ČEŠTÍ NOVINÁŘI VE STÍNU HÁKOVÉHO KŘÍŽE

Symbolem kolaborace v období existence Protektorátu Čechy a Morava je především tzv.

AKTIVISTICKÁ SEDMIČKA

tj. po okupaci roku 1939 postupně se formulující skupina SEDMI kolaborujících novinářů, které jediné dovolily německé tiskové úřady kritizovat protektorátní vládu a Národní souručenství za pasivitu při spolupráci s Říší. Členy sedmičky byli: KAREL WERNER, VLADIMÍR KRYCHTÁLEK, EMANUEL VOJTAUER, KAREL LAŽNOVSKÝ, JAROSLAV KŘEMEN, VLADIMÍR RYBA a VÁCLAV CRHA. Všichni tito novináři byli považováni za nejhorší kolaboranty. Jejich kolaborace s nacistickou okupační mocí a jejími představiteli, programově prosazovali proněmecké postoje a nacistickou ideologii do našich médií. Souhlasili s profesním a fyzickým ohrožováním těch, kteří se tomuto trendu rozpakovali aktivně přizpůsobit. Znalost němčiny a árijský původ se staly základními kritérii pro ty, kteří mohli vykonávat novinářské povolání, a to v intencích nacistické ideologie a požadavků okupační správy.

Po válce byli kolaboranští novináři souzeni; tresty se pohybovaly mezi 18 měsíci a 20 lety. VÁCLAV CRHA dostal doživotí a dalších SEDM šéfredaktorů bylo odsouzeno k smrti provazem: ANTONÍN JAROMIL KOŽÍŠEK, KAREL WERNER, JAROSLAV KŘEMEN, EMANUEL VAJTAUER, VLADIMÍR KRYCHTÁLEK, ALOIS KŘÍŽ a RUDOLF NOVÁK. Skutečně popraveno jich však bylo PĚT: Křemen dostal milost prezidenta republiky a Vajtauer zmizel a byl odsouzen v nepřítomnosti.

Symbolem zrady a kolaborace byl EMANUEL MORAVEC (1893-1945), voják z povolání, dokonce legionář a teoretik válečnictví, protektorátní ministr školství a národní osvěty, předseda Kuratoria pro výchovu mládeže. Jeho starší syn byl u SS, mladší v Hitlerjugend a jeho třetí žena byla konfidentkou Gestapa. Oba Emanuelové sloužili německé nacistické propagandě dobrovolně, prosazovali myšlenky česko-německé koexistence, byli aktivními spolupracovníky německých okupantů. 

Historici, zabývající se protektorátní žurnalistikou, počítají mezi aktivistické novináře i další osoby, po válce souzené za svou žurnalistickou činnost Národním soudem. Byli to zejména JAROSLAV PELÍŠEK (1911-1989), šéfredaktor Baťova týdeníku Zlín, za války přejmenovaného na Svět, ALOIS KŘÍŽ (1911-1947), šéfredaktor časopisu Vlajka (vycházel v letech 1939-1942), ředitel rozhlasu, JAN SCHEINOST (1896-1964), politický katolicista a předseda Svazu pro spolupráci s Němci, LEOPOLD ZEMAN (1901- ?), odpovědný redaktor Moravské orlice a šéfredaktora okupačních Lidových novin v letech 1941-1945 a JAN RYS-ROZSÉVAČ (1901-1946), radikální vlajkař a antisemita.

EMANUEL MORAVECzrádce číslo jedna

EMANUEL VAJTAUER: zhrzený soudruh

VLADIMÍR KRYCHTÁLEK: zarytý antisemita

FELIX DE LA CÁMARA DEL CAMPOfašistický okultista

ALOIS KŘÍŽ: Ubrečený Lojza z rozhlasu

JAN RYS-ROZSÉVAČ: český vůdce a sluneční diktátor

A. J. KOŽÍŠEK: brněnský bulvárník, udavač a Hitlerův ctitel

HARRY JELÍNEK: podvodník a antisemitský novinář

KAREL WERNER: neúplatný antikomunista a antisemita

VÁCLAV CRHA: opatrný kolaborant, intelektuál a slaboch

RUDOLF NOVÁK: židobijec, udavač a šéfredaktor Arijského boje

EMIL ŠOUREK: antisemita a antikomunista, který přestal věřit v říši

JAN SCHEINOST: prvorepublikový klerofašista a slušný kolaborant

WOLFGANG WOLFRAM VON WOLMAR: vládce protektorátního tisku

JOSEF OPLUŠTILneúspěšný humorista ve službách říše

JAROSLAV KŘEMEN: z chráněnce Beneše propagandistou Třetí říše 

KAREL LAŽNOVSKÝ: nacistický mučedník, kterého zabily chlebíčky

JAK OČISTNÁ KOMISE PO VÁLCE ZÚČTOVALA S NOVINÁŘI KOLABORANTY

Zdroj:

 

 

Šéfredaktor Národní práce Vladimír Ryba před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Protektorátní novinář Jaroslav Křemen před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Denunciační činnost Rudolfa Nováka v kontextu jeho procesu před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Proces s novinářem Gustavem Dörflem před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Šéfredaktor protektorátní Přítomnosti E. Vajtauer před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Případ Františka Josefa Prokopa před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Novinář A. J. Kožíšek před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Proces s novinářem Emilem Šourkem před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Protektorátní novinář Jan Vrba před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Causa protektorátního novináře Václava Crhy před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Jan Scheinost prominentní katolický novinář před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Zlínský novinářský aktivista Jaroslav Pelíšek před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Sociální a profesní východiska vybraných novinářů postavených před Národní soud  Práce na příbuzné téma  Případ rozhlasového novináře Aloise Kříže před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Sociální a profesní vývoj pětice protektorátních novinářů souzených před Národním soudem v procesu Novák a spol.  Práce na příbuzné téma  Veřejná osvětová služba v Protektorátu Čechy a Morava – institucionální analýza  Práce na příbuzné téma  Čeněk Ježek - Causa prominentního protektorátního novináře před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Nevyhnutelnost kolaborace aneb pomahači zla v Protektorátu Čechy a Morava a v Nizozemí  Práce na příbuzné téma  Němci, říše, nacismus a Hitler v textech V. Krychtálka  Práce na příbuzné téma  Causa Karla Wernera před Národním soudem  Práce na příbuzné téma  Walter Jacobi (1909-1947), velitel vedoucí úřadovny SD v Praze a jeho poválečné osudy  Práce na příbuzné téma

 

 

KOMPLETNÍ SOUBOR EDICE NA OKRAJ DOBY

VYDÁVANÉ V NAKLADATELSTVÍ ORBIS V OBDOBÍ

EXISTENCE PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

 

 

 

ZIEGLER, W. Cesty Francie. Orbis 1940, sv. 1

ZIEGLER, W. Co čeká Francii?: Orbis 1940, sv. 1

LAŽNOVSKÝ, K. Hovory s dějinami. Praha: Orbis, 1940, sv. 2

GOLTZ, H. O Židech. Praha: Orbis, 1940, sv. 3

LYMINGTON, G. V. Hlad v Anglii. Praha: Orbis, 1940, sv. 4

ROELLI, B. M. Emigranti jsou vinni. Praha: Orbis, 1940, sv. 5

PICHT, W. Fronta nelže. Praha: Orbis, 1940, sv. 6

DIETRICH, O. Revoluce myšlení. Praha: Orbis, 1940, sv. 7

PLECHATÝ, L. Norské tažení. Praha: Orbis, 1940, sv. 8

BRIFFAULT, R. Úpadek a pád britského imperia. Praha: Orbis, 1940, sv. 9

VAJTAUER, E. Vzpoura EvropyPraha: Orbis, 1940, sv. 10

WIRSING, G. Sto rodin ovládá britské impérium. Praha: Orbis, 1940, sv. 11

FULLER, J. F. Evropa bez Anglie: Praha: Orbis 1940, sv. 12

VAJTAUER, E. Malé národy v nové Evropě. Praha: Orbis 1941, sv. 13

AFRIKA: BUDOUCNOST KOLONIÁL ZEMĚDĚLSTVÍ. Praha: Orbis, 1941, sv. 14

LAŽNOVSKÝ, K. Říše a my. Praha: Orbis, 1941, sv. 15

PICHT, W. Konec ilusí. Praha: Orbis 1941, sv. 16-17

MUTHESIUS, V. Velmoc ocel. Praha: Orbis, 1941, sv. 19

WINSCHUH, J. Vítězství prácePraha: Orbis, 1941, sv. 20

RICHTER, H. Anglo-židovský teror v Palestině. Praha: Orbis, 1941, sv. 21

Síla německého hospodářství. Praha: Orbis, 1941, sv. 22

SEDLÁČEK, A. Vládci Kremlu. Praha: Orbis, 1941, sv. 23

VARŠAVSKIJ, S. Druhé nevolnictví. Praha: Orbis 1941, sv. 24

BLESKOVÁ VÁLKA NA BALKÁNĚ. Praha: Orbis, 1941, sv. 25

VÍTĚZSTVÍ PRAVDY. Praha: Orbis, 1941, sv. 26

PROČ VÁLKA SE STALINEM? Praha: Orbis, 1941, sv. 27-28

MUTHESIUS, V. Velmoc uhlí. Praha: Orbis, 1941, sv. 29

DÄNIKER, G. Německé vedení válkyPraha: Orbis 1941, sv. 30

BOLLER, H. H. Národ bez řemeslaPraha: Orbis 1941, sv. 31

HERRMANN, G. Suezský průplav. Praha: Orbis, 1941, sv. 32

U[NITED] S[TATES OF] DNES. Praha: Orbis, 1942, sv. 33-34

USA-DNES. Praha: Orbis, 1941, sv. 33-34

MORAVEC, E. Děje a bludy. Praha: Orbis, 1941, sv. 35-36

FRIED, F. Budoucnost světového obchodu. Praha: Orbis, 1941, sv. 37

KŘÍŽ, A. Co víte o Židech? Praha: Orbis 1941, sv. 38

HENNIG, R. Přemožený prostorPraha: Orbis, 1941, sv. 39-40

HALFELD, A. USA sahají po světovládě. Praha: Orbis, 1942, sv. 41

JÄSCHKE, G. Turecko. Praha: Orbis, 1942, sv. 42

LÜTZOW, F. Boj v AtlantikuPraha: Orbis 1942, sv. 43

MEYER, Ch. W. Anglo-židovská aliance. Praha: Orbis 1942, sv. 44-45

FRITZSCHE, H. Svědci proti Angli. Praha: Orbis, 1942, sv. 46

WINSCHUH, J. Nová Italie. Praha: Orbis, 1942, sv. 47

BAUER, H. Vznik a zánik Jugoslávie. Praha: Orbis, 1942, sv. 48-49-50