PRAGENSIA

ZMIZELÁ PRAHA: KOMPLETNÍ EDICE (1945-1948)

 

 
 

 

ZMIZELÁ PRAHA: KOMPLETNÍ EDICE (1945-1948)

ŠTECH, V., WIRTH, Z., ZMIZELÁ PRAHA 1, Staré a Nové Město s Podskalím. Praha: V. Poláček, 1945

MERHOUT, C., WIRTH, Z., ZMIZELÁ PRAHA 2, Malá Strana a Hradčany. Praha: V. Poláček, 1946

VOLAVKOVÁ, H. ZMIZELÁ PRAHA 3, Židovské město. Praha: Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1947

POCHE, E., WIRTH, Z., ZMIZELÁ PRAHA 4, Vyšehrad a zevní okresy. Praha: Nakl. V. Poláčka, 1947

WIRTH, Z., ZMIZELÁ PRAHA 5, Opevnění Prahy, ztráty na památkách. Praha: Nakl. V. Poláčka, 1948

NOVOTNÝ, A. ZMIZELÁ PRAHA 6, Graf. pohledy Prahy: 1493-1850 [1]. Praha: V. Poláček, 1945

NOVOTNÝ, A. ZMIZELÁ PRAHA 6, Graf. pohledy Prahy: 1493-1850 [2, přílohy]. Praha: V. Poláček, 1945

ZMIZELÁ PRAHA: KOMPLETNÍ EDICE (NAKL. PASEKA 2000-2004)

WIRTH, Z., ŠTECH, V. V., VOJTÍŠEK, V. Zmizelá Praha - 1. Staré a Nové město a Podskalí. Praha: Paseka 2000

WIRTH, Z., MERHOUT, C. ZMIZELÁ PRAHA - 2. Malá Strana a Hradčany. Praha: Paseka 2000

VOLAVKOVÁ, H. Zmizelá Praha - 3. Židovské město pražské Praha: Paseka 2000

WIRTH, Z., POCHE, E. ZMIZELÁ PRAHA – 4 Vyšehrad a zevní okresy Prahy, Praha: Paseka 2000

WIRTH, Z., ZMIZELÁ PRAHA – 5. Opevnění, Vltava a ztráty na památkách 1945. Praha: Paseka 2000

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Dodatky I, Historický střed města. Praha: Paseka, 2003

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Dodatky II, Historická předměstí: pravý břeh Vltavy. Praha: Paseka, 2003

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Dodatky III, Historická předměstí: levý břeh Vltavy. Praha: Paseka, 2004

 

 

 

 

 

 

ŠTECH, V. V. Zmizelá Praha. I, Staré Město. 1. vyd. Praha: F. Topič, 1916. 2 l., IV, 40 s. Umělecké památky; sv. 1.

ŠTECH, V. V. Zmizelá Praha. I, Staré Město. 2. vyd. Praha: F. Topič, 1918. 2 l., IV, 40 s. Umělecké památky; sv. 1.
ŠTECH, V. V. Pražská domovní znamení = [Prager Hauszeichen.] [Sv. 1]. 2., opr. vyd. Praha: Václav Poláček, 1943. 7 s., [32] s. obr. příl. Umělecké památky. Řada I; sv. 18.
ŠTECH, V. V. Pražská domovní znamení = [Prager Hauszeichen.] [Sv. 2]. 1. vyd. V Praze: V. Poláček, 1943. s. 10-16, [32] s. obr. příl. Umělecké památky. Řada I; sv. 19.

    

Agnel, A. (2009). Jung: Vášeň toho druhého. Praha: Levné knihy.

Alberti, C., & Sauret, M.-J. (2007). Psychoanalýza. Praha: Levné knihy.

Camus, J.-Y., & Derczansky, A.-P. (2008). Svět Židů. Praha: Levné knihy.

Dufour, J.-F. (2006). Čína ve 21. století: Přísliby a výzvy. Praha: Levné knihy KMa.

Dufour, J.-F. (2007). Buddhismus.

Évrard, F. (2006). Erotická literatura, aneb, Psaní rozkoše. Praha: Levné knihy KMa.

Fuks, P. (2007). Sny. Praha: Levné knihy.

Godaux, E. (2007). Mozek. Praha: Levné knihy.

Grange, J., & Véricourt, G. . (2006). Palestinské otazníky. Praha: Levné knihy KMa.

Chaboud, J. (2007). Svobodní zednáři. Praha: Levné knihy.

 

Lièvre-Crosson, E. (2007). Od kubismu k surrealismu. Praha: Levné knihy.

Lièvre-Crosson, E. (2006). Rozumět malířství.

Maier, C. (2008). Nacistické Německo: Nenávist u moci. Praha: Levné knihy.

Reeber, M. (2006). Velká světová náboženství. Praha: Levné knihy KMa.

Reeber, M. (2008). Islám. Praha: Levné knihy.

Sauret, M.-J. (2006). Freud a nevědomí. Praha: Levné knihy KMa.

Schwentzel, C.-G., (2006). Egyptští faraonové od Narmera po Kleopatru. Praha: Levné knihy KMa.

Vergely, B. (2008). Aristoteles, aneb, Umění moudrosti. Praha: Levné knihy.

Vergely, B. (2008). Filosofové středověku a renesance. Praha: Levné knihy.

Vergely, B. (2009). Nietzsche, aneb, Vášeň pro život. Praha: Levné knihy.

     


 

https://vedet-vic2.webnode.cz/_files/200013406-83f4984ef3/VŠE%20DOHROMADY.png

PRAGENSIA

ZMIZELÁ PRAHA: KOMPLETNÍ EDICE (1945-1948)

ŠTECH, V., WIRTH, Z., ZMIZELÁ PRAHA 1, Staré a Nové Město s Podskalím. Praha: V. Poláček, 1945

MERHOUT, C., WIRTH, Z., ZMIZELÁ PRAHA 2, Malá Strana a Hradčany. Praha: V. Poláček, 1946

VOLAVKOVÁ, H. ZMIZELÁ PRAHA 3, Židovské město. Praha: Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1947

POCHE, E., WIRTH, Z., ZMIZELÁ PRAHA 4, Vyšehrad a zevní okresy. Praha: Nakl. V. Poláčka, 1947

WIRTH, Z., ZMIZELÁ PRAHA 5, Opevnění Prahy, ztráty na památkách. Praha: Nakl. V. Poláčka, 1948

NOVOTNÝ, A. ZMIZELÁ PRAHA 6, Graf. pohledy Prahy: 1493-1850 [1]. Praha: V. Poláček, 1945

NOVOTNÝ, A. ZMIZELÁ PRAHA 6, Graf. pohledy Prahy: 1493-1850 [2, přílohy]. Praha: V. Poláček, 1945

 

ZMIZELÁ PRAHA: KOMPLETNÍ EDICE (VYDÁNÍ NAKL. PASEKA 2000-2004)

WIRTH, Z.,, ŠTECH, V. V., VOJTÍŠEK, V. Zmizelá Praha - 1. Staré a Nové město a Podskalí. Praha: Paseka 2000

WIRTH, Z.,, MERHOUT, C. ZMIZELÁ PRAHA - 2. Malá Strana a Hradčany. Praha: Paseka 2000

VOLAVKOVÁ, H. Zmizelá Praha - 3. Židovské město pražské Praha: Paseka 2000

WIRTH, Z.,, POCHE, E. ZMIZELÁ PRAHA – 4 Vyšehrad a zevní okresy Prahy, Praha: Paseka 2000

WIRTH, Z., ZMIZELÁ PRAHA – 5. Opevnění, Vltava a ztráty na památkách 1945. Praha: Paseka 2000

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Dodatky I, Historický střed města. Praha-Litomyšl: Paseka, 2003

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Dodatky II, Historická předměstí a okraje města-pravý břeh. Praha-Litomyšl: Paseka, 2003

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Dodatky III, Historická předměstí a okraje města-levý břeh Vltavy. Praha-Litomyšl: Paseka, 2004


 

 

https://www.rapidtables.com/web/color/blue-color.htm

 

Camus, J.-Y., & Derczansky, A.-P. (2008). Svět Židů. Praha: Levné knihy.

Godaux, E. (2007). Mozek. Praha: Levné knihy.

Chaboud, J. (2007). Svobodní zednáři. Praha: Levné knihy.

Fuks, P. (2007). Sny. Praha: Levné knihy.

Maier, C. (2008). Nacistické Německo: Nenávist u moci. Praha: Levné knihy.

Agnel, A. (2009). Jung: Vášeň toho druhého. Praha: Levné knihy.

Reeber, M. (2008). Islám. Praha: Levné knihy.

Vergely, B. (2008). Filosofové středověku a renesance. Praha: Levné knihy.

Vergely, B. (2008). Aristoteles, aneb, Umění moudrosti. Praha: Levné knihy.

Dufour, J.-F., Černá, L., & Dvořáková, B. (2007). Buddhismus.

Alberti, C., & Sauret, M.-J. (2007). Psychoanalýza. Praha: Levné knihy.

Vergely, B. (2009). Nietzsche, aneb, Vášeň pro život. Praha: Levné knihy.

Lièvre-Crosson, E., & Kybal, T. (2006). Rozumět malířství.

Grange, J., & Véricourt, G. . (2006). Palestinské otazníky. Praha: Levné knihy KMa.

Sauret, M.-J. (2006). Freud a nevědomí. Praha: Levné knihy KMa.

Évrard, F. (2006). Erotická literatura, aneb, Psaní rozkoše. Praha: Levné knihy KMa.

Lièvre-Crosson, E. (2007). Od kubismu k surrealismu. Praha: Levné knihy.

Dufour, J.-F., & Kybal, T. (2006). Čína ve 21. století: Přísliby a výzvy. Praha: Levné knihy KMa.

Reeber, M. (2006). Velká světová náboženství. Praha: Levné knihy KMa.

Schwentzel, C.-G., & Kybal, T. (2006). Egyptští faraonové od Narmera po KleopatruPraha: Levné knihy KMa.

 

 

 

UMĚNÍ / ARCHITEKTURA / MÓDA

BORNGÄSSEOVÁ, B., BEDNORZ, A. Baroko: Praha: SLOVART, 2013. 568 s. (OBŘÍ MONOGRAFIE - 41 cm)

LADA, J., OLIČ, J. (ed.) Lada. Praha: SLOVART, 2008. 794 s. (OBŘÍ MONOGRAFIE - 34 cm)

1000 DETAILS IN ARCHITECTURE. Valencia: Boog, 2014. 288 s. (1000 architektonických fotodetailů!)

1000 GENIÁLNÍCH EROTICKÝCH DĚL. Praha: Mladá fronta, 2001. 540 s.

BECK-LOOS, C. Adolf Loos - privátní portrét. Praha: Pragma, 2013. 238 s.

BOTERO, F. Botero - Monograph & Catalogue Raisonné. Paintings 1975 – 1990. Acatos, 2000. 510 s. en

BRAUN, M., UFFELEN, Ch. eds. Atlas světové architektury. Praha: SLOVART, 2012. 512 s.

CARTOCCI, A. Egypt: obrazová encyklopedie umění. Praha: Slovart, 2009. 351 s.

CURATOLA, G. Islam / Visual Encyclopedia of Art. Praha: SLOVART, 2009. 320 s.

ČERNÁ, I., ČERNOUŠKOVÁ, D. Vila Tugendhat. Nadační fond vila Tugendhat, 2008. 38 s.

FARTHING, S. Umění od počátku do současnosti. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

FILIP, J. Legiobanka: architektura, lidé, příběhy. Praha: Titanic, 2015. 68 s.

FINLAY, J. Picassův svět. Praha: SLOVART, 2015. 180 s.

FOGGOVÁ, M. Móda - Úžasný příběh fenoménu. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

FOSTER, H. Umění po roce 1900: 2. vydání. Praha: SLOVART, 2015. 816 s.

FRIČ, P., SEDLÁKOVÁ, R. 20. století české architektury. Praha: Grada, 2006. 240 s.

GALINDO, M. Collection. Evropská architektura. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

GÖSSEL, P. LEUTHÄUSER, G. Architecture in the 20th Century. Köln: TASCHEN, 2012. 608 s.

HEMENWAYOVÁ, P. Tajný kód. Záhadný vzorec v umění. Praha: SLOVART, 2010, 203 s.

HODGEOVÁ, N. Umění od A do Z. Největší světoví umělci a jejich díla. Praha: Albatros, 2006. 397 s.

HORÁČEK, M. Za krásnější svět: tradicionalismus v architektuře 20-21. st. Praha: Barrister & Principal, 2013. 460 s.

HORYNA, M, NEUBERT, K. Zámek Trója u Prahy: stručná historie. Praha: Paseka, 2000. 102 s.

JONES, W. Domy: abeceda architektury: detailní průvodce rezidenční architekturou. Praha: SLOVART, 2014. 256 s.

KRATOCHVÍL, P. Současná česká architektura a její témata. Praha: Paseka, 2011. 162 s.

KUBOVA, A. L'Avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-38. Liege: 1992. 236 s.

MILLER, J. Starožitnosti pod lupou. Praha: Knižní klub, Universum 2015. 240 s.

MÓDA: obrazové dějiny oblékání a stylu. Praha: Knižní klub, 2013. 480 s.

NOVOTNÝ, M. Kubismus v české architektuře - Sto let poté. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2013. 209 s.

PALÁCE VÍRY: nejkrásnější sakrální stavby z celého světa. Praha: Svojtka & Co., 2010. 384 s.

RAVIK, S. Velká kniha o starožitnostech. Praha: Československý spisovatel, 2010. 547 s.

SANNA, A. Secese. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

SAUDEK, J. Jan Saudek - monografie. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

SPIRITOVÁ G. Supermrakodrapy: noví obři světových metropolí. Praha: SLOVART, 2008. 216 s.

SRP, K. Rudolf Kremlička. Praha: Academia, 2006. 421 s.

ŠLAPETA, V, ed. et al. Müllerova vila v Praze. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2002. 116 s.

VORLÍK, P. Český mrakodrap. Praha: Paseka, 2015. 272 s.

ZIEHR, W. Kříž: symbol, zobrazování, význam. Kostelní Vydří: Karmelitánské naklad., 1997. 239 s.

ZIKMUND, L. Okolí Müllerovy vily. Praha: MHMP, 2013. 59 s.

BOOS, G. Obrazy Vánoc. Praha: Portál, 2009. 63 s. Komentovaný cyklus vánočních obrazů P. Bruegela a jiných středověkých malířů. (Rozměry:  148 mm x 216 mm).

JINDŘICH ŠTYRSKÝ 1899-1942: průvodce výstavou: Galerie hlavního města Prahy. Praha: KANT, Argo, 2007. 54 s. (Rozměry: 200 mm x 160 mm)

KLIVAR, M. Claude Monet. Praha: Umělecký klub, 2014. 88 s. (Rozměry: 11,5 × 15,5 cm)

KLIVAR, M. Oskar Kokoschka. Edice umění. Praha: Umělecký klub, 2014. 52 s. (Rozměry: 11,5 × 15,5 cm)

KNOTEK, J. Jakub Schikaneder. Praha: Umělecký klub, 2014. 42 s. (Rozměry: 11,5 × 15,5 cm)

TETIVA, V. Georges Rouault. Praha: Umělecký klub, 2014. 64 s. (Rozměry: 11,5 × 15,5 cm)

THORBECKE, J. Souhvězdí. Praha: Portál, 2009. 64 s. Soubor iluminací, které nechal zhotovit císař Ludvík Pobožný na základě textů římského antického básníka Arata. (Rozměry: 148 mm x 216 mm)

VLČEK, P. Colloredo-Mansfeldský palác na Starém Městě pražském. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2015. 68 s. (Rozměry: 10,7 × 15,1 cm)

 

 

 

EDICE KNIŽNÍHO KLUBU - SVĚTOVÉ UMĚNÍ

BRUEGEL 1525-1569. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

CHAGALL 1887-1985. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

DÜRER 1571 1528. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

MANET 1832-1883. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

MUNCH 1863-1944. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

CÉZANNE 1839-1906. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIČNÍ ŘADA UMĚNÍ NAKLADATELSTVÍ PARKSTONE PRESS, NEW YORK, USA

BADE, P. Mucha. Parkstone Press International, New York, 2014. 255 s.

 

 

 

 

EDICE TASCHEN - BASIC ART SERIES 2.0

LORENZ, U. Brücke Nakladatelství: Taschen 2012. 96 s.

TRIER, A. G. Cubism Nakladatelství: Taschen 2014. 96 s.

WOLF, N. Symbolism Nakladatelství: Taschen 2015. 96 s.

ELGER, D. Dadaism Nakladatelství: Taschen 2015. 96 s.

HESS, B. Abstract Expressionism Nakladatelství: Taschen 2016. 96 s.

HONNEF, K. Pop Art Nakladatelství: Taschen 2015. 96 s.

WOLF, N. Expressionism Nakladatelství: Taschen 2015. 96 s.

KLINGSÖHR-LEROY, C. Surrealism Nakladatelství: Taschen 2014. 96 s.

 

EDICE: TASCHEN - BIBLIOTHECA UNIVERSALIS- ◄klikni

HAGEN, M. Bildbefragungen. 100 Meisterwerke im detail. Verlag Taschen. 2016. 788 s. (d)

HELLER, S. 20th Century Photography. Verlag Taschen, 2012,762 s. (en)

HOLZWARTH, V. Modern Art 1870-2000. Impressionism to Today. Taschen Verlag, 2013. 696 s. (en)

KOETZLE, H. 1000 Nudes. A History of Erotic Photos (1839-1939). Taschen Verlag, 2013. 576 s. (en, d)

METZGER, R. Van Gogh. Complete Paintings. Taschen Verlag, 2015. 744 s. (en)

MINOR, J. M. Atlas of Human Anatomy and Surgery. Taschen Verlag, 2015. 832 s. (en, F, d)

ROBERTS, P. Stieglitz Camera Work. The Complete Photographs. Taschen Verlag, 2013. 552 s (en, d)

TÉTART-VITTU, F. Auguste Racinet. The Costume History.. Taschen Verlag. 2015. 762 s. (en)

THOENES ,CH. Architekturtheorie. Von Renaissance bis Gegenwart, Taschen Verlag, 2015, 848 s. (d)

ZÖLLNER, F. Leonardo da Vinci. The Graphic Work. Verlag Taschen deutschland, 2015. 786 s. (d)

 

 

 

 

 

 

 

MIMO EDICE

HANSON, D. Tom Poulton: The Secret Art of English Gentleman. Köln: Verlag Taschen, 2006. 223 s. (en)

HOLZWARTH, V. Art now 3. Taschen, 2008. 320 s. (en, f, d)

MINK, J. Marcel Duchamp. Taschen / Slovart, 2014. 92 s. (en)

MOVIE ICONS TASCHEN 365. A Year in Pictures  Day-by-Day. Taschen, 2013. 744 s. (en)

 

 

KNIHY SOUVISEJÍCÍ S UMĚNÍM (BIOGRAFIE, AUTOBIOGRAFIE, DENÍKY)

BAUER, M. ed. Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny. Praha: TORST, 2007. 225 s.

BINAR, V. Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi. Praha: Triáda, 2010. 520 s.

CIESLAR, J. Matouš: deník z let 2003-2006. Praha: TORST, 2015. 513 s.

ČERNÁ, J. Adresát Milena Jesenská. Praha: TORST, 2014. 192 s.

DIVIŠ, I., POTUŽIL, Z. ed. Návrat do Čech: (dopisy z let 1990-1999). Praha: TORST, 2011. 468 s.

DIVIŠ, I., WERNISCH, I. ed. Teorie spolehlivosti: texty z let 1960-1994. Praha: TORST, 1994. 685 s.

CHALUPECKÝ, J. et al. Expresionisté:  Weiner, Deml, Klíma, Hašek. Praha: TORST, 1992. 200 s.

JECH, F. U Březiny (Záznamy hovorů). Praha: Trigon: 2001. 256 s.

KAREN, J., RUSZELÁK, J. ed. Kdybych se snad nevrátil: korespondence a deníky z totálního nasazení 1942-1945. Praha: Prostor, 2006. 255 s. Česká paměť; sv. 7.

KNAP, J. Bez poslední kapitoly. Praha: TORST, 1999. 320 s.

MANDELŠTAMOVÁ, N. J. Dvě knihy vzpomínek. Brno: Atlantis, 1996. 725 s.

PALIVEC, J. Básně, eseje, překlady. Praha: TORST, 1993. 360 s.

PECH, M. Topičův salon 37-49. Praha: Společnost Topičova salonu, 2011. 233 s.

SAK, R. Život na vidrholci. (Příběh Bedřicha Fučíka). Praha: Paseka, 2004. 424 s.

SALIVAROVÁ, Z. HVÍŽĎALA, K., ŠKVORECKÝ, J. Opustíš-li mne, nezahyneš: rozhovory se Zdenou Salivarovou a Josefem Škvoreckým. Praha: Mladá fronta, 2012. 284 s.

SIGMUND, H. Dům ve Stecherově ulici. Vzpomínky na dětství v Sudetech v 1938–1948. Praha: Prostor, 2015. 168 s.

ŠKVORECKÝ, J., PŘIBÁŇOVÁ, A. PŘIBÁŇ, M. (eds.) Na shledanou v lepších časech: dopisy J. Škvoreckého a L. Dorůžky (1968-1989). Spisy J. Škvoreckého; 32. Praha: Books and Cards, 2015. 486 s.

TERLECKÝ, N. Curriculum vitae. Praha: TORST, 1997. 224 s.

VONDRÁČKOVÁ. J. Mrazilo – tálo (O Jiřím Weilovi). Praha: TORST, 2014. 172 s.

ZÍVR, L. Ladislav Zívr - deníky 1925-1932. Praha: Národní galerie, 2011. 229 s.

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOVOTNÝ, A. Pražské cechovní truhlice a korouhve. Praha: V. Poláček, 1948. 30 s.

NOVOTNÝ, K. Karlův most. Umělecké památky sv. 9. Praha: F. Topič, 1917, 40 s.

POCHE, E. Kostel a klášter sv. Jakuba v Praze. Praha: Nakl. U sv. Jindřicha, 1942. 29 s.

ŠTECH, V. Mistr Hus ve výtvarném umění. Umělecké památky sv. 4. Praha: F. Topič, 1916. 40 s.

ŠTECH, V. Pražská domovní znamení 1. Umělecké památky. Řada I; sv. 19. Praha: V. Poláček, 1943. 40 s.

ŠTECH, V. Pražská domovní znamení 2. Umělecké památky. Řada I; sv. 20. Praha: V. Poláček, 1943. 80 s.

ŠTECH, V. Zmizelá Praha. I, Staré Město. 1. Umělecké památky sv. 1. Praha: F. Topič, 1916. 40 s.

 

 

PŘIDÁVÁM JEŠTĚ DUPLICITNÍ VÝTISKY: ŠTECH, V. Zmizelá Praha. I, Staré Město. 1. Umělecké památky sv. 1. Praha: F. Topič, 1916. 40 s. NOVOTNÝ, K. Karlův most. Umělecké památky sv. 9. Praha: F. Topič, 1917, 40 s. POCHE, E. Kostel a klášter sv. Jakuba v Praze. Praha: Nakl. U sv. Jindřicha B, Rupp, 1942. 29 s ŠTECH, V. Pražská domovní znamení 2. Umělecké památky. Řada I; sv. 20. Praha: V. Poláček, 1943. 80 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Nové Město. Praha: Schola ludus - Pragensia, 1998. 386 s.

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Staré Město. Praha-Litomyšl: Schola ludus-Pragensia, 2005. 298 s.

 DVOŘÁK, T. Pražské biografy - Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů. Praha: MHMP, 2016. 210 s.

FOJTÍK, P. 2009 - 35 let pražského metra. Průvodce po jednotlivých trasách a stanicích pražského metra, jeho historii a zajímavostech. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2008. 185 s. barev. il., plány;  jubilejní publikace, neprodejné

JUNGMANN, J. Zaniklé Podskalí - Vory a lodě na Vltavě města Prahy. Praha. MHMP, 2005. 118 s.

LINKA, J. Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2007. 214 s.

MATĚJŮ, M., ŠTOLL, M. Praha dokumentární. Praha: Malá Skála, 2006. 160 s. MÍKA, Zd. Zapomenuté obrazy: Praha 19. století. Praha: Paseka, 2007. 173 s.

ROYT, J. Praha Karla IV. Praha: Karolinum, 2016. 200 s.

STÁTNÍKOVÁ, P. Starou Prahou Václava Jansy. 2. vyd. Lomnice nad Popelkou: Studio JB, 2013. 222

TICHÝ, J. Deset pražských bytů rodiny Masarykovy. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2006. 194 s.

VOLAVKOVÁ, H. Příběh Židovského muzea v Praze. Praha: Odeon, 1966. 346 s.

WERNISCH, I., HRUŠKA, P. Byl jednou jeden svět. Anebo nebyl? Praha: TORST, 2006. 156 s.

PRAHA k IX. sletu všesokolskému. Uspořádal a slovem doprovodil J. O. Parma. Praha: Nakladatelství a knihkupectví J. Svátek, 1932. 62 s.

 

 

 

RAKOUSKO-UHERSKO

 

 

 

 

JELÍNEK, J. Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografii. Praha: NTM a Mare-Czech, 2014. 300 s.

 

 

 

 

T VÁŘ RAKOUSKO-UHERSKÉHO NÁMOŘNICTVA NA HISTORICKÉ FOTOGRAFII. Soubor

(leporelo) 10 snímků bojových lodí s odborným komentářem. Praha: NTM, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

DEMMERLEOVÁ, E. Habsburkové: dějiny jedné dynastie. Praha: SLOVART, 2012. 259 s.

RAKOUSKO-UHERSKÁ MONARCHIE: habsburská říše 1867-1918 slovem a obrazem. Praha: Slovart, 2011. 335 s.

VOCELKA, K., HELLER, L. Život Habsburků. Kultura a mentalita rodu. Praha: Plejáda, 2012. 337 s.

WEITLANEROVÁ, J. František Josef I. Život císaře slovem i obrazem. Praha: Vitalis, 2016. 80 s.

 

 

 

VOJENSTVÍ, VÁLEČNICTVÍ, MILITARY, POLITIKA

OBRAZY ZE ŽIVOTA VŮDCE: Adolf Hitler. Praha: Naše vojsko, 2010. 132 s.

ADOLF HITLER. Praha: Naše vojsko, 2010. 159 s.

HOFFMANN, H. Hitler osvobozuje Sudety. Praha: Naše vojsko, 2011. 71 s.

HOFFMANN, H. Hitlerův francouzský triumf. Praha: Naše vojsko, 2008. 130 s.

HOFFMANN, H. Mládež kolem Hitlera. Praha: Naše vojsko, 2010. 94 s.

HOFFMANN, H. S Hitlerem v Polsku. Praha: Naše vojsko, 2010. 94 s.

HOFFMANN, H. Hitler buduje Velké Německo: Naše vojsko, 2010. 72 s.

HOFFMANN, H. Hitler stranou všedního dne. Praha: Naše vojsko, 2011. 90 s.

HOFFMANN, H. Hitler ve své vlasti. Praha: Naše vojsko, 2009. 60 s.

EDICE VOJENSKÉ DĚJINY VE FOTOGRAFII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULICH, J. Válečné plakáty. zbraně hromadné komunikace. Praha: Naše vojsko, 2009. 256 s.

BAUER, F. Hitlerova třetí říše a náš stát. Praha: Osvěta, 1933. 119 s. Knihy aktualit; sv. 1.

BRUCE, R. B. Bojové techniky období kolonializmu 1776-1914. Praha: Brána, 2010. 254 s.

BŁESZYŃSKI, T. Více pravdy o sovětech. Brno: Moravský legionář, 1933. 239 s. Slovanský svět; sv. 1.

BURLEIGH M., WIPPERMAN, W. Rasistický stát. Praha, Columbus, 2010. 366 s.

BUSMANN, C. W. Osvobození: Nizozemsko a Belgie 2. světové války. Praha: Naše vojsko, 2011. 143 s.

DEMETZ, P. Praha ohrožená 1939-1945: politika, kultura, vzpomínky. Praha: Mladá fronta, 2010. 410 s.

DINER-DÉNES, P., KEIL, E. Marx či Hitler?: cesta Německa ke zhroucení. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1933. 68 s.

DUROV, V. A. Ruská a sovětská vojenská vyznamenání. Praha: Naše vojsko, 2006. 103 s.

FEST, J. Hitler: kompletní životopis. Praha: Naše vojsko, 2008. 783 s.

FRANKLAND, N. Encyklopedie vojenství: od I. svět. války do konce studené války. Praha: Naše vojsko, 2013. 463 s.

FROMMER, B. Národní očista: retribuce v poválečném Československu. Praha: Academia, 2010. 504 s.

HAVELKA, J. et al. Dvojí život: vzpomínky protektorátního ministra. Praha: Archiv AV ČR, 2015. 295 s.

CHARVÁT, M. Katalog německých vyznamenání 1933–1945. Praha: Naše vojsko, 2012. 304 s.

JOACHIMSTAHLER, A. Hitlerův konec. Praha: Naše vojsko, 2007, 469 s.

KMOCH, P. Provinění proti národní cti. „Malá retribuce" v českých zemích. Praha: Academia, 2015. 660 s.

Kol. Druhá světová válka 1939-1945. Společnost-Uniformy-Události. Praha: Naše vojsko, 2012. 360 s.

KRAJINA, V., DOLEŽAL, J. ed. Vysoká hra: Vzpomínky. Praha: EVA, 1994. 238 s.

KROUPA, M. Atentát na Heydricha. Sedmdesát příběhů Paměti národa. Praha: Argo, 2016.164 s.

LEGRAND, J. W. Winston Churchill. Praha: Naše vojsko, 2013. 136. s.

MALÝ, I. Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. Praha: Národní muzeum, 2013. 429 s.

MASER, W. Göring: Hitlerův paladýn s janusovskou tváří: politická biografie. Praha: Argo, 2004. 346 s.

MORAVEC, E. V úloze mouřenína. Pardubice: Filip Trend, 2004. 273 s.

NESS, L. S. Tanky a bojová vozidla 2. světové války. Praha: Naše vojsko, 2008. 237 s.

PADEVĚT, J. ŠMEJKAL, P. Anthropoid. Praha: Academia, 2016. 200 s.

MICHAJLOV, N. N., SOUKUP, F., ed. Země sovětů ve fotografii. Praha: Svět sovětů, 1951. 303 s.

PEJČOCH, I. Fašismus v českých zemích: 1922-1945. Praha: Academia, 2011. 507 s.

PETRÁŠ, J. ed. Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace! České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007. 131 s.

PRINCLÍK, J. Věřit, poslouchat a bojovat! Temná minulost ploskovického zámku. Praha: KOBRA, 2001. 85 s.

ŠEDIVÝ, J. Osudné spojenectví: Praha a Moskva: 1920-1948. Praha: Mladá fronta, 2015. 286 s.

ŠTEFAN, J. Persekuce národa českého za světové války (1914-19 Brno: Moravský Legionář, 1926. 110 s. – tato kniha

je svázána společně tato knížka je v jenom svazku společně s: ROUBAL, V. JOsudy 20. transportu: [ze zápisků a vzpomínek].  Brno: Moravský Legionář, 1929. 89 s. Knihovna československé revoluce; 19. ŠTEIDLER, F. Ideový a vojenský význam československých legií. Brno: Moravský legionář, 1924. 28 s. Přednášky; sv. 8. Washingtonská deklarace. Brno: Družstvo Mor. Legionář, 1925. 15 s. Přednášky; sv. 12.  KUDELA, J. Rok 1918 v dějinách odboje. Část I, Leden-červen. V Brně: Moravský legionář, 1928. 144 s. Knihovna československé revoluce; sv. 10. FISCHER, J. Československá obec legionářská a veřejná činnost: Předneseno na 4. valném sjezdu Československé obce legionářské 31. října 1927. Brno: Moravský Legionář, 1927. 13 s.  FISCHER, J. Případ Petra Korčáka: vypravování o zoufalé bídě legionáře. Brno: Družstvo Mor. Legionář, 1928. 14 s. Přednášky; sv. 19. RAŠE, R. Na cestu domů mořem: Několik rad a pokynů evakuovaným. Irkutsk: Inf.-osv. odb. čsl. vojska na Rusi, 1919. 15 s. Knihovna "Českoslov. vojáka"; Sv. 3. ŠTEFAN, J. Persekuce národa českého za světové války (1914-1918). Brno: Moravský Legionář, 1926. 110 s. Knihovnička pokrokové strany; sv. 2. Deník plukovníka J. Švece. Díl 2. V Irkutsku: Informačně-osvětový odbor ministerstva vojenství, 1919. 112 s. LOUBAL, F. Dr. Milan Rastislav Štefánik. Brno: Moravský Legionář, 1929. 65 s. Knihovna československé revoluce; sv. 17.)

WEIL, J. Na střeše je Mendelssohn. Praha: Československý spisovatel, 1965. 206 s.

 

VĚDA A TECHNIKA

ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2005. Praha: Národní technické muzeum, 2006. 121 s.

FOLTA, J. Dvě století litografie. Praha: Národní technické muzeum, 1997. 115 s.

FOLTA, J. Zbrojní technika v Československu. Praha: Národní technické muzeum, 2005. 300 s.

HÝKEL, J. KARLICKÝ, V. Dějiny firmy Sellier a Bellot. Praha: Naše vojsko, 2005. 263 s.

JACKSON, R. ed. Encyklopedie válečných lodí: od 2. války až po současnost. Praha: Naše vojsko, 2011. 448 s.

KOŽÍŠEK, P. Automobily Bugatti v českých zemích. Praha: Národní technické muzeum, 2002. 88 s

LHOTA, K. Nejen slova: o divadle, architektuře a bytové kultuře: z myšlenkového odkazu nejvýznamnějšího českého spolupracovníka Adolfa Loose. Praha 2010. 268 s.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM a PAULY, J., ed. Stopy designu ve sbírkách NTM. 1. díl. Průmyslový design 1830-1914. Praha: Národní technické muzeum, 1997. 32 s.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM a PAULY, J., ed. Stopy designu ve sbírkách NTM. 2. díl. Průmyslový design 1918-1938. Praha: Národní technické muzeum, 1999. 46 s.

PLAVEC, M. ed. Století letectví v zemích Koruny české. Praha: Národní technické muzeum, 2010. 162 s.

SANNIA, A. Mercedes-Benz. Praha: SLOVART, 2012. 184 s.

ŠVEJDA, A. ed. Rozpravy NTM 221. Staré mapy a měřické práce. Praha 2012, 253 s.

WINCHESTER, J. ed. Encyklopedie moderních letadel: od civilních dopravních letounů až k nejnovějším vojenským letadlům. Praha: Naše vojsko, 2011. 442 s.

 

 

VARIA

BLÜCHEL, K. G. Myslivost. Praha: SLOVART, 2014. 656 s.

BLÜML, J. Kulturní historik Čeněk Zíbrt. České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2014. 207 s.

BLÜMLOVÁ, D. a kol. Čas zdravého ducha v zdravém těle: kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009. 552 s.

FRAGNER, B. SNTL-Nakladatelství technické literatury: jubilejní tisk. 1. vyd. Praha: SNTL, 1988. 96 s.

CHUCHMA, J. et al. TORST: dvacet let nakladatelství. Praha: TORST, 2011. 385 s.

KUDLÁČ, A. Příběh(y) Volné myšlenky. Brno: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 192 s.

KUNDERA, L. DANIEL, P. Dobrý den Brno. Brno: Print-Typia, 2001. 159 s.

MEHIGAN, J., NOBLE, M. Kaligrafie a iluminace: tvorba nejrůznějších typů písma, iluminací a ozdobných technik krok za krokem. Praha: Metafora, 2010. 160 s. 

PUTNA, Martin C. Řecké nebe nad námi, aneb, Antický košík: studie k druhému životu antiky v evropské kultuře. Praha: Academia, 2006. 331 s.

ROONEY, A. Za 15 minut filozofem. Praha: Knižní klub, 2016. 304 s. UNIVERSUM

STROUHALOVÁ, M. Knihy znovu nalezené: konfiskované knihy po druhé světové válce ve správě NK ČR. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. 142 s.

VAŠATA, J. Živůtek byl krásný: [ pamětí známého pražského a newyorského restauratéra].  Praha: Eva, 1999. 183 s.

 

 

VÝPRAVNÉ KATALOGY (od 300 Kč)

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, KRAJČI, P. et al. Katalog expozice Architektura, stavitelství a design. Praha: Národní technické muzeum, 2015. 293 s.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, NEZMEŠKAL, A. et al. Katalog expozice Doprava. Praha: Národní technické muzeum, 2015. 385 s.

LUKAS, J. Česká medaile 19. století: katalog. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2009. 216 s.

BAUEROVÁ, A. Zlato - král kovů. Průvodce výstavou. Praha: Národní technické muzeum, 1994. 36 s.

HOZÁK, J. Technika v životě Pražanů před sto lety. Praha: Národní technické muzeum, 2000. 72 s.

MICHAL, S., LABOUTKOVÁ, I. Katalog Expozice měření času. Praha: Národní technické muzeum, 1997. 220 s.

VRÁNKOVÁ, J. Psací stroje: katalog ze sbírky Národního technického muzea v Praze. Praha: Národní technické muzeum, 1993. 188 s.

 

 

 

DOPROVODNÉ PUBLIKACE K VÝSTAVÁM, PRŮVODCE, KATALOGY

ASSMANN, J. TERČE PRAŽSKÝCH OSTROSTŘELCŮ. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2001. 31 s.

BŘEČKA, J. et al. IM LEIDEN UND IM KAMPF: Brünner Juden in schicksalhaften Momenten des 20. Jahrhunderts. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. 95 s.

KOPECKÁ, I. a kol. PRŮZKUMY JAKO PRVNÍ KROK restaurování sbírkových předmětů z fondů NTM: katalog výstavy. Praha: Národní technické muzeum, 2016. 67 s.

KOSTLÁN, A. VĚDA, NÁROD, DĚJINY. Praha: Národní muzeum-Akademie věd České republiky, 2015. 62 s: ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile

LUTOVSKÝ, M., STÁTNÍKOVÁ, P. PRAHA NA ÚSVITU DĚJIN: zrození metropole. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2001. 31 s.

MALÝ, I. SLAVNÉ POHŘBY. Praha: Národní muzeum, 2015 31 s. ilustrace, fotografie (5 x 21 cm). Katalog ke stejnojmenné výstavě z cyklu Smrt v Národním památníku na Vítkově.

MELKUS, R., HOSŤÁK, J. HUDBA VE SPIRÁLE: století gramofonového průmyslu v českých zemích. Katalog k výstavě v Národním technickém muzeu 2014. (Přílohou katalogu je CD s přepisy historických fonografových válečků). Praha: Národní technické muzeum, 2014. 56 s.

NEDOMA, P. Double Fantasy. Praha: KANT, 2010. 112 s. Katalog ke stejnojmenné výstavě  zkoumá vztah mezi představou ideální krajiny, vycházející z krajinomalby 17. a 18. století a jejím použitím v současné fotografii.

NEZMEŠKAL, A. 100 LET MOTOCYKLŮ HARLEY-DAVIDSON. Praha: NTM, 2004. 24 s. Doprovodná publikace stejnojmenné výstavy obsahuje fotografie, historii a technické parametry nejzajímavějších typů kultovních motocyklů firmy Harley-Davidson, s ohledem na historii jejího působení v Čechách.

PISTORIUS, M. HOLANOVA PRAHA. [Katalog výstavy Muzea hlavního města Prahy k 100. výročí umělcova narození.] Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 1974. 20 s.

PRAHA OBJEKTIVEM PŘEMYSLA KOBLICE. Doprovodný text výstavě „Přemysl Koblic. Legendární postava české amatérské fotografie“. Praha: Národní technické muzeum, 2015, 35 s. (Bohatá fotopřílohou Koblicových fotografií.)

PRŮVODCE PO NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU. Praha: Národní technické muzeum, 2013. 56 s.

PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM. Katalog k výstavě Baroko v Mariánském Týnci. CzechTourism, 2016. 28 s.

REBURBER - zpravodaj Národního technického muzea č. 12 (Karel Čapek – fotograf)

REBURBER - zpravodaj Národního technického muzea č. 13 (Vše o Velorexech)

ROYT, J. ČESKÉ NEBE. Soupis nejznámějších mariánských poutních míst v Čechách a na Moravě, českých a moravských zemských patronů. Doprovodný text výstavy ze sbírek UMPRUM v Praze. Museum Havlíčkův Brod, 1991. 33 s.

SEDLÁKOVÁ, D. ONEN SVĚT. Praha: Národní muzeum, 2014. 31 s: ilustrace (některé barevné). Doprovodná publikace k výstavě z výstavního cyklu Národního muzea Smrt - Národopisné muzeum – Musaion.

STÁTNÍKOVÁ, P. HISTORIE POVODNÍ V PRAZE v grafice, malbě a fotografii ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2001. 35 s.

ŠLAPETA, V. ADOLF LOOS A ČESKÁ ARCHITEKTURA.[ Reprint katalogu stejnojmenné výstavy v roce 1984.] Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 1974. 20 s.

VLČKOVÁ, L. Krajina/obraz/fotografie. Praha: KANT, 2010. 58 s. Katalog ke stejnojmenné výstavě ilustruje na dílech zásadních tvůrců české krajinářské fotografie a krajinomalby 19. a počátku 20. století vzájemný vztah fotografie a malířského oboru

ZRNKA PÍSKU. Doprovodný leták výstavy „100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích – připomínka prvních 100 let českého fotografického zachycování Blízkého východu“. Praha: Národní technické muzeum, 2016. 12 s.

BAĎUROVÁ, M. et al. RITUÁLY SMRTI. Praha: Národní muzeum, 2014. 61 s.

 

 

DOPROVODNÉ PUBLIKACE ZAHRANIČNÍ (nabízí Amazon)

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN  ThemenGeschichtsPfad. Der Nationalsozialismus in München. Taschenbuch. München, 2008. 100 s. + mapka

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN  ThemenGeschichtsPfad. Orte des Erinnersns und Gedenkens. Nationalsozialismus in München. Taschenbuch München, 2008. 124 s. + mapka

CHIFFREN DER ERINNERUNG. Nationalsozialismus in München. Münchner Stadtmuseum, 2007. 80 s.

Doprovodný text ke stejnojmenné stálé expozici v Landeshauptstadt München, 2005. 77 s.

BEGLELTIHEFT. Faszination und Gewalt - die Dauerausstellung im Dokumentationszentrum. Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände. Nürnberg, 2008. 83 s.

 

WOERL'S REISEHANDBÜCHER. Führer durch München und Umgebung. Herausgegeben von Leo Woerl. Mit Plan der Stadt. Illustrationen und Karte der Umgebung. XXIV. Auflage. Leipzig Woerl's Reisebücherverlag. Leipzig 1898. 120 s. Velmi dobrý stav, včetně ilustrací a mapky města Mnichova (od Eduarda Gaeblera).

REIG, M. Reise durch das jüdische Spanien. Madrid: Secretaria Generaali De Turismo, 1994. 32 s.

BĚLOHLAV, J. Karlovy Vary. Se 4barevnou mapou a 16 stranami obrazů. Vlastivědný sborník, 1912, r. III., sv. 11.

 

 

 

 

5. - 20. KVĚTNA 1945

Soubor 10 snímků z průběhu květnových dní v Praze. Autor fotografií neuveden. Vlepeno v původní obálce, dobrý stav.

Praha: F. R. Žďárský, 1945

 

 

KNIHY EDICE MALÉ MODERNÍ ENCYKLPEDIE (Jednotný rozměr 18 cm s výjimkou ABC Antiky)

AGNEL, A. Jung: vášeň toho druhého Praha: KMa, MME, 2009. 65 s.

CAMUS, J. DERCZANSKY, A. Svět Židů. Praha: KMa, MME, 2008. 65 s.

CROSSONOVÁ-LIEVRE, É. Rozumět malířství. Praha: KMa, MME, 2006. 65 s.

ÉVRARD, F Erotická literatura, Praha: KMa, MME 2006. 65 s.

FABER, C. Anarchismus: příběh revolty. Praha: KMa, MME, 2006. 65 s.

FUKS, P. Sny. Praha: KMa, MME, 2007. 65 s.

GODAUX, É. Mozek. Praha: KMa, MME, 2007. 65 s.

LIÈVRE-CROSSON, É. Od kubismu k surrealismu. Praha: KMa, MME, 2008. 65 s.

LÖWE, G., STOLL, H. A. ABC Antiky. Praha: KMa, MME, 2006. 65 s.

REEBER, M. Islám Praha: KMa, MME, 2009. 65 s.

SAURET M., J. Freud a nevědomí. Praha: KMa, MME, 2006. 65 s.

SCHWENTZEL, G. Egyptští faraonové. Praha: KMa, MME, 2006

VERGELY, B. Antičtí filozofové. Praha: KMa, MME, 2006. 65 s.

VERGELY, B. Aristoteles, aneb, Umění moudrosti. Praha: KMa, MME, 2008. 65 s.

VERGELY, B. Filosofové středověku a renesance. Praha: KMa, MME, 2008. 65 s.

KNIHY O PRAZE

 

 

BAJCUROVÁ, K. Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939-45. Bratislava: SNG, 2015. 205 s.

BARTLOVÁ, M. Ř! Česká národní identita v současném umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2012. 333 [i.e.] 78 s.

BAUEROVÁ, A. Zlato-král kovů: pověsti a skutečnost: průvodce výstavou. Praha: Národní technické muzeum, 1994. 72 s. (Komiks!) Vzácně se vyskytující publikace. Vedle doprovodného textu obsahuje 36 ti stránkový, částečně barevný komiks. Praha: Národní technické muzeum, 1993. 172 s.

BIELESZOVÁ, Š. Vladimír Birgus: Fotografie 1972-2014. Praha: Kant, 2014. 179 s.

BLAŽEK, P. Rozkulačeno! - půlstoletí perzekuce selského stavu. Praha: ÚSTR, NZM, 2016. 143 s.

BRANDEIS, A. Adolf Wiesner. Mecenáš a jeho zeť. Praha: Židovské muzeum, 2006.165 s.

BRODIE-AMY, J. Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu. Washington: National Gallery of Art, 2016. 352 s. 

DŘEVÍKOVSKÁ, J. Koberce Orientu na hradech a zámcích. Praha: NPÚ 2014. 125 s. 78 koberců

DVOŘÁK T., ROUSEK, J. Pražské biografy. Praha: Muzeum hl. města Prahy, 2016. 202 s.

GRYGAR, M. Milan Grygar: obraz a barva. Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2001. 30 s.

HANÁKOVÁ, P. Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra. Bratislava: SNG, 2015. 125 s.

JIROUŠKOVÁ J., PECHA L. Julius Zeyer-sběratel. Národní muzeum, Praha, 224 s.

KAVÁN, F. František Kaván: symbolistní, dekadentní: Praha: NG v Praze, 2012. 96 s. 77 reprodukcí.

KSANDR, K. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy. Praha: Gallery, 2001. 77 s.

KUPKA, F. Kupka Kupků: výstava z díla Františka Kupky. Litoměřice: Severočeská galerie VU, 2004. 46 s.

PAULY, J., ADLEROVÁ, A. et al. Stopy designu ve sbírkách NTM. 1. díl. Průmyslový design 1830-1914. Praha: Národní technické muzeum, 1997. 32 s. Informační text. Il., foto.

PAULY, J., ADLEROVÁ, A. et al. Stopy designu ve sbírkách NTM. 2. díl. Průmyslový design 1918-1938. Praha: Národní technické muzeum, 2002. 45 s. Informační text. Il., foto.

PEJČOCHOVÁ, M. Pohledy z a do jiného světa: Čínské portréty předků ze sbírky Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie v Praze, 2015. 196 str.

PODWAL, M. Židovská magie v díle Marka Podwala. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2012. 142 s.

RÓNA, J. Podobenství. Výběr z tvorby 1999-2008. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006. 31 s.

SEIFERTOVÁ, H. J. A. Angermeyer (1674-1742). Pražský malíř kabinetních obrazů. Praha: NG, 2016. 256 s.

STEINOVÁ, Š. František Thomayer: život a dílo zahradního architekta. Praha: NZM, 2008. 103 s.

SVOBODOVÁ, K. Donátoři, mecenáši, sběratelé. Brno: Moravská galerie, 2010. 135 s.

ŠMIROUS, K. Autochromy z let 1908-1955. Výběr barevných fotografií a rastrových diapozitivů průkopníka barevné fotografie K. Šmirouse z let 1908-1955. Praha: Národní technické muzeum, 1993. 172 s.

ŠMOK, M. Labyrintem-normalizace. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2017. 112 s.

VESELSKÁ, D. Židovské svatební obřady: historie a současnost. Praha: Žid. Muzeum Praha, 2006.165 s.

VLNAS, V. Pražská národní galerie v protektorátu Čechy a Morava. Praha: NG, 2013. 119 s.

VLNAS, V. Pražská národní galerie v protektorátu Čechy a Morava. Praha: NG, 2013. 119 s.

WITTLICHOVÁ, J. Medauova tiskárna v Litoměřicích. Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2004. 70 s. Počet reprodukcí 42.

ZELENKOVÁ, P. Skrytá tvář baroka: grafika 17. století v českých zemích. Praha: NG, Black",sans-serif; font-size: 8pt;">2011. 103 s.

 

 

 

 

 

 

Recente Posts

Monday, 15 September 2014


Winterhilfswerke 1942/1943, Helden der WehrmachtHeft 1

Helmut Arpke
1917-1942

Heft 2

Gerhard Ball
1908-1941

Heft 3

Oskar von Boddien
1900-1942

Heft 4

Kurt von Briesen
1886-1941

Heft 5

Hubert Brinkforth
1916-1942

Heft 6

Kurt Christel
1889-1942

Heft 7

Engelbert Endrass
1911-1941

Heft 8

Karl Jurgens
1911-1941

Heft 9

Rolf Kaldrack
1913-1942

Heft 10

Gerhard Koeppen
1918-1942

Heft 11

Otto Lancelle
1885-1941

Heft 12

Heinz-Jürgen Lütje
1918-1941

Heft 13

Werner Mölders
1913-1941

Heft 14

Georg von Neufville
1883-1941

Heft 15

Wilhelm von Peter
1899-1941

Heft 16

Gerd Pleiss
1915-1941

Heft 17

Günther Prien
1908-1941

Heft 18

Heinrich Schwarting
1888-1941

Heft 19

Günter Schwartzkopff
1898-1940

Heft 20

Franz Wieting
1911-1941
 

0 reacties:

 
 

Fotogalerie: KNIHY O PRAZE

Tato fotogalerie je prázdná.