BALK, Th. Hitler Lenin: prvé tři měsíce. Praha: Nákladem sen. Jos. Hakena, 1930

HRONEK, J. Adolf Hitler: z tajů a zákulisí německé politiky. Praha: Jaroslav Šrámek, 1931

KŮRKA, V. Hitler a hitlerismus. Brno-Židenice: nákladem vlastním, 1932

JÄGER, H. Hitler a NSDAP bez masky: [pozadí německého fašismu]. Praha: Levá fronta, 1933

KISCH, E. E. Zajatec Hitlerův. Praha: Levá fronta, 1933

KLINGER, E. Kto porazí Hitlera. Bratislava: Časopis DAV, 1933

FRANZ, K. Hitler nad Německem. Praha: Nákladem sen. J. Hakena, 1933

WIGHART, J. Německo pod Hitlerem. Praha: Volná myšlenka, 1933

DINER-DÉNES, P. Marx či Hitler? Cesta Německa ke zhroucení. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1933

DINER-DÉNES, P. Proti hitlerismu a jeho zvěrstvům. Praha: Solidarita, Koliš a spol., 1933

BAUER, F. Hitlerova Třetí říše a náš stát. Praha: Osvěta, 1933

HNĚDÁ KNIHA O POŽÁRU ŘÍŠSKÉHO SNĚMU a Hitlerově teroru. Praha: Borecký, 1933

HNĚDÁ KNIHA V OBRAZECH: 75 fotodokumentů na 24 listech o zapálení říšského sněmu a Hitlerově teroru. Praha: Karel Borecký, 1934

HITLEROVA CESTA K MOCIHnědá kniha II. Praha: E. Pleskotová, 1934

HNĚDÁ SÍŤ: Jak pracují a připravují válku Hitlerovi agenti v zahraničí. Praha: Fromek, 1935

STEED, H. W. Hitler odkud a kam? Praha: Vesmír, 1936

HEIDEN, K. Adolf Hitler: věk neodpovědnosti. Praha: Fr. Borový, 1936

BAUER, F. Můj boj: Hitler o sobě a svých cílech. Praha: Orbis, 1936

OLDEN, R. Hitler. Praha: Čin, 1936

STEED, H. W. Demokracie a diktatura: (Masaryk-Hitler). Praha: Vesmír, 1937

BAUER, F., KOUDELKA, J. Státníci dneška. První díl, Hitler-Mussolini-Roosevelt-Stalin. Praha: L. Mazáč, 1937

HEIDEN, K. Jeden muž proti Evropě. [Knihy Adolf Hitler, Život diktátorův, Díl druhý]. Praha: Fr. Borový, 1937

ROBERTS, St. H. Hitlerovo panství. Praha: Čin, 1938

HEIDEN, K. Adolf Hitler: Věk neodpovědnosti. Praha: Fr. Borový, 1938

CO CHCE HITLER? Odpověď komunistů na Hitlerovu řeč: Nevydat republiku Hitlerovi! Praha-Karlín: Josef Krosnař, 1938

DRTINA, P. Hitler contra Beneš: pět rozhlasových projevů Dr. Prokopa Drtiny. London: Čechoslovák, 1941

KAPP, R. Mírové dílo Adolfa Hitlera. Praha: Orbis, 1942

MORAVEC, F. Hitlerova ruská výprava. Londýn: Čechoslovák, 1942

ZLOM, J. Adolf Hitler: z jeho života a díla. Praha: Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1942

KARLGREN, A. Henlein-Hitler a československá tragedie. Praha: Samcovo knihkupectví, 1945

VACHEK, E. Hitlerovo tažení proti Československu. Německá válka I. Praha: V. Neubert, 1945

Hitler v sovětské karikatuře: [Výstava - Topičův salon 28.VII.-12.VIII.1945] Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1945

Hitler v sovětské karikatuře [karikatury sovětských umělců kol. Kukryniksy a B. Jefimova] Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1945

URBAN, A. J. Hitler v říši pohádek. Časopisecké vydání: Svět práce, roč. 1/1945, č. 12-23 [Il. Jiří Brdečka]

 


1)  ČÁST: K N I H Y

1A)KNIHY o 2. světové válce obecně

1B)KNIHY z ucelené sbírky tzv. HITLERIC (tj. knih, které v titulu nebo podtitulu mají uvedeno jméno Adolfa Hitlera), a které ZAHRNUJÍ OBDOBÍ 83 LET JEJICH VYCHÁZENÍ V ČEŠTINĚ, tj. od první knihy z roku 1933 až po knihy z konce roku 2016

1C)KNIHY z edice Bibliotheca Universalis a výtvarné publikace z edice Basic Art Series mezinárodního nakladatelství TASCHEN GmbH

1D)PUBLIKACE K TÉMATU NACIONÁLNÍHO SOCIALISMU, SPECIALIZOVANÍ PRŮVODCI, KATALOGY VÝSTAV

2)  ČÁST: P Ř E D M Ě T Y

2A)PROTEKTORÁTNÍ REÁLIE: poštovní známky, protektorátní platidla, pracovní knížky, pohlednice, veřejné nápisy, limitované faksimile oficiálních Hitlerových fotografií, originální obálky feldpost, dopisní obálky protektorátní obchodní korespondence, prsten

2B) MAPY válečné, historické

2C) GRAFIKA

2D) RŮZNÉ

 

 

https://vufind.lib.cas.cz/ustav/KNAV/Record/000066000#holdings


EDICE VOJENSKÉ DĚJINY VE FOTOGRAFII

HOFFMANN, H. Adolf Hitler. Praha: Naše vojsko, 2010

HOFFMANN. H. Hitler buduje velké Německo. Praha: Praha: Naše vojsko, 2011

HOFFMANN, H. Hitler osvobozuje Sudety. Praha: Praha: Naše vojsko, 2011

HOFFMANN, H. Hitler stranou všedního dne.  Praha: Naše vojsko, 2009

HOFFMANN, H. Hitler ve své vlasti. Praha: Naše vojsko, 2008

HOFFMANN, H. Hitlerův francouzský triumf. Praha: Naše vojsko, 2010

HOFFMANN, H. Mládež kolem Hitlera. Praha: Naše vojsko, 2010

HOFFMANN, H. Hitlerem v Polsku. Praha: Praha: Naše vojsko, 2010

OBRAZY ZE ŽIVOTA VŮDCE Adolf Hitler. Praha: Naše vojsko, 2010

 

 

AKTUALIZOVANA EDICEMIU TARIA NAKLADATELSTVf SVOJTKA & Co. (1tffl t b ih 10 )


A I LSDY , C,h BAXTER,, I


$$ : Pe-klo t1a vj c.hoclhi fro ttt i: . Waff eh •SS v R \l sk 1-11 941-4$         , Pr ah a : Svojtka Co., %012 VYeh odh i fro t1ta . Z t ajn Yeh arc h i vi;i $.$ , Praha : Svojtka & Co., 2012. 1G8s,


BATER,,I   Z.lpadt1i  fr ot1ta, Z t aj n j c h arehivLI SS. Praha: Svojtka &Co., 2012, 1G8s.

BISHOP, Ch. SS: Pe-klo ha  %.apacln   i  fro  t1ti   . Waffeh $$   v EvropE' 1 940o4S. Pr aha: Svojt k a, 2012

BUTLER, ,R  Gestapo. Oijihy Hitlerovy t ajt1@ po  li c ie- 1933  •1 $4,$   Prah a: Svojtka & Co., 2012

BUTLER, ,R  $$ : HitlerjMgend . Historie12, clivize $,$    Praha: Svojtka & Co,, 2012, 1G8s.

-

WEBER, F.  Pod h.l.koyYrn kn'ietn I. v a1ecne epizody I. Praha: Svojtka & Co., 201$ 1G8s. WEBER, F. Pod h.lkoyYtn kriiem II. Pi:chota Mtoi i. Praha: SvojUta & Co., 201G s. 1 G8 s . WEBER, F. Pod h.l.koyYm kriie-m Ill . V.llein.i od  yse a. Praha:Svojtka &Co., 201G,  1 G8 s . WI LL I AMS ON , G. SS: Krvih asak I a z e-tn , Ditvy Waffe-t1SS 1939-45 . Praha: Svojtka &., %01.2

 

-

:m

1111

.

 

 

 

 

 

_            ·          '                              I


 

 

 

 


1)  ČÁST

Ad 1A) KNIHY O 2. SVĚTOVÉ VÁLCE OBECNÉ: SOUHRNNÉ INFORMACE, PROPAGANDISTCKÁ LITERATURA PŘEDVÁLEČNÁ A POVÁLEČNÁ, OBRAZOVÉ ENCYKLOPEDIE

 

AILSBY, Ch. SS: peklo na Východní frontě. Waffen-SS v Rusku 1941-1945. Praha: Svojtka&Co., 2016

AILSBY, Ch. Třetí říše den po dni. Praha: Naše vojsko, 2013

AULICH, J. Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace. Praha: NV, 2009

BAXTER, I. Východní fronta: z tajných archivů SS. Praha: Svojtka & Co., 2015

BAXTER, I. Západní fronta: z tajných archivů SS. Praha: Svojtka & Co, 2015

BISHOP, Ch. SS: peklo na Západní frontě. Waffen-SS v Evropě 1940-1945. Praha: Svojtka&Co., 2016

BOYLE, D. Druhá světová válka ve fotografiích. Praha: Rebo, 1999

BURLEIGH, M. Třetí říše: nové dějiny. Praha: Argo, 2008

D-DAY. OPERACE OVERLORD. Od přípravy po osvobození Paříže. Praha: Naše vojsko, 2004

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA NA VLASTNÍ OČI. Praha: Naše vojsko, 2010

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Společnost, uniformy, události. Praha, 2012: NV, 2012

DUFFACK, J. J. Dr. Joseph Goebbels. Poznání a propaganda. Praha: Naše vojsko, 2009

DVOŘÁK, J. a kol. České Budějovice pod hákovým křížem. Praha: Mladá fronta, 2016

EMMERT, F. Druhá světová válka: Češi a Slováci. Brno: Computer Press, 2007


FÄRBER, M. Druhá světová válka v obrazech. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005

FRASCHKA. G. S meči a brilianty: nositelé nejvyššího německého vyznamenání. Mustang, 1998

GISEVIUS, H. B. Cesta do pekel. Praha: NV, 2009

HABŘINA, R. Nadčlověk a národnost. Brno: Klub Kounicovch kolejí, 1946

HÁJEK, M. Od Mnichova k 15. březnu. O politickém vývoji po Mnichovu.Praha: SNPL, 1959

HOGGAN, D. Mýtus 6 miliónů. Praha: Bodyart Press, 2016

JACKSON, R. Encyklopedie válečných lodí. Praha: Naše vojsko, 2014

KAMENEC, I. Slovenský stát (1939-1945). Praha: Anomal, 1992

KEEGAN, J. Abeceda druhé světové války. Praha: Naše vojsko, 2012

KLABUNDOVÁ, A. Magda Goebbelsová. Praha: KMa, 2009

KOOP, V. Nacionální socialismus. Praha: Grada, 2012

KRAWCZYK, W. Uniformy a označení příslušníků Waffen-SS. Praha: Naše vojsko, 2009

KROPÁČ, F. Persekuce 28. října1939: uzavření vysokých škol. Praha: Orbis, 1946

LAGARDE, J. Němečtí vojáci ve druhé světové válce. Bratislava: Cesty, 1997

LEBERT, N. Nosíš mé jméno. Praha: Ikar, 2001

LEVENDA, P. Nesvatá aliance: spojení nacismu s okultismu. Praha: BB art, 2004

MAIEROVÁ, E. Nacistické Německo. Praha: KMa, MME 2008

MIKOTA, V. Kniha a národ: 1879-1939. Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1939

NORMAN, O. Totální rauš. Drogy ve třetí říši. Praha: Host, 2016

PADEVĚT, J. Anthropoid. Průvodce. Academia, 2016

PAVLÍK, S. Vyznamenání a bojové odznaky Třetí Říše II. Praha: OXO GROUP a.s., 2009

PIELKALKIEWICZ, J. Bitva o Moskvu. Zamrzlá ofenziva. Praha: Naše vojsko, 2007

RADDATZ, K. Hrobaři Německa. Jak žijí Hitlerovi pohrobci? Praha: Orbis, 1951

SHAW, A. Druhá světová válka den po dni. Praha: Naše vojsko, 2011

SOMMERVILLE, D. Encyklopedie druhé světové války. Praha: Naše vojsko 2014

STÜRMER, M. Německo 20. století. Praha: Svojtka&Co., 2005

SUTHERLAND, J. Druhá světová válka v kostce. Čestlice: Rebo, 2005

SVOBODA, A. Spiknutí proti republice. Praha: Melantrich, 1949

VOJEVŮDCI TŘETÍ ŘÍŠE. Praha: Svojtka&Co., 2001

WAGNER, R. Můj život. Praha: Národní divadlo, 2007

WEBER, F. Pod hákovým křížem I. Válečné epizody. Praha: Svojtka&Co., 2016

WEBER, F. Pod hákovým křížem II. Pěchota útočí. Praha: Svojtka&Co., 2016

WEBER, F. Pod hákovým křížem III. Válečná odysea. Praha: Svojtka&Co., 2016

WESTWELL, I. První světová válka den po dni. Praha: Naše vojsko, 1992

WILLIAMSON, G. Ponorky německého námořnictva 1939-45. Praha: Grada 2009

WILLIAMSON, G. SS: krví nasáklá zem: bitvy Waffen-SS. Praha: Svojtka&Co., 2016

WINCHESTER, J. Encyklopedie moderních letadel. Praha: Naše vojsko, 2011

WOLF, J. Mzda činu. Vojenské řády a vyznamenání třetí říše. Praha: Čs. spisovatel, 2010

ŽIVOT VE TŘETÍ ŘÍŠI. Praha: Naše vojsko, 2006

 


 

 

Ad 1B) HITLERICA, tj. KNIHY, KTERÉ V TITULU NEBO PODTITULU MAJÍ UVEDENO HITLEROVO JMÉNO ZAHRNUJÍ OBDOBÍ 84 LET JEJICH VYCHÁZENÍ V ČEŠTINĚ, tj. od první

knihy z roku 1933 až po knihy z konce roku 2016. JE ZDE I NĚKOLIK MÁLO DALŠÍCH KNIH, KTERÉ SICE PŘÍMO HITLEROVO JMÉNO V NÁZVU NEOBSAHUJÍ, ALE HITLER JE V NICH STŘEDEM KLÍČOVÝCH ÚVAH A KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

 

1933-1945

 

BAUER, F. Můj boj: Hitler o sobě a svých cílech. Praha: Orbis, 1936 BAUER, F. Hitlerova Třetí říše a náš stát. Praha: Osvěta, 1933

BAUER, F., KAPRAS, J. Státníci dneška I. Hitler, Mussollini. Praha: Mazáč, 1937

DINER-DÉNES, P., KEIL, E. Marx či Hitler? Cesta Německa ke zhroucení. Praha: A. Svěcený, 1933 DRTINA, P. Hitler contra Beneš: pět rozhlasových projevů P. Drtiny. London: Čechoslovák, 1942 HEIDEN, K. Adolf Hitler - Věk neodpovědnosti. Praha: Fr. Borový, 1936

HITLER V SOVĚTSKÉ KARIKATUŘE. Praha: Spol. pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1945

HNĚDÁ KNIHA O POŽÁRU ŘÍŠSKÉHO SNĚMU a Hitlerově teroru. Praha: Borecký, 1933

HNĚDÁ KNIHA II. Hitlerova cesta k moci. Praha: Edice Útok, Ella Pleskotová, 1934

HNĚDÁ SÍŤ: jak pracují a připravují válku Hitlerovi agenti v zahraničí. Praha: Fromek, 1935 JÄGER, H. Hitler a NSDAP bez masky: [pozadí německého fašismu]. Praha: Levá fronta, 1933 JEFIMOV, B. Hitler a jeho smečka. Karikatury. Nakladatelství Svazu přátel SSSR, 1946 KAPP, R. Mírové dílo Adolfa Hitlera. Praha: Orbis, 1942

KARLGREN, A. Henlein - Hitler a československá tragédie. Praha: Samcovo nakl., 1945 MORAVEC, E. Projev min. E. Moravce na kongresu Unie novinářských svazů. Praha: Orbis, 1942 MORAVEC, F. Hitlerova ruská výprava. Londýn: Čechoslovák, 1942

MORAVEC, F. Hitlerova ruská výprava. Londýn: Čechoslovák, 1942 ROBERTS, S. H. Hitlerovo panství. Praha: Čin, 1938

STEED, H. W. Hitler odkud a kam? Praha: Vesmír, 1936

STEED, H. W. Demokracie a diktatura: (Masaryk-Hitler). Praha: Vesmír, 1937

VACHEK, E. Hitlerovo tažení proti Československu. Německá válka I. Praha: V. Neubert, 1945 ZLOM, J. Adolf Hitler: z jeho života a díla. Praha: Školní nakl. pro Čechy a Moravu, 1942

 


 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1946-1948

 

2.      BECKMANN, R. Hitlerova válka ve světle práva. Praha: Orbis, 1948

3.      HRONEK, J. Když se hroutil svět. V zahraničním odboji proti Hitlerovi. Praha: Práce, 1946

4.      JEFIMOV, B. J. Hitler a jeho smečka. Karikatury. Praha: SP SSSR v Československu, 1946

5.      LION, J. Padělal jsem dolary. Tajemství Hitlerovy padělatelské dílny. Praha: nákladem vlastním, 1948

6.      LION, J. Tajemství Hitlerovy padělatelské dílny. Podle skutečných zážitků A. Burgera. Praha: 1948

7.      MANN, T. Desatero přikázání: 10 románů o Hitlerově válce proti mravnímu zákonu. Praha: 1947

8.      MENDELSSOHN, P. Hitlerovy plány na dobytí Evropy. Praha: Melantrich, 1948

9.      RAUSCHNING, H. Mluvil jsem s Hitlerem. Nová osvěta, Praha: 1946

10.     TREVOR-ROPER, H. R. Poslední dny Hitlerovy. [Předmluva dr. F. Bauer] Aventinum. Praha: 1947

11.     URBAN, J. A. O Hitlerovi, Honzovi a SS-loupežnících [il. Miloš Nesvadba]. Praha: Athos, 1946

 

1949-1989

 

12.        BAUMIER, J. Od Hitlera k Trumanovi. Praha: Mír, 1951

13.        BEREŽKOV, V. S diplomatickou misí k Hitlerovi. Praha: Svoboda, 1967

14.        BEZYMENSKIJ, L. A. Hitlerovi generálové včera a dnes. Praha: NPL, 1963

15.        CESAR, J. ČERNÝ, B. Soumrak vlčího doupěte: atentát na Hitlera 20. 7. 1944. Praha: MNO, 1965

16.        CÍLEK, R. Ve světle pochodní. Hitlerův čas, který otřásl světem. Praha: Horizont, 1987

17.        FALTYS, A. Proti Hitlerovi. Praha: Svoboda, 1967 (28 nečíslovaných stran obrazových příloh)

18.        FINKER, K. Atentát na Hitlera. Stauffenberg a 20. červenec 1944. Praha: Orbis, 1972

19.        FUCHS, G. Společně proti Hitlerovi a Henleinovi. Praha: NPL, 1966

20.        GISEVIUS, H. B. Adolf Hitler 1. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1963

21.        GISEVIUS, H. B. Adolf Hitler 2. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1963

22.        GRÜNBERG, K. SS - Hitlerova černá garda. Svoboda, 1981

23.        HAMŠÍK, D. Génius průměrnosti. Praha: Československý spisovatel, 1967 (1. vydání)

24.        HAVLÁSKOVÁ, A. (ed.) Hrdinové našich dnů. K 30. výročí boje proti hitlerovskému fašismu. Práce, 1975

25.        HOLUB, O. Rovnice řešená zradou. Praha: Naše vojsko, 1983

26.        KOTYK, V. Protihitlerovská koalice a jednota Německa. Praha: SNPL, 1962

27.        KUČERA, J. Dvaapadesát Hitlerů. Mladá fronta, 1954

28.        LAPIERRE, D. Hoří už Paříž?, ptá se Adolf Hitler 25. srpna 1944. Praha: Mladá fronta, 1967

29.        MADER, J. Hitlerovi generálové vypovídají. Praha: Orbis, 1975

30.        MADER, J. Zpráva o šéfovi hitlerovské tajné služby, esesáku Skorzenym. Praha: NV 1964

31.        MAJSKIJ, I. M. Kdo pomáhal Hitlerovi: vzpomínky sovětského velvyslance. Praha: NPL, 1964

32.        MELNIKOV, D. Legenda a skutečnost´ o atentáte na Hitlera. Bratislava: VPL, 1963

33.        MOULIS, V. Evropa ve stínu Hitlera. Praha: NPL, 1963

34.        NĚMCI PROTI HITLEROVI: o protifašistickém boji v letech 1933-45. Praha: NV, SPB 1961

35.        NOVÁK, O., ŽIŽKA, J. KSČ proti hitlerismu a nacismu. Praha: Naše vojsko, 1971

36.        ROZANOV, G. L. Posledné dni Hitlera. Bratislava: Osveta, 1962

37.        ROZANOV, G. L. Poslední dny Hitlerovy říše. Praha: Naše vojsko, 1962

38.        RŽEVSKÁ, J. SOUKUP, F. Poslední akce: jak skončil Hitler a jeho klika. Praha: Svět sovětů, 1967


39.        SEGHERSOVÁ, A. Sedmý kříž. Román z Hitlerova Německa. Praha: 1949

40.        SPOLEČNĚ V BOJI. Sborník: z konference o boji proti Hitlerovu fašismu. Praha: SPB, 1975

41.        SZENIC, S. Generálové a Hitler. Praha: Svobodné slovo - Melantrich, 1954

42.        TREVOR-ROPER, H. R. Poslední dny Hitlerovy. Praha: Mladá fronta, 1968

43.        VÁROŠ, M. Hitler žije, chyťte ho! Bratislava: Vydavatel'stvo politickej literatúry, 1964

44.        PROTI HITLEROVI (Vzpomínky na společný boj.) Praha: Svoboda, 1966

 

1989-2016

 

123.

ADOLF HITLER a BAUER, F. Hitlerův Můj boj očima historiků. Praha: Univers, 1994

124.

ADOLF HITLER a BAUER, F., SVÁTEK, F., ARNOT, M. Mein Kampf očima historiků. Praha: xyz, 2008

125.

ADOLF HITLER a HÁJEK, J. Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu s komentářem Jiřího

 

Hájka. Liberec: Dialog, 2000

126.

ADOLF HITLER očima americké tajné služby. Z archivu CIA. Praha: Svoboda Servis, 2003

127.

ADOLF HITLER. Akvarely. Žďár Nad Sázavou: Sowulo Press, 2008

128.

ADOLF HITLER. Deníky. Uspořádal J. Keegan. Praha: BVD, 2013

129.

ADOLF HITLER. Druhá kniha (nepublikované pokračování Mein Kampfu) očima dneška: rešeršé, citace, komentáře.

 

Podle amerického vydání editora a objevitele rukopisu Gerharda L. Weinberga z roku 2003. Připravila L. Müllerová.

 

Praha: KMa, 2007

130.

ADOLF HITLER- Mein Kampf očima dneška: rešeršé, citace, komentáře. Připravila L. Müllerová. Praha, 2008

131.

ADOLF HITLER. Monology ve vůdcově hlavním stanu 1941-1944. Praha: Aurora, 1995

132.

ADOLF HITLER. Můj boj. Naše vojsko, 2016

133.

ADOLF HITLER. Obrazy ze života vůdce. Praha: Naše vojsko, 2010

134.

ADOLF HITLER. Projevy. Brno: Guidemedia, 2012

135.

AILSBY, Ch. Hitlerovi renegáti. Praha: KMa, 2008

136.

ALFORD, K. D. Hitlerovi milionáři: příběh hledání zlata SS. Praha: BB/art, 2007

137.

ALLEN, M. Podraz na Hitlera a Hesse. Brno: JOTA, 2003

138.

ALY, G. Hitlerův národní stát: loupení, rasová válka a nacionální socialismus. Praha: Argo, 2007

139.

AMBROSE, S. Bratrstvo neohrožených: rota E 506. pluku: až do Hitlerova hnízda. Brno: JOTA, 2010

140.

ASHER, M. Zlikvidujte Rommela. Tajná akce s cílem zbavit se Hitlerova generála. Praha: BB, 2007

141.

BACH, S. Leni Riefenstahlová. Život a dílo „Hitlerovy filmařky". Praha: Ikar, 2009

142.

BARNET, C. Hitlerovi generálové. Brno: JOTA, 2001

143.

BARTOV, O. Hitlerova armáda. Vojáci, nacisté a válka ve třetí říši. Praha: Naše vojsko, 2005

144.

BASSETT, R. Šéf Hitlerovy špionáže. Záhada Wilhelma Canarise. Praha: Naše vojsko, 2016

145.

BAUER, J. Poslední hodiny velkých imperátorů [Hitler]. Praha: Formát, 2001

146.

BEER, L. Hitlerovi Češi. Brno: Quidmedia, 2014

147.

BEEVOR, A. Tajemství O. Čechovové. Byla Hitlerova herečka špionkou? Praha: Academia, 2001

148.

BELLA, A., GORDON, S. Hitlerovi agenti. Praha: Deus, 2005

149.

BERTHOLD, W. 42 atentátů na Adolfa Hitlera. Praha: Brána, 1999

150.

BESCHLOSS, M. Dobyvatelé - Roosevelt, Truman a zničení Hitlerova Německa. Praha: Beta, 2005

151.

BESIER, G. Svatý Stolec a Hitlerovo Německo. Praha: Větrné mlýny, 2009

152.

BEST, N. Hitler je mrtev: očitá svědectví z posledních dnů 2. sv. války v Evropě. Omnibooks, 2013

153.

BIERMANN, W. Léto 1939. Praha: Mladá fronta, 2011 (beletrie s hitlerovským tématem)

154.

BLAIR, C. Hitlerova ponorková válka. Pronásledovaní, 1942-1945. Brno: Návrat, 2005

155.

BLAIR, C. Hitlerova ponorková válka. Pronásledovatelé, 1939-1942. Brno: Návrat, 2002

156.

BLANDFORD, E. L. Hitlerova druhá armáda. Brno: Bonus A, 1997

157.

BLANKMANOVÁ, A. Vězeň noci a mlhy. Než se stal Hitlerem, byl to strýček Dolf. Praha: Co, 2010

158.

BLUNDELL, N. Hitler-Stalin. Život v obrazech. Praha: Columbus, 1999

159.

BOESELAGER, P. Chtěli jsme zabít Hitlera. Spiknutí proti Hitlerov. Praha: Mladá fronta, 2009

160.

BOROVIČKA, V. P. Smrt Hitlerova jasnovidce. Praha: Baronet, 1997

161.

BROD, T. (ed.) Pakty Stalina s Hitlerem. Praha: Naše vojsko, 1990

162.

BROOKS, G. Hitlerovy hrozivé zbraně. Od V1 k létajícímu stroji Vimana. Praha: Naše vojsko, 2008

163.

BROŽ, J. Hitlerovo špionážní eso a Abwehr. Praha: Naše vojsko, 2007

164.

BROŽ, J. Hitlerův korunní princ. Praha: Naše vojsko, 2004

165.

BRYANT, M. Hitler a II. světová válka v kresbách a karikaturách. Columbus, 2012

166.

BUBER-NEUMANNOVÁ, M. Zajatkyní Stalina i Hitlera. Brno: Barrister&Principal, 2011

167.

BUKEY, E. B. Hitlerovo Rakousko. Jedna říše, jeden národ. Praha: Rybka Publishers, 2002

168.

BULLOCK, A. Hitler a Stalin: paralelní životopisy. Plzeň: Mustang, 1995

169.

BUTLER, R. Gestapo. Dějiny Hitlerovy tajné policie 1933-1945. Praha: Svojtka &Co., 2015

170.

BUTLER, R. Hitlerova mladá garda: Dějiny Hitlerjugend. Praha: Columbus, 1997

171.

BUTLER, R. Hitlerovi šakali. Praha: Naše vojsko, 2006

172.

BUTLER, R. SS-Hitlerjugend: historie 12. divize SS 1943-45. Praha: Svojtka&Co., 2016

173.

CAPELLE, H., BOVENKAMP, A. P. Berlín za Hitlera 1933-1945. Praha: Ottovo nakl., 2013

174.

CAWTHORNE, N. Hitlerovy radovánky: sexuální život největších diktátorů. Praha: ETC, 1997

175.

CÍLEK, R. Noc dlouhých nožů. Osudový zvrat v hitlerovské éře. Praha: Epocha, 2013

176.

CÍLEK, R. Werwolfové. Hitlerova poslední tajná zbraň. Praha: XYZ, 2001

177.

CLARK, G. T. Tady Hitler. Biografický román. Praha: Mladá fronta, 2006

178.

COHEN, L. Květiny pro Hitlera. Praha: Mladá fronta, 2004

179.

COLLOTTI, E. Hitler a nacismus. Praha. KMa, 2007

180.

CONRADI, P. Hitlerův pianista: vzestup a pád Ernsta Hanfstaengla. Praha: Dita, 2006

181.

CORNWELL, J. Hitlerovi vědci. Věda, válka a smlouva s ďáblem. Praha: BB/art, 2005

182.

CORNWELL, J. Hitlerův papež. Praha: BB/art, 2008

183.

COSTELLE, D. Apokalypsa Hitler. Druhá světová válka. Praha: Svojtka&Co., 2012

184.

COSTELLE, D. Apokalypsa Hitler. Jak se mohl Hitler dostat k moci. Praha: Svojtka&Co., 2012

185.

COSTELLE, D. Apokalypsa Hitler. Pronásledování nacistů. Praha: Svojtka&Co. 2012

186.

COSTELLE, D. Eva Braunová v Hitlerově soukromí. Praha: KMa, 2009

187.

DAVIS, J. G. Hitlerova dieta. Praha: Tvarohová a Kolář, 2005

188.

DEIGHTON, L. Blitzkrieg. Od Hitlerova nástupu po pád Dunkerque. Praha: Argo, 1994


189.

DELAFORCE, P. Složka Hitler: základní fakta. Praha: Columbus, 2008

190.

DELPLA, F. Ďáblovy pokušitelky. Hitler a ženy. Praha: Víkend, 2010

191.

DENEMARKOVÁ, R. Peníze od Hitlera. Praha: Host, 2007

192.

DESCHNER, K. S Bohem a fašisty: Vatikán ve spolku s MussolinIm a Hitlerem. Praha: NV, 2014

193.

DESTREMAU, Ch. Dvojí hra. Měla aliance Hitlera přečteného? Praha: Levné knihy, 2010

194.

DUCRETOVÁ, D. Ženy diktátorů: Mussolini, Stalin, Hitler a příběhy jejich žen. Brno: JOTA, 2011

195.

DUFFACK, J. J. Démon z jiného světa: pátrání po tajemství Adolfa Hitlera. Praha: Naše vojsko, 1997

196.

DUFFACK, J. J. Hroby bez diktátorů: Napoleon, Hitler. Praha: Naše vojsko, 2016

197.

DUFFACK, J. J. Psywar 1938: Hitler proti Československu, květen - září 1938. Praha: NV, 2010

198.

DVOŘÁK, S. Léta pod psa: příběh pražské dívky v hitlerovském Německu. Třebíč: Akcent, 2012

199.

EBERLE, H. Byl Hitler nemocný? Závěrečný nález. Praha: Naše vojsko, 2011

200.

EBERLE, H. Dopisy Hitlerovi. Praha: Ikar, 2008

201.

EBERLE, H. Hitler jako vojevůdce: jeho role v 1. a 2. světové válce Praha: Ikar, 2016

202.

EBERLE, H., UHL, M. (eds.) Akta Hitler. Praha: Ikar, 2011

203.

EDSEL, R. Po stopách nacistických pokladů, které uloupil Hitler. Líbeznice: Víkend, 2011

204.

ELAM, S. Hitlerovi padělatelé. Praha: 2000

205.

ELLINGSEN, O. A. Pravdivý příběh Herrmanna Hitlera-syna Hitlera. Praha: NV, 2012

206.

EMMERT, F. Německá okupace českých zemí. Praha. Mladá fronta, 2016

207.

EVANS, R. J. Lži o Hitlerovi. Praha: Slovart, 2011

208.

FEDER, G. Co chce Hitler: Program NSDAP a jeh ideová podstata. Brno: guidemedia, 2015

209.

FEST, J. Hitler a konec třetí říše. Praha: Epocha, 2002

210.

FEST, J., HOFFMANN, H. Hitler. Tváře diktátora. Praha: Ottovo nakladatelství, 2006

211.

FEUCHTWANGER, E. Můj soused Hitler: vzpomínky židovského dítěte. Praha: Triton, 2015

212.

FORCZYK, R. Moskva 1941: Hitlerova první porážka. Praha: Grada, 2009

213.

FRANK, M. Smrt ve vůdcově bunkru. Hitlerovy poslední dny. Praha: NV, 2012

214.

FRENCHOVÁ, J. Hitlerova dcera. Praha: Mladá fronta, 2009

215.

FRITZGERALD, M. Nacistická okultní válka. Hitlerova smlouva se zlem. Praha: Vox , 2014

216.

FROST, M. Hitlerův poslední zoufalý plán. Přísně tajný cíl. Brno: JOTA, 2008

217.

FUGATE B. Bouře na Dněpru: Žukov, Stalin a porážka Hitlerovy války. Brno: Jota, 1999

218.

FUCHS, T. Hitler ve faktech. Praha: Baronet, 2001

219.

GALLO, M. Hitler a noc dlouhých nožů. Praha: KMa 2007

220.

GELLATELY, R. Lenin, Stalin & Hitler. Praha: Volvox Globator, 2012

221.

GELLERMANN, G. „a naslouchali pro Hitlera: odposlouchávací místa říše“. Brno: BONUS, 1995

222.

GLANTZ, D., HOUSE, J. M. Souboj titánů: jak Rudá armáda zastavila Hitlera. Brno: Jota, 2005

223.

GODMAN, P. Vatikán a Hitler. Tajné archivy SS. Praha: Deus, 2008

224.

GOLDHAGEN, D. J. Hitlerovi ochotní katani: [obyčejní Němci a holokaust]. Praha: NLN, 1997

225.

GOODRICK-CLARKE, N. Hitlerova kněžka. Praha: Grada, 2015

226.

GÖRTEMAKEROVÁ, H. B. Eva Braunová. Život s Hitlerem. Praha: Paseka, 1998

227.

GÖRTEMAKEROVÁ, H. B. Eva Braunová. Život s Hitlerem. Praha: Paseka, 2011

228.

GRABER, G. S Historie SS. Praha: Naše vojsko, s.r.o., 2015

229.

GREEN, V. Šílenství vládců. [Hitler - šílenec v holinkách.] Praha: Práh, 2005

230.

GRIFFIN, R. Modernismus a fašismus: pocit začátku za Mussolliniho a Hitlera. Karolinum, 2016

231.

GRÜNBERG, K. Eva Braunová. 15 let s Hitlerem. Praha: Clarton, 1993

232.

GRÜNDBERG, K. Adolf Hitler: Životopis Führera. Litvínov: Dialog, 1994

233.

GUERBER, A. Milenky diktátorů. Ženy kolem Adolfa Hitlera. Praha: Výběr, 1988

234.

GUGENBERGER, E. Hitlerovi vizionáři. Praha: Brána, 2002

235.

HAFFNER, S. Hitlerův vzestup a pád. Praha: Naše vojsko, 2009

236.

HAFFNER, S. Od Bismarcka k Hitlerovi / Pohled zpět. Olomouc: Votobia, 1995

237.

HAGL, S. Okultní kancléř. Hitler a nacismus jako esoterický fenomén. Brno: Integrál, 2012

238.

HAIDLER, J. Smrt na holičkách. Hledání Hitlerova dvojníka. Praha: Naše vojsko, 2014

239.

HÁK, Z. Hitlerovo Vlčí doupě: jeho okolí. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 1998

240.

HAMANNOVÁ, B. Hitlerova Vídeň: diktátorova učednická léta. Praha: Prostor, 2011

241.

HAMANNOVÁ, B. Hitlerův ušlechtilý Žid: život E. Blocha, lékaře chudých. Praha: Prostor, 2012

242.

HAMŠÍK, D. Génius průměrnosti. Fakta a pohledy na Hitlerův konec. Praha: ČS, 1992

243.

HARRIS, R. Obchod s Hitlerem aneb Tajemství Hitlerových deníků. Praha: Naše vojsko, 1993

244.

HARRIS, R. Otčina. Hitler žije. Praha: Riopress, 1993

245.

HART, L. Válka z druhého břehu - očima Hitlerových generálů. Brno: JOTA, 2004

246.

HARTLAUB, F. Zápisky z vůdcova hlavního stanu. Praha: Volvox Globator, 2013

247.

HARTWIG, D. Velkoadmirál Dönitz. Hitlerův dědic a hrdina ponorkové války. Praha: Grada, 2013

248.

HARWOOD, J. Hitlerova válka. Praha: Columbus, 2015

249.

HEIBER, H. Odvrácená tvář hákového kříže: fakta o Hitlerovi a vůdcích III. Říše. Praha: MF, 1997

250.

HEIDEN, K. Adolf Hitler - Cesta k moci. Bratislava: Burdová – ARA, Kořínek, Krnov, 2002

251.

HEIDEN, K. Adolf Hitler - jeden muž proti Evropě. Bratislava A. Burdová – ARA, Kořínek, Krnov, 2002

252.

HEYDECKER, J. Norimberský proces [proti Hitlerovým spolupracovníkům]. Praha: Ikar, 2007

253.

HILTON, CH. Hitlerova olympiáda. Olympijské hry 1936 v Berlíně. Praha: Práh, 2008

254.

HOFFMANN, H. Adolf Hitler. Praha: Naše vojsko, 2010

255.

HOFFMANN, H. Hitler buduje velké Německo. Praha: Naše vojsko, 2010

256.

HOFFMANN, H. Hitler osvobozuje Sudety. Praha: Naše vojsko, 2010

257.

HOFFMANN, H. Hitler stranou všedního dne. Praha: Naše vojsko, 2015

258.

HOFFMANN, H. Hitler ve své vlasti. Praha: Naše vojsko, 2008

259.

HOFFMANN, H. Hitlerův francouzský triumf. Praha: Naše vojsko, 2010

260.

HOFFMANN, H. Mládež kolem Hitlera. Praha: Naše vojsko, 2010

261.

HOFFMANN, H. S Hitlerem v Polsku. Praha: Naše vojsko, 2010

262.

HORNÍK, J. Proč holocaust. Hitlerova vědecká mesianistická vražda. Praha: Rybka, 2009

263.

HOYT, E. P. Hitlerova válka. 2. sv.válka ve světle rozhodnutí A. Hitlera. Praha: Dobrovský, 2003

264.

HOYT, E. P. Hitlerova válka. 2. sv.válka ve světle rozhodnutí A. Hitlera. Praha: Dobrovský, 2003

265.

HRUŠKA, E. Pán protektorátu. K. H. Frank. Praha: Epocha, 2015

266.

HUGHES, M., MANN, CH. Hitlerovo Německo. Život v období třetí říše. Praha: Columbus, 2002

267.

HUGHES, M. Hitlerovo Německo. Život v období třetí říše. Praha: Columbus, 2002

 

268.

HYRŠLOVÁ, K., KURAL, V. Češi a Němci společně proti Hitlerovi. Praha: ÚMV AV, 1999

269.

CHANT, Ch. Hitlerovi generálové a jejich bitvy. Praha: Nakl. Václav Svojtka, Prah 1998

270.

CHROEDER, Ch. Dvanáct let po Hitlerově boku: svědectví Vůdcovy sekretářky. Praha: KMa, 2006

271.

IRVING, D. Hitlerova válečná stezka. Německo 1933-1945. Praha: Naše vojsko, 2015

272.

IRVING, D. Hitlerova válka a válečná stezka let 1933-1945. Brno: BOOKS, 1998

273.

IRVING, D. Tajné deníky Hitlerova osobního lékaře. Praha: Naše vojsko, 2013

274.

JÄCKEL, E. Hitlerův světový názor. (projekt jedné vlády). Praha-Litomyšl: Paseka, 1999

275.

JACKSON, R. Neobjasněné záhady: Hitler blízko dokončení atomové bomby? Praha: 2002

276.

JASON. Zabil jsem Adolfa Hitlera. Praha: BB/art, 2008

277.

JEFIMOV, B. Hitler a jeho smečka: karikatury. Praha: Naše vojsko, 2011

278.

JENKINS, M. Poslední vrchol: americká divize a její útok na Hitlerovu Evropu. Praha: BB, 2006

279.

JENSEN, M. Démon z jiného světa. Pátrání po tajemství Adolfa Hitlera. Praha: NV, 2001

280.

JENSEN, M. Démon z jiného světa. Pátrání po tajemství Adolfa Hitlera. Praha: NV, 2010

281.

JOACHIMSTHALLER, A. Hitlerův konec. Legendy a dokumenty. Praha: NV, 2007

282.

JUNEK, V. 11 důvodů proč Adolf Hitler nevyhrál válku. Praha: Petrklíč, 2014

283.

JUNEK, V. Hitler před branami. Praha: Olympia, 2013

284.

JUNEK, V. Hitler v Čechách. Všech 103 hodin. Praha: BVD, 2012

285.

JUNEK, V. Velké zrady historie. […Adolf Hitler a osud Maďarska]. Praha: Petrklíč, 2011

286.

JUNGEOVÁ, T. Do posledního okamžiku. Vzpomínky Hitlerovy sekretářky. Praha: Ikar, 2008

287.

KAPP, R. Mírové dílo Adolfa Hitlera. Brno: Guidemedia, 2013

288.

KEITEL, W. Wilhelm Keitel: náčelníka Hitlerova generálního štábu. Praha: Grada, 2015

289.

KELLEY, D. M. Muži kolem Hitlera. Praha: Naše vojsko, 2010

290.

KEMPKA, E. Spálil jsem Adolfa Hitlera. Vzpomínky Hitlerova osobního řidiče. Praha: Víkend, 2013

291.

KERSAUDY, F. Hitler. Praha: Brána, 2012

292.

KERSHAW, I. Hitler: I. díl 1889-1936: Hybris. Praha: Argo, 2014

293.

KERSHAW, I. Hitlerův mýtus. Obraz a skutečnost ve třetí říši. Praha: KMa, 2009

294.

KERSHAW, I. Operace Valkýra: Stauffenbergův atentát na Hitlera. Praha: Argo, 2009

295.

KESSLER, L. Hitlerova mládež útočí. Praha: Baronet, 2008

296.

KESSLER, L. Komando. Hitlerovské diverzní akce. Praha: Baronet, 2006

297.

KIRKPATRICK, S. D. Hitlerovy svaté relikvie. Praha: Universum, 2012

298.

KLÁNSKÝ, J. Přežil jsem Hitlera. Praha: Magnet Press, 1992

299.

KLEMPERER, K. Atentát na Hitlera. Muži 20. července. Praha: Agentura VPK, 1995

300.

KLIMEK, A. 30. 1. 1933. Nástup Hitlera k moci: začátek konce ČSR. Praha: Havran, 2003.

301.

KNOPP, G. Atentáty na Hitlera. Praha: Ikar, 2007

302.

KNOPP, G. Atentáty na Hitlera. Praha: Ikar, 2007

303.

KNOPP, G. Die Machtergreifung. München: C. Bertelsmann, 2000 (v němčině)

304.

KNOPP, G. Hitler. Pět tváří jeho osobnosti. Praha: Ikar, 2013

305.

KNOPP, G. Hitler. Praha: Knižní Klub, 1998

306.

KNOPP, G. Hitlerova mládež: ztracená generace. Praha: Ikar, 2003

307.

KNOPP, G. Hitlerovi manažeři. Praha: Ikar, 2006

308.

KNOPP, G. Hitlerovi stoupenci: zločinci a vykonavatelé. Praha: Ikar, 2004

309.

KNOPP, G. Hitlerovi válečníci. Praha: Ikar, 2004

310.

KNOPP, G. Hitlerovy obdivovatelky a Marlene. Praha: Ikar, 2002

311.

KOHOUT, P. Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem. Svazek 1. Praha: Academia, 2011

312.

KOHOUT, P. Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem. Svazek 2. Praha: Academia, 2011

313.

KOPAL, P. Film a dějiny II. Hitler a ti druzí. Filmové obrazy zla. Praha: Casablanca, ÚSTR, 2009

314.

KOPPER, Ch. H. Schacht- vzestup a pád Hitlerova nejmocnějšího bankéře. Praha: Grada, 2013

315.

KOSATÍK, P., JISLOVÁ, Š. Češi 1938 - Jak Beneš ustoupil Hitlerovi. Praha: Mladá fronta, 2016

316.

KOVÁŘ, P. Bicanovo tajemství. Kanonýrem za Masaryka, Hitlera, Čepičky. Praha: EMINENT, 1993

317.

KUBILLUS, V., RÖDER, T. Muži za Hitlerem. Architekti hrůzy. Praha: Votobia, 2000

318.

KUBIZEK, A. Adolf Hitler, můj přítel z mládí. Praha: Tygros, 2012

319.

KUČERA, J. Je hodně Hitlera ve Wagnerovi. Praha: Institut pro kulturu a politiku, 2001

320.

KUEHNELT. E. Levicové smýšlení: [od Sada a Marxe k Hitlerovi]. Praha: CEVRO, 2010

321.

KUCHAŘ, J. Hitlerova sbírka v Čechách 1. Praha: Eminent, 2011

322.

KUCHAŘ, J. Hitlerova sbírka v Čechách 2. Praha: Eminent, 2012

323.

KURAL, V. Hitlerova odložená válka za zničení ČSR. Praha: Academia, 2008

324.

KURZMAN, D. Krev a voda. Sabotování Hitlerovy bomby Praha: Naše vojsko, 2010

325.

LARGE, D. C. Hitlerův Mnichov: vzestup a pád hlavního města nacistického hnutí. Praha: 2016

326.

LARSON, E. V zahradě bestií. Zákulisí nejvyšší diplomacie v Hitlerově Německu. Praha: 2012

327.

LATTIMER, J. K. Hitlerova smrtelná choroba. Praha: Naše vojsko, 2011

328.

LEBOR, A. Hitlerovi tajní bankéři. Frýdek-Místek: Alpress, 1997

329.

LEE, M. A. Bestie se probouzí. Vzkříšení Hitlerových vyzvědačů až po neonacisty. Praha: BB, 2004

330.

LEHMANN, A. D., CARROLL, J. V Hitlerově bunkru. Praha: Naše vojsko, 2005

331.

LEWIS, D. Muž, který stvořil Hitlera. Zrození vůdce. Praha: Práh, 2005

332.

LICHTBLAU, E. Nacisté ve službách USA: Amerika, útočiště pro Hitlerovy muže. Brno: Jota, 2015

333.

LIŠKA, J. Hitlerovo „Orlí hnízdo“. Sešitové vydání knižnice Přísně tajné! Praha: PVS, 4/2003

334.

LIŠKA, V. Největší tajemství Adolfa Hitlera. Praha: XYZ, 2012

335.

LIŠKA, V. Odhalená tajemství Adolfa Hitlera. Praha: XYZ, 2012

336.

LITTELL, J. Suché a vlhké. Hitlerův rychlý výpad na fašistické území. Praha. Odeon, 2011

337.

LORINGHOVEN, F. B. S Hitlerem v bunkru 1944-1945. Praha: Columbus, 2006

338.

LOWER, W. Hitlerovy fúrie: německé ženy a nacistické vraždy. Praha: Paseka, 2015

339.

LUCAS, J. Hitlerovi žoldnéři. Praha: Naše vojsko, 2000

340.

LUCAS, J. Hitlerovy elitní jednotky. Praha: Baronet, 1999

341.

LUCAS, J. Hitlerovy horské jednotky. Praha: Naše vojsko, 1994

342.

LUCAS, J. Hitlerovy speciální jednotky. Praha: Naše vojsko, 1994

343.

LUCAS, J. Hitlerovy úderné skupiny. Plzeň: Mustang, 1995

344.

LUCKS, G. Byl jsem Hitlerův poslední rekrut. Praha: Ikar, 2011

345.

LUCKS, G. Hitlerova dětská armáda. Praha: Ikar, 2016

346.

LUKACS, J. Červen 1941. Hitler & Stalin. Praha: Beta-Dobrovský, 2007

 

347.

LUŽA, R. V Hitlerově objetí. Kapitoly z českého odboje. Praha: TORST 2006

348.

MABIRE, J. Hitlerova černá garda. Praha: Baronet, 2012

349.

MACEK, P. Sherlock Holmes. Hitlerův posel smrti. Praha: Naše vojsko, 2015

350.

MACKSEY, K. Hitlerovy možnosti. Plzeň: Mustang, 1997

351.

MACKSEY, K. Hitlerovy možnosti. Plzeň: Mustang, 1997

352.

MACYNTRYE, B. E.Nietzschová poslední árijská kolonie. Praha: Rybka Publischers, 2001

353.

MAIEROVÁ, C. Nacistické Německo. Hitler: nenávist u moci. Praha: KMa, 2008

354.

MAILER, N. Lesní zámek aneb Hitlerův přízrak. Brno: JOTA, 2007

355.

MANN, C. Hitlerova arktická válka. Praha: Deus, 2008

356.

MARÉS, A. Edvard Beneš - Drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Argo, 2016

357.

MARGOLIOVÁ-KOVÁLYOVÁ, H. Hitler, Stalin a já. Praha: Mlada fronta. 2014

358.

MASER, W. Hermann Göring. Hitlerův paladýn s janusovskou tváří. Praha: Argo, 2004

359.

MASER, W. Porušení slova. Hitler, Stalin a druhá světová válka. Ostrava: Oldag, 1996

360.

MASSON, P. Hitler v roli vojevůdce. Praha: KMa, 2009

361.

MATĚJKA, J. Machiavelistické etudy: Churchill, Hitler, Stalin. Praha: E/ Publishing Company, 2001

362.

MATYÁŠOVÁ, J. Přátelství navzdory Hitlerovi. Praha: Mladá fronta, 2013

363.

MAZOWER, M. Hitlerova říše. Nacistická vláda v okupované Evropě. Brno: JOTA, 2009

364.

McDONOUGH, F. Gestapo: mýtus a realita Hitlerovy tajné policie. Praha: Vyšehrad, 2016

365.

McNAB, Ch. Hitlerovy pevnosti: opevnění a obranné systémy. Praha: Grada Publishing, 2016

366.

McNAB, Ch. Třetí říše 1933-45 Statistické údaje o Hitlerově Německu. Praha: Svojtka&Co., 2010

367.

McNAB, Ch. Třetí říše 1933-45. Statistické údaje o Hitlerových a Himmlerových SS. Praha: 2010

368.

MEHNER, T., VOKÁČ, P. Hitlerovy tajné zbraně. Praha: Delfín-Magazín záhad, 2002

369.

MEHNER, T., VOKÁČ, P. Hitlerovy tajné zbraně. Praha: XYZ, 2008

370.

MEIN KAMPF. Příběh jedné knihy. (Autor A. Vitkin). Praha: Paseka, 2010

371.

MELBO, M. Ženy nacistů: proč ženy milují vrahy: […Eva Hitlerová]. Praha]: ČS, 2010

372.

MĚRKA, P. Hitler se na vás usmívá. Praha: Druhé město, 2012

373.

MESSENGER, C. Hitlerův gladiátor. Brno: Bonus A, 199

374.

MIKO, V. České milenky nacistů. Praha: Petrklíč, 2015

375.

MIKO, V. Manželky a milenky nacistických pohlavárů. Praha: Petrklíč, 2016

376.

MIKO, V. Ve službách SS proti Hitlerovi. Praha: Petrklíč, 2015

377.

MIKO, V. Zdrogovaný Adolf Hitler: perverze a choroby. Praha: Petrklíč, 2016

378.

MIKULKOVI, J. S RAF proti Hitlerovi. Letci z Hané v době druhé války. Brno: Mikulka, 2008

379.

MILLARD, F. Královské rody proti Hitlerovi. Líbeznice: Víkend, 2014

380.

MILLIGAN, S. Jak jsem přispěl k Hitlerovu pádu. Praha: Naše vojsko, 1994

381.

MILTON, G. Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku. Brno. Jota, 2016

382.

MISCH, R. Byl jsem osobním strážcem Adolfa Hitlera: 1940-1945. Praha: Volvox Globator, 2007

383.

MOORHOUSE, R. Atentáty na Hitlera. Praha: BB/art,2007

384.

MULISCH, H. Siegfried. Hitlerovský román. Praha: Mladá fronta, 2003

385.

NAGORSKI, A. Hitlerland. Praha: Knižní klub, 2013

386.

NEKOLA, M. Hitlerovi satrapové. Praha: Naše vojsko, 2008

387.

NEUMAYR, A. Diktátoři v zrcadle medicíny: Napoleon, Hitler, Stalin. Praha: Jan Vašut, 1999

388.

NEVILLE, P. Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit světové válce. Praha: Víkend, 2008

389.

NOVÁK, J. A. Létající talíř pro Hitlera. Po stopách nacistické superzbraně. Praha: XYZ, 2012

390.

O'CONNOR, G. Polský řezník: Hitlerův advokát H. Frank. Praha: Stanislav Juhaňák, Triton, 2015

391.

PALÁN, L. Píča, hovno, Hitler, Praha. Praha: Nakladatelství Petr Štengl, 2014

392.

PÁN SVASTIKY /ŽELEZNÝ SEN/ Science fiction román Adolfa Hitlera. Praha: ASFS, 1995

393.

PARKER, D. Hitlerova ofenziva Ardeny: německý pohled na "Bitvu o výběžek". Brno: Jota, 2003

394.

PÄTZOLD, K. Stručné dějiny druhé světové války. Stalin a Hitler stejně vinni? Praha: Futura, 2016

395.

PEREL, S. Salomon: přežil jsem v Hitlerjugend. Praha: Primus, 2001

396.

PERNES, J. Až na dno zrady. Emanuel Moravec. Praha. Termis, 1997

397.

PERSSINEN, T. M. Osterovo spiknutí v roce 1938: cíl je zabít Hitlera. Praha: Beta, 2005

398.

PETROVOVÁ, A. Hitlerova smrt: nejnovější fakta z ruských tajných archivů. Praha: BB/art, 1997

399.

PETTERSSON, T. Hitlerovi nepřátelé. Praha: Argo, 2014

400.

PICARD, M. Hitler v nás. Praha: ERM, 1996

401.

PICKER, H. Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu. Praha: Alpress, 2005

402.

PIEKALKIEWICZ, J. Polské tažení: Hitler a Stalin rozbíjejí Polsko. Praha: Naše vojsko, 2007

403.

PILGRIM, V. E. Klidně mi říkej paní Hitlerová! Praha: Ivo Železný, 1996

404.

PLAIM, A. KUCH. K. Vzpomínky Hitlerovy pokojské. Praha: Naše vojsko, 2005

405.

PLEASANT, E. Hitlerův bastard. Praha: Naše vojsko, 2005

406.

POHLODEK, A. Hitlerova armáda. Sborník článků časopisu Command. Brno: Bonus A, 1997

407.

PONÇET, A. F. Velvyslancem na Hitlerově dvoře. Praha: Kořínek, 2004

408.

POOL, J. Kdo financoval nástup Hitlera k moci: 1919-1933. Praha: Práh, 1998

409.

POOL, J. Tajní spojenci Adolfa Hitlera 1933–1945. Praha: Práh, 1999

410.

POOL, J. Tajní spojenci Adolfa Hitlera 1933–1945. Praha: Práh, 1999

411.

POPRZECZNY, J. Hitlerův kat na Východě: Odilo Globocnik. Praha: Academia, 2009

412.

POSNER, G. Hitlerovy děti: synové pohlavárů Říše o sobě a svých otcích. Praha: NLN, 1993

413.

PRESTON, A. Hitlerovy rozhodující bitvy. Praha: Svojtka&Co., 2000

414.

PROUZA, P. Ctitelé katastrof a Hitlerova tužka. Praha: Fragment, 2008

415.

PŘÍHODA, J. Adolf Hitler studie vyvolencovi krycí legendy. Praha: Týdeník Politika, 1997

416.

RAEDER, E. Velkoadmirál Erich Raeder - Můj život. Praha: Grada, 2014

417.

RALPHOVÁ, B. Hitlerova mládež. Hitlerjugend ve válce a míru 1933-1945. Praha: Svojtka&Co., 2001

418.

RANGE, R. P.·1924 - Rok, který stvořil Hitlera. Praha: Baronet, 2016

419.

RAUSCHNING, H. Rozmluvy s Hitlerem. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2006

420.

RAWSON, A. Pronásledování Hitlera. Tažení do alpské pevnosti. Praha: BB/art, 2009

421.

REES, L. Temné charisma Adolfa Hitlera. Cesta do propasti. Praha: Universum, 2013

422.

REUTH, R. G. Hitlerova nenávist k Židům. Klišé a skutečnost. Praha: Ikar, 2011

423.

RIEFENSTAHLOVÁ, L. V mé paměti. Memoáry režisérky, která pracovala pro Hitlera. Prostor, 2005

424.

RICHTER, K. Enigma: Hitlerův zázrak? Sešitové vydání knižnice Přísně tajné! Praha: PVS, 6/2003

425.

RICHTER, K. Úhlavní přátelé. Osudová spojení: […Hitler - Röhm]. Praha: Themis, 2002

 

426.

RIPLEY, T. Dějiny Waffen-SS: 1925-1945. Praha: Naše vojsko, 2011

427.

RIPPON, A. N. Hitlerova olympiáda: historie nacistických her roku 1936. Praha: BB/art, 2008

428.

ROBERTS, A. Hitler a Churchill: taje vůdcovství. Praha: Beta-Dobrovský, 2005

429.

ROGER, G. Modernismus a fašismus. Pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera. Karolinum 2016

430.

ROLAND, P. Ilustrovaná historie nacismu. Vzestup a pád Adolfa Hitlera. Praha: Naše vojsko, 2006

431.

ROTHMAN, H., FRY, H. Hitlerova závěť. Praha: Víkend, 2012

432.

RYBACK, T. W. Hitlerova soukromá knihovna. Praha: Naše vojsko, 2010

433.

RŽEVSKÁ, J. Zápisky válečné tlumočnice. [Poslední dny v Hitlerově bunkru] Praha: Paseka, 2012

434.

SAYER, I. Hitler a ženy: milostný život Adolfa Hitlera. Praha: Brána, 2005

435.

SHAMIR, I. Hitlerův houslista. Ostrava: Domino, 2009

436.

SHARPE, B. Elitní jednotky Waffen-SS: Leibstandarte-SS Adolf Hitler, das Reich. Praha: Deus, 2009

437.

SHIRER, W. L. Vznik a pád třetí říše. Historie hitlerovského Německa. Praha: Naše vojsko, 2000

438.

SCHAAKE, E., BÄURLE, R. Hitlerovy ženy. Praha: Aktuell, 2001

439.

SCHAAKE, E., BÄURLE, R. Hitlerovy ženy. Praha: Aktuell, 2001

440.

SCHADOVÁ, M. Milovaly vůdce. Jak ženy zbožňovaly Hitlera. Praha: Naše vojsko, 2011

441.

SCHADOVÁ, M. Stephanie von Hohenlohe. Hitlerova židovská špionka. Praha: Práh, 2013

442.

SCHMIDT, P. Paměti Hitlerova tlumočníka 1935-1945. Praha: Barrister & Principal, 2002

443.

SCHNEIDER, W. Hitlerův černý řád. Praha: Slovanský dům, 2001

444.

SCHRAMM, P. E. Hitler: člověk a vojevůdce. Praha: D-Consult v Nakl. Deus, 2003

445.

SCHULTHESS, K. Hraběnka Stauffenberg: manželka strůjce atentátu na Hitlera. Praha: NV, 2015

446.

SCHWARZWÄLLER, W. Hitlerovy peníze: z chudého malíře miliardářem. Praha: Themis, 2001

447.

SIGMUNDOVÁ, A. M. Diktátor, démon, demagog. Bratislava: Perfekt, 2006

448.

SIGMUNDOVÁ, A. M. Ženy nacistů I. [Hitler a „německá žena“ ] Praha: Brána, 2000

449.

SIGMUNDOVÁ, A. M. Ženy nacistů II. Praha: Brána, 2001

450.

SNYDER, T. Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Paseka, 2015

451.

SOUČEK, L. Případ Hitlerových zubů, ponorek, charakteru a sebevraždy. Praha: Železný, 1992

452.

SPOTTS, F. Hitler a síla estetiky. Praha: Epocha, 2007

453.

STEED, H. W. Diktatura a demokracie: Hitler vs. Masaryk. Praha, Krnov: Kořínek, 2000

454.

STEFFAHN, H. Hitler. Olomouc: Votobia, 1996

455.

STEFFAHN, H. Stauffenberg. Pokus zabít Hitlera. Liberec: Dialog, 1995

456.

STEINERTOVÁ, M. Hitler. Praha: KMa, 20075

457.

STERN, J. P. Hitler: vůdce a lid. Praha: Lidové noviny, 1992

458.

STOLFI, R. H. Hitlerovy tanky na Východě: [pokus o novou interpretaci 2. války]. Brno: Jota, 2007

459.

STONE, D. Hitlerova armáda 1939-1945. Vojáci, výzbroj a organizace. Praha: Volvox Globator, 2012

460.

STRAWSON, J. Hitler jako vojevůdce. Brno: Jota, 2004

461.

SULLIVAN, R. Vila Air-Bel: útočiště před fašismem na okraji Marseille. Praha: Mladá fronta, 2008

462.

SUVOROV, V. Sebevražda. Proč zaútočil Hitler na Sovětský svaz? Praha: Naše vojsko, 2009

463.

ŠIŠKA, M. Jednohubky z historie [Tajemství Hitlerovy lebky]. Praha: Naše vojsko, 2008

464.

ŠNAJDR, M. Muži a stroje proti přívalu. Stíhači RAF a Hitler. Praha: Mladá fronta, 2013

465.

TARRANT, J. Rommelovo spiknut. Pozadí přípravy atentátu na Adolfa Hitlera. Praha: Votobia, 1994

466.

TAYLOR, B. Hitlerovi inženýři: Todt a Speer: hlavní stavitelé Třetí říše. Praha: Grada, 2015

467.

TAYLOR, B. Hitlerovy hlavní stany: z pivnice do bunkru, 1920-1945. Praha: Columbus, 2008

468.

TEJCHMAN, M. Ve službách třetí říše. Hitlerovy zahraniční jednotky. Praha: Mladá fronta, 1999

469.

THOMAS, H. Dvojníci: Hitlerova smrt - pravda o tělech v berlínském bunkru. Praha: Dita, 1997

470.

TREVOR-ROPER, H. R. Poslední dny Adolfa Hitlera. Praha: Aurora, 1995

471.

TRIGG, J. Hitlerovi Vikingové. Praha: Universum, 2011

472.

VALODE, P. Hitler a tajné společnosti. Praha: Knižní klub, 2010

473.

VENOHR, W. Patrioti proti Hitlerovi. Cesta k 20. červenci 1944. Praha: Naše vojsko, 2008

474.

VENOHR, W. Stauffenberg: muž, který chtěl zabít Hitlera. Líbeznice: Víkend, 2008

475.

VERMES, T. Už je tady zas. Praha: Argo, 2016

476.

VILLAHERMOSA, G. N. Hitlerův výsadkář: život a boje Rudolfa Witziga. Praha: Elka Press, 2011

477.

VOGELER, V. Jak to bylo doopravdy? Baarová, Goebbels, Hitler. Praha: BVD, 2016

478.

VOKÁČ, P. Hans Kammler. Hitlerův technokrat. Praha: Olympia, 2016

479.

VOREL, K. Hitler a armáda. Sešitové vydání knižnice Přísně tajné! Praha: PVS, s.r.o., 3/2005

480.

VOREL, K. Hitler a armáda. Sešitové vydání knižnice Přísně tajné! Praha: PVS, s.r.o., 3/2005

481.

VYBÍHAL, J. Atentát na Hitlera v Jihlavě?. Jihlava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2016

482.

WACHTELOVÁ, G. Moje tajná válka s Hitlerem. Praha: Paseka, 2011

483.

WALTERS, G. Berlínské hry: olympijský sen ukradený Hitlerem. Praha: BB/art, 2007

484.

WEBER, T. Hitlerova první válka. Hitler, muži Listova pluku a 1. světová válka. Brno: JOTA, 2011

485.

WELCH, D. Němci proti Hitlerovi. Opozice v třetí říši 1933–1945. Praha: Knižní klub, 2005

486.

WHITING, Ch. Jochen Peiper: Hitlerův muž. Brno: Jota, 2002

487.

WILLIAMSON G. SS: Hitlerův nástroj teroru. Praha: Svojtka a Vašut, 1999

488.

WILLIAMSON, G. SS: Hitlerův nástroj teroru. Ucelená historie. Praha: Svojtka, 2006

489.

WILSON, J. Hitlerovo alpské útočiště. Praha: BB/art, 2006

490.

WINCHESTER, Ch. Východní fronta: Hitlerova válka v Rusku 1941-45. Praha: Comp. Press, 2005

491.

WISTRICH, R. Hitler a holocaust. Praha: Slovart, 2008

492.

ZDRAL, W. Hitler a jeho neznámí příbuzní. Praha: Alpress, 2007

493.

ZITELMANN, R. Adolf Hitler a jeho cesta k moci. Praha: Agentura VPK, 1999

494.

ZITELMANN, R. Osudová cesta Adolfa Hitlera k moci. Praha: Agentura VPK, 2005

 

Ad 1C) KNIHY EDICE Bibliotheca Universalis NAKLADATELSTVÍ TASCHEN GmbHKLIKNI

 

 

495.      100 INTERIORS AROUND THE WORLD. Taschen, 2013

496.      ARCHITEKTURTHEORIE. Taschen, 2015

497.      BATTERHAM, D. World of Ornament. Taschen, 2015

498.      BRAUN, R. Cities of the World. Taschen, 2013

499.      D'HANCARVILLE, P. The Complete Collection of Antiquities. Taschen, 2013

500.      DRESSENDÖRFER, B. Besler's Florilegium. Taschen, 2013

501.      DRIBEN, P. 1000 Pin-Up Girls. Taschen, 2015

502.      DÜRING, M., POGGESI, M. Encyclopaedia Anatomica. Taschen, 2015

503.      FIACCI, L. Piranesi. Taschen, 2015

504.      FIELL, Ch. 1000 Lights. Taschen, 2015

505.      FIELL, Ch. Decorative Art 70s. Taschen, 2013

506.      FIELL, Ch. Domus 1950s. Taschen, 2013

507.      FISCHER, S. Hieronymus Bosch: Complete Works. Taschen, 2016

508.      FÜSSEL, S. (ed.) Giambattista Bodoni ABCD. Taschen, 2016

509.      GASTGEBER, C. The Book of Bibles. Taschen, 2013

510.      GRANFIELD. L., DAHLINGER, R. A History of Photography. Taschen, 2013

511.      HAGEN, R. M. Bildbefragungen. Taschen, 2015

512.      HEIMANN, J. 20th Century Travel. Taschen, 2013

513.      HEIMANN, J. Mid-Century Ads. Taschen, 2016

514.      HOLZWARTH, H. Moderne Kunst 1870–2000. Taschen, 2013

515.      HONNEF, K. Design of the 20th Century. Taschen, 2013

516.      JOAQUIM, P. Funk & Soul Covers. Taschen, 2014

517.      KOETZLE, H. 1000 Nudes. History of Erotic Photography 1839-1939. Taschen, 2014

518.      KOETZLE, H. Photographers A-Z. Taschen, 2013

519.      LACK. W. Martius. The Book of Palms. Taschen, 2015

520.      LANDSBERGER, R. Chinese Propaganda Posters. Taschen, 2015

521.      MAILER, N. MoonFire. Taschen, 2010

522.      MAMEROT, S. Eine Chronik der Kreuzzüge. Taschen, 2016

523.      METZGER R. Van Gogh. Sämtliche Gemälde. Taschen, 2015

524.      MINOR, J. M., SICK, H. Bourgery: Atlas of Human Anatomy and Surgery. Taschen, 2015

525.      MÜLLER, J. All-Time Favorite Movies od the 20th Century. Taschen, 2013

526.      MÜSCH, I. Seba. Cabinet of Natural Curiosities. Tachen, 2014

527.      NÉRET, G. Dalí. The Paintings. Taschen, 2013

528.      NIEDER, A. 20th-Century Fashion. Taschen, 2015

529.      NOEL, D. The Circus 1870-1950. Taschen, 2013

530.      OCHS, M. 1000 Record Covers. Taschen, 2013

531.      PAM, R. Alfred Stieglitz Camera Work. Taschen, 2015

532.      PATTON. P. 20th Century Classic Cars. 100 Years of Automotive Ads. Taschen, 2015

533.      PRISSE D'AVENNES, E. Oriental Art. Taschen, 2016

534.      REAGAN, L. Steinweiss. The Inventor of the Modern Album Cover. Taschen, 2014

535.      ROOB, A. Alchemy & mysticism. Taschen, 2013

536.      TETART-VITTU, F. Racinet. Kostümgeschichte. Taschen, 2015

537.      TREDE, M. Hiroshige. Hundert berühmte Ansichten von Edo. Taschen, 2014

538.      WALTHER, I. F. Malerei des Impressionismus. Taschen, 2015

539.      WIEDEMANN, J. Logo Design. Taschen, 2015

540.      ZÖLLNER, F. Leonardo da Vinci. Das zeichnerische Werk. Taschen, 2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB

CD


 

 

KNIHY EDICE Basic Art Series NAKLADATELSTVÍ TASCHEN GmbHKLIKNI

 

 

541. PARTSCH, S. KLEE. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2015

542.

EMMERLING, L. BASQUIA. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2015

543.

SCHLOMBS, A. HITOSHIGE. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2014

544.

SMEE, S. FREUD. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2015

545.

WOLF, N, FRIDRICH. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2016

546.

NÉRET, G. KLIMT. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages Taschen, 2015

547.

RENNER, R. G .HOPER. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2013

548.

DÜCHTING, H. KANDINSKY. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2015

549.

PAQUET, M. MAGRITTE Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2013

550.

BISCHOFF. U. MUNCH. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2014

551.

ZÖLLNER, F.LEONARDO. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2013

552.

BENKE, B. O'KEEFFE. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2013

553.

KETTENMANN, A. RIVERA. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2014

554.

HESS, B. ABSTRACT EXPRESSIONIM. Hardcover, 21 x 26 cm, 96 pages. Taschen, 2016

 


 

Ad 1D) PUBLIKACE K TÉMATU NACIONÁLNÍHO SOCIALISMU, SPECIALIZOVANÍ PRŮVODCI, KATALOGY VÝSTAV

 

NERDINGER, W. (eds.) MÜNCHEN UND DER NATIONALSOZIALISMUS. Mnichov: C. H. Beck Verla

2015. 722 s., jmenný rejstřík, rejstřík významných míst, seznam literatury, poznámkový aparát, 600 vyobrazení. Jde o katalog stálé výstavy, nicméně se jedná o

publikaci, která nemá ve svém žánru ve světové odborné literatuře konkurenci. Jde o neobyčejn precizní a detailní popsání všeho, co se v Německu v letech 1933- 1945

odehrávalo. PRVNÍCH 350 STRAN TÉTO KNIHY JE ZÁROVEŇ I ÚŽASNÝM OBRAZOVÝM PRŮVODCEM DĚJIN TŘETÍ ŘÍŠE, PŘIČEMŽ VĚTŠINA ZDE PUBLIKOVANÝCH FOTOGRAFIÍ NEBYLA DOSUD NIKDE ZVEŘEJNĚNA. (KNIHA JE V NĚMECKU PRODÁVÁNA ZA € 38)

555

 

556) NERDINGER, W. (ed.) NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM MÜNCHEN. Kurzführer zur Ausstellung. Mnichov: NS-Dokumentationszentrum, 2015. 80 s. Hutný obrazový průvodce muzeem. Zkrácená verze výše uvedené publikace. (KNIHA JE V NĚMECKU PRODÁVÁNA ZA € 8)

 

557) MALCHOW, H., KRACHT, Ch. LEITFADEN FÜR BRITISCHE SOLDATEN IN DEUTSCHLAND 1944. BERLÍN: KIWI-TASCHENBUCH, 2014. 160 s. Reprint originálu vydaného The Bodleian Library University of Oxford v roce 1944 jako příručka pro britské vojáky působící po válce v Německu. Obsahuje hlavní informace o geografii a dějinách Německa, především však podává hlavní a závazné instrukce příslušníkům britské armády, jak mají konkrétně zacházet s

německým obyvatelstvem jako s příslušníky poraženého státu. (KNIHA JE V NĚMECKU PRODÁVÁNA ZA € 12)

 

 

 

 

 

 

 

558)   GRAMMBITTEROVÁ, U. DAS PARTEIZENTRUM DER NSDAP IN MÜNCHEN. Mnichov: Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, 2015. 96 s. Kniha přináší detailní popisy, fotografie a plány místností i budov úřadoven nacistických organizací a stranického centra NSDAP, které v Mnichově sídlilo. (KNIHA JE V NĚMECKU PRODÁVÁNA ZA € 8)

SPECIALIZOVANÍ PRŮVODCI, KATALOGY VÝSTAV

 

559)  KOPLECK, M. MÜNCHEN 1933 – 1945. PastFinder. Stadtführer zu den Spuren der Vergangenheit. Berlín: Links

Christoph Verlag, 2015, 110 s. NEJPRODÁVANĚJŠÍ PRŮVODCE MNICHOVEM. (KNIHA JE V NĚMECKU PRODÁVÁNA ZA € 12)


 

560)  NATIONALSOZIALISMUS IN MÜNCHEN. CHIFFREN DER ERINNERUNG. Münchner Stadtmuseum, 2007. 80 s. Průvodce (katalog) stálou expozicí městského muzea, které se věnuje životu Mnichova v letech 1933 -1945. (KNIHA JE V NĚMECKU PRODÁVÁNA ZA € 5)

 

561)  STADTPLAN. NATIONALSOZIALISMUS IN MÜNCHEN. NS TOPOGRAFIE 1918-1945. München Stadtmusem, 2009. Jednoduchý, skládací přehledný průvodce s obsáhlou, na rubu mapy umístěnou legendou významných mnichovských ulic, domů a dalších objektů. (Cena € 3). V nabídce jsou dva exempláře.

 

562)  PRAHA SDÍLENÁ A ROZDĚLENÁ 1933-1945. Praha: MKC, 2009. Mapa se zvýrazněnými místy, které souvisely s obsazením Prahy Němci v období Protektorátu Čechy a Morava (např. sídlo GESTAPA, sídlo SS, místo atentátu

na Heydricha, sídla redakcí kolaborantských novin a časopisů apod.)

 

563)  HAMBURG POPOUTMAP. PĚT ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ V JEDNÉ SKLÁDACÍ MAPCE. Compas Map. Ltd , 2014

(KNIHA JE V NĚMECKU PRODÁVÁNA ZA € 5)

 


VÝUKOVÉ MATERIÁLY


564)  memo 1.Hamburgs Weg in den Feuersturm. Dopovodná publikace ke stejnojmenné výstavě. Musseum für Hamburgische Geschichte, 2003. Padesát nezámých fotografií Hamburku z let 2. sv. války.

 

565)  VERFÜHRT. VERLEITET. VERHEIZT. Das kurze Leben des Hitlerjungen Paul B. Katalog stejnojmenné výstavy

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Norimberk, 2007 (19 tabulí názorného výukového materiálu o povinnostech člena Hitlerjugend).

 

566)  BARTEL, J. S. Holocaust: ztracená slova. Pardubice: Mayday, 2006

 

KATALOGY

 

567)  HANÁKOVÁ, P. Tekutá múza: alkohol a vizuálna kultúra. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2015 ( Katalog ke

stejnojmenné výstavě, 127 s., 65 vyobrazení € 11). (Antikvariát Valentinská katalog nabízí za 690 Kč)

 

568)   BAJCUROVÁ, K., HANÁKOVÁ, P., HRABUŠICKÝ, A. Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939 – 1945. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2016. Katalog stejnojmenné výstavy mapuje podobu a funkcí umění, vizuální kultury a propagandy v letech existence „Slovenského štátu“ (1939 – 1945 € 27)

 

569)  SRP, K. Jinřich Štyrský. Malý průvodce výstavou. GMP U Kamenného zvonu. Praha: Argo, 2007


16

 

2) ČÁST PŘEDMĚTY

 

2A) PROTEKTORÁTNÍ REÁLIE: poštovní známky, protektorátní platidla, pracovní knížky, pohlednice, veřejné nápisy, limitované faksimile oficiálních Hitlerových fotografií, originální obálky feldpost, dopisní obálky protektorátní obchodní korespondence, prsten člena NSDAP

 

a)  poštovní známky

 

·      dva aršíky poštovních známek z tzv. Tag der Briefmarke (Den poštovní známky) ze dne

·      10. 1. 1943 – čtyři barevnosti portrrétu A. Hitlera

·      stěžejní známka brněnského dne poštovní známky

·      speciální vydání známky s posmrtnou maskou R. Heydricha k 1. výročí atentátu

·      říšskou poštou vydané známky k 60. výročí úmrtí B. Smetany 12. 5. 1944 +

·      detail dvou barevných verzí (zelená, fialová)

           

 

 


 

b)  protektorátní platidla


 

 

HODNOTA: PĚT KORUN, FÜNF KRONEN ROZMĚR 130 x 63 mm PLATNOST od 27. 3. 1940 do 31. 10. 1945


AUTOŘI: Bedřich Fojtášek, Jindra Schmidt. TISKÁRNA: Česká grafická unie, Praha

HODNOTA: DESET KORUN, ZEHN KRONEN ROZMĚR 150 x 69 mm PLATNOST od 18. 12. 1942 do 31. 10.

1945 AUTOŘI: Bedřich Fojtášek, Jindra Schmidt. TISKÁRNA: V. Neubert a synové, Praha

c) specializovaný katalog: POFIS 2010. PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 1939-1945)


17

 

 

d)  pracovní knížky – Arbeitsbuch (doklad, který byl zřízen za protektorátu 26. června 1941. Nápisy jsou psány v češtině a němčině.)

 

 

 

 

1)  NEUBERTOVA PODROBNÁ MÍSTOPISNÁ MAPA Velkoněmecké říše, protektorát Čechy a Morava, Gen. Gouvernement, Slovensko a Švýcarsko. Vydaly a vytiskly Grafické závody V. Neubert a synové v měřítku 1

: 1 500 000 v Praze 1942. Formát: 110 x 99 cm. Adjustace: Rám, sklo. Stav: velmi dobrý

 

2)  NEUBERTOVA PODROBNÁ MÍSTOPISNÁ MAPA Velkoněmecké říše, protektorát Čechy a Morava, Gen. -

Gouvernement, Slovensko a Švýcarsko. Vydaly a vytiskly Grafické závody V. Neubert a synové v měřítku 1

: 1 500 000 v Praze 1942. Formát: 110 x 99 cm. Bez rámu. Stav: velmi dobrý

 

3)   ÜBERSICHTSKARTE DER EISENBAHNEN IN ÖSTERREICH-UNGARN. Original-Landkarte von 1898. Brockhaus Konversationslexikon, Leipzig 1898, velikost 30 x 24 cm.

 

4)  BÖHMEN, MÄHREN UND ÖSTERREICHISCH-SCHLESIEN. Original-Landkarte von 1898. Brockhaus Konversationslexikon, Leipzig 1898, velikost 30 x 24 cm.

 

5)  ETHNOGRAPHISCHE KARTE VON ÖSTERREICH- UNGARN. Original-Landkarte von1898. Brockhaus Konversationslexikon, Leipzig 1898, velikost 30 x 24 cm

 

6)  G. FREYTAG’S VERKEHRSKARTE VON ÖSTERREICH-UNGARN 1892. Mapa: barevná. WIEN: G. FREYTAG und BERNDT, 1903 (1892) Rozměr 67 x 88 cm na listu 71 x 98 cm. Měřítko 1:1

500 000. PŮVODNĚ: složeno v deskách 24 x 13 cm. (Legenda obsahuje seznam železničních společností, hospodářské grafy, inzerci dalších autorových map.) V SOUČASNOSTI: zarámován a pod sklem. Na mistech zlomů desek je patrné částé užívání.

 

7)  GRIECHENLAND UND DIE IONISCHEN INSELN. Kolorovaná litografie. Autor: Theinert aus Sohr. Tiskárna Flemming, Glogau, 1853. Rozměr 33 x 43 cm. Mapa pochází z: Karl Sohr's „Vollständiger Universal=Handatlas der neueren Erdbeschreibung"

 

8)  UEBERSICHTS KARTE DES TÜRKISCHEN REICHES IN EUROPA UND ASIEN. [Litografie, tisk: Joseph HÄUSSLE; vydáno u C. E. RAINOLD, 1829. rozměr 34,5 x 46,5 cm, na listu 42 x 54,5 cm (filigrán) [Měřítko [1:4 800 000]

(2 000 Kč)

 

9)  UNSERE WESTGRENZE mit Westwall und Maginotlinie. Velhagen & Klasings Karte. Měřítko 1:1000000

(82 x102cm). Bielefeld-Leipzig: Velhagen & Klasing, 1940. Velmi dobrý stav.

10)   DAS EUROPÄISCHE RUßLAND. Velhagen & Klasings Karte. Měřítko1:4500000 (101cm x 108 cm).

Bielefeld-Leipzig: Velhagen & Klasing, 1941. Velmi dobrý stav (300 Kč) (IDENTIFIKACE NENALEZENA)

 

11)  ČECHY: FASTROVA AUTOMOBILISTICKÁ A CYKLISTICKÁ MAPA SILNIČNÍ

upravil a kreslil J. Havránek, volná skládaný barevný tisk; 61 x 73 cm, na listu 57,5 x 69,5 cm měřítko 1 : 500 00. Praha: Edv. Fastr, [194-?]

Dobrý stav.

 

12)   PŘÍRUČNÍ MAPA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY, XI. přeprac. vydání, 1936, vytištěno v čs. voj. zeměpisném ústavu, měř. 1:1,500.000 (papír podlepenými plátnem), rozměr 66 x 42 cm. Dobrý stav. (IDENTIFIKACE NENALEZENA)


 

25UMĚNÍ / ARCHITEKTURA

BORNGÄSSEOVÁ, B., BEDNORZ, A. Baroko: Praha: SLOVART, 2013. 568 s. (Obří monografie - 41 cm)

BOTERO, F. Botero - Monograph & Catalogue Raisonné. Paintings 1975 – 1990. Acatos, 2000. 510 s. en

FARTHING, S. Umění od počátku do současnosti. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.
FINLAY, J. Picassův svět. Praha: SLOVART, 2015. 180 s.
FOGGOVÁ, M. Móda - Úžasný příběh fenoménu. Praha: SLOVART, 2012. 578 s. 

FOSTER, H. et al. Umění po roce 1900: 2. vydání. Praha: SLOVART, 2015. 816 s.

GALINDO, M. Collection. Evropská architektura. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.
JINDŘICH ŠTYRSKÝ. Průvodce výstavou. Praha: Kant, Argo, 2007. 58 s.
Kol. Atlas světové architektury. Praha: SLOVART, 2012. 512 s.
KRATOCHVÍL, P. Současná česká architektura a její témata. Praha: Paseka, 2011. 162 s.
KUBOVA, A. L'Avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-38. Liege: 1992. 236 s.
LADA, J., OLIČ, J. (ed.) Lada. Praha: SLOVART, 2008. 794 s. (Obří monografie - 34 cm)
NOVOTNÝ, M. (ed.) Kubismus v české architektuře. Sto let poté. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2013. 209 s.
PALÁCE VÍRY: nejkrásnější sakrální stavby z celého světa. Praha: Svojtka & Co., 2010. 384 s.
SANNA, A. Secese. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.
SAUDEK, J. Jan Saudek - monografie. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.
SPIRITOVÁ G. Supermrakodrapy: noví obři světových metropolí. Praha: SLOVART, 2008. 216 s. 

VORLÍK, P. Český mrakodrap. Praha: Paseka, 2015. 272 s.
ZIEHR, W. Kříž: symbol, zobrazování, význam. Kostelní Vydří: Karmelitánské naklad., 1997. 239 s.
1000 DETAILS IN ARCHITECTURE. Valencia: boog, 2014. 288 s. (1000 fotodetailů)
THORBECKE, J. Souhvězdí. Praha: Portál, 2009. 64 s. (Rozměr 148x216)
Tato kniha příběhů jednotlivých souhvězdí je provázena iluminacemi, které nechal k latinskému překladu básnických skladeb o souhvězdí římského antického básníka Arató zhotovit císař Ludvík Pobožný.
BOOS, G. Obrazy Vánoc. Praha: Portál, 2009. 63 s. (Rozměr 148x216)
Cyklus vánočních obrazů Pietera Brueghela a jiných středověkých malířů je v této knížečce doplněn poetickým rozjímáním kunsthistorika Gerharda Boose nejen nad obrazy, ale také nad smyslem Vánoc a jejich poselstvím pro dnešního člověka.

UMĚNÍ / ARCHITEKTURA

 

BORNGÄSSEOVÁ, B., BEDNORZ, A. Baroko: Praha: SLOVART, 2013. 568 s. (Obří monografie - 41 cm) BOTERO, F. Botero - Monograph & Catalogue Raisonné. Paintings 1975 – 1990. Acatos, 2000. 510 s. en FARTHING, S. Umění od počátku do současnosti. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

FINLAY, J. Picassův svět. Praha: SLOVART, 2015. 180 s.

FOGGOVÁ, M. Móda - Úžasný příběh fenoménu. Praha: SLOVART, 2012. 578 s. 

FOSTER, H. et al. Umění po roce 1900: 2. vydání. Praha: SLOVART, 2015. 816 s. 

GALINDO, M. Collection. Evropská architektura. Praha: SLOVART, 2012. 578 s. 

JINDŘICH ŠTYRSKÝ. Průvodce výstavou. Praha: Kant, Argo, 2007. 58 s.

Kol. Atlas světové architektury. Praha: SLOVART, 2012. 512 s.

KRATOCHVÍL, P. Současná česká architektura a její témata. Praha: Paseka, 2011. 162 s. 

KUBOVA, A. L'Avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-38. Liege: 1992. 236 s. 

LADA, J., OLIČ, J. (ed.) Lada. Praha: SLOVART, 2008. 794 s. (Obří monografie - 34 cm)

NOVOTNÝ, M. (ed.) Kubismus v české architektuře - Sto let poté. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2013. 209 s.

PALÁCE VÍRY: nejkrásnější sakrální stavby z celého světa. Praha: Svojtka & Co., 2010. 384 s. 

SANNA, A. Secese. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

SAUDEK, J. Jan Saudek - monografie. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

SPIRITOVÁ G. Supermrakodrapy: noví obři světových metropolí. Praha: SLOVART, 2008. 216 s. 

VORLÍK, P. Český mrakodrap. Praha: Paseka, 2015. 272 s.

ZIEHR, W. Kříž: symbol, zobrazování, význam. Kostelní Vydří: Karmelitánské naklad., 1997. 239 s. 1000 DETAILS IN ARCHITECTURE. Valencia : boog, 2014. 288 s. (1000 fotodetailů)

THORBECKE, J. Souhvězdí. Praha: Portál, 2009. 64 s. (Rozměr 148x216). Kniha příběhů jednotlivých souhvězdí je provázena iluminacemi, které nechal k latinskému překladu básnických skladeb o souhvězdí římského antického básníka Arató zhotovit císař Ludvík Pobožný. 

BOOS, G. Obrazy Vánoc. Praha: Portál, 2009. 63 s. (Rozměr 148x216). Cyklus vánočních obrazů Pietera Brueghela a jiných středověkých malířů

UMĚNÍ / ARCHITEKTURA

BORNGÄSSEOVÁ, B., BEDNORZ, A. Baroko: Praha: SLOVART, 2013. 568 s. (Obří monografie - 41 cm)

BOTERO, F. Botero - Monograph & Catalogue Raisonné. Paintings 1975 – 1990. Acatos, 2000. 510 s. en

FARTHING, S.

Umění od počátku do současnosti. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

FINLAY, J. Picassův svět. Praha: SLOVART, 2015. 180 s.

FOGGOVÁ, M. Móda - Úžasný příběh fenoménu. Praha: SLOVART, 2012. 578 s. FOSTER, H. et al. Umění po roce 1900: 2. vydání. Praha: SLOVART, 2015. 816 s. GALINDO, M. Collection. Evropská architektura. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

JINDŘICH ŠTYRSKÝ. Průvodce výstavou. Praha: Kant, Argo, 2007. 58 s.

Kol. Atlas světové architektury. Praha: SLOVART, 2012. 512 s.

KRATOCHVÍL, P. Současná česká architektura a její témata. Praha: Paseka, 2011. 162 s.

KUBOVA, A. L'Avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-38. Liege: 1992. 236 s.

LADA, J., OLIČ, J. (ed.) Lada. Praha: SLOVART, 2008. 794 s. (Obří monografie - 34 cm)

NOVOTNÝ, M. (ed.) Kubismus v české architektuře. Sto let poté. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2013. 209 s.

PALÁCE VÍRY: nejkrásnější sakrální stavby z celého světa. Praha: Svojtka & Co., 2010. 384 s.

SANNA, A. Secese. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

SAUDEK, J. Jan Saudek - monografie. Praha: SLOVART, 2012. 578 s.

SPIRITOVÁ G. Supermrakodrapy: noví obři světových metropolí. Praha: SLOVART, 2008. 216 s. VORLÍK, P. Český mrakodrap. Praha: Paseka, 2015. 272 s.

ZIEHR, W. Kříž: symbol, zobrazování, význam. Kostelní Vydří: Karmelitánské naklad., 1997. 239 s.

1000 DETAILS IN ARCHITECTURE. Valencia: boog, 2014. 288 s. (1000 fotodetailů)

THORBECKE, J. Souhvězdí. Praha: Portál, 2009. 64 s. (Rozměr 148x216)

Tato kniha příběhů jednotlivých souhvězdí je provázena iluminacemi, které nechal k latinskému překladu básnických skladeb o souhvězdí římského antického básníka Arató zhotovit císař Ludvík Pobožný.

BOOS, G. Obrazy Vánoc. Praha: Portál, 2009. 63 s. (Rozměr 148x216)

Cyklus vánočních obrazů Pietera Brueghela a jiných středověkých malířů je v této knížečce doplněn poetickým rozjímáním kunsthistorika Gerharda Boose nejen nad obrazy, ale také nad smyslem Vánoc a jejich poselstvím pro dnešního člověka.

 

 

 

 

EDIČNÍ ŘADA UMĚNÍ NAKLADATELSTVÍ PARKSTONE PRESS, NEW YORK, USA

 

BADE, P. Mucha. Parkstone Press International, New York, 2014. 255 s.

 

 

 

EDICE TASCHEN - BASIC ART SERIES 2.0

 

LORENZ, U. Brücke Nakladatelství: Taschen 2012. 96 s. 

TRIER, A. G. Cubism Nakladatelství: Taschen 2014. 96 s. 

WOLF, N. Symbolism Nakladatelství: Taschen 2015. 96 s. 

ELGER, D. Dadaism Nakladatelství: Taschen 2015. 96 s.

 

HESS, B. Abstract Expressionism Nakladatelství: Taschen 2016. 96 s. 

HONNEF, K. Pop Art Nakladatelství: Taschen 2015. 96 s.

WOLF, N. Expressionism Nakladatelství: Taschen 2015. 96 s.

KLINGSÖHR-LEROY, C. Surrealism Nakladatelství: Taschen 2014. 96 s.

 

               
 

ICE: TASCHEN - BIBLIOTHECA UNIVERSALIS- ◄klikni

 

HAGEN, M. Bildbefragungen. 100 Meisterwerke im detail. Verlag Taschen. 2016. 788 s. (d) HELLER, S. 20th Century Photography. Verlag Taschen, 2012,762 s. (en)

HOLZWARTH, V. Modern Art 1870-2000. Impressionism to Today. Taschen Verlag, 2013. 696 s. (en) KOETZLE, H. 1000 Nudes. A History of Erotic Photos (1839-1939). Taschen Verlag, 2013. 576 s. (en, d) METZGER, R. Van Gogh. Complete Paintings. Taschen Verlag, 2015. 744 s. (en)

MINOR, J. M. Atlas of Human Anatomy and Surgery. Taschen Verlag, 2015. 832 s. (en, F, d) ROBERTS, P.. Stieglitz Camera Work. The Complete Photographs. Taschen Verlag, 2013. 552 s (en, d) TÉTART-VITTU, F. Auguste Racinet. The Costume History.. Taschen Verlag. 2015. 762 s. (en) THOENES ,CH. Architekturtheorie. Von Renaissance bis Gegenwart, Taschen Verlag, 2015, 848 s. (d) ZÖLLNER, F. Leonardo da Vinci. The Graphic Work. Verlag Taschen deutschland, 2015. 786 s. (d)

 

 
   

 

MIMO EDICE

 

HANSON, D. Tom Poulton: The Secret Art of English Gentleman. Köln: Verlag Taschen, 2006. 223 s. (en) MOVIE ICONS TASCHEN 365. A Year in Pictures Day -by-Day. Taschen, 2013. 744 s. (en)

HOLZWARTH, V. Art now 3. Taschen, 2008. 320 s .(en, f, d)

 

           
     
 

KNIHY SOUVISEJÍCÍ S UMĚNÍM (BIOGRAFIE, AUTOBIOGRAFIE, DENÍKY)

 

 

               
             

 

 

BAUER, M. ed. Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny. Praha: Torst, 2007. 225 s. BINAR, V. Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi. Praha: Triáda, 2010. 520 s.

CIESLAR, J. Matouš: deník z let 2003-2006. Praha: Torst, 2015. 513 s. ČERNÁ, J. Adresát Milena Jesenská. Praha: Torst, 2014. 192 s.

DIVIŠ, I., POTUŽIL, Z. ed. Návrat do Čech: (dopisy z let 1990-1999). Praha: Torst, 2011. 468 s.

DIVIŠ, I., WERNISCH, I. ed. Teorie spolehlivosti: texty z let 1960-1994. Praha: Torst, 1994. 685 s.

CHALUPECKÝ, J. et al. Expresionisté: Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, Podivný Hašek. Praha: Torst, 1992. 200 s.

JECH, F. U Březiny (Záznamy hovorů). Praha: Trigon: 2001. 256 s. KNAP, J. Bez poslední kapitoly. Praha: Torst, 1999. 320 s.

MANDELŠTAMOVÁ, N. J. Dvě knihy vzpomínek. Brno: Atlantis, 1996. 725 s. PALIVEC, J. Básně, eseje, překlady. Praha: Torst, 1993. 360 s.

PECH, M. Topičův salon 37-49. Praha: Společnost Topičova salonu, 2011. 233 s. SAK, R. Život na vidrholci. (Příběh Bedřicha Fučíka). Praha: Paseka, 2004. 424 s.

ŠKVORECKÝ, J., PŘIBÁŇOVÁ, A. (ed.). PŘIBÁŇ, M. (ed.) Na shledanou v lepších časech: dopisy J.

Škvoreckého a L. Dorůžky (1968-1989). Spisy J. Škvoreckého; 32. Praha: Books and Cards, 2015. 486 s. TERLECKÝ, N. Curriculum vitae. Praha: Torst, 1997. 224 s.

VONDRÁČKOVÁ. J. Mrazilo – tálo (O Jiřím Weilovi). Praha: Torst, 2014. 172 s. ZÍVR, L. Ladislav Zívr - deníky 1925-1932. Praha: Národní galerie, 2011. 229 s.

PRAGENSIA

 

(Zmizelá Praha 1945-1948 (kompletní edice)

ŠTECH, V., WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 1., Staré a Nové Město s Podskalím. Praha: V. Poláček, 1945 MERHOUT, C. WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 2., Malá Strana a Hradčany. Praha: V. Poláček, 1946

VOLAVKOVÁ, H. ZMIZELÁ PRAHA. 3., Židovské měst. Praha: Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1947 POCHE, E., WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 4., Vyšehrad a zevní okresy. Praha: Nakl. V. Poláčka, 1947 WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 5., Opevnění Prahy, ztráty na památkách. Praha: Nakl. V. Poláčka, 1948 NOVOTNÝ, A. ZMIZELÁ PRAHA. 6., Graf. pohledy Prahy: 1493-1850 [1]. Praha: V. Poláček, 1945 NOVOTNÝ, A. ZMIZELÁ PRAHA. 6., Graf. pohledy Prahy: 1493-1850 [2, přílohy]. Praha: V. Poláček, 1945

 

                           
       
           
 
 

 

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Nové Město. Praha: Schola ludus - Pragensia, 1998. 386 s.

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Staré Město. Praha-Litomyšl: Schola ludus-Pragensia, 2005. 298 s. STÁTNÍKOVÁ, P. Starou Prahou Václava Jansy. 2. vyd. Lomnice nad Popelkou: Studio JB, 2013. 222 s.

 

               
       
 
 
 

NOVOTNÝ, A. Pražské cechovní truhlice a korouhve. Praha: V. Poláček, 1948. 30 s. NOVOTNÝ, K. Karlův most. Umělecké památky sv. 9. Praha: F. Topič, 1917, 40 s.

ŠTECH, V. Mistr Jan Hus ve výtvarném umění. Umělecké památky sv. 4. Praha: F. Topič, 1916. 40 s. ŠTECH, V. Pražská domovní znamení 1. Umělecké památky. Řada I; sv. 19. Praha: V. Poláček, 1943. 40 s.


ŠTECH, V. Pražská domovní znamení 2. Umělecké památky. Řada I; sv. 20. Praha: V. Poláček, 1943. 80 s. ŠTECH, V. Zmizelá Praha. I, Staré Město. 1. Umělecké památky sv. 1. Praha: F. Topič, 1916. 40 s.

 

                       
           
 
 
 
 

 

Přidávám ještě duplicitní výtisky ŠTECH, V. Zmizelá Praha. I, Staré Město. 1. Umělecké památky sv. 1. Praha: F. Topič, 1916. 40 s. NOVOTNÝ,

K. Karlův most. Umělecké památky sv. 9. Praha: F. Topič, 1917, 40 s. a ŠTECH, V. Pražská domovní znamení 2. Umělecké památky. Řada I; sv. 20. Praha: V. Poláček, 1943. 80 s.

 

 

DVOŘÁK, T. Pražské biografy - Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů. Praha: MHMP, 2016. 210 s.

FOJTÍK, P. 2009 - 35 let pražského metra. Průvodce po jednotlivých trasách a stanicích pražského metra, jeho historii a zajímavostech. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2008. 185 s. barev. il., plány; jubilejní publikace, neprodejné

JUNGMANN, J. Zaniklé Podskalí - Vory a lodě na Vltavě města Prahy. Praha. MHMP, 2005. 118 s. ROYT, J. Praha Karla IV. Praha: Karolinum, 2016. 200 s.

VOLAVKOVÁ, H. Příběh Židovského muzea v Praze. Praha: Odeon, 1966. 346 s. ZIKMUND, L. Okolí Müllerovy vily. Praha: MHMP, 2013. 59 s.

 

                       
         
       
 
 
 

 

RAKOUSKO-UHERSKO

 

DEMMERLEOVÁ, E. Habsburkové: dějiny jedné dynastie. Praha: SLOVART, 2012. 259 s. VOCELKA, K., HELLER, L. Život Habsburků. Kultura a mentalita rodu. Praha: Plejáda, 2012. 350 s. WEITLANEROVÁ, J. František Josef I. Život císaře slovem i obrazem. Praha: Vitalis, 2016. 80 s.

    

 

 

VOJENSKÉ DĚJINY VE FOTOGRAFII / MILITARY / POLITIKA

OBRAZY ZE ŽIVOTA VŮDCE: Adolf Hitler. Praha: Naše vojsko, 2010. 132 s. ADOLF HITLER. Praha: Naše vojsko, 2010. 159 s.

HOFFMANN, H. Hitler osvobozuje Sudety. Praha: Naše vojsko, 2011. 71 s. HOFFMANN, H. Hitlerův francouzský triumf. Praha: Naše vojsko, 2008. 130 s. HOFFMANN, H. Mládež kolem Hitlera. Praha: Naše vojsko, 2010. 94 s.

HOFFMANN, H. S Hitlerem v Polsku. Praha: Naše vojsko, 2010. 94 s.

HOFFMANN, H. Hitler buduje Velké Německo: mezi Královcem a Vídní. Praha: Naše vojsko, 2010. 72 s. HOFFMANN, H. Hitler stranou všedního dne. Praha: Naše vojsko, 2011. 90 s.

HOFFMANN, H. Hitler ve své vlasti. Praha: Naše vojsko, 2009. 60 s.


    

 

 

BUSMANN, C. W. Osvobození: Nizozemsko a Belgie 2. světové války. Praha: Naše vojsko, 2011. 143 s. DEMETZ, P. Praha ohrožená 1939-1945: politika, kultura, vzpomínky. Praha: Mladá fronta, 2010. 410 s. HAVELKA, J. et al Dvojí život: vzpomínky protektorátního ministra. Praha: Archiv AV ČR, 2015. 295 s. KROUPA, M. Atentát na Heydricha. Sedmdesát příběhů Paměti národa. Praha: Argo, 2016.164 s.

LEGRAND, J. W. Winston Churchill. Praha: Naše vojsko, 2013. 136. s.

MALÝ, I. a kol. Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. Praha: Národní muzeum, 2013. 429 s. MASER, W. Göring: Hitlerův paladýn s janusovskou tváří: politická biografie. Praha: Argo, 2004. 346 s.

PADEVĚT, J. ŠMEJKAL, P. Anthropoid. Praha: Academia, 2016. 200 s.

PEJČOCH, I. Fašismus v českých zemích: 1922-1945. Praha: Academia, 2011. 507 s.

ŠEDIVÝ, J. Osudné spojenectví: Praha a Moskva: 1920-1948. Praha: Mladá fronta, 2015. 286 s. HÝKEL, J. KARLICKÝ, V. Dějiny firmy Sellier a Bellot. Praha: Naše vojsko, 2005. 263 s.

KMOCH, P. Provinění proti národní cti. Malá retribuce v českých zemích. Praha: Academia, 2015. 660 s. FROMMER, B. Národní očista: retribuce v poválečném Československu. Praha: Academia, 2010. 504 s. BŁESZYŃSKI, T. Více pravdy o sovětech. V Brně: Moravský legionář, 1933. 239 s. Slovanský svět; sv. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIHY EDICE MALÉ MODERNÍ ENCYKLPEDIE

 

AGNEL, A. Jung: vášeň toho druhého Praha: KMa, MME, 2009. 65 s. CAMUS, J. DERCZANSKY, A. Svět Židů. Praha: KMa, MME, 2008. 65 s.

CROSSONOVÁ-LIEVRE, É. Rozumět malířství. Praha: KMa, MME, 2006. 65 s. ÉVRARD, F Erotická literatura, Praha: KMa, MME 2006. 65 s.

FABER, C. Anarchismus: příběh revolty. Praha: KMa, MME, 2006. 65 s. FUKS, P. Sny. Praha: KMa, MME, 2007. 65 s.

GODAUX, É. Mozek. Praha: KMa, MME, 2007. 65 s.

LIÈVRE-CROSSON, É. Od kubismu k surrealismu. Praha: KMa, MME, 2008. 65 s. LÖWE, G., STOLL, H. A. ABC Antiky. Praha: KMa, MME, 2006. 65 s.

REEBER, M. Islám Praha: KMa, MME, 2009. 65 s.

SAURET M., J. Freud a nevědomí. Praha: KMa, MME, 2006. 65 s. SCHWENTZEL, G. Egyptští faraonové. Praha: KMa, MME, 2006 VERGELY, B. Antičtí filozofové. Praha: KMa, MME, 2006. 65 s.

VERGELY, B. Aristoteles, aneb, Umění moudrosti. Praha: KMa, MME, 2008. 65 s. VERGELY, B. Filosofové středověku a renesance. Praha: KMa, MME, 2008. 65 s.


                            

 

 

VARIA

BLÜMLOVÁ, D. a kol. Čas zdravého ducha v zdravém těle: kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009. 552 s.

CHUCHMA, J. et al. TORST: dvacet let nakladatelství. Praha: Torst, 2011. 385 s.

STROUHALOVÁ, M. Knihy znovu nalezené: konfiskované knihy po druhé světové válce ve správě NK ČR. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. 142 s.

BLÜCHEL, K. G. Myslivost. Praha: Slovart, 2014. 656 s.

MEHIGAN, J., NOBLE, M. Kaligrafie a iluminace: tvorba nejrůznějších typů písma, iluminací a ozdobných technik krok za krokem. Praha: Metafora, 2010. 160 s.

VAŠATA, J. Živůtek byl krásný: [z pamětí známého pražského a newyorského restauratéra]. Praha: Eva, 1999. 183 s.

SANNIA, A. Mercedes-Benz. Praha: Slovart, 2012. 184 s.

 

                           
         
         
 
 
 

 

 

 

DOPROVODNÉ PUBLIKACE K VÝSTAVÁM, PRŮVODCE, KATALOGY

 

                   
         

 

                          

 

 

     

 

                       
           
 
 

 

 

 

ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2005. Praha: Národní technické muzeum, 2006. 121 s. Rozpravy Národního technického muzea v Praze; 195.

ASSMANN, J. N. Terče pražských ostrostřelců. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2001. 31 s. BAĎUROVÁ, M. et al. Rituály smrti. Praha: Národní muzeum, 2014. 61 s.

BAUEROVÁ, A. Zlato - král kovů. Průvodce výstavou. Praha: Národní technické muzeum, 1994. 36 s. FOLTA, J. Dvě století litografie. Praha: Národní technické muzeum, 1997. 115 s. Sborník Národního technického muzea; č. 30.

HOZÁK, J. Technika v životě Pražanů před sto lety. Praha: Národní technické muzeum, 2000. 72 s. KAŠPAROVÁ, J. KOMU ASI PATŘILA? KNIHY A JEJICH LIDÉ - SBĚRATELÉ I NEPŘÁTELÉ. Praha:

Národní muzeum, 2015. 100 s. ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile. Katalog k výstavě pořádané Knihovnou Národního muzea v Českém muzeu hudby.

KOPECKÁ, I. a kol. Průzkumy jako první krok restaurování sbírkových předmětů z fondů NTM: katalog výstavy. Praha: Národní technické muzeum, 2016. 67 s.

KOSTLÁN, A. VĚDA, NÁROD, DĚJINY. Praha: Národní muzeum-Akademie věd České republiky, 2015. 62 s: ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile

KOŽÍŠEK, P. Automobily Bugatti v českých zemích. Praha: Národní technické muzeum, 2002. 88 s LABOUTKOVÁ, I. Katalog expozice Měření času. Praha: Národní technické muzeum, 1997. 200 s.

MALÝ, I. SLAVNÉ POHŘBY. Praha: Národní muzeum, 2015 31 s. ilustrace, fotografie (5 x 21 cm). Katalog ke stejnojmenné výstavě z cyklu Smrt v Národním památníku na Vítkově.

MELKUS, R., HOSŤÁK, J. Hudba ve spirále: století gramofonového průmyslu v českých zemích. Katalog k výstavě v Národním technickém muzeu 2014. (Přílohou katalogu je CD s přepisy historických fonografových válečků). Praha: Národní technické muzeum, 2014. 56 s.

MICHAL, S., LABOUTKOVÁ, I. Katalog EXPOZICE MĚŘENÍ ČASU Národního technického muzea. Praha: NTM, 1997. 220 s.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM a PAULY, J., ed. Stopy designu ve sbírkách NTM. 1. díl. Průmyslový design 1830-1914. Praha: Národní technické muzeum, 1997. 32 s.


NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM a PAULY, J., ed. Stopy designu ve sbírkách NTM. 2. díl. Průmyslový design 1918-1938. Praha: Národní technické muzeum, 1999. 46 s.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, KRAJČI, P. et al. Katalog expozice Architektura, stavitelství a design. Praha: Národní technické muzeum, 2015. 293 s.

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, NEZMEŠKAL, A. et al. Katalog expozice Doprava. Praha: Národní technické muzeum, 2015. 385 s.

NEZMEŠKAL, A. 100 LET MOTOCYKLŮ HARLEY-DAVIDSON. Praha: NTM, 2004. 24 s. Doprovodná

publikace stejnojmenné výstavy obsahuje fotografie, historii a technické parametry nejzajímavějších typů kultovních motocyklů firmy Harley-Davidson, s ohledem na historii jejího působení v Čechách.

PITRÁK, P., KRUMPHANZL, A. eds. Pohled na historii a budoucnost některých médií. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2012. 124 s. Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 220.

PLAVEC, M. ed. Století letectví v zemích Koruny české. Praha: Národní technické muzeum, 2010. 162 s. Práce z dějin techniky a přírodních věd; sv. 22.

PRAHA OBJEKTIVEM PŘEMYSLA KOBLICE. Doprovodný text k výstavě Přemysl Koblic. Legendární postava české amatérské fotografie, konané v NTM (2015) s bohatou fotopřílohou Koblicových fotografií. 35 s.

PRŮVODCE PO NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU. Praha: Národní technické muzeum, 2013. 56 s. PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM. Katalog k výstavě Baroko v Mariánském Týnci. CzechTourism, 2016. 28 s. ROYT, J. České nebe. Soupis nejznámějších mariánských poutních míst v Čechích a na Moravě, českých a moravských zemských patronů. Doprovodný text výstavy ze sbírek UMPM v Praze. Museum Havlíčkův Brod, 1991. 33 s.

SEDLÁKOVÁ, D. ONEN SVĚT. Praha: Národní muzeum, 2014. 31 s: ilustrace (některé barevné). Doprovodná publikace k výstavě z výstavního cyklu Národního muzea Smrt - Národopisné muzeum – Musaion.

SLAVNÉ POHŘBY. Katalog k výstavě. Praha: Národní muzeum, 2015. 31 s.

VĚDA - NÁROD - DĚJINY. Katalog k výstavě připomíná 125 let od založení dnešní Akademie věd a i současné výsledky jejích humanitních ústavů. Praha: Národní muzeum, 2015. 62 s.

VRÁNKOVÁ, J. PSACÍ STROJE. Katalog psacích strojů ze sbírky Národního technického muzea v Praze. Praha: Národní technické muzeum, 1993. 188 s.

ZRNKA PÍSKU. Doprovodný leták (12 s.) k výstavě v NTM (2016) 100 let fotografování  Blízkého východu v českých zemích – připomínka prvních 100 let českého fotografického zachycování Blízkého východu.

 

PRŮVODCE, MAPY

 

 

WOERL'S REISEHANDBÜCHER. Führer durch München und Umgebung. Nebst Plan der Stadt. XXIV. Auflage (Leipzig, kolem r. 1900). Velmi dobrý stav, včetně mapové přílohy.

 

 
 

SITUACNf MAPY

: IQll.00)

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fotogalerie: KNIHY PŘEČTENÉ

Tato fotogalerie je prázdná.