ANEB

 

500

OPRAVDU DOBRÝCH KNIH

 

►A NAVÍC◄

 

2) MAPY / PRŮVODCI 3) DROBNÁ GRAFIKA 4) DROBNÉ SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY 5) POHLEDNICE 6) FOTOGRAFIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 7) POPULÁRNĚ NAUČNÉ ČASOPISY Z LET 2011-2017

 

►A NAVÍC BONUS◄

 

iPad 16 GB+pouzdro s klávesnicí Kensington

 

 

 

 

1)KNIHY

 

MILITARIA

KNIHY O HITLEROVI Z LET 1933-1945

KNIHY O HITLEROVI Z LET 1946-2017

RAKOUSKO-UHERSKO, PRVNÍ A DRUHÁ VÁLKA

VĚDA A TECHNIKA

UMĚNÍ VÝTVARNÉ, ARCHITEKTURA, DESIGNE

MONOGRAFIE MALÍŘŮ A ARCHITEKTŮ

POPULÁRNÍ KULTURA

EXKLUZÍVNÍ KATALOGY MUZEÍ A GALERIÍ

MALÉ KATALOGY MUZEÍ A GALERIÍ

EDICE KNIHY MALÉ MODERNÍ ENCYKLOPEDIE

VARIA

 

MILITARIA

ANDERSON, P. Německé ruční zbraně 2. světové války. Praha: Naše vojsko, 2011. 157 s.

BAHENSKÁ, M. Deník prof. J. Charváta z roku 1945. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2014. 239 s.

BAUER, F. Mein Kampf očima historiků. Praha: XYZ, 2005. 181 s.

BÉKÉSI, L. Sovětské uniformy & militaria 1917-1991 na barevných fotografiích. Praha: 2008

BÍLEK, J. Evropská stálá opevnění 1918-1945. Náchod: Okr. muzeum, 1988. 63 s.

BROŽ, J. Hitlerův korunní princ. Praha: Naše vojsko, 2004. 587 s.

BURLEIGH, M. Třetí říše: nové dějiny. Praha: Argo, 2008. 711 s.

CLARKE, I. Apokalypsa I: Hitler. Praha: Svojtka & Co., 2012. 168 s.

CLARKE, I. Apokalypsa II: 2. světová válka. Praha: Svojtka & Co., 2012. 213 s.

CLARKE, I. Apokalypsa III: Pronásledování nacistů od roku 1945. Praha: Svojtka Co., 2012

CLAY, C. Panská rasa: nacistické Německo a experiment Lebensborn. Praha: Columbus, 1996

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Společnost, uniformy, události. Praha: Naše vojsko, 2012. 288 s.

DVOŘÁK, J. et al. České Budějovice pod hákovým křížem. Praha: Mladá fronta, 2016. 287 s.

EDSEL, R. Po stopách nacistických pokladů: pátrání po uměleckých pokladech, které uloupili Hitlerovi vojáci v obsazených zemích. Líbeznice: Víkend, 2011. 494 s., [16] s. obr. příl.

EMMERT, F. Druhá světová válka: Češi a Slováci (kniha, CD). Muzeum v knize. Praha: CPRESS, 2007

EMMERT, F. Německá okupace českých zemí. Praha: Mladá fronta, 2016. 160 s.

FELTON, M. Japonské gestapo. Praha: Baronet, 2010. 256 s.

FIKSA, R. Svastika a její historie v Čechách. Žďár nad Sázavou: Bodyart Press, 2011. 70 s.

FOWLER, E. W. Nacistické reálie. Praha: Ottovo nakladatelství s.r.o., 1997. 160 s.

FRANK, K. H. Zpověď K. H. Franka. Podle vlastní výpovědi na Pankráci. Praha: Cíl, a.s., 1946. 191 s.

GÖRLITZ, W. Keitel: monografie náčelníka Hitlerova gen. štábu. Praha: Grada, 2015. 448 s.

HAMÁK, B. Šluknovský výběžek: příprava obrany sev. Čech 1937-38. Praha: Fortprint, 2001

HARTWIG, D. Dönitz: Hitlerův dědic a hrdina ponorkové války. Praha: Grada, 2013. 463 s.

HAYES, A. Uniformy Třetí říše. Fotografická studie. Praha: Naše vojsko, 2009. 256 s.

HEYDUK, M. Barrandov pod vlajkou hákového kříže. Mnichovice: BVD, 2007. 165 s.

HOLMES, R. Druhá světová válka: od Blitzkriegu k Hirošimě: [obrazový prův]. Praha: KK, 2017

HOOK, A. Ilustrovaná historie Třetí říše. Praha: Columbus, 2014. 239 s.

CHARVÁT, M. Katalog německých vyznamenání 1933-1945. Praha: Naše vojsko, 2012. 304 s.

KAMENEC, I. Slovenský stát (1939-1945). Praha: Anomal, 1992. 143 s.

KASPEROVÁ, D. Výchova židovských dětí v protektorátu a v ghettu. Praha: UK, 2011

KETTNER, P. Tajemství Tří králů: o lidech, kteří nesměli vstoupit do historie. Praha: Mht, 1995. 174 s. (Foto a reprodukce J. Čvančara.)

KEUBKE, K. 1000 uniforem: uniformy od počátků po dnešek. Praha: Svojtka, 2008. 336 s.

KLUČINA, P. Zbroj: Ottova encyklopedie. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. 296 s.

KOHOUTEK, J. Vojsko v republice Československé. Praha: St. Nakl., 1933. 126 s. Edice Jiskry

KOPPER, CH. Schacht: vzestup a pád Hitlerova bankéře. Praha: Grada, 2013. 304 s.

KRAWCZYK, W. Uniformy a označení příslušníků Waffen-SS slovem i obrazem Praha: NV, 2009

KRAWCZYK, W. Uniformy německé armády za 2. sv. války slovem i obrazem. Praha: NV, 2003

KYTKA, ed. [pseud. vl. jm. autora J. Němec] Na vojně v ČSR. Praha: Orbis, 1938. 96, [II] s. Veselá mysl; sv. 24; se 4 kresbami Fr. Bidla

LAGARDE, J. Němečtí vojáci ve druhé světové válce. Bratislava: Cesty, 1997. 167 s.

LAKOSIL, J. Sudety 1938: pohledem důstojníků německé armády. Praha: MF, 2013. 244 s.

LUMSDEN, R. SS reálie. Praha: Cesty, 1998. 160 s.

MALÝ, I. Společnost a kultura v Českých zemích 1939-49. Praha: NM, 2013. 429 s.: il., faksimilie

MARŠÁLEK, P. Pod ochranou hákového kříže. Praha: Auditorium, 2012. 302 s (Il., 1 mapa, portréty)

MASER, W. Göring. Hitlerův paladýn s janusovskou tváří. Politický životopis. Praha: Argo, 2004

MÜLLER, D. Facsimile Querschnitt durch Das Reich. Münnchen Bern Wien: Scherz, 1964. 207 s.

NEILLANDS, R. Dobytí říše. Praha: Naše vojsko, 2011. 448 s.

NĚMECKÉ INSIGNIE. Úplný průvodce nacistickými insigniemi 3. říše. Bratislava: 2003

NOLČ, J. Čs. armáda za první republiky. Brno: Computer Press, 2007. 84 s., [16] s. barev. obr. příl.

PADEVĚT, J. Průvodce protektorátní Prahou: místa-události-lidé. Praha: Academia, 2013. 804 s.

PADEVĚT, J. Anthropoid. Academia, 2016. 199 s.

PADEVĚT, J. Dotek Anthropoidu. Praha: Academia, 2017. 304 s.

PADEVĚT, J. Tři králové. Odbojová činnost legendární skupiny. Praha: Academia, 2017. 172 s.

PASÁK, T. 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova. Praha: Karolinum, 1997. 207 s.

PAVLÍK, S. Vyznamenání a čestné odznaky třetí říše II. Praha: CPress, 2009. 151 s.

PECKA, J. Váleční zajatci na území protektorátu Čechy a Morava. Praha: AV ČR, 1995. 325 s.

PEJČOCH, I. Armády českých politiků: polovojenské jednotky 1938-45. Cheb: 2009. 102 s.

PEJČOCH, I. Fašismus v českých zemích. Praha: Academia, 2011. 507 s.

ROLAND, P. Akta nacistů. Praha: Brána, 2014. 160 s.

SACHER, V. Jaselská operace: Den čs. dělostřelectva. Praha: Naše vojsko, 1949. 27 s. Vojensko-politická knihovna velitelského sboru, sv. 5. Dělostřelectvo, hl. úderná síla armády. (Sovět. zásady o součinnosti vojsk a význam dělostřelectva. Vývoj dělostřelectva za druhé svět. války. Úloha a význam dělostřelectva v útočném boji.) II. Jaselská operace. (Vojensko-polit. situace v zimě 1944/45. Situace 1. čs. armád. sboru před jaselskou operací. Úkol 38. armády a podstata jejího operačního plánu. Zahájení lednové ofensivy sovět. armády a struč. popis průběhu jaselské operace. Zhodnocení jaselské operace.) III. Den čs. dělostřelectva. (Zavedení Dne čs. dělostřelectva. Boj proti „svatobarborské" tradici. Náplň nové čsl. děl. tradice. Prameny nové čsl. děl. tradice.)

PANNWITZ, H. Pannwitzova zpráva o atentátu na Heydricha. Praha: BVD, 2016. 127 stran, 36 nečíslovaných stran obrazových příloh.

SANCHES, C. Německé armádní uniformy a výstroj. Praha: Naše vojsko, 2010. 174 s.

SVOBODA, J. Školství v období protektorátu. České Budějovice: Nová Forma, 2010. 72 s.

ŠÁDA, M. Umlčené zbraně: Československá zbrojní výroba 1918-1939. Praha: Naše vojsko, 1966. 253 s. Knižnice vojen. techniky; sv. 37. Práce sleduje vývoj výroby děl, obrněných vozidel, letadel a ručních nebo individuálních palných zbraní. Nepopisuje pouze konstrukční návrhy, zkoušky prototypů, vyzbrojování čs. armády a vývoz do zahraničí, ale i obchodní pozadí.

ŠOLC, J. Podpalte Československo! Akce Benjamin. Praha: Merkur, 1991. 76 s., [16] s. obr. příl. Muži pro zvláštní úkoly. 

UHLÍŘ, J. B. Praha ve stínu hákového kříže. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. 199 s.

VACEK, J. Odhalená tvář Němců. Praha: Krutina-Vacek, 2013. 327 s.

V-E DAY: nejslavnější generace Ameriky a její vítězství ve druhé světové válce. Praha: NV, 2008. 124 s.

WILLIAMSON, G. Ponorky německého válečného námořnictva 1939-45. Praha: Grada, 2009

WILLIAMSON, G. Věrnost je mou ctí: výpovědi bývalých příslušníků SS. Praha: Svojtka, 1999

ŽITNÝ, R. Protektorátní rozhlasový skeč: jak zlomit vaz (nejen) králi komiků. Praha: BVD, 2010. 254 s., [16] s. obr. příl.

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\BOJ (2).png

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\reál (2).png

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\reál 2 (3).png

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\iiiiiiiii (2).jpg

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\insignie (2).png

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\medium (5).jpg

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\medium (2).jpg

 

 

Výsledek obrázku pro německá okupace českých zemí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro FAŠISMUS V ČESKÝCH ZEMÍCH

 

 

 

 

https://obalky.kosmas.cz/ArticleCovers/166/306_sm.jpg

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\medium (21).jpg

 

Výsledek obrázku pro VLČEK POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI

 

 

Výsledek obrázku pro Výchova a vzdělávání židovských dětí v protektorátu a v ghettu Terezín

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\441349.jpg

 

 

Kniha Hermann Göring - obálka

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\sv (2).png

 

Výsledek obrázku pro Vojsko v republice Československé.

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\v.png

 

 

Výsledek obrázku pro EVROPSKÁ STÁLÁ OPEVNĚNÍ 1918-1945

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\md22156080221.jpg

 

 

 

KNIHY O HITLEROVI Z LET 1933-1945 (počet knih 19)

TITULY TĚCHTO P Ř E D V Á L E Č N Ý CH, PŘÍPADNĚ BĚHEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY VYDANÝCH KNIH, NEJSOU V TOMTO TITULOVÉM SLOŽENÍ A POČTU D O S T U P N É POUZE V TÉTO NABÍDCE.

ŘAZENO PODLE ROKU VYDÁNÍ!!

BAUER, F. Hitlerova třetí říše a náš stát. Praha: Osvěta, 1933

BOUHLER, P. Adolf Hitler. Lübeck, 52 s. 1933 (německy)

DINER-DÉNES, P., KEIL, E. Marx či Hitler? Praha: Ant. Svěcený, 68 s. 1933

WIGHART, J. Německo pod Hitlerem. Praha: Volná myšlenka, 1933

HNĚDÁ KNIHA o požáru Říšského sněmu a Hitlerově teroru. Praha: Karel Borecký, 364 s. 1933

HNĚDÁ KNIHA o požáru Říšského sněmu a Hitlerově teroru. Praha: Karel Borecký, 364 s. 1933

JÄGER, H. Hitler a NSDAP bez masky: [Pozadí německého fašismu]. Praha: Levá fronta, 1933

HNĚDÁ KNIHA V OBRAZECH: 75 fotografických dokumentů na 24 listech o zapálení říšského sněmu a Hitlerově teroru. Praha: Karel Borecký, 1934

HNĚDÁ KNIHA II. Hitlerova cesta k moci. Praha: E. Pleskotová, 1934

HNĚDÁ SÍŤ. Jak pracují a připravují válku Hitlerovi agenti v zahraničí.  Praha Odeon, 224 s. 1935

BAUER, F. Můj boj: Hitler o sobě a svých cílech. Praha: Orbis, 1936

STEED, H. Hitler odkud a kam? Praha: Vesmír, 1936

STEED, H. Demokracie a diktatura: (Masaryk-Hitler). Praha: Vesmír, 1936

ROBERTS, S. H. Hitlerovo panství. Praha: Čin, 1938

DRTINA, P. Hitler vs. Beneš: Rozhlasové projevy P. Drtiny. Londýn: Čechoslovák, 1942

MORAVEC, F. Hitlerova ruská výprava. Londýn: Čechoslovák, 1942¨

KAPP, R. Mírové dílo Adolfa Hitlera. Praha: Orbis, 1942

ZLOM, J. Adolf Hitler: z jeho života a díla. Praha: Školní nakladatelství, 1942

HITLER V SOVĚTSKÉ KARIKATUŘE. Praha: Společnost pro kulturní a hosp. styky s SSSR, 60. s. 1945

 

KNIHY O HITLEROVI Z LET 1946-2017

ADOLF HITLER. Můj boj. Naše vojsko, 2016

ADOLF HITLER. Očima americké tajné služby. Praha: Svoboda Servis, 2003,151 s.

ALFORD, K. D. Hitlerovi milionáři: příběh hledání ukrytého zlata SS. Praha: 2007, 368 s.

ALY, G. Hitlerův národní stát: loupení, rasová válka a nacionální socialismus. Praha: Argo, 2007

BACH, S. Leni Riefenstahlová. Život a dílo „Hitlerovy filmařky". Praha: Ikar, 2009

BASSETT, R. Šéf Hitlerovy špionáže: záhada Wilhelma Canarise. Praha: Naše vojsko,

BEER, L. Hitlerovi Češi. Brno: Guidemedia etc., 2012. 656 s.

BLAIR, C. Hitlerova ponorková válka. Pronásledovatelé. 1939-1942. Brno: Návrat, 2002. 866 s.

BLAIR, C. Hitlerova ponorková válka. Pronásledovaní. 1942-1945. Brno: Návrat, 2005. 920 s.

BUKEY, E. Hitlerovo Rakousko: jedna říše, jeden národ. Praha: Rybka, 2002. 374 s.

CAPELLE, H. Berlín za Hitlera 1939-1945. Praha: Ottovo nakladatelství, 2013. 239 s.

CLARKE, G. N. Hitlerova kněžka. Praha: Grada. 2014. 289 s.

DESCHNER, K. S Bohem a fašisty: Vatikán ve spolku s Mussolinim, Francem, Hitlerem. Praha: NV, 2014

DUFFACK, J. J. Hroby bez diktátorů: Napoleon, Hitler. Praha: Naše vojsko, 2016

DVOŘÁK, J. České Budějovice pod hákovým křížem. Praha: Mladá fronta, 2016. 287 s.

EBERLE, H. Dopisy Hitlerovi: lid píše svému vůdci: dokumenty z moskevských archivů: poprvé zveřejněné. Praha: Ikar, 2011. 621 s., [32] s. obr. příl.

EBERLE, H., UHL, M. Akta Hitler: tajná složka NKVD pro Josifa V. Stalina, sestavená na základě protokolů o výslechu Hitlerova osobního pobočníka Otto Günscheho a komorníka Heinze Lingeho, Moskva 1948/49. Praha: Ikar, 2008. 418 s., [16] s. obr. příl.

EVANS, R. Lži o Hitlerovi. Praha: Slovart, 2011. 300 s.

FEDER, G. Program NSDAP. Brno: Guidemedia etc., 2013. 112 s.

FEST, J. Hitler. Kompletní životopis. Praha: Naše vojsko, 2008. 784 s.

FITZGERALD, M. Nacistická okultní válka: Hitlerova smlouva se silami zla. Praha: Volvox, 2014. 208 s.

FRENCH, J. Hitlerova dcera. Praha: Mladá fronta, 2009. 117 s.

FUGATE, B. Bouře na Dněpru: porážka Hitlerovy bleskové války. Brno: Jota, 1999. 367 s.

GELLATELY, R. Lenin, Stalin a Hitler. Praha: Volvox Globator, , 2012. 800 s.

GLANTZ, D. M. Souboj titánů: jak Rudá armáda zastavila Hitlera. Brno: Jota, 2005. 482 s.

GRIFFIN, R. Modernismus a fašismus: pocit začátku za Mussoliniho a Hitlera. Praha: Karolinum, 2016

HÁK, Z. Hitlerovo Vlčí doupě: jeho okolí. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 1998

HART, L. Válka z druhého břehu: vzestup a pád německé armády dle Hitlerových generálů. Jota, 2004

HARWOOD, J. Hitlerova válka. Praha: COLUMBUS, 2015. 224 s.

HAUNER, M. Hitler den po dni. Úplný životopis slovem a obrazem. Praha: Toužimský & Moravec, 2017. 728 s. Autor obrazové přílohy J. Čvančara.

HITLER V SOVĚTSKÉ KARIKATUŘE. Praha: Společnost pro kulturn a hospodřsk styky s SSSR, 1946

HITLER, A. Projevy. Brno: Guidemedia etc., 2014. 656 s.

HORNÍK, J. Proč holocaust: Hitlerova vědecká mesianistická vražda. Praha Rybka, 2009. 454 s.

IRVING, D. Hitlerova válečná stezka. Praha: Naše vojsko, 2015. 304 s.

IRVING, D. Hitlerova válka a válečná stezka let 1933-1945. Brno: Jota, 2005. 857 s.

JASON. Zabil jsem Adolfa Hitlera. Praha, BB art, 2008. 48 s. (Komiks)

JEFIMOV, B. Hitler a jeho smečka. Karikatury. Praha: Nakladatelství Svazu přátel SSSR, 1946

JISLOVÁ, Š., KOSATÍK, P. Češi 1938. Praha: Mladá fronta, Edice ČT, 2015. 80 s. (komiks)

JUNEK, V. Hitler v Čechách. Všech 103 hodin den po dni, minutu po minutě. Praha: BVD, 2012. 200 s.

KAPP, R. Mírové dílo Adolfa Hitlera. Brno: Guidemedia etc., 2013. 40 s. [foto]

KESSLER, L. Hitlerova mládež útočí: z historie pluku SS Wotan. Praha: Baronet, 2008. 202 s.

KOHOUT, P. Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem. Praha: Academia, 2011. Sv. 1

KOHOUT, P. Můj život s Hitlerem, Stalinem a Havlem. Praha: Academia, 2011. Sv. 2

KOPAL, P. Film a dějiny 2: Adolf Hitler a ti druzí. Filmové obrazy zla. Praha: ÚSTR, Casablanca, 2009

KUBIZEK, A. Adolf Hitler můj přítel z mládí. Praha: Tygros, 2012. 288 s.

KUČERA, J. Je hodně Hitlera ve Wagnerovi. Praha: Institut pro kulturu a politiku, 2001

KUEHNELT. E. Levicové smýšlení: Od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi. Praha: CEVRO, 2012

KUCHAŘ, J. Hitlerova sbírka v Čechách 1. Sochy, busty, drobné plastiky. Praha: Eminent, 2009. 271 s.

KUCHAŘ, J. Hitlerova sbírka v Čechách 2. Obrazy, dary, psací stůl. Praha: Eminent, 2012. 323 s.

KURAL, V., VAŠEK, F. Hitlerova odložená válka. Praha: ACADEMIA, 2012. 235 s.

LARGE, D. C. Hitlerův Mnichov:  hlavního města nacistického hnutí. Praha: Argo, 2016.

LICHTBLAU, E. Nacisté ve službách USA: USA bezpečné pro Hitlerovy muže. Brno: Jota, 2015

MANN, C. Hitlerova arktická válka: kampaně v Norsku, Finsku, SSSR 1940-45. Praha: Deus, 2008. 224 s.

MARÉS, A. Edvard Beneš. Drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Argo, 2016. 372 s.

MASER, W. Hitler. Jak vedl a řídil. Praha: Grada, 2014. 400 s.

MAZOWER, W. Hitlerova říše: nacistická vláda v okupované Evropě. Brno: Jota, 2009. 750 s.

McNAB, Ch. Hitlerovy pevnosti. Praha: GRADA Publishing, a.s., 396 s.

MESSENGER, Ch. Hitlerův gladiátor: život a doba SS Oberstgruppenführera a generálplukovníka tankových vojsk Zbraní SS Seppa Dietricha. Vyd. 1. Brno: Bonus A, 1997. 321 s.

MIKO, V. Ve službách SS proti Hitlerovi. Praha: Petrklíč, 2015. 175 s.

MILTON, G. Když Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku. Brno: Jota, 2016. 180 s.

MISCH, R. Byl jsem osobním strážcem Adolfa Hitlera: 1940-1945. Praha: Volvox Globator, 2007

NOVÁK, J. A. Létající talíř pro Hitlera: po stopách nacistické superzbraně. Praha: XYZ, 2012. 354 s.

OHLER, N. Totální rauš. Drogy ve třetí říši. Praha: Host 2016. 340 s.

PARKER, D. S. Hitlerova ofenziva Ardeny: německý pohled na Bitvu o výběžek. Brno: Jota, 2003

PETTERSSON, T. Hitlerovi nepřátelé. Praha: Argo, 2014. 227 s.

PICKER, H. Hitlerovy rozhovory u kulatého stolu. Frýdek-Místek: Alpress, 2005. 681 s.

POHLODEK, A. Hitlerova armáda: vývoj a struktura německých ozbrojených sil v letech 1933-1945: sborník článků v časopisu Command. Brno: Bonus A, 2012. 200 s.

POHLODEK, A. Hitlerova druhá armáda. Brno: Bonus A, 1997

PŘÍHODA, J. Adolf Hitler: studie vyvolencovi krycí legendy. Praha: Týdeník Politika, 1997

RANGE, P. 1924: rok, který stvořil Hitlera. Praha: Baronet, 2016. 354 s.

RAWSON, A. Pronásledování Hitlera. Praha: BB art, 2001

RIEFENSTAHL, L. V mé paměti: memoáry režisérky, která pracovala pro Hitlera. Praha: Prostor, 2005

ROBERTS, A. Hitler a Churchill: taje vůdcovství. Praha: Beta-Dobrovský, 2005. 182 s.

SHAMIR, I. Hitlerův houslista. Praha: Domino, 2009. 400 s.

SHARPE, M. Elitní jednotky Waffen-SS: Hohenstaufen Grossdeutschland. Praha: Brána, 2010

SHARPE, M. Elitní jednotky Waffen-SS: Leibstandarte-SS A. Hitler, das Reich. Praha: Deus, 2009

SCHADOVÁ, M. Milovaly vůdce: jak ženy zbožňovaly Hitlera. Praha: Naše vojsko, 2011. 207 s.

SIMON, M. Přežila jsem Hitlera. Praha: Argo, 2016. 363 s.

SNYDER, T. Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Paseka, 2015

SPOTTS. F. Hitler a síla estetiky. Praha: Epocha, 2007. 447 s.

STONE, D. Hitlerova armáda: 1939-1945: vojáci, výzbroj a organizace. Praha: Volvox Glob., 2012. 288 s.

STUTTE, H., LUCKS, G. Hitlerova dětská armáda. Praha: Ikar, 2015. 198 s.

SUVOROV, V. Sebevražda. Proč Hitler zaútočil na Sovětský svaz? Praha: Naše vojsko, 2009. 343 s.

TAYLOR, B. Hitlerovy hlavní stany: z pivnice do bunkru, 1920-1945. Praha: Columbus, 2008. 209 s.

TRIGG, J. Hitlerovi Vikingové. Praha: Universum, 2011. 285 s.

URBAN, A. J. O Hitlerovi, Honzovi a SS-loupežnících. Praha: Athos, 1946. 136 s.

VILLAHERMOSA, G. N. Hitlerův výsadkář: život a boje Rudolfa Witziga. Praha: Elka Press, 2011

VOKÁČ, P. Hans Kammler: Hitlerův technokrat. Praha: Olympia, 2016. 108 s. 16 stran obr. příloh)

VOKÁČ, P. Hitlerova bomba nad Hirošimou. Praha: Olympia, 2017. 117 s. (16 stran obr. příloh)

VYBÍHAL, J. Atentát na Hitlera v Jihlavě? Jihlava: Nová tiskárna, 2010. 180 s.

VYHLÍDKA, V. 2012: poslední Hitlerova zteč. Praha: Naše vojsko, 2016. 292 s.

WHITING, Ch. Jochen Peiper: Hitlerův muž. Brno: Jota, 2002. 232 s.

WHITING, Ch. Jochen Peiper: Hitlerův muž. Brno: Jota, 2002. 232 s.

WILSON, J. Hitlerovo alpské útočiště. Praha: BB/art, 2006

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\412_bg.jpg

Adolf Hitler

Book cover: Adolf Hitler očima americké tajné služby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitlerova sbírka v Čechách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book cover: Hitler a síla estetiky - Frederic Spotts

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\2ac71847e704d9465b99b287c50b3ca92e1d60b2 (2).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\50c1f5f89bc12acf2b12d30156d689fd (2).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro záhada canarise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\medium (8).jpg

vzestup a pád

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DKKKKKKKKKKKLAA (3).png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\medium (2).jpg

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\img_162965_main.jpg

 

 

 

 

 

 

KOMPLETNÍ EDICE VOJENSKÉ DĚJINY VE FOTOGRAFII (počet knih 9)

HOFFMANN, H. Adolf Hitler. Praha: Naše vojsko, 2010

HOFFMANN, H. Hitler buduje velké Německo. Praha: Naše vojsko, 2010. 132 s.

HOFFMANN, H. Hitler osvobozuje Sudety. Praha: Naše vojsko, 2011. 132 s.

HOFFMANN, H. Hitler stranou všedního dne. Praha: Naše vojsko, 2009. 132 s.

HOFFMANN, H. Hitler ve své vlasti. Praha: Naše vojsko, 2008. 132 s.

HOFFMANN, H. Hitlerův francouzský triumf. Praha: Naše vojsko, 2010. 132 s.

HOFFMANN, H. Mládež kolem Hitlera. Praha: Naše vojsko, 2010. 132 s.

HOFFMANN, H. S Hitlerem v Polsku. Praha: Naše vojsko, 2010. 132 s.

OBRAZY ZE ŽIVOTA VŮDCE: Adolf Hitler. Praha: Naše vojsko, 2010. 132 s.

 

 

 

 

hh (2)

 

 

 

Mládež kolem Hitlera

AKTUALIZOVANÁ EDICE MILITARIA NAKLADATELSTVÍ SVOJTKA & Co. (počet knih 10)

AILSBY, Ch. SS: Peklo na východní frontě. Waffen-SS v Rusku 1941-45. Praha: Svojtka Co., 2012

BAXTER, I. Východní fronta. Z tajných archivů SS. Praha: Svojtka & Co., 2012. 168 s.

BATER, I. Západní fronta. Z tajných archivů SS. Praha: Svojtka & Co., 2012. 168 s.

BISHOP, Ch. SS: Peklo na západní frontě. Waffen SS v Evropě 1940-45. Praha: Svojtka, 2012

BUTLER, R. Gestapo. Dějiny Hitlerovy tajné policie 1933-1945. Praha: Svojtka & Co., 2012

BUTLER, R. SS: Hitlerjugend. Historie 12. divize SS. Praha: Svojtka & Co., 2012. 168 s.

WEBER, F. Pod hákovým křížem I. Válečné epizody I. Praha: Svojtka & Co., 2016 168 s.

WEBER, F. Pod hákovým křížem II. Pěchota útočí. Praha: Svojtka & Co., 2016 s. 168 s.

WEBER, F. Pod hákovým křížem III. Válečná odysea. Praha: Svojtka & Co., 2016. 168 s.

WILLIAMSON, G. SS: Krví nasáklá zem. Bitvy Waffen SS 1939-45. Praha: Svojtka &., 2012

 

Ian Baxter – Západní fronta z tajných archivů SS

Ian Baxter – Východní fronta z tajných archivů SS

  SS: Krví nasáklá zem

  SS Peklo na východní frontě

Výsledek obrázku pro ss peklo na západní frontě

František Weber – Pěchota útočí Pod hákovým křížem II

  Pod hákovým křížem

František Weber – Válečná odysea - Pod hákovým křížem

 

 

 

Výsledek obrázku pro GESTAPO SVOJTKA

Rupert Butler – SS-Hitlerjugend

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\mor (2).png

MORAVEC, E. Projev E. Moravce na kongresu Unie novinářských svazů. Praha: Orbis, 1942 (součástí knihy je faksimile dopisu dr. Ed. Beneše Moravcovi) ▼

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\spáry.jpg

FIALA, F. Ve sprech esesmanů: zpisky o pohnutch revolučnch dnech 5.-9.5. 1945. Praha: A. Vesel, 1945. 50 s. (16 foto)

 

 

MALCHOW, H., KRACHT, Ch. LEITFADEN FÜR BRITISCHE SOLDATEN IN DEUTSCHLAND 1944. Zweisprachige Ausgabe. Berlín: KiWi-Taschenbuch, 2014. 160 s. Reprint originálu vydaného The Bodleian Library University of Oford v roce 1944 jako příručka pro britské vojáky působící po válce v Německu. Obsahuje hlavní informace o geografii a dějinách Německa a podává závazné instrukce příslušníkům britské armády, jak mají konkrétně zacházet, komunikovat a argumentovat v přímém styku s německým obyvatelstvem.

 

GRAMMBITTEROVÁ, U. DAS PARTEIZENTRUM DER NSDAP IN MÜNCHEN. Mnichov: Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, 2015. 96 s. Detailní popis všech osob, míst, budov, úřadoven, ministerstev, nacistických organizací a stranického centra NSDAP, které v Mnichově sídlilo.

 

NERDINGER, W.

 

MÜNCHEN UND DER NATIONALSOZIALISMUS. Mnichov: C. H. Beck Verlag, 2015. 722 s.

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_5616 (4).jpg◄Katalog stálé výstavy muzea nacismu v Mnichově, zároveň však atraktivní publikace, která nemá ve svém žánru ve světové odborné literatuře konkurenci. Prvních 350 stran této knihy je také fascinujícím obrazovým průvodcem dějin třetí říše. Většina zde publikovaných fotografií nebyla dosud nikde zveřejněna. ◄UVNITŘ

 

+ NERDINGER, W. MÜNCHEN UND DER NATIONALSOZIALISMUS. KURZFÜHRER. Mnichov: C. H. Beck Verlag, 2015. 79 s.

 

 

 

 

 

 

 

RAKOUSKO-UHERSKO, PRVNÍ A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (počet knih 11)

ARMÁDA, SPOLEČNOST A PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA. Sborník příspěvků z vědecké konference konané v JM v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2003. 125 x 80 s.

BENEŠ, C. Rakouské válečné námořnictvo 1848-1866. Praha: Mare-Czech, 2004. 183 s.

BURIÁNKOVÁ, M. Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografii. Praha: NTM, 2014. 297 s.

DEMERLE, E. Habsburkové: dějiny jedné dynastie. Praha: Slovart, 2012. 259 s.

JUNG, P. Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno: CPress, 2007.

MITÁČEK, J. Velká válka 1914-1918. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014. 247 s.

MOJŽÍŠ, M. Československé legie 1914-1920: generální text k výstavám Československé obce legionářské. Praha: Epocha, s.r.o., 2017. 456 s.

RAKOUSKO-UHERSKÁ MONARCHIE: habsburská říše slovem a obrazem. Praha: Slovart, 2011. 335 s. 

VRIČAN, J. Po zapadlých stopách českých vojáků: z Alp k Jadranu. Olomouc: Ondřej Havlík, 2008. 439 s.

WEITLANEROVÁ. J. František Josef I. Život císaře slovem i obrazem. Praha Vitalis, 2016. 80 s.

WESTWELL, I. První světová válka den po dni. Praha: NV, 2013. 192 s.

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro První světová válka den po dni

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\leporelo (2).png

 

 

 

 

REFLEX SPECIÁL 2016 František Josef I. a jeho doba. 80 s.

JISKRA SPECIÁL 2014 zvláštní vydání deníku Benešovska obsahuje 84 stran, kde je zmapován život Františka Ferdinand d´Este a jeho blízkých. Popsána je zde nejen jeho poslední cesta, ale i pohřební ceremonie a události, které vedly k následnému rozpoutání I. světové války. Mnoho málo známých nebo neznámých fotografií a překvapivých informací!!

RAKOUSKO-UHERSKÁ MONARCHIE: TVÁŘ RAKOUSKO-UHERSKÉHO VÁLEČNÉHO námořnictva na historické fotografii /leporelo/. Deset černobílých fotografií (dvě barevné). Praha: NTM, 2015. Rozměr 14,5 x 13 cm

 

VĚDA A TECHNIKA (počet knih 22)

ENCYKLOPEDIE TANKŮ a vozidel obrněných jednotek od 1 WW do současnosti. Praha: NV, 2010. 448 s.

ENCYKLOPEDIE VÁLEČNÝCH LODÍ: od 2. světové války až po současnost. Praha: NV, 2011. 448 s.

ENCYKLOPEDIE MODERNÍCH LETADEL: od dopravních k vojenským. Praha: NV, 2011. 442 s.

CICHROVÁ, K. Mobilita nobility: schwarzenber. sbírka dopravních prostředků. NPÚ, 2015. 152 s.

FÉR, O. Válečné lodě 20. století. Brno: CPress, 2016. 152 s.

GERSTNER, F. Zprávy ze Spojených států severoamerických o železnicích. ČB: JM, 2007. 118 s.

HOŘEJŠ, M. Zámek s vůní benzínu: automobily a šlechta v čs. zemích. Praha: MF, 2015. 276 s.

HOZÁK, J. Technika v životě Pražanů před sto lety (1890-1900). Praha: NTM, 2010. 72 s.

KOŽÍŠEK, P. Automobily Bugatti v českých zemích. Praha: NTM, 2002. 88 s.

KRÁLÍK, J. V soukolí okřídleného šípu: zákulisí automobilky Škoda očima konstruktéra Favoritu Hrdličky. Praha: Grada, 2008. 160 s.

KŘÍŽEK, J. Klenoty z kapoty. Čs. motoristické plakety 1. pol. 20. stol. Sychrov: NPÚ, 2014. 127 s.

PLAVEC, M. Od balonu k transatlantickým letům. Praha: NTM, 2014. 205 s.

SCHRÖTTER, J., FULTNER, B. Svět lokomotiv. Brno: CPress, 2016. 160 s.

SOUČEK, D. Filmové kamery 1898-1930 ze sbírek NTM. Praha: NTM, 2016. 171 s.

LIŠKOVÁ, J. Vytrvale vpřed: osudy rodu (von) Hardtmuth. Praha: NTM, 2016. 165 s.

STRAKA, M. Motocykly ve Velké válce 1914-1918. Praha: Moto Public, 2015. 173 s.

TANL, F. Železnice. Od parních lokomotiv k vysokorychlost. vlakům. Praha: Slovart, 2016. 319 s.

WINCHESTER, J. Zlatý věk evropských železnic. Čestlice: Rebo, 2015. 256 s.

FILMOVÉ KAMERY. ČESKÉ KAMERY „osmičky“. Praha: © 2017 Centrum FotoŠkoda

FILMOVÉ KAMERY. ČESKÉ KAMERY „šestnáctky“. Praha: © 2017 Centrum FotoŠkoda

FILMOVÉ KAMERY. ČESKÉ KAMERY 35mm kamery. Praha: © 2017 Centrum FotoŠkoda

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\sdddddddddddddddddddddddd (2).jpg

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\p41(1).png

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\medium (15).jpg

https://www.npu.cz/website/var/tmp/image-thumbnails/20000/23141/thumb__PublicationImage/klenoty_z_kapoty.jpeg

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\148798 (2).jpg

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\m29.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMĚNÍ VÝTVARNÉ, ARCHITEKTURA, DESIGN (počet knih 60)

BABÁK, P. POP 10 / Poklady ostrova pokladů 10. Praha: UMPRUM, 2016. 220 s.

BECKEROVÁ, G. Secese. Praha: Slovart, 2007. 704 s.

BĚLIČOVÁ, M. et al. Hradní fotoarchiv 1918-1933. Praha: Národní muzeum, 2008. 191 s.

BHASKARANOVÁ, L. Designe publikací. Vizuální komunikace tištěných médií. Praha: Slovart, 2009

BOUDNÍK, V. Corpus delicti: (soubor dopisů a grafik Vladimíra Boudníka). Praha: Pražská imaginace, 1990. 36 s. [nestránkováno]

BUDAK, A. Velkorysost-umění obdarovat. Praha: Národní galerie, 2016. 349 s.

BURIANOVÁ, M. Móda v kruhu času: retro - 200 let inspirací. Praha: Národní muzeum, 2016. 207 s.

DOLANSKÁ, K. České moderní a současné umění 1890-2010 / 1. díl. Praha: NG, 2010 [nestr.]

DOLANSKÁ, K. České moderní a současné umění 1890-2010 / 2. díl. Praha: NG, 2010 [nestr.]

DÖPP, H. 1000 geniálních erotických děl. Praha: Slovart, 2006

FAIRS, M. Design 21. století: od masového trhu k avantgardě. Praha: Slovart, 2007. 463 s.

FARTHING, S. Umění: od počátku do současnosti. Praha: Slovart, 2012. 576 s

FRÝBOVÁ, J. Slavné stavby Deworezkého a Sedláčka v již. Čechách. Praha: Foibos, 2016. 60 s.

GRAHAM-DIXON. A. Umění. Praha: Universum, Základní kámen rodinné knihovny, 2014. 612 s.

HAJNÁ, M. Šaty chodicí. Každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku.

HÁNOVÁ, M. Japonismus v českém umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2014. 232 s. 117 reprodukcí

HEJÁTKO, P. Dřevěné stavby: [kostely, mosty, rozhledny]. Třebíč: Akcent, 2012. 145 s.

HOFFMANN, J. Josef Hoffmann-autobiografie. Brno: Moravská galerie, 2009. 144 s.

HOLLIS, E. Skrytý život budov. Praha: Slovart s. r. o., 2012. 388 s.

HOŘEJŠ, M. Protektorátní Praha jako německé město. Praha: MF, 2013. 319 s.

ISLAM. Decorative Design. Paris: Frechmann, 2011. 598 s.

JONES, W. Domy: abc architektury: průvodce rezidenční architekturou. Praha: Slovart, 2014. s.

JURÁČEK, P. Ze života tajtrlíků. Články, úvahy, rozhovory z let 1954-78. Praha: NFA, 2017. 216 s.

KOKOSCHKA, O. Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna. Köln: Wienand, 2015. 159 s.

KOSÁKOVÁ, E. Slovník judaik. Praha: Židovské muzeum, 2006. 142 s.

LENCOVÁ, R. Rozhovory o písmu rukopisném. Praha: Svět, 2007. 151 s. Kaligrafie.

LHOTA, K. Nejen slova: o divadle, architektuře a bytové kultuře. Praha: MF, 2010. 268 s.

LHOTÁK, K. Za ohradou snů: motorové opojení Kamila Lhotáka. Praha: Paseka, 2016. 127 s.

LOUDA, J. Svým dějinám neutečeme. Praha: Radioservis, 2010. 137 s.

LUNNISSOVÁ, V. Umění kaligrafie. Praha: Slovart, 2016 192 s.

MAZAL, T. Kniha fotografií z malostranských hospod. Praha: KANT, 2003. 29 fotografií

MEGATOYS. Estetika současného luxusu. Loft Publications, 2004. 666 s.

MOŠNA, V. Krásné mosty České republiky. Praha: Slovart, ©2012. 239 s.

NOVOTNÝ, M. Kubismus v české architektuře: sto let poté. Praha: NTM, 2013

POTŮČEK, J., POTŮČKOVÁ, V. Slavné stavby Jindřicha Freiwalda. Praha: Foibos, 2015. 89 s.

POULIN, R. Jazyk grafického designu: hlavní principy. Praha: Slovart, 2012. 287 s.

PREISS, P. Na co si ještě vzpomenu. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, 2012. 164 s.

PROKŮPEK, T. Generace nula: český komiks 2000-2010. Praha: Plus, 2010. 159 s.

ROYT, J. Posvátné prostory hradu Karlštejna. Praha: NPÚ, 2010. 64 s.

ROYT, J. Praha Karla IV. Praha: Karolinum, 2016. 199 s.

SAMARA, T. Základy grafického designu. Praha: Slovart, 2013. 237 s.

SEDLÁKOVÁ, R. Sen a skutečnost. 30 let sbírky architektury. Praha: NG Praha, 2016. 202 s.

SEIVEWRIGHT, S. Módní návrhářství: inspirace a tvorba. Brno: Computer Press, 2010. 175 s.

SOLPERA, J, Klasifikace typografických písem latinkových. Příloha. Praha: Revolver Revue, 2009. 30 s.

TŘEŠTÍK, M. Ta možnost tu prostě je. Esej o obrazech. Praha: GASET, 2015. 112 s.

UCHALOVÁ, E. Modelový dům Arnoštka Roubíčková. Praha 1909-43. Praha: Kant, 2016. 278 s.

VARNEDOE, K. Wien 1900: Kunst Architektur & Design. Köln: Taschen, 1987. 255 s.

VLČEK, P. Colloredo-Mansfeldský palác na Starém Městě. Praha: Ústav dějin umění AV, 2015

VLČEK, P. Slavné stavby Františka Mamiliána Kaňky. Praha: Foibos Books s.r.o., 2016, 139 s.

VLČEK, P. Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách. Praha: Kotěrovo centrum, 2015. 85 s.

VLČEK, T. Muzeum českého kubismu U Černé Matky Boží. Praha: NG, 2004. 95 s. 124 repro.

VYBÍRAL, J. Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900. Brno: Barrister & Principal, VŠUP v Praze, 2011. 102 s.

WALTER, J. Pläne, Projekte, Bauten. Hamburgs Architektur 2005-15. Braun, 2006. 296 s. 530 obr.

WITTLICH, F. 1912: 100 let od otevření Obecního domu v Praze. Řevnice: Arbor vitae, 2012. 264 s.

ZÁMEČNÍK, R. Vilové zahrady Otokara Fierlingera. Kroměříž: NPÚ v Kroměříži, 2016. 174 s.

ZÁZVORKA, P. Osobnosti stavitelství. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2016. 263 s.

ZUBÍK, M. Slavné stavby Theodora Petříka. Praha: Foibos Books, 2014. 94 s.

WOLLNER, J., CÍSAŘ, K. eds. Svést Labe do Berounky: k neuskutečněným projektům československého umění 60.-80. let. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2011. 104 s.

STARÁ PRAHA na dobových pohlednicích. Soubor 16 pohlednic z období od roku 1900 do roku 1939. Praha: BVD, 2016 (10 cm x 14,8 cm)

ŠPLÍCHAL, J., ŠERÝCH, J. Praha uprostřed proudu. Fotomontáže pražských zákoutí. České Budějovice: Foto Mida, 2004. 88 s.: il.; (11 cm x 14 cm)

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\medium (14).jpg

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\765a87f90a242d2fa0381989f2205234--mmf250x250 (2).jpg

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\239_h_nahled (2).jpg

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\medium (34).jpg

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\nula (4).png

https://c.jewishmuseum.cz/.thumbs/96x96/images/eshop/K014.jpg

 

Výsledek obrázku pro slavné stavby jindřicha

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\medium (7).jpg

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\img_490821_main (3).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\img_273030_main (3).jpg

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\cover_6595.jpg

Výsledek obrázku pro megatoys

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ISLAM (2).png

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\pro_9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\medium (3).jpg

 

 

 

 

MONOGRAFIE MALÍŘŮ A ARCHITEKTŮ POPULÁRNÍ KULTURA (počet knih 27)

[BASIC ART SERIES 2.0 TASCHEN KLIKNI►]

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\basic (5).png

BENKE, B. O'KEEFFE. Verlag: TASCHEN, 2016. 96 s.

BISCHOFF, U. MUNCH. Verlag: TASCHEN, 2015. 96 s.

BOSCH. Verlag: TASCHEN, 2014, 96 s.

COHEN, J. LE CORBUSIER. Verlag: TASCHEN, 2016. 96 s.

DÜCHTING, H. KANDINSKY. Verlag: TASCHEN, 2015. 96 s.

EMMERLING, L. BASQUIAT. Verlag: TASCHEN, 2015. 96 s.

HESS, B. ABSTRACT EPRESSIONIM. Verlag: TASCHEN, 2015. 96 s

JODIDIO. P. DAVID CHIPPERFIELD. Verlag: TASCHEN, 2015. 96 s.

KETTENMANN, A. KHALO. Verlag: TASCHEN, 2015. 96 s.

KETTENMANN, A. RIVERA. Verlag: TASCHEN, 2016. 96 s.

NÉRET,G. KLIMT. Verlag: TASCHEN, 2016. 96 s.

PAQUET, M. MAGRITTE. Verlag: TASCHEN, 2014. 96 s.

PARTSCH, S. KLEE. Verlag: TASCHEN, 2019. 96 s.

PFEIFFER, B. WIRGHT. Verlag: TASCHEN, 2016. 96 s.

RENNER, R. G. HOPPER. Verlag: TASCHEN, 2016. 96 s.

SATO T. MUCHA. Verlag: TASCHEN, 2016. 96 s.

SCHLOMBS, A. HIROSHIGE. Verlag: TASCHEN, 2016. 96 s.

SMEE, S. FREUD. Verlag: TASCHEN, 2015. 96 s.

WOLF, N. FRIDRICH. Verlag: TASCHEN, 2016. 96 s.

ZÖLLNER, F. LEONARDO. Verlag: TASCHEN, 2016. 96 s.

ZÖLLNER, F. LEONARDO. Verlag: TASCHEN, 2016. 96 s.

CÉZANNE. Praha: Knižní klub, 2013. 254 s.

CÉZANNE. Praha: Knižní klub, 2013. 254 s.

BRUEGEL. Praha: Knižní klub, 2013. 254 s.

MUNCH. Praha: Knižní klub, 2013. 254 s.

HESS, B. Jasper Johns. Köln: Taschen GmbH, 2007. 96 s.

MACHALICKÝ, J. Jan Tichý. Praha: Česky Talent, 2012. 138 s.

 

Freud (Basic Art Series)

O'Keeffe (Basic Art Series)

 

Abstrakter Expressionismus

 

 

 

https://cdn.taschen.com/media/images/960/art_magritte_ba_gb_3d_49225_1507201332_id_983651.png

Hopper (Basic Art Series)

 

Munch

 

 

 

 

 

Friedrich

 

https://cdn.taschen.com/media/images/960/art_kandinsky_ba_gb_3d_49243_1507161601_id_982684.png

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\cé (2).png

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\cé (2).png

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\JOHNS (2).jpg

 

 

POPULÁRNÍ KULTURAC:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\univer (2).png (počet knih 14)

[BIBLIOTHECA UNIVERSALIS KLIKNI►]

 

DRIBEN, P. 1000 Pin-Up Girls. Taschen, 2015

VITTU, F. Racinet. Kostümgeschichte. Taschen, 2015

FÜSSEL, S. (ed.) Giambattista Bodoni ABCD. Taschen, 2015

HOLZWARTH, H. Moderne Kunst 1870–2000. Taschen, 2013

WIEDEMANN, J. 20th Century Classic Cars. Taschen, 2015

WIEDEMANN, J. Jazz Covers Taschen, 2015

WIEDEMANN, J. Logo Design. Taschen, 2016

NIEDER, A. 20th-Century Fashion. Taschen, 2016

A HISTORY OF PHOTOGRAPHY. FROM 1839 TO THE PRESENT. Taschen, 2016

KOETZLE, H. 1000 Nudes. A History of Erotic Photography from 1839-1939. Taschen, 2014

LANDSBERGER, R. Chinese Propaganda Posters. Taschen, 2015

PRISSE D'AVENNES, E. Oriental Art. Taschen, 2016

HEIMANN, J. 20th Century Travel. Taschen, 2013

ROOB, A. Alchemy & mysticism. Taschen, 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.taschen.com/media/images/960/racinet_costume_history_hc_bu_d_3d_05425_1508061527_id_987051.png

 

 

 

 

OBŘÍ KNIHY

SEDÍ (2)CAVENEY, M. MAGIC. 1400-1950. Köln: TASCHENBOOK, 2013. 544 s. (Rozměr 25, 2 x 38, 2 cm, tzv. obří kniha. Tříjazyčná verze, kartonová kazeta). MAPUJE FENOMÉN KOUZELNICTVÍ ZA POSLEDNÍCH VÍCE NEŽ 500 LET A KLADE DŮRAZ PŘEDEVŠÍM NA JEHO VIZUÁLNÍ PREZENTACI. PŘEDSTAVUJE VÍCE NEŽ JEDEN TISÍC PLAKÁTŮ, FOTOGRAFIÍ, LETÁKŮ, RYTIN A OBRAZŮ. MAGII NEBOLI KOUZELNICTVÍ POPISUJE JAKO ŘEMESLO A VŠÍMÁ SI TĚCH NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OSOB, JEŽ HO POVÝŠILI NA UMĚNÍ SVÉHO DRUHU + LIŠKA, V. Slavní mágové, okultisté a kouzelníci. Praha: XYZ, 2015. 202 s.

 

 

 

 

25 magic fp int as001 44810

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_5395 (4).jpgOLIČ, J., PAVLUCH, L. LADA. Praha: Slovart, 2008. 794 s. (Rozměr 24, 4 x 29 cm, tzv. obří kniha, pevná vazba s přebalem, hmotnost: 4,50 kg, kartonová kazeta). OBRAZOVÁ MONOGRAFIE PŘINÁŠÍ VÍCE NEŽ 850 BAREVNÝCH REPRODUKCÍ LADOVA DÍLA. KROMĚ NEJZNÁMĚJŠÍHO A NEJSLAVNĚJŠÍHO OBDOBÍ TŘICÁTÝCH A ČTYŘICÁTÝCH LET SE AUTOŘI ZAMĚŘILI TAKÉ NA RANÉ UMĚLCOVY KRESBY, DOPOSUD TÉMĚŘ NEZNÁMÉ (1904-1918). VŠECHNY DOSTUPNÉ OBRAZY Z MAJETKU INSTITUCÍ A SOUKROMÝCH SBĚRATELŮ JSOU REPRODUKOVÁNY VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ. PRO ZAHRANIČNÍ ZÁJEMCE JE KNIHA VYBAVENA SOUPISEM VYOBRAZENÝCH DĚL A RESUMÉ V NĚMČINĚ A ANGLIČTINĚ. + NOVÁKOVÁ, H. Josef Lada. Katalog výstavy. Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Trojlist s třemi stranami textu a s dvanácti samostatně vloženými listy, 2015

EXKLUZÍVNÍ KATALOGY MUZEÍ A GALERIÍ (počet knih 41)

HOZÁK, J. Průvodce budovou Národního technického muzea. Praha: NTM, 2016. 149 s.

 

KATALOG EXPOZICE ARCHITEKTURA.

KATALOG EXPOZICE DOPRAVA.

KATALOG EXPOZICE HORNICTVÍ.

KATALOG EXPOZIC FOTOGRAFIE.

KATALOG EXPOZICE MĚŘENÍ ČASU.

KATALOG EXPOZICE TISKAŘSTVÍ.

KATALOG EXPOZICE ASTRONOMIE.

KATALOG EXPOZICE HUTNICTVÍ.

KATALOG EXPOZICE CHEMIE.

KATALOG EXPOZICE TECHNIKA V DOMÁCNOSTI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\maz (2).png

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\obr1_73 (2).jpg

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\gra (2).jpg

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\MAG (2).png

 

Alexandr Brandeis - Adolf Wiesner                                 Mecenáš a jeho zeť

 

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘŘ.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJCUROVÁ, K. Sen × skutočnosť | Umenie & propaganda 1939-45. Bratislava: SNG, 2015. 205 s.

BARTLOVÁ, M. Ř! Česká národní identita v současném umění. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2012. 333 [i.e.] 78 s.

BAUEROVÁ, A. Zlato-král kovů: pověsti a skutečnost: průvodce výstavou. Praha: NTM, 1994. 72 s. (Komiks!) Vzácně se vyskytující publikace. Vedle doprovodného textu obsahuje 36 ti stránkový, částečně barevný komiks. Praha: NTM, 1993. 172 s.

BIELESZOVÁ, Š. Vladimír Birgus: Fotografie 1972-2014. Praha: Kant, 2014. 179 s.

BLAŽEK, P. Rozkulačeno! - půlstoletí perzekuce selského stavu. Praha: ÚSTR, NZM, 2016. 143 s.

BRANDEIS, A. Adolf Wiesner. Mecenáš a jeho zeť. Praha: Židovské muzeum, 2006.165 s.

BRODIE-AMY, J. Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu. Washington: National Gallery of Art, 2016. 352 s. 

DŘEVÍKOVSKÁ, J. Koberce Orientu na hradech a zámcích. Praha: NPÚ 2014. 125 s. 78 koberců

DVOŘÁK T., ROUSEK, J. Pražské biografy. Praha: Muzeum hl. města Prahy, 2016. 202 s.

GRYGAR, M. Milan Grygar: obraz a barva. Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2001. 30 s.

HANÁKOVÁ, P. Tekutá múza. Alkohol a vizuálna kultúra. Bratislava: SNG, 2015. 125 s.

JIROUŠKOVÁ J., PECHA L. Julius Zeyer-sběratel. Národní muzeum, Praha, 224 s.

KAVÁN, F. František Kaván: symbolistní, dekadentní: Praha: NG v Praze, 2012. 96 s. 77 reprodukcí.

KSANDR, K. Národní muzeum: Architektura a výzdoba hlavní budovy. Praha: Gallery, 2001. 77 s.

KUPKA, F. Kupka Kupků: výstava z díla Františka Kupky. Litoměřice: Severočeská galerie VU, 2004. 46 s.

PAULY, J., ADLEROVÁ, A. et al. Stopy designu ve sbírkách NTM. 1. díl. Průmyslový design 1830-1914. Praha: NTM, 1997. 32 s. Informační text. Il., foto.

PAULY, J., ADLEROVÁ, A. et al. Stopy designu ve sbírkách NTM. 2. díl. Průmyslový design 1918-1938. Praha: NTM, 2002. 45 s. Informační text. Il., foto.

PEJČOCHOVÁ, M. Pohledy z a do jiného světa: Čínské portréty předků ze sbírky Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie v Praze, 2015. 196 str.

PODWAL, M. Židovská magie v díle Marka Podwala. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2012. 142 s.

RÓNA, J. Podobenství. Výběr z tvorby 1999-2008. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2006. 31 s.

SEIFERTOVÁ, H. J. A. Angermeyer (1674-1742). Pražský malíř kabinetních obrazů. Praha: NG, 2016. 256 s.

STEINOVÁ, Š. František Thomayer: život a dílo zahradního architekta. Praha: NZM, 2008. 103 s.

SVOBODOVÁ, K. Donátoři, mecenáši, sběratelé. Brno: Moravská galerie, 2010. 135 s.

ŠMIROUS, K. Autochromy z let 1908-1955. Výběr barevných fotografií a rastrových diapozitivů průkopníka barevné fotografie K. Šmirouse z let 1908-1955. Praha: NTM, 1993. 172 s.

ŠMOK, M. Labyrintem-normalizace. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2017. 112 s.

VESELSKÁ, D. Židovské svatební obřady: historie a současnost. Praha: Žid. Muzeum Praha, 2006.165 s.

VLNAS, V. Pražská národní galerie v protektorátu Čechy a Morava. Praha: NG, 2013. 119 s.

VLNAS, V. Pražská národní galerie v protektorátu Čechy a Morava. Praha: NG, 2013. 119 s.

WITTLICHOVÁ, J. Medauova tiskárna v Litoměřicích. Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2004. 70 s. Počet reprodukcí 42.

ZELENKOVÁ, P. Skrytá tvář baroka: grafika 17. století v českých zemích. Praha: NG, 2011. 103 s.

 

 

MALÉ KATALOGY MUZEÍ A GALERIÍ

ANTONÍN, L. et al. Knihovna Národního muzea. Průvodce. Národní muzeum, 1999. 94 s.

ASMANN, J. N. Terče pražských ostrostřelců. Katalog výstavy Muzea hlavního města Prahy. Praha: MHMP, 2001. 32 s.

BAĎUROVÁ, M. Rituály smrti. Doprovodná publikace k výstavě z výstavního cyklu Národního muzea

BENDA, V. Václav Benda: česká malba 80. a 90. let. [Katalog výstavy]. Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 1992. 21 s.

BOUDA, C. Cyril Bouda: ilustrace: katalog k výstavě. Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2004. 22 s. Počet reprodukcí 16

EGYPTSKÉ MUMIE. Informace o egyptských mumiích ze sbírek Národního muzea. Praha: NM, 2012. 60 s.

FOJTÍK, P. 100 let pražských elektrických drah. Praha: MHMP 1991. 20 s.

Guide to the National Technical Museum. Praha: NTM, 2015. 56 s.: il.

Guide to the National Technical Museum. Praha: NTM, 2015. 56 s.: il.

HEROLDOVÁ, H. Říše středu. Middle Kingdom. Překlad Anna Kopecká. Praha: Národní muzeum, 2015.

Chiffren der Errinnerung. Malý průvodce stálou výstavou „Nationalsozialismus in München“ v Městském muzeu v Mnichově. Mnichov: Münchner Stadtmuseum, 2006. 79 s. 61 bar. vyobrazení (německy)

JANÍČKOVÁ, M. Hračky, hry a divadélka na zámku a v podzámčí. Brno: NPÚ, 2012. 30 s.

JUNGMANN, J. Zrození svobody. Katalog k 80. výročí vzniku ČSR. Praha: MHMP, 1998. 65 s. [26 fotografií]

KARASOVÁ, D. Rothmayerova vila. Průvodce domem arch. Rothmayera. Praha: MHMP, 2016

KOBLASA, J. Jan Koblasa & Sonia Jakuschewa: skrytá poselství. Litoměřice: Severočeská galerie výtvarného umění, 2016. 13 s. 1 složený list

KOMU ASI PATŘILA? Knihy a jejich lidé: sběratelé i nepřátelé. Praha: Národní muzeum, 2015. 100 s.

KOPECKÁ, I. Průzkumy jako první krok restaurování sbírkových předmětů z fondů NTM. Praha: NTM, 2016. 67 s.

KREUZIGER, M. Nábřeží, periferie, městská krajina, pražské motivy v díle M. Holého. Praha: MHMP, 1997

KŘÍŽOVÁ, A. Dámský salon. Společenský a soukromý život šlechtičen v 19. století. Brno: NPÚ, v Brně, 2011. 48 s.

KŘÍŽOVÁ, A. Pánský salon na šlechtickém sídle. Brno: NPÚ, 2010. 56 s.

LHOTÁK, K. Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky. Brno: Moravská galerie, 2010. 35 s. 

LOOS, A., LHOTA, K. Müllerova vila Praha. Plán na postavení domu. Faksimile. Praha: MHMP, 2000

MELKUS, R. Hudba ve spirále: století gramofonového průmyslu v českých zemích. Praha: NTM, 2014

MORKES, F. Československé školy v letech 2. sv. války. Praha: Pedagog. muzeum J. A. Komenského, 2009. 128 s.

MUZEUM české loutky a cirkusu. Průvodce. Praha: Národní muzeum, 2016. 34 s.

NEZMEŠKAL, A. 100 let motocyklů Harley-Davidson: Praha: NTM, 2003. [34] s.

PISTORIUS, M. Holanova Praha. Praha: MHMP, 1993. 30 s. [15 reprodukčních fotografií]

PLETZER, K. Českobudějovické fotoateliéry 1853-1929. Ze sbírek JM v Českých Budějovicích, 2010. 67 s.

POSPÍŠILOVÁ, D. Otokar Feistmantel (1848-1891) a indická sbírka Náprstkova muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2011. 238 s.

PRŮVODCE PO NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU. Praha: NTM, 2015. 56 s.: il.

PŘÍBĚH TIBETU. Náprstkovo muzeum. Praha: Národní muzeum, 2017. 57 s.

PŘIPRAVEN K PRÁCI A OBRANĚ VLASTI! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. 58 s.

RETRO výstava. Praha: Národní muzeum, 2016. 63 s.

SEDLÁKOVÁ, D. Onen svět. Doprovodná publikace k výstavě z výstavního cyklu Národního muzea Smrt Praha: Národní muzeum, 2014. 61 s.

SEDLÁKOVÁ, R., POTŮČEK, J. Architekt Lubor Marek. Praha: Národní galerie, 2015. 60 s.

SMRT KMOTŘIČKA. Doprovodná publikace k výstavě z výstavního cyklu Národního muzea Smrt Praha: Národní muzeum, 2014. 31 s.

STÁTNÍKOVÁ, P. Historie povodní v Praze v grafice, malbě a fotografii. Praha: MHMP, 2006

STEINOVÁ, Š. Antonín Švehla: [státník a spolutvůrce Ústavy ČSR 1920]. Praha: NZM, 2014. 50 s.

ŠEVČÍK, V. Kouzlo historické zemědělské techniky - 10 let kreslení v muzeu. Praha: ČVUT, NZM, 2016

ŠLAPETA, Vl. A. Loos a česká architektura. Reprint katalogu stejnojmenné výstavy v roce 1984. Praha: MHMP, 2000. 80 s.

ŠLAPETA, Vl. Müllerova vila v Praze. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2002. 116 s.

ŠTYRSKÝ, J. Jindřich Štyrský: 1899-1942: průvodce výstavou. Praha: KANT, Argo, 2007

Unikáty Národního technického muzea. Praha: ČTK-Pressfoto, 12 pohlednic (+3 na pouzdře, popis)

Věda-národ-dějiny. Praha: Národní muzeum, 2015. 62 s.

VLČEK, E. Poslední Přemyslovci: tělesné vlastnosti českých králů 3.-7. generace ve světle antropologicko-lékařského průzkumu. Praha: Národní muzeum, 1979. 29 s.

VLČEK, E. Žižka z Kalichu a antropologicko-lékařský průzkum tzv. čáslavské kalvy. Praha: Národní muzeum, 1981, 30 s.

VLNAS, V. Když císař umírá: výstava v Českém muzeu hudby. Praha: Národní muzeum, 2016, 40 nečíslovaných stran.

ZIKMUND-LENDER, L. Okolí Müllerovy vily: díla předních českých architektů v okolí. Praha: MHMP, 2013. 69 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

TERČE

PŘÍBĚH TIBETU

GUIDE NTM

PRŮVODCE NTM

GUIDE NTM

HRAČKY, HRY A…

SMRT

 

 

 

 

 

 

 

DÁMSKÝ SALON

 

PÁNSKÝ SALON

KRESLENÍ V MUZEU

ZROZENÍ SVOBODY

ROTHMAYEROVA VILA.

RESTAUROVÁNÍ

RITUÁLY SMRTI

Nábřeží *periferie*městská krajina pražské motivy v díle MIROSLAVA HOLÉHO - Kliknutím na obrázek zavřete

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\medium (6).jpg

 

DÍLO M. HOLÉHO

ŠVEHLA: [STÁTNÍK]

100 LET HARLEY

100 LET HARLEY

ÚTĚCHA Z TECHNIKY

EGYPTSKÉ MUMIE

SMRT KMOTŘIČKA

 

 

 

 

 

 

 

HOLANOVA PRAHA

FOTOATELIÉRY 1853

 

HISTORIE POVODNÍ

LOOS A ČESKÁ ARCH.

HUDBA VE SPIRÁLE

 

JINDŘICH ŠTYRSKÝ

ONEN SVĚT

 

 

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\OŘEZ (2).png

 

 

JAN ŽIŽKA Z KALICHU

POSLEDNÍ PŘEMYSL.

UNIKÁTY NTM

MÜLLEROVA VILA

OKOLÍ MÜLLER. VILY.

100 LET DRAH.

RETRO

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\24099 (2).png

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\medium (11).jpg

 

 

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\24094 (2).png

ARCH. MAREK

 

VĚDA-NÁROD-DĚJINY

C. BOUDA

 

MUZEUM LOUTKY

 

KNIHOVNA PRŮVODCE

KOMU ASI PATŘILA?

ŘÍŠE STŘEDU

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\img_440398_main.jpg

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\MVPlany.jpg

 

 

 

 

 

JOSEF LADA

MÜLLER. VILA PLÁN

KDYŽ CÍSŘ UMÍRÁ

PŘIPRAVEN K PRÁCI

CHIFFRE

 

ČS. ŠKOLY

 

BENDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYNÁLEZCI

 

KOBLASA

 

 

 

EDICE KNIHY MALÉ MODERNÍ ENCYKLOPEDIE (formát 11 x 18 cm, počet 12 knih)

ALBERTI, Ch. Psychoanalýza. Praha: KMa, 2007. 65 s.

ALBERTI, Ch. Psychoanalýza. Praha: KMa, 2007. 65 s.

CROSSON, É. Od kubismu k surrealismu. Praha: KMa, 2007. 65 s.

ÉVARD, F. Erotická literatura aneb Psaní rozkoše. Praha: KMa, 2006. 65 s.

FABER, C. Anarchismus: příběh revolty. Praha: KMa, 2006. 65 s.

FABER, C. Anarchismus: příběh revolty. Praha: KMa, 2006. 65 s.

GODAU, É. Mozek. Praha: KMa, 2007. 65 s.

MAIER, C. Nacistické Německo: nenávist u moci. Praha: KMa, 2008. 65 s.

REEBER, M. Islám. Praha: KMa, 2008. 65 s.

REEBER, M. Velká světová náboženství. Praha: KMa, 2006. 63 s.

SAURET, M. Freud a nevědomí. Praha: KMa, 2006. 66 s.

SAURET, M. Freud a nevědomí. Praha: KMa, 2006. 66 s.

VERGELY, B. Antičtí filozofové. Praha: KMa, 2006. 65 s.

VERGELY, B. Antičtí filozofové. Praha: KMa, 2006. 65 s.

VERGELY, B. Aristoteles, aneb, Umění moudrosti. Praha: KMa, 2008. 65 s.

VERGELY, B. Filosofové středověku a renesance. Praha: KMa, 2008. 65 s.

VERGELY, B. Filosofové středověku a renesance. Praha: KMa, 2008. 65 s.

VERGELY, B. Filosofové středověku a renesance. Praha: KMa, 2008. 65 s.

 

 

VARIA (počet knih 28)

HOLEČKOVÁ, Z. Česká a československá nouzová papírová platidla (1914-1945) ze sbírky Národního muzea. Praha: Národní muzeum, 2015. 280 s.

BAKALÁŘ, P. Tak pravil mimočlověk. Brno: Druhé město. 2015. 266 s.

(Nevšední dílo kontroverzního českého psychologa.)

BLÜMLOVÁ, D. Čas zdravého ducha v zdravém těle. (Z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století.) České Budějovice: Jihočeské muzeum, Společnost pro kulturní dějiny, o. s., 2009. 552 s.

ONSTANTE, A. Dějiny kanibalismu. Praha: Brána, 2005. 208 s.

ČERMÁK, J. Zápas jménem psaní: o životním údělu Franze Kafky. Brno: B4U Publishing ◄s.r.o., 2009. (144 s. + pouzdro + 2 sv., 31 archivních dokumentů)

DORSCH, F., TRXEL, W. DORSCH PSYCHOLOGISCHES WÖRTERBUCH. Bern: Verlag Hans Huber, 1994. 1067 s. (Výkladový slovník psychologických pojmů, 12. vydání. Obsáhlý rejstřík, velkolepý přehled psychologické literatury. Jeden z nejlepších psychologických slovníků ve světové psychologické literatuře.)

HANČ, J. Události. Praha: Čs. spisovatel, 1991. 242 s.

HANČ, J. Události: faksimile kolážovaného sešit. Praha: Knihovna Václava Havla, o.p.s., 2014. 49 s. (Rozměr: 32 cm)

KOPÁČ, R. Pohlavní sklony v pořádku? Praha: Artes Liberales, 2011. 178 s.

LUCK, S. Doutníky: praktický průvodce. Praha: Slovart, 2010. 176 s.

LUNDE, P. Tajemství kódů. Ilustrovaný průvodce symboly, šiframi. Praha: Svojtka, 2013

MIKLÍK, J. Vzpomínky z Terezína. Vydání první. Praha: Č.A.T., 1945. 88, [III] s.

NIKRMAJER, L. Činnost a vývoj Národního souručenství v Českých Budějovicích v letech 1939-1942. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 206.162 s.

PONDĚLÍČEK, I. Labyrinty duše a bída psychologie. Praha: Pražská imaginace, 1994. 46 s.

SEIDL, J. Teplá Praha: průvodce po queer historii Prahy: 1380-2000. Brno: ČP, 2014. 295 s.

STEJSKALOVÁ, H. Svobodní zednáři v jižních Čechách. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2015

STRYJOVÁ, D. Alois Hudec: mistr kruhů. Praha: Mladá fronta, 2016. 168 s.

WAGNER, R. Můj život. Praha: Národní divadlo, 2007. 597 s.

ZÁBRANA, J. Potkat básníka. Praha: Odeon, 1898. 490 s.


1) ČÁST

 

Ad 1A) KNIHY S TÉMATEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY OBECNĚ: VŠEOBECNÉ A SOUHRNNÉ INFORMACE O OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, PROPAGANDISTCKÁ LITERATURA PŘED I PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE, ENCYKLOPEDIE A OBRAZOVÉ ENCYKLOPEDIE

 

AILSBY, Ch. SS: peklo na východní frontě: válka Waffen-SS v Rusku 1941-1945. Praha: Svojtka&Co., 2016

AILSBY, Ch. Třetí říše den po dni. Praha: Naše vojsko, 2013

AULICH, J. Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace. Praha: Naše vojsko, 2009

BAXTER, I. Východní fronta: z tajných archive SS. Praha: Svojtka & Co., 2015

BAXTER, I. Západní fronta: z tajných archivů SS. Praha: Svojtka & Co, 2015

BISHOP, Ch. SS: peklo na západní frontě: Waffen-SS v Evropě 1940-1945. Praha: Svojtka&Co., 2016

BOYLE, D. Druhá světová válka ve fotografiích. Praha: Rebo, 1999

BURLEIGH, M. Třetí říše: nové dějiny. Praha: Argo, 2008

D-DAY: OPERACE OVERLORD: od přípravy po osvobození Paříže. Praha: Naše vojsko, 2004

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Společnost, uniformy, události. Praha, 2012: Naše vojsko, 2012

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA NA VLASTNÍ OČI: kompletní události. Praha: Naše vojsko, 2010

DUFFACK, J. J. Dr. Joseph Goebbels: poznání a propaganda. Praha: Naše vojsko, 2009

DVOŘÁK, J. a kol. České Budějovice pod hákovým křížem,. Praha: Mladá fronta, 2016

EMMERT, F. Druhá světová válka: Češi a Slováci. Brno: Computer Press, 2007

FÄRBER, M. Druhá světová válka v obrazech. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005

FRASCHKA. G. S meči a brilianty: nositelé nejvyššího německého vyznamenání. Praha: Mustang, 1998

GISEVIUS, H. B. Cesta do pekel: od požáru sněmu po operaci Valkýra. Praha: NV, 2009

HABŘINA, R. Nadčlověk a nadnárod. Brno: Klub Kounicovch kolejí, 1946

HOGGAN, D. Mýtus 6 miliónů. Praha: Bodyart Press, 2016

JACKSON, R. Encyklopedie válečných lodí. Praha: Naše vojsko, 2014

KAMENEC, I. Slovenský stát (1939-1945). Praha: Anomal, 1992

KEEGAN, J. Abeceda druhé světové války. Praha: Naše vojsko, 2012

KLABUNDOVÁ, A. Magda Goebbelsová. Praha: KMa, 2009

KOOP, V. Nacionální socialismus. Praha: Grada, 2012

KRAWCZYK, W. Uniformy a označení příslušníků Waffen-SS. Praha: Naše vojsko, 2009

KROPÁČ, F. Persekuce 28. října1939: uzavření vysokých škol. Praha: Orbis, 1946

LAGARDE, J. Němečtí vojáci ve druhé světové válce. Bratislava: Cesty, 1997

LEBERT, N. Nosíš mé jméno. Praha: Ikar, 2001

LEVENDA, P. Nesvatá aliance: spojení nacismu s okultismu. Praha: BB art, 2004

MIKOTA, V. Kniha a národ: 1879-1939. Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1939

MÜLLER, H. D. Facsimile Querschnitt durch Das Reich. Verlag: Scherz, München, 1964 (něm.)

PADEVĚT, J. Anthropoid. Průvodce. Academia, 2016

PAVLÍK, S. Vyznamenání a bojové odznaky Třetí Říše II. Praha: OXO GROUP a.s., 2009

PIELKALKIEWICZ, J. Bitva o Moskvu. Zamrzlá ofenziva. Praha: Naše vojsko, 2007

RADDATZ, K. Hrobaři Německa. Jak žijí Hitlerovi pohrobci dnes? Praha: Orbis, 1951

SHAW, A. Druhá světová válka den po dni. Praha: Naše vojsko, 2011

SOMMERVILLE, D. Encyklopedie druhé světové války. Praha: Naše vojsko 2014

STÜRMER, M. Německo 20. století. Praha: Svojtka&Co., 2005

SUTHERLAND, J. Druhá světová válka v kostce. Čestlice: Rebo, 2005

SVOBODA, A. Spiknutí proti republice. Praha: Melantrich, 1949

VOJEVŮDCI TŘETÍ ŘÍŠE. Praha: Svojtka&Co., 2001

WEBER, F. Pod hákovým křížem I. Válečné epizody. Praha: Svojtka&Co., 2016

WEBER, F. Pod hákovým křížem II. Pěchota útočí. Praha: Svojtka&Co., 2016

WEBER, F. Pod hákovým křížem III. Válečná odysea. Praha: Svojtka&Co., 2016

WESTWELL, I. První světová válka den po dni-. Prha: Naše vojsko, 1992

WILLIAMSON, G. Ponorky německého válečného námořnictva 1939-45. Praha: Grada 2009

WILLIAMSON, G. SS: krví nasáklá zem: bitvy Waffen-SS. Praha: Svojtka&Co., 2016

WINCHESTER, J. Encyklopedie moderních letadel. Praha: Naše vojsko, 2011

WOLF, J. Mzda činu. Vojenské řády a vyznamenání třetí říše. Praha: Čs. spisovatel, 2010

ŽIVOT VE TŘETÍ ŘÍŠI. Praha: Naše vojsko, 2006

WEBER, O. Tausedn ganz normale Jahre. Fotoalbum obyčejného fašismu. Nördingen: Greno, 1987

HÁJEK, M. Od Mnichova k 15. březnu: o politickém vývoji  za pomnichovské republiky. Praha: SNPL, 1959

WAGNER, R. Můj život. Praha: Národní divadlo, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1B) VÝŠE ZMÍNĚNÁ HITLERICA A NĚKTERÉ KNIHY DALŠÍ, KTERÉ SICE PŘÍMO HITLEROVO JMÉNO V TITULU NEOBSAHUJÍ, ALE HITLER JE V NICH STŘEDEM KLÍČOVÝCH ÚVAH A KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM HITLERIC

 

Ad 1C) KNIHY EDICE Bibliotheca Universalis NAKLADATELSTVÍ TASCHEN GmbHklikni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1Ce) KNIHY EDICE Basic Art Series NAKLADATELSTVÍ TASCHEN GmbHklikni

 

 

 

 

KLEE              Taschen, 2015

EMMERLING, L. BASQUIA.T Taschen, 2015

SCHLOMBS, A. HITOSHIGE. Taschen, 2014

SMEE, S. FREUD. Taschen, 2015

WOLF, N, FRIDRICH. Taschen, 2016

NÉRET, G. KLIMT. Taschen, 2015

HOPER Taschen, 2013

DÜCHTING, H. KANDINSKY. Taschen, 2015

MAGRITTE Taschen, 2013

BISCHOFF. U. MUNCH. Taschen, 2014

ZÖLLNER, F.LEONARDO. Taschen, 2013

O´KEEFEE Taschen, 2013

KETTENMANN, A. RIVERA. Taschen, 2014

HESS, B. ABSTRACT EXPRESSIONIM. Taschen, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1D) KNIHY O NACIONÁLNÍM SOCIALISMU

 

 

1) NERDINGER, W. (ed.) MÜNCHEN UND DER NATIONALSOZIALISMUS. Mnichov: C. H. Beck Verlag, 2015. 722 s., jmennýrejstřík, rejstřík významných míst, seznam 600 vyobrazení, seznam literatury. Jde o oficiální Katalog výstavy, nicméně jde o publikaci, která nemá ve svém oboru ve světové odborné literature konkurenci. Jde o neobyčejně precizní a detailní popsání a zdokumentování všeho podstatného co se v Německu v letech1933-1945 odehrávalo.

(Prodává se za € 38)

2) NERDINGER, W. (ed.) NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM MÜNCHEN. KURZFÜHRER ZUR AUSSTELLUNG. Mnichov: NS-Dokumentationszentrum, 2015. 80 s. Hutný obrazový průvodce muzeem.(Cena € 8)

3) MALCHOW, H., KRACHT, Ch. Leitfaden für britische Soldaten in Deutschland 1944. Zweisprachige Ausgabe. Berlín: KiWi-Taschenbuch, 2014. 160 s. Reprint originálu vydaného The Bodleian Library University of Oxford v roce 1944 jako příručka pro britské vojáky působící po válce v Německu. Obsahuje hlavní informace o geografii a dějinách Německa, především však podává hlavní a závazné instrukce příslušníkům britské armády, jak mají konkrétně zacházet s německým obyvatelstvem, jak jednat, jaké argumenty v případných rozhovorech (zpočátku byla jakákoli komunikace s Němci zakázána) s příslušníky poraženého státu. Leitmotivem bylo, že za žádných okoností nemá britský voják podléhat jakémukoli soucitu. Nicméně Němce nazatěžovali kolektivní vinou, věřili, a vše dělali pro „převýchovu“ ve smyslu přeměny Německa v demokratický stát britského typu. (Cena € 12)

4) GRAMMBITTEROVÁ, U. DAS PARTEIZENTRUM DER NSDAP IN MÜNCHEN. Mnichov: Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, 2015. 96 s. Detailní popis osob, míst, budov, úřadoven, ministerstev, nacistických organizací a stranického centra NSDAP, které v Mnichově sídlilo. (Cena € 12)

5) NATIONALSOZIALISMUS IN MÜNCHEN. CHIFFREN DER ERINNERUNG. Münchner Stadtmuseum, 2007. 80 s. Průvodce (katalog) stálou expozicí městského muzea, které se také věnuje životu Mnichov v letech 1933-1945.

(Cena € 13)

6) memo 1.Hamburgs Weg in den Feuersturm. Dopovodná publikace ke stejnojmenné výstavě. Musseum für Hamburgische Geschichte, 2003 (Cena € 7) (Padesát nezámých fotografií Hamburku během 2. sv. války)

7) VERFÜHRT. VERLEITET. VERHEIZT. Das kurze Leben des Hitlerjungen Paul B.

Katalog stejnojmenné výstavy Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Norimberk, 2007.(19 tabulí) (Cena € 7)

 

PRŮVODCI MĚSTEM, TURISTICKÉ SKLÁDAČKY a tzv. PASTFINDERY, MAPY MĚST

1) KOPLECK, M. PastFinder München 1933 - 1945: Stadtführer zu den Spuren der Vergangenheit. Berlín: Links Christoph Verlag, 2015, 110 s. (Cena € 13)

2) PIATKOWSKI, G. PastFinder ZikZak München (deutsch). Ein historischer Wegweiser. Ein historischer Wegweiser. Vom

Märchenkönig bis zu den Olympischen Spielen. Mnichov: PastFinder Verlag, 2011 (Skládácí mapa –průvodce s důrazem na historická místa. Mnoho textu a fotografií. (Cena € 7)

3) KOPLECK, M. PastFinder ZikZak Munich (englisch). Mnichov: PastFinder Verlag, 2009. 20 s. Průvodce městem s ohledem na místa spjatá s činností NSDAP. (Cena € 7)

4) PRAHA SDÍLENÁ A ROZDĚLENÁ 1933-1945. Mapa obsahuje zvýrazněnými místy, které souvisely s obsazením Prahy Němci v období Protektorátu Čechy a Morava (např. sídlo GESTAPA, sídlo SS, místo atentátu na Heydricha, sídla redakcí kolaborantských novin a časopisů apod.) Cena 60 Kč.

5) NATIONALSOZIALISMUS IN MÜNCHEN. NS TOPOGRAFIE 1918-1945. Stadtplan. München Stadtmusem, 2009.

(Cena € 6)

 

 

 

 

 

 

 

ČASOPISY

 

                     

o    Kompletní ročník čaasopisu PSYCHOLOGIE DNES (2016

o    Kompletní ročník čaasopisu PSYCHOLOGIE DNES (2015)

o    Kompletní ročník časopisu DĚJINY A SOUČASNOST (2015)

o    Komůetní ročník časopisu FAKTA A SVĚDECTVÍ (2016)

 

KONVOLUT časopisů: ➨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57x časopis HISTORY, 39x časopis ŽIVÁ HISTORIE, 16x časopis ACTA HISTORY, 9x, časopis VÁLKA, 4x časopis I. SVĚTOVÁ (speciál a extra), 7x časopis II. SVĚTOVÁ (speciál a extra), 10x časopis Extra KAUZY, 17x, časopis Otazníky historie (všechny z let 2011-2016)

(Konvolut obsahuje cca 160 ks)

2) ČÁST

 

Ad 2A) Poštovní známky, protektorátní platidla, pracovní knížky, veřejné nápisy, pohlednice,

 

a)    aršík poštovních známek z tzv. Tag der Briefmarke (Den poštovní známky) ze dne 10. 1. 1943 – čtyři barevnosti portrrétu A. Hitlera

b)    stěžejní známka brněnského dne poštovní známky

c)    speciální vydání známky s posmrtnou maskou R. Heydricha k 1. výročí atentátu

 

 

 

 

 

 

 

 

Je přiložena ještě řada dalších známek.

 

HODNOTA: PĚT KORUN, FÜNF KRONEN ROZMĚR 130 x 63 mm PLATNOST od 27. 3. 1940 do 31. 10. 1945 AUTOŘI: Bedřich Fojtášek, Jindra Schmidt. TISKÁRNA: Česká grafická unie, Praha

 

HODNOTA: DESET KORUN, ZEHN KRONEN ROZMĚR 150 x 69 mm PLATNOST od 18. 12. 1942 do 31. 10. 1945 AUTOŘI: Bedřich Fojtášek, Jindra Schmidt. TISKÁRNA: V. Neubert a synové, Praha

SPECIALIZOVANÝ KATALOG: POFIS 2010 (Protektorát 1939-1945)

 

 

 

2x PRACOVNÍ KNÍŽKA – ARBEITSBUCH (doklad, který byl zřízen za protektorátu 26. června 1941. Nápisy jsou psány v češtině a němčině.)

 

 

Pracovní knížka má rozměr 105 mm x 146 mm a obsahuje 8 listů. Na zadní straně obalu je podpis majitele. Pozn: podobnou knížku na internetové aukci nabízejí v březnu 2016 za cenu 540 Kč

VEŘEJNÉ NÁPISY

a) autentický varovný nápis určený do veřejných místností (v rámu, zaskleno)

a) plechvá cedule – uliční ukazatel (zmenšená napodobenina 23x5cm)

 

POHLEDY

Civilní pohlednice z 1. světové války (Rakousko-Uhersko), pohlednice válečná z 1. světové války a originální pohlednice mnichovské pivnice, kde vzniklo nacistické hnutí a kde měl Hitler své projevy (mnou vydraženo na e-bay), pohlednice města Děčína  za okupace neslo náměstí (tak jako v každém českém městě) název Adolf Hitler Platz ad.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

ORIGINÁLNÍ KORESPONČNÍ LÍSTKY (z roku 1942) ze série Lernt Deutschland kennen.

 

 

LIMITOVANÉ faksimile oficiálních hitlerových fotografií svlastnoručním textem a podpisem

 

 

 

Ad 2B) ORIGINÁLNÍ OBÁLKY S DOPISEM. Prostřednictvím tzv. feldpost byly tyto dopisy posílány z fronty. JSOU PŘEDMĚTEM AUKCÍ!!!  DÁLE 3 OBÁLKY PROTEKTORÁTNÍ OBCHODNÍ KORESPONDENCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3C) SLAVNOSTNÍ PRSTEN ČLENA NSDAP (měď a „zlacené“ plátky hákového kříže stranického odznaku)

 

 

 

Ad 4D) MAPY

 

 

 

 

NEUBERTOVA PODROBNÁ MÍSTOPISNÁ MAPA Velkoněmecké říše, Protektorát Čechy a Morava, Gen. Gouvernement, Slovensko a Švýcarsko. Vydaly a vytiskly Grafické závody V. Neubert a synové v měřítku 1 : 1 500 000 v Praze 1942. Formát: 110 x 99 cm. Adjustace: Rám, sklo. Stav: velmi dobrý.

 

Srovnej: https://www.obrazy-galerie.cz/mapy-plany-dokumenty-velkonemecka-rise-neubertova-mapa-83.html

 

 

 

 

NEUBERTOVA PODROBNÁ MÍSTOPISNÁ MAPA. Velkoněmecké říše. Protektorát Čechy a Morava, Gen. Gouvernement, Slovensko a Švýcarsko. Vydaly a vytiskly Grafické závody V. Neubert a synové v měřítku 1 : 1 500 000 v Praze 1942. Formát: 110 x 99 cm. Bez rámu. Stav: velmi dobrý.

 

MAPA UNSERE WESTGRENZE. Bielefelde, Velhagen Verlag, 1942.

Barevná mapa, velikost 80x102 cm.

Velmi dobrý.v stav (cena cca € 20)

 

 

MAPA DAS EUROPÄISCHE RUSSLAND. Bielefelde, Velhagen Verlag, 1942.

Barevná mapa, velikost 80x102 cm.

Velmi dobrý stav (cena cca € 20)

 

Pozn.: odkazy pod názvy map slouží k lepší orientaci v tomto produktu. Přidaná hodnota mé nabídky spočívá v tom, že mnou nabízené mapy jsou nejen ve velmi dobrém stavu, ale ZARÁMOVÁNY, ZAPASPARTOVÁNY A POD SKLEM.

 

 

 

 

 

ÜBERSICHTSKARTE DER EISENBAHNEN IN ÖSTERREICH-UNGARN. Original-Landkarte von 1898

14. vydání Brockhaus Konversationslexikon, Leipzig 1898, velikost 30 x 24 cm

 

https://www.ebay.de/itm/Alte-Landkarte-1898-Ubersichtskarte-der-Eisenbahnen-in-Osterreich-Ungarn-B14-/122109566715?hash=item1c6e4c1efb:g:Ku0AAOSwvzRXxu53

 

 

 

 

 

BÖHMEN, MÄHREN UND ÖSTERREICHISCH-SCHLESIEN. Original-Landkarte von 1898.

14. vydání Brockhaus Konversationslexikon, Leipzig 1898, velikost 30 x 24 cm.

 

https://www.ebay.de/itm/Alte-Landkarte-1898-Bohmen-Mahren-und-Osterreichisch-Schlesien-B14-/401148622617?hash=item5d66523719:g:ScQAAOSweWVXe0aR

 

 

 

ETHNOGRAPHISCHE KARTE VON ÖSTERREICH- UNGARN. Original-Landkarte von 1898.

14. vydání Brockhaus Konversationslexikon, Leipzig 1898, velikost 30 x 24 cm.

 

https://www.ebay.de/itm/132022997220?clk_rvr_id=1142291746772&rmvSB=true

 

 

 

 

UEBERSICHTS KARTE DES TÜRKISCHEN REICHES IN EUROPA UND ASIEN. [Kartografický dokument] /lith. und gedrukt bey Joseph HÄUSSLE; herausgegeben von C. E. RAINOLD, 1829 1 mapa: čb. ; 34,5 x 46,5 cm na listu 42 x 54,5 cm (filigrán) [Měřítko [ca  1:4  800  000]. 7,9 cm = 50 geographische Meilen. 4,7 cm = 50  franzözische  Meilen. 6 cm = 50 türkische Stunden. 7,1 cm =313,5 russische Werste. 8,5 cm = 210 italienische Meilen].

https://digitool.is.cuni.cz:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=835254.xml&dvs=1482189480833~708&locale=cs_CZ&search_terms=&adjacency=N&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=3&divType=&usePid1=true&usePid2=true©RIGHTS_DISPLAY_FILE=licence_mapy

ZARÁMOVÁNO, ZAPASPARTOVÁNO, POD SKLEM. Velmi dobrý stav.

 

 

 

 

G. FREYTAG’S VERKEHRSKARTE VON ÖSTERREICH-UNGARN 1903 (1892) [Kartografický dokument] WIEN: G. FREYTAG UND Berndt, 1903 (1892) 1 mapa: barev.; 67 x 88 cm na listu 71 x 98 cm. PŮVODNĚ: složeno v deskách 24 x 13 cm (Obsahuje seznam železničních společností, hospodářské grafy, kalendář na rok 1903 [1892])

V SOUČASNOSTI: ZARÁMOVÁNO, ZAPASPARTOVÁNO, POD SKLEM. Velmi dobrý stav.

 

https://digitool.is.cuni.cz:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=1141208.xml&dvs=1482188738418~598&locale=cs_CZ&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=3&divType=©RIGHTS_DISPLAY_FILE=licence_mapy

 

 

 

 

GRIECHENLAND UND DIE IONISCHE INSELN 1845

Originální mapa z roku 1853, barevná, velikost listu 44 x 37 cm

 

https://www.ebay.de/itm/Grosse-Karte-Griechenland-und-die-Ionischen-Inseln-1853-/381533508085?hash=item58d52b51f5:g:VowAAOSwZG9WlAWd

 

ZARÁMOVÁNO, ZAPASPARTOVÁNO, POD SKLEM. Velmi dobrý stav.

 

 

 

ČECHY: FASTROVA AUTOMOBILISTICKÁ A CYKLISTICKÁ MAPA SILNIČNÍ

upravil a kreslil J. Havránek. 1 mapa: barevný tisk; 57 x 68 cm na listu 70 x 80 cm.

Praha: Edv. Faster [ca 194-]. Dobrý stav.

 

 

 

PŘÍRUČNÍ MAPA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY, XI. přeprac. vydání, 1936, vytištěno v čs. voj. zeměpisném ústavu, měř. 1:1,500.000 (papír podlepenými plátnem), rozměr 66 x 42 cm. Dobrý stav.

 

 

 

 

 

 

 


 

1) ČÁST

 

Ad 1A) KNIHY S TÉMATEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY OBECNĚ: VŠEOBECNÉ A SOUHRNNÉ INFORMACE O OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, PROPAGANDISTCKÁ LITERATURA PŘED I PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE, ENCYKLOPEDIE A OBRAZOVÉ ENCYKLOPEDIE

 

AILSBY, Ch. SS: peklo na východní frontě: válka Waffen-SS v Rusku 1941-1945. Praha: Svojtka&Co., 2016

AILSBY, Ch. Třetí říše den po dni. Praha: Naše vojsko, 2013

AULICH, J. Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace. Praha: Naše vojsko, 2009

BAXTER, I. Východní fronta: z tajných archive SS. Praha: Svojtka & Co., 2015

BAXTER, I. Západní fronta: z tajných archivů SS. Praha: Svojtka & Co, 2015

BISHOP, Ch. SS: peklo na západní frontě: Waffen-SS v Evropě 1940-1945. Praha: Svojtka&Co., 2016

BOYLE, D. Druhá světová válka ve fotografiích. Praha: Rebo, 1999

BURLEIGH, M. Třetí říše: nové dějiny. Praha: Argo, 2008

D-DAY: OPERACE OVERLORD: od přípravy po osvobození Paříže. Praha: Naše vojsko, 2004

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Společnost, uniformy, události. Praha, 2012: Naše vojsko, 2012

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA NA VLASTNÍ OČI: kompletní události. Praha: Naše vojsko, 2010

DUFFACK, J. J. Dr. Joseph Goebbels: poznání a propaganda. Praha: Naše vojsko, 2009

DVOŘÁK, J. a kol. České Budějovice pod hákovým křížem,. Praha: Mladá fronta, 2016

EMMERT, F. Druhá světová válka: Češi a Slováci. Brno: Computer Press, 2007

FÄRBER, M. Druhá světová válka v obrazech. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005

FRASCHKA. G. S meči a brilianty: nositelé nejvyššího německého vyznamenání. Praha: Mustang, 1998

GISEVIUS, H. B. Cesta do pekel: od požáru sněmu po operaci Valkýra. Praha: NV, 2009

HABŘINA, R. Nadčlověk a nadnárod. Brno: Klub Kounicovch kolejí, 1946

HOGGAN, D. Mýtus 6 miliónů. Praha: Bodyart Press, 2016

JACKSON, R. Encyklopedie válečných lodí. Praha: Naše vojsko, 2014

KAMENEC, I. Slovenský stát (1939-1945). Praha: Anomal, 1992

KEEGAN, J. Abeceda druhé světové války. Praha: Naše vojsko, 2012

KLABUNDOVÁ, A. Magda Goebbelsová. Praha: KMa, 2009

KOOP, V. Nacionální socialismus. Praha: Grada, 2012

KRAWCZYK, W. Uniformy a označení příslušníků Waffen-SS. Praha: Naše vojsko, 2009

KROPÁČ, F. Persekuce 28. října1939: uzavření vysokých škol. Praha: Orbis, 1946

LAGARDE, J. Němečtí vojáci ve druhé světové válce. Bratislava: Cesty, 1997

LEBERT, N. Nosíš mé jméno. Praha: Ikar, 2001

LEVENDA, P. Nesvatá aliance: spojení nacismu s okultismu. Praha: BB art, 2004

MIKOTA, V. Kniha a národ: 1879-1939. Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1939

MÜLLER, H. D. Facsimile Querschnitt durch Das Reich. Verlag: Scherz, München, 1964 (něm.)

PADEVĚT, J. Anthropoid. Průvodce. Academia, 2016

PAVLÍK, S. Vyznamenání a bojové odznaky Třetí Říše II. Praha: OXO GROUP a.s., 2009

PIELKALKIEWICZ, J. Bitva o Moskvu. Zamrzlá ofenziva. Praha: Naše vojsko, 2007

RADDATZ, K. Hrobaři Německa. Jak žijí Hitlerovi pohrobci dnes? Praha: Orbis, 1951

SHAW, A. Druhá světová válka den po dni. Praha: Naše vojsko, 2011

SOMMERVILLE, D. Encyklopedie druhé světové války. Praha: Naše vojsko 2014

STÜRMER, M. Německo 20. století. Praha: Svojtka&Co., 2005

SUTHERLAND, J. Druhá světová válka v kostce. Čestlice: Rebo, 2005

SVOBODA, A. Spiknutí proti republice. Praha: Melantrich, 1949

VOJEVŮDCI TŘETÍ ŘÍŠE. Praha: Svojtka&Co., 2001

WEBER, F. Pod hákovým křížem I. Válečné epizody. Praha: Svojtka&Co., 2016

WEBER, F. Pod hákovým křížem II. Pěchota útočí. Praha: Svojtka&Co., 2016

WEBER, F. Pod hákovým křížem III. Válečná odysea. Praha: Svojtka&Co., 2016

WESTWELL, I. První světová válka den po dni-. Prha: Naše vojsko, 1992

WILLIAMSON, G. Ponorky německého válečného námořnictva 1939-45. Praha: Grada 2009

WILLIAMSON, G. SS: krví nasáklá zem: bitvy Waffen-SS. Praha: Svojtka&Co., 2016

WINCHESTER, J. Encyklopedie moderních letadel. Praha: Naše vojsko, 2011

WOLF, J. Mzda činu. Vojenské řády a vyznamenání třetí říše. Praha: Čs. spisovatel, 2010

ŽIVOT VE TŘETÍ ŘÍŠI. Praha: Naše vojsko, 2006

WEBER, O. Tausedn ganz normale Jahre. Fotoalbum obyčejného fašismu. Nördingen: Greno, 1987

HÁJEK, M. Od Mnichova k 15. březnu: o politickém vývoji  za pomnichovské republiky. Praha: SNPL, 1959

WAGNER, R. Můj život. Praha: Národní divadlo, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1B) VÝŠE ZMÍNĚNÁ HITLERICA A NĚKTERÉ KNIHY DALŠÍ, KTERÉ SICE PŘÍMO HITLEROVO JMÉNO V TITULU NEOBSAHUJÍ, ALE HITLER JE V NICH STŘEDEM KLÍČOVÝCH ÚVAH A KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM HITLERIC

 

Ad 1C) KNIHY EDICE Bibliotheca Universalis NAKLADATELSTVÍ TASCHEN GmbH◄klikni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1Ce) KNIHY EDICE Basic Art Series NAKLADATELSTVÍ TASCHEN GmbH◄klikni

 

 

 

 

KLEE              Taschen, 2015

EMMERLING, L. BASQUIA.T Taschen, 2015

SCHLOMBS, A. HITOSHIGE. Taschen, 2014

SMEE, S. FREUD. Taschen, 2015

WOLF, N, FRIDRICH. Taschen, 2016

NÉRET, G. KLIMT. Taschen, 2015

HOPER Taschen, 2013

DÜCHTING, H. KANDINSKY. Taschen, 2015

MAGRITTE Taschen, 2013

BISCHOFF. U. MUNCH. Taschen, 2014

ZÖLLNER, F.LEONARDO. Taschen, 2013

O´KEEFEE Taschen, 2013

KETTENMANN, A. RIVERA. Taschen, 2014

HESS, B. ABSTRACT EXPRESSIONIM. Taschen, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 1D) KNIHY O NACIONÁLNÍM SOCIALISMU

 

 

1) NERDINGER, W. (ed.) MÜNCHEN UND DER NATIONALSOZIALISMUS. Mnichov: C. H. Beck Verlag, 2015. 722 s., jmennýrejstřík, rejstřík významných míst, seznam 600 vyobrazení, seznam literatury. Jde o oficiální Katalog výstavy, nicméně jde o publikaci, která nemá ve svém oboru ve světové odborné literature konkurenci. Jde o neobyčejně precizní a detailní popsání a zdokumentování všeho podstatného co se v Německu v letech1933-1945 odehrávalo.

(Prodává se za € 38)

2) NERDINGER, W. (ed.) NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM MÜNCHEN. KURZFÜHRER ZUR AUSSTELLUNG. Mnichov: NS-Dokumentationszentrum, 2015. 80 s. Hutný obrazový průvodce muzeem.(Cena € 8)

3) MALCHOW, H., KRACHT, Ch. Leitfaden für britische Soldaten in Deutschland 1944. Zweisprachige Ausgabe. Berlín: KiWi-Taschenbuch, 2014. 160 s. Reprint originálu vydaného The Bodleian Library University of Oxford v roce 1944 jako příručka pro britské vojáky působící po válce v Německu. Obsahuje hlavní informace o geografii a dějinách Německa, především však podává hlavní a závazné instrukce příslušníkům britské armády, jak mají konkrétně zacházet s německým obyvatelstvem, jak jednat, jaké argumenty v případných rozhovorech (zpočátku byla jakákoli komunikace s Němci zakázána) s příslušníky poraženého státu. Leitmotivem bylo, že za žádných okoností nemá britský voják podléhat jakémukoli soucitu. Nicméně Němce nazatěžovali kolektivní vinou, věřili, a vše dělali pro „převýchovu“ ve smyslu přeměny Německa v demokratický stát britského typu. (Cena € 12)

4) GRAMMBITTEROVÁ, U. DAS PARTEIZENTRUM DER NSDAP IN MÜNCHEN. Mnichov: Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, 2015. 96 s. Detailní popis osob, míst, budov, úřadoven, ministerstev, nacistických organizací a stranického centra NSDAP, které v Mnichově sídlilo. (Cena € 12)

5) NATIONALSOZIALISMUS IN MÜNCHEN. CHIFFREN DER ERINNERUNG. Münchner Stadtmuseum, 2007. 80 s. Průvodce (katalog) stálou expozicí městského muzea, které se také věnuje životu Mnichov v letech 1933-1945.

(Cena € 13)

6) memo 1.Hamburgs Weg in den Feuersturm. Dopovodná publikace ke stejnojmenné výstavě. Musseum für Hamburgische Geschichte, 2003 (Cena € 7) (Padesát nezámých fotografií Hamburku během 2. sv. války)

7) VERFÜHRT. VERLEITET. VERHEIZT. Das kurze Leben des Hitlerjungen Paul B.

Katalog stejnojmenné výstavy Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Norimberk, 2007.(19 tabulí) (Cena € 7)

 

PRŮVODCI MĚSTEM, TURISTICKÉ SKLÁDAČKY a tzv. PASTFINDERY, MAPY MĚST

1) KOPLECK, M. PastFinder München 1933 - 1945: Stadtführer zu den Spuren der Vergangenheit. Berlín: Links Christoph Verlag, 2015, 110 s. (Cena € 13)

2) PIATKOWSKI, G. PastFinder ZikZak München (deutsch). Ein historischer Wegweiser. Ein historischer Wegweiser. Vom

Märchenkönig bis zu den Olympischen Spielen. Mnichov: PastFinder Verlag, 2011 (Skládácí mapa –průvodce s důrazem na historická místa. Mnoho textu a fotografií. (Cena € 7)

3) KOPLECK, M. PastFinder ZikZak Munich (englisch). Mnichov: PastFinder Verlag, 2009. 20 s. Průvodce městem s ohledem na místa spjatá s činností NSDAP. (Cena € 7)

4) PRAHA SDÍLENÁ A ROZDĚLENÁ 1933-1945. Mapa obsahuje zvýrazněnými místy, které souvisely s obsazením Prahy Němci v období Protektorátu Čechy a Morava (např. sídlo GESTAPA, sídlo SS, místo atentátu na Heydricha, sídla redakcí kolaborantských novin a časopisů apod.) Cena 60 Kč.

5) NATIONALSOZIALISMUS IN MÜNCHEN. NS TOPOGRAFIE 1918-1945. Stadtplan. München Stadtmusem, 2009.

(Cena € 6)

 

 

 

 

 

 

 

ČASOPISY

 

                     

o    Kompletní ročník čaasopisu PSYCHOLOGIE DNES (2016

o    Kompletní ročník čaasopisu PSYCHOLOGIE DNES (2015)

o    Kompletní ročník časopisu DĚJINY A SOUČASNOST (2015)

o    Komůetní ročník časopisu FAKTA A SVĚDECTVÍ (2016)

 

KONVOLUT časopisů: ➨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57x časopis HISTORY, 39x časopis ŽIVÁ HISTORIE, 16x časopis ACTA HISTORY, 9x, časopis VÁLKA, 4x časopis I. SVĚTOVÁ (speciál a extra), 7x časopis II. SVĚTOVÁ (speciál a extra), 10x časopis Extra KAUZY, 17x, časopis Otazníky historie (všechny z let 2011-2016)

(Konvolut obsahuje cca 160 ks)

2) ČÁST

 

Ad 2A) Poštovní známky, protektorátní platidla, pracovní knížky, veřejné nápisy, pohlednice,

 

a)    aršík poštovních známek z tzv. Tag der Briefmarke (Den poštovní známky) ze dne 10. 1. 1943 – čtyři barevnosti portrrétu A. Hitlera

b)    stěžejní známka brněnského dne poštovní známky

c)    speciální vydání známky s posmrtnou maskou R. Heydricha k 1. výročí atentátu

 

 

 

 

 

 

 

 

Je přiložena ještě řada dalších známek.

 

HODNOTA: PĚT KORUN, FÜNF KRONEN ROZMĚR 130 x 63 mm PLATNOST od 27. 3. 1940 do 31. 10. 1945 AUTOŘI: Bedřich Fojtášek, Jindra Schmidt. TISKÁRNA: Česká grafická unie, Praha

 

HODNOTA: DESET KORUN, ZEHN KRONEN ROZMĚR 150 x 69 mm PLATNOST od 18. 12. 1942 do 31. 10. 1945 AUTOŘI: Bedřich Fojtášek, Jindra Schmidt. TISKÁRNA: V. Neubert a synové, Praha

SPECIALIZOVANÝ KATALOG: POFIS 2010 (Protektorát 1939-1945)

 

 

 

2x PRACOVNÍ KNÍŽKA – ARBEITSBUCH (doklad, který byl zřízen za protektorátu 26. června 1941. Nápisy jsou psány v češtině a němčině.)

 

 

Pracovní knížka má rozměr 105 mm x 146 mm a obsahuje 8 listů. Na zadní straně obalu je podpis majitele. Pozn: podobnou knížku na internetové aukci nabízejí v březnu 2016 za cenu 540 Kč

VEŘEJNÉ NÁPISY

a) autentický varovný nápis určený do veřejných místností (v rámu, zaskleno)

a) plechvá cedule – uliční ukazatel (zmenšená napodobenina 23x5cm)

 

POHLEDY

Civilní pohlednice z 1. světové války (Rakousko-Uhersko), pohlednice válečná z 1. světové války a originální pohlednice mnichovské pivnice, kde vzniklo nacistické hnutí a kde měl Hitler své projevy (mnou vydraženo na e-bay), pohlednice města Děčína  za okupace neslo náměstí (tak jako v každém českém městě) název Adolf Hitler Platz ad.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

ORIGINÁLNÍ KORESPONČNÍ LÍSTKY (z roku 1942) ze série Lernt Deutschland kennen.

 

 

LIMITOVANÉ faksimile oficiálních hitlerových fotografií svlastnoručním textem a podpisem

 

 

 

Ad 2B) ORIGINÁLNÍ OBÁLKY S DOPISEM. Prostřednictvím tzv. feldpost byly tyto dopisy posílány z fronty. JSOU PŘEDMĚTEM AUKCÍ!!!  DÁLE 3 OBÁLKY PROTEKTORÁTNÍ OBCHODNÍ KORESPONDENCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3C) SLAVNOSTNÍ PRSTEN ČLENA NSDAP (měď a „zlacené“ plátky hákového kříže stranického odznaku)

 

 

 

Ad 4D) MAPY

 

 

 

 

NEUBERTOVA PODROBNÁ MÍSTOPISNÁ MAPA Velkoněmecké říše, Protektorát Čechy a Morava, Gen. Gouvernement, Slovensko a Švýcarsko. Vydaly a vytiskly Grafické závody V. Neubert a synové v měřítku 1 : 1 500 000 v Praze 1942. Formát: 110 x 99 cm. Adjustace: Rám, sklo. Stav: velmi dobrý.

 

Srovnej: https://www.obrazy-galerie.cz/mapy-plany-dokumenty-velkonemecka-rise-neubertova-mapa-83.html

 

 

 

 

NEUBERTOVA PODROBNÁ MÍSTOPISNÁ MAPA. Velkoněmecké říše. Protektorát Čechy a Morava, Gen. Gouvernement, Slovensko a Švýcarsko. Vydaly a vytiskly Grafické závody V. Neubert a synové v měřítku 1 : 1 500 000 v Praze 1942. Formát: 110 x 99 cm. Bez rámu. Stav: velmi dobrý.

 

MAPA UNSERE WESTGRENZE. Bielefelde, Velhagen Verlag, 1942.

Barevná mapa, velikost 80x102 cm.

Velmi dobrý.v stav (cena cca € 20)

 

 

MAPA DAS EUROPÄISCHE RUSSLAND. Bielefelde, Velhagen Verlag, 1942.

Barevná mapa, velikost 80x102 cm.

Velmi dobrý stav (cena cca € 20)

 

Pozn.: odkazy pod názvy map slouží k lepší orientaci v tomto produktu. Přidaná hodnota mé nabídky spočívá v tom, že mnou nabízené mapy jsou nejen ve velmi dobrém stavu, ale ZARÁMOVÁNY, ZAPASPARTOVÁNY A POD SKLEM.

 

 

 

 

 

ÜBERSICHTSKARTE DER EISENBAHNEN IN ÖSTERREICH-UNGARN. Original-Landkarte von 1898

14. vydání Brockhaus Konversationslexikon, Leipzig 1898, velikost 30 x 24 cm

 

https://www.ebay.de/itm/Alte-Landkarte-1898-Ubersichtskarte-der-Eisenbahnen-in-Osterreich-Ungarn-B14-/122109566715?hash=item1c6e4c1efb:g:Ku0AAOSwvzRXxu53

 

 

 

 

 

BÖHMEN, MÄHREN UND ÖSTERREICHISCH-SCHLESIEN. Original-Landkarte von 1898.

14. vydání Brockhaus Konversationslexikon, Leipzig 1898, velikost 30 x 24 cm.

 

https://www.ebay.de/itm/Alte-Landkarte-1898-Bohmen-Mahren-und-Osterreichisch-Schlesien-B14-/401148622617?hash=item5d66523719:g:ScQAAOSweWVXe0aR

 

 

 

ETHNOGRAPHISCHE KARTE VON ÖSTERREICH- UNGARN. Original-Landkarte von 1898.

14. vydání Brockhaus Konversationslexikon, Leipzig 1898, velikost 30 x 24 cm.

 

https://www.ebay.de/itm/132022997220?clk_rvr_id=1142291746772&rmvSB=true

 

 

 

 

UEBERSICHTS KARTE DES TÜRKISCHEN REICHES IN EUROPA UND ASIEN. [Kartografický dokument] /lith. und gedrukt bey Joseph HÄUSSLE; herausgegeben von C. E. RAINOLD, 1829 1 mapa: čb. ; 34,5 x 46,5 cm na listu 42 x 54,5 cm (filigrán) [Měřítko [ca  1:4  800  000]. 7,9 cm = 50 geographische Meilen. 4,7 cm = 50  franzözische  Meilen. 6 cm = 50 türkische Stunden. 7,1 cm =313,5 russische Werste. 8,5 cm = 210 italienische Meilen].

https://digitool.is.cuni.cz:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=835254.xml&dvs=1482189480833~708&locale=cs_CZ&search_terms=&adjacency=N&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=3&divType=&usePid1=true&usePid2=true©RIGHTS_DISPLAY_FILE=licence_mapy

ZARÁMOVÁNO, ZAPASPARTOVÁNO, POD SKLEM. Velmi dobrý stav. ▲

 

 

 

 

G. FREYTAG’S VERKEHRSKARTE VON ÖSTERREICH-UNGARN 1903 (1892) [Kartografický dokument] WIEN: G. FREYTAG UND Berndt, 1903 (1892) 1 mapa: barev.; 67 x 88 cm na listu 71 x 98 cm. PŮVODNĚ: složeno v deskách 24 x 13 cm (Obsahuje seznam železničních společností, hospodářské grafy, kalendář na rok 1903 [1892])

V SOUČASNOSTI: ZARÁMOVÁNO, ZAPASPARTOVÁNO, POD SKLEM. Velmi dobrý stav. ▲

 

https://digitool.is.cuni.cz:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=1141208.xml&dvs=1482188738418~598&locale=cs_CZ&search_terms=&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=3&divType=©RIGHTS_DISPLAY_FILE=licence_mapy

 

 

 

 

GRIECHENLAND UND DIE IONISCHE INSELN 1845

Originální mapa z roku 1853, barevná, velikost listu 44 x 37 cm

 

https://www.ebay.de/itm/Grosse-Karte-Griechenland-und-die-Ionischen-Inseln-1853-/381533508085?hash=item58d52b51f5:g:VowAAOSwZG9WlAWd

 

ZARÁMOVÁNO, ZAPASPARTOVÁNO, POD SKLEM. Velmi dobrý stav. ▲

 

 

 

ČECHY: FASTROVA AUTOMOBILISTICKÁ A CYKLISTICKÁ MAPA SILNIČNÍ

upravil a kreslil J. Havránek. 1 mapa: barevný tisk; 57 x 68 cm na listu 70 x 80 cm.

Praha: Edv. Faster [ca 194-]. Dobrý stav.

 

 

 

PŘÍRUČNÍ MAPA ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY, XI. přeprac. vydání, 1936, vytištěno v čs. voj. zeměpisném ústavu, měř. 1:1,500.000 (papír podlepenými plátnem), rozměr 66 x 42 cm. Dobrý stav.