H I T L E R I C A JSOU KNIHY, KTERÉ V TITULU NEBO PODTITULU MAJÍ UVEDENO HITLEROVO JMÉNO ZAHRNUJÍ OBDOBÍ 86 LET JEJICH VYCHÁZENÍ V ČEŠTINĚ, TJ. OD PRVNÍ KNIHY Z ROKU 1930 AŽ PO KNIHY ROKU 2018. JE ZDE I NĚKOLIK MÁLO DALŠÍCH KNIH, KTERÉ SICE PŘÍMO HITLEROVO JMÉNO V NÁZVU NEOBSAHUJÍ, ALE HITLER JE V NICH STŘEDEM KLÍČOVÝCH ÚVAH A KLÍČOVÝCH INFORMACÍ.

H I T L E R I C A 1930 - 1945

BALK, Th. Hitler Lenin: prvé tři měsíce. Praha: Nákladem sen. Jos. Hakena, 1930

HRONEK, J. Adolf Hitler: z tajů a zákulisí německé politiky. Praha: Jaroslav Šrámek, 1931

KŮRKA, V. Hitler a hitlerismus. Brno-Židenice: nákladem vlastním, 1932

JÄGER, H. Hitler a NSDAP bez masky: [pozadí německého fašismu]. Praha: Levá fronta, 1933

KISCH, E. E. Zajatec Hitlerův. Praha: Levá fronta, 1933

KLINGER, E. Kto porazí Hitlera. Bratislava: Časopis DAV, 1933

FRANZ, K. Hitler nad Německem. Praha: Nákladem sen. J. Hakena, 1933

DINER-DÉNES, P., KEIL, E. Marx či Hitler? Cesta Německa ke zhroucení. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1933

DINER-DÉNES, P. Proti hitlerismu a jeho zvěrstvům. Praha: Solidarita, Koliš a spol., 1933

BAUER, F. Hitlerova Třetí říše a náš stát. Praha: Osvěta, 1933

HNĚDÁ KNIHA O POŽÁRU ŘÍŠSKÉHO SNĚMU a Hitlerově teroru. Praha: Borecký, 1933

HNĚDÁ KNIHA V OBRAZECH: 75 fotografických dokumentů na 24 listech o zapálení říšského sněmu a Hitlerově teroru. Praha: Karel Borecký, 1934

HITLEROVA CESTA K MOCI: Hnědá kniha II. Praha: E. Pleskotová, 1934

HNĚDÁ SÍŤ: jak pracují a připravují válku Hitlerovi agenti v zahraničí. Praha: Fromek, 1935

STEED, H. W. Hitler odkud a kam? Praha: Vesmír, 1936

HEIDEN, K. Adolf Hitler: věk neodpovědnosti. Praha: Fr. Borový, 1936

BAUER, F. Můj boj: Hitler o sobě a svých cílech. Praha: Orbis, 1936

OLDEN, R. Hitler. Praha: Čin, 1936

STEED, H. W. Demokracie a diktatura: (Masaryk-Hitler). Praha: Vesmír, 1937

BAUER, F., KOUDELKA, J. Státníci dneška. První díl, Hitler-Mussolini-Roosevelt-Stalin. Praha: L. Mazáč, 1937

HEIDEN, K. Jeden muž proti Evropě. [Knihy Adolf Hitler, Život diktátorův, Díl druhý]. Praha: Fr. Borový, 1937

ROBERTS, St. H. Hitlerovo panství. Praha: Čin, 1938

HEIDEN, K. Adolf Hitler: Věk neodpovědnosti. Praha: Fr. Borový, 1938

CO CHCE HITLER? Odpověď komunistů na Hitlerovu řeč: Nevydat republiku Hitlerovi! Praha-Karlín (Královská 13): Josef Krosnař, 1938

DRTINA, P. Hitler contra Beneš: pět rozhlasových projevů Dr. Prokopa Drtiny. London: Čechoslovák, 1941

KAPP, R. Mírové dílo Adolfa Hitlera. Praha: Orbis, 1942

MORAVEC, F. Hitlerova ruská výprava. Londýn: Čechoslovák, 1942

ZLOM, J. Adolf Hitler: z jeho života a díla. Praha: Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1942

KARLGREN, A. Henlein-Hitler a československá tragedie. Praha: Samcovo knihkupectví, 1945

VACHEK, E. Hitlerovo tažení proti Československu. Německá válka I. Praha: V. Neubert, 1945

Hitler v sovětské karikatuře: [Výstava - Topičův salon 28.VII.-12.VIII.1945] [Předmluvu napsal Emanuel Famíra] Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1945

Hitler v sovětské karikatuře / [karikatury sovětských umělců kolektivu Kukryniksy a B. Jefimova] Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1945

URBAN, A. J. Hitler v říši pohádek. Časopisecké vydání: Svět práce, roč. 1/1945, č. 12-23 [Il. Jiří Brdečka

Adolf Hitler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Braune Heer. 100 Bilddokumente: Leben, Kampf und Sieg der SA und SS. Geleitwort von A. Hitler. Berlín: Zeitgeschichte Verlag, 1932 Adolf Hitler: Bilder aus dem Leben des Führers. Cigaretten-Bilderdienst Altona. Hamburg/Bahrenfeld, 1933 Jugend um Hitler. 120 Bilddokumente aus der Umgebung des Führers. Geleitwort B. von Schirach. Berlín: Zeitgeschichte Verlag, 1934 Hitler in seinen Bergen. 86 Bilddokumente aus der Umgebung des Führers. Geleitwort Baldur von Schirach. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935 Dr. Robert Ley und sein Weg mit dem deutschen Arbeiter zum Führer. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935 Hitler bei dem Deutschen Sportfest. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935 Hitler bei dem Deutschen Sportfest. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935 Für Hitler bis Narvik. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935 Hitler wie ihn keiner kennt. 100 Bild-Dokumente Aus dem Leben des Führers. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935 Hitler in seinen Bergen. 86 Bilddokumente aus der Umgebung des Führers. Geleitwort Baldur von Schirach. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935 Hitler wie ihn keiner kennt. 100 Bild-Dokumente Aus dem Leben des Führers. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935 Dr. Robert Ley und sein Weg mit dem deutschen Arbeiter zum Führer. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935 Für Hitler bis Narvik. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935 Hitler abseits vom Alltag. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1935 Mussolini erlebt Deutschland. Mnichov: Verlag Heinrich Hoffmann, 1937 Hitler abseits vom Alltag. 100 Bilddokumente aus der umgebung des Führers. Berlín: Zeitgeschichte Verlag & Vertriebs-Ges. m.b.H., 1937 Hitler in seiner Heimat. Berlín: Zeitgeschichte Verlag & Vertriebs-Ges. m.b.H., 1938 Hitler baut Grossdeutschland. Im Triumph von Königsberg nach Wien. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1938 Parteitag Großdeutschland. Bilddokumente vom Reichsparteitag zu Nürnberg 1938. Geleitwort Dr. Otto Dietrich. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1938 Hitler baut Grossdeutschland. Im Triumph von Königsberg nach Wien. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1938 Hitler holt die Saar heim. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1938 Hitler holt die Saar heim. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag 1938 Hitler in Italien. 126 Bilder. Geleitwort von Reichspressechef Dr. Otto Dietrich. Mnichov: Verlag Heinrich Hoffmann, 1938 Ein Volk ehrt seinen Führer. Der 20. April 1939 im Bild. Berlín: Berlín: Zeitgeschichte Verlag & Vertriebs-Ges. m.b.H., 1939 Hitler befreit Sudetenland. Geleitwort (von) Konrad Henlein. Berlín: Zeitgeschichte Verlag & Vertriebs-Ges. m.b.H., 1939 Mit Hitler in Polen. Geleitwort Generaloberst Keitel. Berlín: Zeitgeschichte Verlag, 1939 Hitler in Böhmen-Mähren-Memel. Geleitwort Joachim von Ribbentrop. Berlín: Zeitgeschichte Verlag & Vertriebs-Ges. m.b.H., 1939 Ein Volk ehrt seinen Führer. Der 20. April 1939 im Bild. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1939 Das Antlitz des Führers. Geleitwort von Baldur von Schirach. Berlín: Zeitgeschichte Verlag, 1939 Mit Hitler im Westen. Berlín: Zeitgeschichte-Verlag, 1940