[Výstava - Topičův salon , 1945] Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1945