hitlerovy plány na dobytí evropy hitlerovy rozhodující bitvy hitlerovy rozhovory u kulatého stolu hitlerovy speciální jednotky hitlerovy svaté relikvie hitlerovy tajné zbraně hitlerovy tanky na východě hitlerovy úderné skupiny hitlerovy zahraniční divize. waffen ss v letech 1940-1945 hitlerovy ženy hitlerův bastard. cesta peklem nacistického německa a stalinova ruska hitlerův černý řád. die waffen - ss hitlerův francouzský triumf hitlerův gladiátor hitlerův houslista. hitlerův kat na východě: odilo globocnik hitlerův konec. legendy a dokumenty hitlerův korunní princ hitlerův můj boj očima historiků hitlerův mýtus. obraz a skutečnost ve třetí říši hitlerův papež hitlerův pianista hitlerův světový názor. hitlerův ušlechtilý žid. hitlerův výklad vzniku okupace 15. 3. 1939 hitlerův výsadkář. život a boje rudolfa witziga hitlerův vzestup a pád. hjalmar schacht. vzestup a pád hitlerova nejmocnějšího bankéře.  hnědá kniha o požáru říšského sněmu a hitlerově teroru. chtěli jsme zabít hitlerailustrovaná historie nacismu. vzestup a pád adolfa hitlera. jak jsem přispěl k hitlerovu páduje hodně hitlera ve wagnerovi: kapitoly z estetické politiky. jeden muž proti evropě: knihy adolf hitler, život diktátorův, díl druhýjochen peiper. hitlerův muž. karikatury sovětských umělců kolektivu kukryniksy a b. jefimova]kdo financoval nástup hitlera k moci:1919-1933. kdo podporoval hitlera. společenský souhlas a režimní nátlak. kdo pomáhal hitlerovi: ze vzpomínek sovětského velvyslanceklidně mi říkej paní hitlerovákomando: hitlerovské diverzní akce. komunisté břeclavska v boji proti hitlerovskému fašismu konec: poslední dny hitlerova hlavního stanu krev a voda. sabotování hitlerovy bombykrvavé země. evropa mezi hitlerem a stalinemkto porazí hitlera. květiny pro hitlera. leni riefenstahlová. život a dílo „hitlerovy filmařky"lenin, stalin & hitlerlesní zámek aneb hitlerův přízraklétající talíř pro hitlera. létali pro führeralevicové smýšlení: [od de sada a marxe k hitlerovi a pol potovi]. lži o hitlerovi. proces s největším popíračem holocaustumachiavelistické etudy: (hitler)  marx či hitler?: cesta německa ke zhroucení.  milovaly vůdce. jak ženy zbožňovaly hitleramírové dílo adolfa hitlera. mládež kolem hitleramluvil jsem s hitlerem. moje tajná válka s hitlerem. monology ve vůdcově hlavním stanu 1941-1944. moskva 1941: hitlerova první porážka. můj boj = [mein kampf]: hitler o sobě a svých cílech. můj boj.  můj bojmůj boj. hitler o sobě a svých cílech. můj život s hitlerem, stalinem a havlem. muž, který stvořil hitlera. zrození vůdce. muži a stroje proti přívalu. stíhači raf a hitler.  muži kolem hitlera. muži za hitlerem. architekti hrůzy. nacistická okultní válka-hitlerova smlouva se silami zla. největší tajemství adolfa hitlera. němci proti hitleroviněmci proti hitlerovi: některá svědectví o protifašistickém hnutí němců v letech 1933-1945. německá válka i. hitlerovo tažení proti československu. německo pod hitlerem. noc dlouhých nožů. osudový zvrat v hitlerovské éřenový kancléř v sousedství. ohlasy české politické scény na nástup hitlera k mocioběti hitlerovské okupace a války 1939-1945 v okrese karviná. obchod s hitlerem aneb tajemství hitlerových deníkůobsazení sudet wehrmachtem a návštěva adolfa hitlera ve zlatých horáchod bismarcka k  hitlerovi / pohled zpět. od hitlera k trumanovi. okultní kancléř. hitler a nacismus jako esoterický fenomén. osterovo spiknutí v roce 1938: neznámý příběh s cílem zabít hitlera osudová cesta adolfa hitlera  k mocipadělal jsem dolary. tajemství hitlerovy padělatelské dílny. pakty stalina s hitlerem: výběr dokumentů z let 1939 a 1940hitlerovy hrozivé zbraně. od v-1 k létajícímu stroji vimanapaměti hitlerova tlumočníka 1935-1945. patrioti proti hitlerovi. cesta k 20. červenci 1944. dokumentární a scénická rekonstrukcepeníze od hitlera. píča, hovna, hitler, praha. podraz na hitlera a hesse polské tažení - hitler a stalin rozbíjejí polsko. porušení slova. hitler, stalin a druhá světová válka. poslední akce. jak skončil hitler a jeho klikaposlední dny adolfa hitleraposlední dny adolfa hitleraposlední dny hitlerovy říše.  poslední dny hitlerovy. poslední dny hitlerovyposlední dny hitlerovypravdivý příběh herrmanna hitlera-syna hitlera. proč holocaust. hitlerova mesianistická vraždapronásledování hitlera. protihitlerovská koalice a jednota německa přátelství navzdory hitlerovi. přežil jsem hitlera praha případ hitlerových zubů, ponorek, letadel, charakteru a sebevraždypsychoanalýza osobnosti adolfa hitlera – život a legenda. psywar 1938: první psychologická válka moderní doby. sudetská válka. hitler proti československu, 20. květen-30. září 1938. reinhard heydrich. hitlerův kat. rommelovo spiknutí. pozadí přípravy atentátu na adolfa hitlera. rozmluvy s hitlerem. rytíři z východu. příběh o netvoru hitlerovi a hrdinné sovětské armáděs diplomatickou misí k hitlerovi. s hitlerem v bunkru 23. července 1944-29. dubna 1945s hitlerem v polskus r a f proti hitlerovi. letci z hané v době druhé války. sebevražda. proč zaútočil hitler na sovětský svaz?  složka hitler. základní fakta. smrt hitlerova jasnovidcesmrt ve vůdcově bunkru: hitlerovy poslední dny. souboj titánů. jak rudá armáda zastavila hitlera. soumrak vlčího doupěte: atentát na hitlera 20. července 1944spálil jsem adolfa hitlera. vzpomínky hitlerova osobního řidiče. společně proti hitlerovi a henleinoviss - hitlerův nástroj teroru.    ss - hitlerova černá gardastátníci dneška. první díl. hitler-mussolini-roosevelt-stalin. stauffenberg. pokus zabít hitlerastauffenberg: muž, který chtěl zabít hitlerastephanie von hohenlohe. hitlerova židovská špionkasudetští němci proti hitlerovi. svatý stolec a hitlerovo německotady hitler biografický román. tajemství o. čechovové. byla hitlerova oblíbená herečka špionkou? tajní spojenci adolfa hitlera 1933–1945. temné charisma adolfa hitlera. cesta do propasti. třetí říše 1933-1946. statistické údaje o hitlerově německu. tyrani: 100 největších despotů a diktátorů v dějinách. [hitler]úhlavní přátelé. osudová spojení: stalin - trockij, hitler - röhm, gottwald - slánský v hitlerově bunkruv hitlerově objetí. v mé paměti. memoáry fotografky a filmové režisérky, která pracovala pro hitlerav srdci třetí říše. paměti hitlerova architekta a ministra zbrojního průmyslu. v zahradě bestií, zákulisí diplomacie v hitlerově německu. válka z druhého břehu. vzestup a pád německé armády očima hitlerových generálůvatikán a hitler. tajné archivy ss ve službách třetí říše. hitlerovy zahraniční jednotkyvelkoadmirál dönitz. hitlerův dědic a hrdina ponorkové válkyvelký plán. hitlerovi vědci a holocaust. velvyslancem na hitlerově dvořevítězové. eisenhower a jeho chlapci. bojovníci druhé světové válkyvůdcové. []adolf hitler. východní fronta. hitlerova válka v rusku. vznik a pád třetí říše. historie hitlerovského německa. vzpomínky hitlerovy pokojské werwolfové. hitlerova poslední tajná zbraň. zabil jsem adolfa hitlera zajatkyní stalina i hitlera zápisky válečné tlumočnice o válce, jak jsem ji viděla, počínaje bitvou o moskvu až po poslední dny v hitlerově bunkru, a o stalinově pokusu přepsat dějiny po svém. zápisky z vůdcova hlavního stanu. zlikvidujte rommela. tajná britská akce s cílem zbavit se hitlerova generála. ztracený život evy braunové. ženy nacistů ženy nacistů - eva hitlerová.  ženy nacistůi 

 

 

 

 

 


 


 

 

(nd), Berlin, Germany, 1 3/4" x 1 3/8", pictorial paper boards