PŘEČTENÉ

 

 

UMĚNÍ VÝTVARNÉ, ARCHITEKTURA, UMĚLECKÉ MONOGRAFIE, DESIGN, HUDBA, FILM

HAL, F. Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: SLOVART, 2015. 816 s.

VOLF, P. Sport je umění. Sport is art: sport v českém výtvarném umění 20. a 21. století. Praha: KANT, 2015. 520 s.

DIXON, A. G. UMĚNÍ. Základní kámen rodinné knihovny. Praha: Universum, 2014. 612 s.

ZÖLNER, F., NATHAN, J. Leonardo da Vinci. Malířské dílo a kreslířské dílo (2. sv.) Praha: SLOVART, 2011. 700 s.

EVERS, B. Architekturtheorie. Von Renaissance bis Gegenwart. TASCHEN, 2011. 2. sv. Köln: Taschen, 2011. 848 s.

RITTER, D., SIEGERT, D. Život věcí: idea zátiší ve fotografii 1840-1985. Praha: KANT, 2006. 217 s.

ETCHETTO, E. LIVING IN DREAM CITIES. Praha: SLOVART, 2009. 672 s.

ETCHETTO, E. SMART APARTMENTS. Praha: SLOVART, 2010. 672 s.

QUARTINO, D. LONDON ARCHITECTURE. Praha: SLOVART, 2010. 672 s.

QUARTINO, D. MODERN INTERIOR DESIGN. Praha: SLOVART, 2010. 672 s.

QUARTINO, D. NEW YORK ARCHITECTURE. Praha: SLOVART, 2010. 672 s.

1000 GENIÁLNÍCH EROTICKÝCH DĚL. Praha: Mladá fronta, 2009. 543 s.

 

BAIELY, J. Pulp Fiction: kompletní historie díla Q. Tarantina. Praha: SLOVART, 2014. 200 s.

BALZER, W. Dresdner Galerie: 120 Meisterwerke des 15. bis 18. Jhs. Leipzig: 1956. 300 s.

BAUCHERON, É. Záhadné muzeum: umělecká díla s tajemstvím. Čestlice: Rebo, 2014. 175 s.

BAUMGÄRTEL, T. Digital Art. H L. Ulmann, 2009. 287 s.

BENDA, J. Léta s umělci. Praha: Orbis, 1969. 230 s.

CECCHINI, L., SANNA, A. Baroko. Obrazová encyklopedie umění. Praha: Slovart, 2008. 319 s.

CONTEMPORARY ARCHITECTURE. Köln / LOFT publications. 2008. 255 s.

CRUICKSHANK, D. A History of Architecture in 100 Buildings. HARPE, 2015. 352 s.

CURATOLA, G. Islamic Art. Florencie: SCALA Group, 2011. 253 s.

DELVAUX, C. Neexistující muzeum: umělecká díla, co zmizela. Čestlice: Rebo, 2014. 192 s.

DENZLER, G. Vatikán: význam, dějiny, umění. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2007. 192 s.

DLABOLA, O., MATZNER, A. Čechy hudební ve fotografiích Otto Dlaboly. Praha: XYZ, 2009. 324 s.

DORŮŽKA, L. Panoráma jazzu. Praha: Mladá fronta, 1990. 350 s.

DORŮŽKA, L., POLEDŇÁK, I. Československý jazz. Praha: Supraphon, 1967. 309 s.

DRAHOTOVÁ, O. Evropské sklo: sběratelský průvodce dějinami skla. Praha: Artia, 1985. 231 s.

DVOŘÁK, F. Můj život s uměním. Praha: NLN, 2010. 198 s.

ELIOT, M. Paul Simon. Praha: Galén, 2010. 265 s

FANTA, J. Příběh malíře. Brno: Barrister & Principal, 2011. 231 s.

FILIP, J. Legiobanka: architektura, lidé, příběhy. Praha: Titanic, 2015. 68 s.

FOGG, M. Móda: úžasný příběh fenoménu: vývoj, vyobrazení. Návrháři. Praha: SLOVART, 2015. 576 s.

GRIBAUDO, S. Architecture. L'Aventurine. 2003. 287 s.

GROTTE, A. Typy německých, českých, polsk. synagog XI.-XIX. stol. Domažlice: Český les, 2013. 120 s.

GYMPEL, J. Dějiny architektury: od antiky po současnost. Praha: SLOVART, 2013. 119 s.

HEMENWAYOVÁ, P. Tajný kód. Záhadný vzorec v umění a vědě. Praha: SLOVART, 2010, 203 s.

HODGE, S. Proč to je umění: 100 moderních děl od Muncha po street art. Praha: SLOVART, 2014. 223 s.

HODGEOVÁ, N. Umění od A do Z: největší světoví umělci a jejich díla. Praha: Albatros, 2006. 399 s.

HOLZKNECHT V., TRITA, B. Ema Destinová. Praha: Panton, 1981. 381 s.

HOOK, P. Snídaně u Sothebyho: svět výtvarného umění od A do Z. Zlín: Kniha Zlín, 2015. 397 s.

JÖRN, W. Pläne-Projekte-Bauten. Hamburg: Architektur und Städtebau 2005 bis 2015. Verlagshaus Braun, 2006. 296 s.

KLIVAR, M. Oskar Kokoschka. Edice umění. Praha: Umělecký klub, 2014. 52 s. (16 cm)

KOHN ADOLF - malíř pražského ghetta. Židovské muzeum, Praha: 2002. 48 s.

KOL. Malířské signatury 2. Praha: Toužimský&Moravec, 2013. 348 s.

KRATOCHVÍL, P. Současná česká architektura a její témata. Praha: Paseka, 2011. 205 s.

RYTÍŘ, V. Malířské signatury 1. Praha: Toužimký&Moravec, 2013. 142 s.

 

 

KUBOVA, A. L'Avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939. Liege: Mardaga, 1992. 236 s.

KUNA, M. Václav Talich 1883-1961. Praha: Panton, 1976. 395 s.

KUNA, M. Václav Talich. Šťastný i hořký úděl dirigenta. Praha: Academia, 2009. 1200 s.

LAUDE, J. Umění černého světadílu. Praha: Odeon, 1973. 293 s.

LEVEY, M. Stručné dějiny malířství. Bratislava: Tatran, 1974 [549 bar. repr.]

LOGOMANIA MINI 1. Loga – moho podob. London: Promopress, 2000. 237 s.

MAHLER, Z. Krajan Gustav Mahler. Praha. Sláfka, 2011. 119 s.

MANN, T. Sacred Architecture. London: Vega, 2003. 192 s.

MILLER, J. Starožitnosti pod lupou. Praha: Knižní klub, Universum 2015. 240 s.

MOJŽÍŠOVÁ, O., POSPÍŠIL, M. Bedřich Smetana a jeho korespondence. Praha: NM, 2011. 478 s.

MOJŽÍŠOVÁ, O., POSPÍŠIL, M. S kým korespondoval Bedřich Smetana. Praha: NM, 2009. 290 s.

NEJEDLÝ, Z. Richard Wagner. (Wagner romantik 1813-1848). Praha: Melantrich, 1916. 265 s.

NOVOTNÝ, M. Kubismus v české architektuře – Sto let poté. Praha: NTM, 2013. 210 s.

PAVEL, J. Dějiny umění v Československu. Praha: Práce, 1978. 268 s.

PECH, M. Topičův salon 37-49. Praha: Společnost Topičova salonu, 2011. 233 s.

PERERA, M. Warhol. Edice Géniové umění. Praha: Sun, 2010. 96 s.

PETRÁNĚK, P. Richard Wagner a česká kultura. Praha: Národní divadlo, 2005. 280 s.

PLÁN NA POSTAVENÍ RODINNÉHO DOMU pro. F Müllera - faksimile v přebalu. Praha: MHMP. 2007

POCHE, E. Encyklopedie českého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Academia, 1975. 611 s.

POLÁK, M. Müllerova vila: detaily. Praha: MHMP, 2007. 395 s.

POTŮČEK, J., POTŮČKOVÁ, V. Slavné stavby Jindřicha Freiwalda. Praha: FOIBOS BOOKS, 2016. 88 s.

RANKE, W. Heinrich Zille. Photographien Berlin 1890-1910. Mnichov: Schirmer Verlag, 1979. 199 s.

SRP, K. (ed.) KREMLIČKA, R. Rudolf Kremlička: o něm a s ním. Praha: Academia, 2006. 359 s.

SRP, K. Rudolf Kremlička. Praha: Academia, 2006. 421 s.

SRŠEŇ, L., TRMALOVÁ, O. Malované miniaturní portréty. NM, 2005. 320 s.

STAŇKOVÁ, J. Pražská architektura: významné stavby jedenácti století. Praha: s. n., 1991. 355 s.

SZCZEPANIK. P. Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu. Brno: Host, 2009. 528 s.

ŠLAPETA, V. Müllerova vila v Praze. Praha: MHMP, 2002. 116 s.

ŠTĚPÁNEK, M. Richard Wagner a jeho dílo u nás. Bratislava: Univerzita Komenského, 1935. 43 s. [Návrh písma a grafická úprava arch. Z. ROSSMANN]

ŠVABINSKÁ, Z. Světla paměti. Praha: Academia, 2002. 257 s.

THE ART BOOK. Phaidon Press, 2012. 592 s.

ULRICH R. E., HEDLER E. SED Schönes Einheitsdesign. Köln: Taschen Verlag, 2008. 160 s.

ULTRA VIOLET. Má léta s Andy Warholem. Praha: J. Kanzelsberger, 1991. 126 s.

WIEN 1900. Kunst, Architektur & Design. Köln: Taschen Verlag, 1987. 255 s.

VIMR, V. Malá galerie českých malířů. Praha: Práce, 1980. 193, s. [64] s. foto, barev. příl.

VLČEK, P. Colloredo-Mansfeldský palác na Starém Městě pražském. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, v nakladatelství Artefactum, 2015. 67 s.

VLČEK, P. Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách. Praha: Kotěrovo centrum architektury, 2015. 85 s.

VORLÍK, P. Český mrakodrap. Praha: Paseka, 2015. 270 s.

WEISMANTEL, L. Leonardo da Vinci. Praha: Lidová demokracie, 1966. 302 s.

WEISS, D. Benátčan. Praha: Svoboda, 1983. 460 s. [24] s.

 

WEISS, D. Já, Rembrandt. Praha: Svoboda, 1990. 350 s. [24] s. obr. příl.

WHITFORD, F. Bauhaus. Praha: RUBATO, 2015. 236 s.

WITTLICH, P. Literatura k dějinám umění: vývojový přehled. Praha: Karolinum, 2008. 120 s.

WRIGHT, C. Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře a hudbě. Praha: Vyšehrad, 2009. 320 s.

ZIKMUND-LENDER, L. Okolí Müllerovy vily. Praha: MHMP, 2013. 59 s.

ZÍVR, L., HYLMAR, T. (ed.) Ladislav Zívr - deníky 1925-1932. Praha: Národní galerie, 2011. 229 s.

ZUBÍK, M. Slavné stavby Theodora Petříka. Praha: FOIBOS BOOKS, s.r.o., 2014. 94 s.

STEHLÍKOVÁ, B. Česká krajina. Soubor pohlednic s reprodukcemi obrazů předních českých krajinářů + brožurka s medailony zúčastněných malířů. Praha: Odeon, 1984

 

 

 

 

 

EDICE UMĚNÍ NAKLADATELSTVÍ PARKSTONE PRESS INTERNATIONAL NEW YORK / multilingual edition: english, french, german

BADE, P. Mucha. P arkstone Press International, New York, 2014. 255 s.

DÖPP, J. In Praise of the Backside. Parkstone Press International, New York, 2010. 255 s.

DUPOUY, A. Pascin. Parkstone Press International, New York, 2014. 255 s.

FORBIDDEN ASIA. Parkstone Press International, New York, 2011. 255 s.

SARTEL, O. Chinese Porcelain. Parkstone Press International, New York, 2010. 255 s.

WIGAL, D. Opium - The Flower of Evil. Parkstone Press International, New York, 2014. 255 s.

 

EDICE KNIŽNÍHO KLUBU - UMĚLECKÉ MONOGRAFIE / česky

ARCIMBOLDO 1527-1593. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

BRUEGEL 1525-1569. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

CÉZANNE 1839-1906. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s

DÜRER 1471-1528. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

CHAGALL 1887-1985. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

KAHLO 1907-1954. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

MANET 1832-1883. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

MUNCH 1863-1944. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

RENOIR 1841-1919. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

SCHIELE 1890-1918. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

BOSCH 1450-1516. Praha: Knižní klub, 2013. 255 s.

 

 

TASCHEN BOOKS – řada MOVIE a  MUSIC ICONS / multilingual edition: english, french, german

HUMPREY BOGART. MOVIE ICONS. TASCHEN, 2007. 192 s.

MARLON BRANDO. MOVIE ICONS. TASCHEN, 2006. 192 s.

SEAN CONNERY. MOVIE ICONS. TASCHEN, 2009. 192 s.

ROBERT DE NIRO. MOVIE ICONS. TASCHEN, 2009. 192 s.

CLINT EASTWOOD. MOVIE ICONS. TASCHEN, 2005. 192 s.

MAE WEST. MOVIE ICONS. TASCHEN, 2008. 192 s.

 

THE MARX BROTHERS. MOVIE ICONS. TASCHEN, 2007. 192 s.

MARYLIN MONROE. MOVIE ICONS. TASCHEN, 2006. 192 s.

ELVIS PRESLEY. MOVIE ICONS. TASCHEN, 2008. 192 s.

ORSON WELLES. MOVIE ICONS. TASCHEN, 2009. 192 s.

BOB MARLEY. MUSIC ICONS. TASCHEN, 2009. 192 s.

JOH LENNON. MUSIC ICONS. TASCHEN, 2009. 192 s.

 

 

 

TASCHEN’S BASIC ART SERIES 2.0

UMĚLECKÉ MONOGRAFIE / edition: english, german

KOENIG, S. EAMES. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2011. 96 s.

NÉRET, G. DALÍ.Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2012. 96 s.

SMEEE, S. FREUD. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2015. 96 s.

FUCACCI, G. FRANCIS BACON. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2014. 96 s.

HEINRICH, C. MONET. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2011. 96 s.

ZIMMERNAN, C. MIES VAN DER ROHE. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2014. 96 s.

BAAL-TESHUVA, J. ROTHKO. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2014. 96 s.

HONNEF, K. WARHOL. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2014. 96 s.

KLINGSÖHR-LEROY, C. SURREALISM. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2015. 96 s.

WOLF, N. EXPRESSIONISM. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2011. 96 s.

HESS, B. ABSTRACT EXPRESSIONISM. Taschen.(Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2016. 96 s.

ELGER, D. DADAISM TASCHEN. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2012. 96 s.

DEICHER, S. MONDRIAAN. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2013. 96 s.

KRYSTOF, D. MODIGLIANI. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2016. 96 s.

HAGEN, R. BRUEGEL. TASCHEN (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2013. 96 s.

RENNER, R. W. HOPPER. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2014. 96 s.

BECKS-MALORNY, U. ENSOR. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2014. 96 s.

ZÖLLNER, F. LEONARDO DA VINCI. Taschen. (Pevná vazba, 21 x 26 cm), 2012. 96 s.

 

 

TASCHEN BIBLIOTHECA UNIVERSALIS (multilingual edition: english, french, german)

ROBERTS, P. Stieglitz. Camera Work. The Complete Photographs. 2016. 546 s.

ARAKI, N. Tokyo Lucky Hole. 2014. 704 s.

DÜRING, M., POGGESI, M. Encyclopaedia Anatomica, 2014. 575 s.

STANTON. E. The Dominant Wives & Other Stories. 2012. 575 s.

 

 

FESHION NOW! Köln: TASCHEN GmbH, 2012.320 s. 7,1 x 21,7 cm. Anglicky, francouzsky, německy. Představuje práci více než 90 módních návrhářů z celého světa. Kniha se nezaměřuje jen na největší jména, ale jejich dlouhý výčet doplňuje také o nejlepší nové talenty.

HOLZWARTH, H. W. (ed.) ART NOW Vol 3: A Cutting-Edge Selection of Today's Most Exciting Artists. Köln:  TASCHEN  GmbH, 2008. 592 s. 17,1 x 21,7 cmAnglicky, francouzsky, německy. V knize  je představeno

133 současných umělců, uvedeny reprodukce jejich děl a texty, které blíže každého umělce charakterizují.

SISCHY, I., SCHNEIDER, E., SIEGEL, K. HOLZWARTH, H. (ed.) JEFF KOONS

Taschen GmbH, Köln, 2008. 600 s., černobílé a barevné ilustrace. Roměry: 344 x 262 x 51. Váha 4,5 kg. Informace o ceně a dostupnosti v USA a u distributora v ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

TASCHEN BOOKS - ŘADA PORTRAIT OF CITY/ multilingual edition: english, french, german

STARR, K. Los Angeles. Portrait of a City.Flexicover, 11,9 x 16,6 cm, 192 s.

GOLDEN, R. London. Portrait of a City. Flexicover, 11,9 x 16,6 cm, 192 s.

FRAIS, J. Paris. Portrait of a City. Flexicover, 11,9 x 16,6 cm, 192 s.

WEGEN, J. Berlin. Portrait of a City. Flexicover, 11,9 x 16,6 cm, 192 s.

KAVIN, P. New York. Portrait of a City. Flexicover, 11,9 x 16,6 cm, 192 s.

 

 

EDICE ISMY NAKLADATELSTVÍ SLOVART/česky

BERGAN, R. Ismy. Jak chápat film. Praha: Slovart, 2011

KENZIE, M. Ismy. Jak chápat módu. Praha: Slovart, 2010

LITTLE, S. Ismy. Jak chápat umění. Praha: Slovart, 2005

MELVIN, J. Ismy. Jak chápat architekturu. Praha: Slovart, 2006

PHILLIPS, S. Ismy. Jak chápat moderní umění. Praha: Slovart, 2013

EDICE MALÁ MODERNÍ ENCYKLOPEDIE / vydání KMa

AGNEL, A. Jung: vášeň toho druhého Praha: KMa, MME, 2009

CAMUS, J. DERCZANSKY, A. Svět Židů. Praha: KMa, MME, 2008

CROSSONOVÁ-LIEVRE, É. Rozumět malířství. Praha: KMa, MME, 2006

DUFOUR, J. F. Buddhismus. Praha: KMa, MME, 2007

DUFOUR, J. F. Čína ve 21. století: přísliby a výzvy. Praha: KMa, MME, 2008

ÉVRARD, F. Erotická literatura, aneb, Psaní rozkoše. Praha: KMa, MME, 2006

FABER, C. Anarchismus: příběh revolty. Praha: KMa, MME, 2006

FUKS, P. Sny. Praha: KMa, MME, 2007

GODAUX, É. Mozek. Praha: KMa, MME, 2007

CHABUD, J. Svobodní zednáři. Praha: KMa, MME, 200

LIÈVRE-CROSSON, É. Od kubismu k surrealismu. Praha: KMa, MME, 2008

LÖWE, G., STOLL, H. A. ABC Antiky. Praha: KMa, MME, 2006

MAIER, C. Nacistické Německo: nenávist u moci. Praha: KMa, MME, 2006

REEBER, M. Islám Praha: KMa, MME, 200

REEBER, M. Velká světová náboženství. Praha: KMa, MME, 2008

SAURET M. J. Psychoanalýza. KMa, MME, 2007

SAURET M., J. Freud a nevědomí. Praha: KMa, MME, 2006

SCHWENTZEL, G. Egyptští faraonové. Praha: KMa, MME, 2006

VERGELY, B. Antičtí filozofové. Praha: KMa, MME, 2006

VERGELY, B. Aristoteles, aneb, Umění moudrosti. Praha: KMa, MME, 2008

VERGELY, B. Filosofové středověku a renesance. Praha: KMa, MME, 2008

VERGELY, B. Nietzsche aneb vášeň pro život. KMa, MME, 2009

VERGELY, B. Velké filozofické otázky. KMa, MME, 2008

 

 

           

 

RAKOUSKO-UHERSKO

 

BĚLINA, P., KUČERA, J. České země v evropských dějinách 1759-1918, díl 3. Praha: Paseka, 2006. 336 s.

ČORNEJOVÁ, I., RAK, J. Habsburkové v českých dějinách. Praha: Brána, 2012. 288 s.

DEMMERLE, E. Habsburkové: dějiny jedné dynastie. Praha: SLOVART, 2012. 259 s.

EGGHARDT, H. Milostné skandály v domě habsburském. Praha: Ikar, 2014

EGGHARDT, H. Sisi a její děti. Praha: Ikar, 2013

FELLNER, S. Dětství v dobách císařství. Praha: Ikar, 2014

FELLNER, S. Milostné pletky v monarchii. Praha: Ikar, 2013

GALANDAUER, J., HONZÍK, M. Osud trůnu habsburského. Praha: Panorama, 1986. 397 s.

GRÖSSING, S. Alžběta. Císařovna z rodu Wittelsbachů. Praha: Ikar, 2015

GRÖSSING, S. O trůn a lásku. Moc dějin. Praha: Ikar, 2015

GRÖSSING, S. Stíny nad trůnem habsburským. Praha: Knižní klub, 1993

GRÖSSING, S. Tu felix Austria. Praha: Ikar, 2012

GRÖSSING, S. Velcí panovníci rodu Habsburského: Praha: Ikar, 2013

GRÖSSING, S. Ženy na habsburském trůnu. Praha: Ikar, 2000

HERESCH, E. Vražda carské rodiny 1918. Praha: Ikar, 2011

HONZÍKOVI M. a H. 1914/1918 Léta zkázy a naděje. Praha: Panorama, 1984. 320 s.

MARKUS, G. Causa Mayerling - Život a smrt Mary Vetserové. Praha: Naše vojsko, 1994. 196 s.

OTTO, H. D. Náš král je šílený. Praha: Ikar, 2016. 221 s.

PAVLÍK, L. František d'Este: Život konopišťských pánů ve fotografiích. Benešov u Prahy, 2014. 56 s.

PERNES, J. Pod habsburským orlem. České země na přelomu 19 a 20. stol. Praha: Brána, 2001, 202 s.

PERNES, J. Poslední Habsburkové: snahy o záchranu trůnu. Brno: Barrister & Principal, 2010. 190 s.

PRASCHL, G. MULACZ, P. Habsburkové a nadpřirozeno. Praha: Ikar, 2005

RAKOUSKO-UHERSKÁ MONARCHIE. Říše 1867-1918 slovem a obrazem. SLOVART, 2011. 340 s.

SENGOOPTA, Ch. Otto Weininger: sexualita a věda v císařské Vídni. Praha: Academia, 2013. 123 s.

SÉVILLIA, J. Poslední císař: Karel Rakouský. Plzeň: Plejáda, 2010. 211 s

TÖTSCHINGER, G. Habsburkové a jejich profese. Praha: Ikar, 2013

URBAN, O. František Josef I. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. 318 s.

VOCELKA, K. Vše o Habsburcích. Praha: Ikar, 2016

VOCELKA, K., HELLER, L. Život Habsburků. Kultura a mentalita rodu. Praha: Plejáda, 2012. 350 s.

WAGNER, J. Habsburská monarchie: dějiny RU slovem i obrazem. Praha: Knižní klub, 2011. 159 s.

WAGNEROVÁ, A. Sidonie Nádherná a konec střední Evropy. Praha: Argo, 2010. 214 s., [30] s. obr. příl.

WEISSENSTEINER, F. Dcery Marie Terezie. Praha: Ikar, 2005

WEITLANEROVÁ, J. František Josef I. Život císaře slovem i obrazem. Praha: Vitalis, 2016. 80 s.

WINKELHOFEROVÁ, M. Šlechtictví zavazuje. Praha: Ikar, 2012

 

 

VĚDECKÁ PUBLIKACE O RAKOUSKU UHERSKU

Při příležitosti konání vědecké konference na téma „Období panování Františka Josefa I. v letech 1880 – 1916“,  která proběhla v Gragenegu (1987) vznikla DVOUSVAZKOVÁ publikace

              

 

 

DAS ZEITALTER KAISER FRANZ JOSEPHS 1880 – 1916. 1. Teil: Beiträge 2. Teil: Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums. Wien: Amt der

Niederösterreichischen Landesregierung, 1987. 375 s. Tato publikace je v 1. dílu soubor přednesných vědeckých textů. 2. díl je de facto katalogem stejnojmenné

výstavy, která se konala během konference. Tento díl obsahuje několik set artefaktů, spjatých s obdobím panování FJ I. (knihy, obrazy, fotografie, úřední i soukromé

písemné doklady, programy divadel, výstav apod.) Cena v rakouských antikvariátech je v rozmezí € 19-37

Z EDICE PAMĚŤ NAKLADATELSTVÍ ACEDAMIA

BABKA, L. Jen jeden osud. Praha: Academia, Edice Paměť, 2007

DRATVOVÁ, A. Deník 1921-1961. Praha: Academia, Edice Paměť, 2007

GÁL, F. Několik dnů. Praha: Academia, Edice Paměť, 2011

GÁL, T. Vykořeněný. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

HAVRÁNKOVÁ, M. Pražský kroužek. Praha: Academia, Edice Paměť, 2009

KEJŘ, J. Žil jsem ve středověku. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

KOUBSKÁ, L. Volnomyšlenkář. Praha: Academia, Edice Paměť, 2012

KOUTECKÝ, J. Beznaděj a úspěch. Praha: Academia, Edice Paměť, 2007

KRATOCHVÍL, I. Život není náhoda. Praha: Academia, Edice Paměť, 2007

LÖBL, K. Naděje a omyly. Praha: Academia, Edice Paměť, 2014

MANN, G. Vzpomínky a myšlenky. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

MÁRAI, S. Deníky I. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

MÁRAI, S. Deníky II. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

MORAWETZ, H. Mých devadesát let. Praha: Academia, Edice Paměť, 2011

PACNER, K. Život novináře. Praha: Academia, Edice Paměť, 2014

PIKL, J. Paměti odbojáře. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

PLHÁKOVÁ, A. Vladimír Tardy. Praha: Academia, Edice Paměť, 2009

POKORNÁ, M. (ed.) Spoléhámť na …Praha: Academia, Edice Paměť, 2009

POKORNÝ, J. Parsifal. Praha: Academia, Edice Paměť, 2011

RECHCÍGL, M. Pro vlast. Praha: Academia, Edice Paměť, 2014

RODENOVI, R. a E. Vypůjčený čas. Praha: Academia, Edice Paměť, 2011

RUBÁŠ, S. Slovo za slovem. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

RYBÁR, C. Do půlnoci času dost. Praha: Academia, Edice Paměť, 2007

SARTRE, J. P. Sešity z podivné války. Praha: Academia, Edice Paměť, 2010

SCHÖNHAUS, C. Padělatel. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

SLOUKA, Z. Jdi po skryté stopě. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

SPUNAR, P. Vlny vzpomínek. Praha: Academia, Edice Paměť, 2011

STROUHAL, E. Profesor Strouhal. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

ŠVABINSKÁ, Z. Světla paměti. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

TRKAL, V. Profesor Trkal. Praha: Academia, Edice Paměť, 2010

VANÍČEK, H. Duch a síla. Praha: Academia, Edice Paměť, 2008

 

 

UCELENÁ EDICE D E S E T I EXKLUZÍVNÍCH KATALOGŮ JEDNOTLIVÝCH EXPOZIC NTM

 

KATALOG EXPOZICE DOPRAVY A KATALOG EXPOZICE HORNICTVÍ ZA 350 KČ ZA VÝTISK. CELKOVÝ NÁKLAD JE 1000 VÝTISKŮ)

EXPOZICE ARCHITEKTURA.

EXPOZICE DOPRAVA.

EXPOZICE HORNICTVÍ.

EXPOZIC FOTOGRAFIE.

EXPOZICE MĚŘENÍ ČASU.

EXPOZICE TISKAŘSTVÍ.

EXPOZICE ASTRONOMIE.

EXPOZICE HUTNICTVÍ.

EXPOZICE CHEMIE.

EXPOZICE TECHNIKA V DOMÁCNOSTI.

 

MOTORISMUS/DOPRAVA/TEHNIKA

1000 TAHAČŮ. Historie - Klasika - Technika. Nejznámější nákladní auta světa. Praha: 2006. 336 s.

KOŽÍŠEK, P. Automobily bugatti v českých zemích. Praha: NTM, 2002. 88 s.

LEGENDÁRNÍ MOTOCYKLY. Nejkrásnější motocykly světa Praha: SLOVART, 2009. 300 s.

SANNIA, A. Mercedes-Benz. Praha: SLOVART, 2012. 184 s.

VOLKER, S. Go faster. Vizuální prezentace racecars a jejich designu. Berlín: Gestalttet, 2015. 144 s.

ŘEPA, K. Závod do vrchu Zbraslav - Jíloviště. Praha: GT Club - Karel Řepa, 2008. 230 s.

 

FOJTÍK, P. 2009 - 35 let pražského metra. Praha: Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2008. 185 s.

 

 

 

KOMPLETNÍ EDICE NAŠEHO VOJSKA - VOJENSKÉ DĚJINY VE FOTOGRAFI / HITLER

OBRAZY ZE ŽIVOTA VŮDCE: Adolf Hitler. Praha: NV, 2010. 132 s.

HOFFMANN, H. Adolf Hitler. Praha: NV, 2010. 132 str.

HOFFMANN, H. Hitler buduje velké Německo. Praha: NV, 2010. 132 s.

HOFFMANN, H. Hitler osvobozuje Sudety. Praha: NV, 2015. 71 s.

HOFFMANN, H. Hitler stranou všedního dne. Praha: NV, 2010. 132 s.

HOFFMANN, H. Hitler ve své vlasti. Praha: NV, 200 132 s.

HOFFMANN, H. Hitlerův francouzský triumf. Praha: NV, 2010. 132 s.

HOFFMANN, H. Mládež kolem Hitlera. Praha: NV, 2015. 132 s.

HOFFMANN, H. S Hitlerem v Polsku. Praha: NV Praha: NV, 2010. 94 s.

 

 

Z EDICE KNOPPOVÝCH KNIH V NAKLADATELSTVÍ EUROMEDIA GROUP – IKAR

KNOPP, G. Hitler: pět tváří jeho osobnosti. Praha: Ikar, 2013. 302 s.

KNOPP, G. Uchopení moci. Praha: Ikar, 2010. 267 s.

KNOPP, G. SS - výstraha dějin. Praha: Ikar, 2012. 502 s.

KNOPP, G. Stalingrad: peklo na Volze Praha: Ikar, 2010, 363 s.

KNOPP, G. Hrabě Stauffenberg: pravdivý příběh. Praha: Ikar, 2011. 224 s.

KNOPP, G. Osvobození: konec války na západě. Praha: Ikar, 2007. 213 s.

 

 

 

 

PŘEDVÁLEČNĚ PUBLIKACE O HITLEROVI

WIGHART, J. Německo pod Hitlerem. Praha: Nakladatelství Volné myšlenky, 1933. 75 s.

HNĚDÁ KNIHA O POŽÁRU ŘÍŠSKÉHO SNĚMU a Hitlerově teroru. Praha: Karel Borecký, 1933. 364 s.

OLDEN, R. Hitler. Praha: Čin, 1936. 331 s.

HEIDEN, K. Adolf Hitler: Věk neodpovědnosti. Praha: Fr. Borový, 1936. 428 s. [Obálka, graf. Fr. Muzika.]

HEIDEN, K. Jeden muž proti Evropě. Praha: Fr. Borový, 1937. 349 s. [Obálka, graf. Fr. Muzika.]

BAUER, F., KAPRAS, J. Státnici dneška I. Hitler. Praha: Nakladatel L. Mazáč, 1937. 137 s.

ROBERTS, S. H. Hitlerovo panství. Praha: Čin, 1938. 360 s.

PUBLIKACE O HITLEROVI Z LET 1945-1948

KARLGREN, A. Henlein - Hitler a československá tragedie. 1. vyd. Praha: Samcovo nakladatelství, 1945. 132 s.

HITLER V SOVĚTSKÉ KARIKATUŘE. [Karikatury sovětských umělců kolektivu Kukryniksy a B. Jefimova]. -- Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky s SSSR, 1945. 60 s.

VACHEK, E. Německá válka. I., Hitlerovo tažení proti Československu. 1. vyd. Praha-Smíchov: V. Neubert a synové, 1945. 296 s.

JEFIMOV, B. J. Hitler a jeho smečka. Karikatury. 1. vyd. Praha: Svaz přátel SSSR v Československu, 1946. 95 s.

RAUSCHNING, H. Mluvil jsem s Hitlerem. 1. vyd. Praha: Nová Osvěta, 1946. 308 s.

URBAN, J. A. O Hitlerovi, Honzovi a SS-loupežnících. Knihovna Humor generace a doby; sv. 1. Praha: Athos, 1946. 136 s.

[Obálka, ilustrace a grafická úprava M. Nesvadba.]

MANN, T. et al. Desatero přikázání: deset kratších románů o Hitlerově válce proti mravnímu zákonu. 1. vyd. Praha: Družstevní práce, 1947. 485 s.

TREVOR-ROPER, H. R. Poslední dny Hitlerovy. 1. vyd. [Předmluva dr. Frant. Bauer] Aventinum. Praha: 1947. 235 s.

MENDELSSOHN, P. Hitlerovy plány na dobytí Evropy: několik pohledů na německou válečnou politiku v letech norimberských dokumentů. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1948. 259 s. [Obálka Jaroslav Šváb.]

PICARD, M. Hitler v nás. 1. vyd. Praha: Universum, 1948. 210 s.

 

MILITARY, VOJENSTVÍ

AULICH, J. Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace. Praha: Naše vojsko, 2009. 255 s.

BAHM, K. F. Berlín 1945: konečné zúčtování. Praha: Ottovo nakladatelství, 2005. 176 s.

BAUER, F. Bismarck, diplomat a státník. Svazky úvah a studií 46. Praha: Václav Petr, 1941.

BAXTER, I. Německá obrana východního Pruska, Pomořan a Gdaňska 1944-1945. Praha: Mladá fronta, 2012. 119 s. Historie ve fotografii.

BAXTER, I. VÝCHODNÍ FRONTA. Z tajných archívů SS. Praha: Svojtka &Co., 2015.192 s.

BEEVOR, A. Tajemství Olgy Čechovové. Byla Hitlerovou špionkou? Praha: Academia, 2007. 231 s.

BIMAN, S., MALÍŘ, J. Kariéra učitele tělocviku. Ústí/Lab.: Severočeské nakladatelství, 1983. 373 s.

 

BRÁZDA, R., CHWAB, J. Cesta růžového trojúhelníku. Praha: Paseka, 2012. 200 s.

BUBEN, V. (ed.) Šest let okupace Prahy. 1 vyd.. Praha: Osvětový odbor hl. města Prahy, 1946. 267 s.

BUTLER, R. GESTAPO. Dějiny Hitlerovy tajné policie 1933-1945. Praha: Svojtka &Co., 2015.192 s.

CENEK, E. Válečné anekdoty 1939-1945. SMÍCH V BODLÁČÍ. Hořovice: V. Bluma, 1945. 218 s.

COLLOTTI, E. Hitler a nacismus. Praha. KMa, 2007. 150 s.

COSTELLE, D. Apokalypsa Hitler. Praha: Svojtka&Co., 2012. 166 s.

ČVANČARA, J. Děti nepřátel říše. Praha: ÚSTR, ANLET, 2013. 107 s.

DAVIS, B. L., TURNER, P. Stejnokroje třetí říše 1933-1945. Praha: Naše vojsko, 2011. 189 s.

DELAFORCE, P. Složka Hitler: základní fakta. Praha: Columbus, 2008. 199 s.

DRÁPAL, J. Poslušen zákonů své země: Kamil Resler-obhájce Franka. Praha: Auditorium, 2014. 254 s.

 

 

 

DUFFACK, J. J. Psywar 1938: první psychologická válka moderní doby: sudetská válka: Hitler proti Československu,

20. květen - 30. září 1938. Praha: Naše vojsko, 2010. 307 s.

EBBERLE, H. Hitler jako vojevůdce. Praha: Ikar, 2016. 318 s.

EMMERT, F. Atentát na Heydricha. Praha: CPRESS 2016.

EVANS, Richard J. Lži o Hitlerovi: proces s největším popíračem holocaustu. V Praze: Slovart, 2011. xi, 300 s.

FEST, J. Hitler - kompletní životopis. Praha: Naše vojsko, 2008. 783 str.

FEST, J., HOFFMANN, H. Hitler. Tváře diktátora. Praha: Ottovo nakladatelství, 2006. 199 s.

FIEDLER, J. Atentát 1942. Praha: Jota, 2002. 170 s.

FIKSA, R. Svastika a její historie v Čechách. Žďár nad Sázavou: Bodyart Press, 2011. 70 s.

FOWLER. E. W. Nacistické reálie. Praha: Cesty, 1999 160 s.

FRANK, K. H. Zpověď: podle vlastních výpovědí ve vazbě na Pankráci. Praha: Toužimský & Moravec, 2016. 267 s.

FRANK, M. Smrt ve vůdcově bunkru. Hitlerovy poslední dny. Praha: NV, 2012. 275 s.

FRANKLAND, N. Encyklopedie vojenství: od I. světové války do konce studené války. Praha: NV, 2013. 463 s.

GOODRICK - CLARKE, N. Hitlerova kněžka. Praha: Grada, 2015. 274 s.

GROSS, J. T. Zlatá žeň. Co se odehrálo na pomezí holocaustu. Praha: Argo, 2013. 133 s.

HAASIS, H. G. Smrt v Praze: atentát Heydricha. Praha: Prostor, 2015. 229 s., 16 nečísl s. s obr. příloh.

HAMANN, B. Hitlerova Vídeň: diktátorova učednická léta. 1.vyd. Praha: Prostor, 2011. 511 s.

HAMANN, B. Hitlerův ušlechtilý Žid: život E. Blocha, lékaře chudých. Praha: Prostor, 2012. 471 s.

HARWOOD, J. Hitlerova válka. Praha: Columbus, 2015. 224 s.

HEDIN, S. Bez pověření v Berlíně. Setkání s vůdčími osobnostmi 3. říše. Praha: Reconq., 2007. 230 s.

HEJDA, J. V zemi hákového kříže: Německo v srpnu 1934. Praha: Svaz národ. osvoboz. 1934. 106 s.

HEYDECKER, J., LEEB, J. Norimberský proces. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2007. 734 s.

HITLER, A. Adolf Hitler: akvarely. Žďár nad Sázavou: Sowulo Press, 2008. 79 s.

HITLER, A. Deníky. Uspořádal J. Keegan. Praha: BVD, 239 s.

HOOK, A. Ilustrovaná historie Třetí říše. Praha: Columbus, 2014. 238 s.

CHATEAU, L. Vlak do Výmaru. Volnost, rovnost a bratrství s Goebbelsem. Praha: Host, 2013. 420 s.

JEFIMOV, B. J. Hitler a jeho smečka: karikatury. Praha: Naše vojsko, 2011. 97 s.

JUNEK, V. Hitler v Čechách. Všech 103 hodin. Praha: BVD, 2012. 158 s.

JUNEK, V. Protektoři: čtyři portréty z let 1939-1945. V. Přílepy: Olympia, 2015. 214 s.+ 48 s. obr. Příloha

KAMENEC, I. Slovenská štát v obrazech. Praha:Ottovo nakladatelství, 2008. 248 s.

KAPRAS, J. ml. Fašismus. Praha: L. Mazáč, 1936. 300 s.

KEAGAN, J. Kdo byl kdo ve II. světové válce. Brno: Barrister &Principal, 1995. 203 s.

KELLERHOFF, S. F. Berlin unterm Hakenkreuz. Berlin Edition Im Bebra Verlag, 2006. 80 s.

KERSHAW, I. Hitlerův mýtus. Obraz a skutečnost ve třetí říši. Praha: KMa, 2009. 287 s.

KNÖTEL, H. Uniformen der H. J. (B. D. M. - D. J.) 2012. EU: Verlag Weber, 2012. 40 s.

KOPPER, Ch. Hjalmar Schacht -- vzestup a pád Hitlerova nejmocnějšího bankéře. Praha: Grada, 2013. 304 s.

KUČERA, J. Dvaapadesát Hitlerů. Mladá fronta, 1954. 206 s.

KUČERA, M. Z. Největší tajemství Třetí říše. Ústí nad Labem: AOS Publishing, 2013. 251 s.

LARSON, E. V zahradě bestií. Zákulisí nejvyšší diplomacie v Hitlerově Německu. Praha: IKAR, 2012. 460 s.

LEBERT, N., LEBERT, S. Nosíš mé jméno. Praha: Ikar, 2001. 205 s.

LIŠKA, V. Odhalená tajemství Protektorátu. Praha: Svojtka &Co., 20156. 264 s.

MASER. W. Adolf Hitler. Tak vedl a řídil. Praha: Grada, 2014. 400 s.

MASER, W. Göring. Hitler¨v paladin. Praha: Argo, 2004. 348 s.

McNAB, Ch. Organizace a bojiště německého válečného námořnictva ve 2. světové válce. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co., 2010. 192 s.

McNAB, Ch. SS 1923-1945: základní skutečnosti a údaje o Himmlerových oddílech SS: 2. světová válka v datech. Praha: Svojtka & Co., 2010. 192 s.

 

 

 

MELNIKOV, D., ČERNAJA, L. Hitlerovští generálové pod americkou vlajkou. Praha: Naše vojsko, 1953. 61 s.

MIKO, V. Ve službách SS proti Hitlerovi. Praha: Petrklíč, 2015. 175 s.

MILLER, D., MILLER, Ch. Moderní námořní boj. Ilustrovaná encyklopedie. Praha: Naše vojsko, 2009. 206 s.

MOLLO, A. Uniformy 2. světové války. Organizace-Insignie-Odznaky. Praha: Naše vojsko, 2014. 311 s.

MOLLO, A., McGREGOR, M. Vojenské stejnokroje druhé světové války. Praha: Naše vojsko, 2007. 240 s.

MOULIS, V. Evropa ve stínu Hitlera. 1. vyd. Praha: NPL, 1963. 263 s., [28] s. obr. příl.

MÜNCHEN Hauptstadt der Bewegung. Landesfremdenverkehrsverband München und Südbayern e.V. (Herausgeber): Verlag: München, 1938 / 1939., 1938

MURPHY, D. Lawrence z Arábie: velitelé, strategie, konflikty. Praha: Brána ve spolupráci s D-Consult v nakl. Deus, 2013. 63 s.

MZDA ČINU: VOJENSKÉ ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ TŘETÍ ŘÍŠE. Praha: Československý spisovatel, 2010. 46 s.

NIGEL, T. Německá armáda za druhé světové války. Praha: Computer Press, 2009. 136s.s.

PASÁK, T. Zápasy primátora JUDr. O. Klapky. Praha: Melantrich, 1991. 32 s.

PEJČOCH, I. Fašismus v českých zemích 1922-1945. Praha: Academia, 2011. 508 s.

PĚTAČTYŘICÁTÝ - 1945: konec války a nové Československo: studie, eseje, metodické materiály a prameny k událostem dramatického roku 1945. Ostrava: Občanské sdružení PANT, 2015. 106 s.

PETROVOVÁ, A., WATSON, P. Hitlerova smrt. Praha: BB art, 1998. 224 s.

PIEKALKIEWICZ, J. Polské tažení. Hitler a Stalin rozbíjejí Polsko. Praha: Naše vojsko, 2007. 328 s.

PREGER, C., BUSMANN, W. S. Osvobození Nizozemska a Belgie za druhé světové války. Praha: Naše vojsko, 2015

RAEDER, E. Velkoadmirál Erich Raeder -- Můj život. Praha: Grada, 2014. 480 s.

RIPLEY, T. Dějiny Waffen-SS: 1925-1945. Praha: Naše vojsko, 2011. 351 s.

RUHL, M. Uniformen der Parteiformationen des Deutschen Reiches 1933-1945. EU: Verlag Weber, 2014. 102 s.

RUSH, R. Americká pěchota za 2. světové války. Praha: Computer Press, 2009. 160 s.

RŽEVSKÁ, J. SOUKUP, F. Poslední akce. Praha: Svět sovětů, 1967. 157 s.

SS V AKCI.  Dokumenty o zločinech SS. Praha: Naše vojsko, 1960. 676 s.

SS. PEKLO NA VÝCHODNÍ FRONTĚ. Waffen SS v Rusku 1941-1945. Praha: Svojtka &Co., 2016.192 s.

SS. PEKLO NA ZÁPADNÍ FRONTĚ. Waffen SS v Evropě 1941-1945. Praha: Svojtka &Co., 2016.192 s.

STARKE, C. Uniformen des Grossdeutschen Reiches EU: Verlag Weber, 2009. 80 s.

STEPHENSON, J. Třetí říše v barvě. Brno: Computer Press, 2006. 72 s.

ŠEDIVÝ, J. Osudné spojenectví. Praha a Moskva 1920-1948. Praha: Mladá fronta, 2015. 289 s.

 

ŠEDIVÝ, M. Krvavá odyssea: řecký boj za nezávislost 1821-1832. Praha: Epocha, 2011. 228 s.

ŠMEJKAL, P., PADEVĚT, J. Anthrpoid. Praha: Academia, 2016. 199 s.

TOMÁŠ, J. Svět 1949-1945 ve stejnokroji. Praha: Naše vojsko, 2011. 280 s.

TUNYS, L. Noc před popravou: K. H. Frank a jeho obhájce. Praha: J & J, 1995. 174 s., [8] s. portrétů.

UHLÍŘ J. B. Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha: Ottovo nakladatelství, 2007. 800 s.

UHLÍŘ, J. B. Bomby nad Prahou. Nálety z roku 1945 objektivem Stanislava Maršála. Praha: Prostor, 2011. 267 s.

VACHEK, E. Německá válka. 3. Bleskové války začínají. 1. vyd. Praha-Smíchov: V. Neubert a synové, 1946. 309 s.

VÁLEČNÝ ROK 1941. Sborník z konference. Československý domácí a zahraniční odboj. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. 176. s.

VÁLEČNÝ ROK 1942. Sborník z konference. Válečný rok v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě. Praha: ÚSTR, 2012. 195. s.

VOJEVŮDCI TŘETÍ ŘÍŠE. Praha: Svojtka & Co, 2001. 272 s.

VOKÁČ, P. Hans Kammler. Hitlerův technokrat. Praha: Olympia, 2016. 112 s.

VRIES, G., MARTENS, B. J. Pistole P. 08 Parabellum. Praha: Mladá fronta, 2010. 152 s.

WACHTELOVÁ, G., STRACHANOVÁ, C. Moje tajná válka s Hitlerem. Praha: Paseka, 2011. 243 s.

WINCHESTER, Ch. Východní fronta - Hitlerova válka v Rusku 1941-45. Praha: Computer Press, 2007. 80 s.

ZDRAL, W. Hitler a jeho neznámí příbuzní. Praha: Alpress, 2007. 239 s.

MANVELL, R., RAENKEL, H. Doktor Goebbels: jeho život a smrt. 1. vyd. Praha: BB/art, 2008. 326 s., [16] s. obr. příl.

KUČERA, M. Z. Největší tajemství Třetí říše. Praha: AOS Publishing, 2013. 206 s.

HART, S., HART, R., HUGHES, M. Německý voják ve 2. světové válce. Praha: Svojtka & Co., 2006. 192 s.

 

 

                                                                                 

 

MINIKNIHY ZE SÉRIE DER FÜHRER MACHT GESCHICHTE 3x a

MINIKNIHY ZE SÉRIE DES FÜHRERS KAMPFT IM OSTEN 1X

HOFFMANN, Heinrich: Der Führer macht Geschichte 1933 - Winter-Hilfswerk des deutschen Volkes. (= Miniaturbücher). Bez data vydání (asi 1935)

HOFFMANN, Heinrich: Der Führer macht Geschichte 1935 - Winter-Hilfswerk des deutschen Volkes. (= Miniaturbücher). Bez data vydání (asi 1936)

HOFFMANN, Heinrich: Der Führer macht Geschichte 1936 - Winter-Hilfswerk des deutschen Volkes. (= Miniaturbücher). Bez data vydání (asi 1937)

 

HOFFMANN, Heinrich: Des Führers kampft Im Osten 1 - Winter-Hilfswerk des deutschen Volkes. (= Miniaturbücher). Bez data vydání (asi 1940/41)

 

Pozn: všechny miniknihy mají stejné parametry, a to váha 11g, rozměr 3,5 x 5 cm, brožovaná, měkká vazba, 36 stran a 12 foto od Heinricha Hoffmanna

RELEVANTNÍ BELETRIE:

BINET, L. HHhH. Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich. Praha: Argo, 2010. 345 s.

KERR, Ph. Praha osudová. Detektivní román z nacistické Prahy. Praha: Argo, 2013. 358 s.

KUBÍK, L. Území krys. Strach v protektorátu. Praha: Prostor, 2012. 297 s.

WILSON, A. N. Milenci. Román z nacistického Německa. Praha: BB/art, 2009. 356 s.

KENNEL, H. Bergersdorf: dokumentární román. Praha: Paseka, 2011. 324 s.

 

 

RELEVANTNÍ ČASOPISY:

 

                                                                                               

 

EUROPAS WEG IN DEN FASCHISMUS DIE FASCHISTISCHE VERSUCHUNG IN EUROPA ZWISCHEN DEN WELTKRIEGEN 3/2013

1945 DIE WELT ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN 1/2015

AGNER RICHARD WAGNER - EIN LEBEN, SEIN WERK, SEIN MYTHOS  2/ 2013

 

DEUTSCHLAND UNTER DEM HAKENKREUZ Teil 1: 1933-1936 Die ersten 1000 Tage der Diktatur (Band 57, Februar 2012) DEUTSCHLAND UNTER DEM HAKENKREUZ Teil 2: 1933- 1937 Hitlers Weg in den Krieg (Band 58, April 2013)

 

 

KRÁSNÉ ČTENÍ PRO MALÉ. Číslo 1. / roč. X. Vycházelo jako týdeník. Vydával Jos. R. Vilímek, Praha II.

Toto číslo má na titulní stránce fotomotáž (A. Hitler dostává květinu od malého dítěte). Celou titulní stránku zabírá text: „K narozeninám Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera dne 20. dubna 1942. V tiráži uvedeno: Vychází 20. dubna 1942.

 

 

MAGAZÍN PRO MODERNÍ KULTURU. Vychází čtvrtletně od roku 2010 v Praze. Původně časopis studentů Katedry bohemistiky FF UK. Zde uveřejněný článek Bojíte se vtipného Hitlera? (č. 10, z 12. 12. 2013) se poprvé zmiňuje (v souvislosti s knihou T. Vermese Už je tady zas) o knihách s tématem Hitler, jako o marketingovém fenoménu.

 

 

Samostatná příloha (sešitové vydání, 102 s.) již nevycházejícho, krajně pravicového TÝDENÍKU POLITKA, obsahuje velmi zajímavou esej Jana Příhody: ADOLF HITLER STUDIE VYVOLENCOVY KRYCÍ LEGENDY.

 

PRAGENSIA

Z EDICE UMĚLECKÉ PAMÁTKY, POŘÁDÁ V. V. ŠTECH. TISK F. TOPIČ (vycházelo od r. 1916)

ŠTECH, V. V. Zmizelá Praha. I, Staré Město. Umělecké památky 1. Praha: F. Topič, 1916. 40 s.

NOVOTNÝ, K. Chrám Matky boží před Týnem. Umělecké památky 2. Praha: F. Topič, 1916. 40 s.

ŠTECH, V. V. Mistr Jan Hus ve výtvarném umění. Umělecké památky 4. Praha: F. Topič, 1916. 40 s.

ŠTECH, V. V. Pražská domovní znamení. Umělecké památky 5. Praha: F. Topič, 1916. 40 s.

NOVOTNÝ, K. Karlův most. Umělecké památky 9. Praha: F. Topič, 1917. 40 s.

 

 

STEJNÁ EDICE (NIKOLI VŠAK PRAGENSIE) ZAŘAZENO PRO ÚPLNOST

STŘEDA, Dl. F. Zámek Kratochvíle. Umělecké památky 3. Praha: F. Topič, 1916. 40 s.

 

STŘEDA, Dl. F. Zmizelá Plzeň. Umělecké památky 7. Praha: F. Topič, 1917. 40 s. WENIG, A. Veltrusy. Umělecké památky 8. Praha: F. Topič, 1917. 40 s.

MATĚJČEK, A. Jindřichův Hradec. Umělecké památky 10. Praha: F. Topič, 1917. 40 s.

SCHRÁNIL, J. Ukázky pravěkého umění z Čech. Umělecké památky 13. Praha: F. Topič, 1919. 32 s. WIRTH, Z. (ed.) Pražské hřbitovy I. Olšany. Umělecké památky 16. Praha: F. Topič, 1923. 40 s.

 

EDICE ZMIZELÁ PRAHA Z NAKLADATELSTVÍ VÁCLAVA POLÁČKA, RESP. PRAŽSKÉHO NAKLADATELSTVÍ VÁCLAVA POLÁČKA (vycházela od r. 1945)

ŠTECH, V. V., WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 1., Staré a Nové Město s Podskalím. Praha: V. Poláček, 1945

MERHOUT, C. WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 2., Malá Strana a Hradčany. Praha: V. Poláček, 1946

VOLAVKOVÁ, H. ZMIZELÁ PRAHA. 3., Židovské město. Praha: Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1947

POCHE, E., WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 4., Vyšehrad a zevní okresy. Praha: Nakl. V. Poláčka, 1947

WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 5., Opevnění Prahy, ztráty na památkách. Praha: Nakl. V. Poláčka, 1948

NOVOTNÝ, A. ZMIZELÁ PRAHA. 6., Grafické pohledy Prahy: 1493-1850 [sv. 1]. Praha: V. Poláček, 1945

NOVOTNÝ, A. ZMIZELÁ PRAHA. 6., Grafické pohledy Prahy: 1493-1850 [sv. 2. přílohy]. Praha: V. Poláček, 1945

ŠTECH, V. V., WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 1., Staré a Nové Město s Podskalím. Praha: V. Poláček, 1945

MERHOUT, C. WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 2., Malá Strana a Hradčany. Praha: V. Poláček, 1946

VOLAVKOVÁ, H. ZMIZELÁ PRAHA. 3., Židovské město. Praha: Pražské nakladatelství V. Poláčka, 1947

POCHE, E., WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 4., Vyšehrad a zevní okresy. Praha: Nakl. V. Poláčka, 1947

WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 5., Opevnění Prahy, ztráty na památkách. Praha: Nakl. V. Poláčka, 1948

NOVOTNÝ, A. ZMIZELÁ PRAHA. 6., Grafické pohledy Prahy:1493-1850 [sv. 1]. Praha: V. Poláček, 1945

NOVOTNÝ, A. ZMIZELÁ PRAHA. 6., Grafické pohledy Prahy: 1493-1850 [sv. 2. přílohy]. Praha: V. Poláček, 1945

 

Z REEDICE VÝŠE VÝŠE UVEDENÉ ŘADY ZMIZELÁ PRAHA, VYDÁVANÉ NAKLADATELSTVÍM PASEKA (vychází od roku 1998)

 

ŠTECH, V. V., WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 1. Staré a Nové Město s Podskalím. Praha: Paseka, 2002

MERHOUT, C. WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 2. Malá Strana a Hradčany. Praha: Praha: Paseka, 2002

VOLAVKOVÁ, H. ZMIZELÁ PRAHA. 3. Židovské město. Praha: Paseka, 2002

POCHE, E., WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 4. Vyšehrad a zevní okresy. Praha: Paseka, 2002

WIRTH, Z. ZMIZELÁ PRAHA. 5. Opevnění Prahy, ztráty na památkách. Praha: Paseka, 2003

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Dodatky I. Praha-Litomyšl: Paseka, 2003

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Dodatky II. Praha-Litomyšl: Paseka, 2003

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Dodatky III. Praha-Litomyšl: Paseka, 2004

VOLAVKOVÁ, H., BĚLINA, K. VERSCHWUNDENE PRAG. Jüdische Stadt. Praha: Pasekaa, 2006

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Hradčany a Malá Strana. Praha: Schola ludus - Pragensia, 2000.389 s.

 

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Nové Město. Praha: Schola ludus - Pragensia, 1998. 386 s.

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Staré Město. Praha-Litomyšl: Schola ludus-Pragensia, 2005. 298 s.

HERRMANN, I. PYTLÍK, R. (ed.) Zmizelá Praha: staropražské vzpomínky. Praha: ČS, 1980

BEČKOVÁ, K. ZMIZELÁ PRAHA. Vltava a její břehy. Praha: Paseka, 2015. 210 s.

KROPÁČ, R., SCHWARZ, J. ZMIZELÁ PRAHA. Nevěstince a nevěstky. Praha: Paseka, 2013. 244 s.

MÍKA, Z. ZMIZELÁ PRAHA. Sporty a sportoviště. Praha: Paseka, 2011. 189 s.

MÍKA, Z. ZMIZELÁ PRAHA. Vojsko a vojenské objekty. Praha: Paseka, 2014. 179 s.

MÍKA, Z. ZMIZELÁ PRAHA. Život v pražských ulicích. Praha: Paseka, 2013. 170 s.

PLAVEC, M. ZMIZELÁ PRAHA. Letiště a letadla. Praha: Paseka, 2013. 138 s.

STÁTNÍKOVÁ, P. ZMIZELÁ PRAHA. Povodně a záplavy. Praha: Paseka, 2012. 189 s.

STÁTNÍKOVÁ, P. ZMIZELÁ PRAHA. Trhy a tržiště. Praha: Paseka, 2010. 231 s.

STÁTNÍKOVÁ, P. Zmizelá Praha Jana Minaříka. Praha: MHMP, 2006. 248 s.

VLČKOVÁ, O. ZMIZELÁ PRAHA. Divadlo a divadelní scény. Praha: Paseka, 2014. 154 s.

JUNGMANN, J. SMÍCHOV. Město za Újezdskou branou. Praha: MHMP, 2007. 237 s. [637 historických foto] MÍKA, Z. KARLÍN. Nejstarší předměstí Prahy. Praha: MHMP, 2015. 158 s.

BĚLOVÁ, J. BŘEVNOV. Ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled. Praha: MHMP, 2016. 255 s.

 

 

 

ALTMAN, K. Zlatá doba štamgastů pražských hospod. Brno: Host, 2003. 230 s. BAŠEOVÁ, O., NEUBERT, L. Pražské zahrady. Praha: Panorama, 1991. 220 s.

BEČKOVÁ, K. Konec židovského města pražského. Praha: Schola pragensia, 1991. 25 s.

ČAREK, J. Vilímkův průvodce Prahou. Praha: Jos. R. Vilímek, 1947. 219 str., 12 obr. příloh, 8 plánků

DVOŘÁK, T., ROUSE, J. Pražské biografy: Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů. Praha: MHMP, 2016. 210 s.

FIALA, M. Václavské nám. v proměnách času. Česká Kamenice: PolArt, 2000. 261 s.

HALMANOVÁ, K. Pražský hrad ve fotografii 1939-1989. Praha: Správa Pražského hradu, 2007. 172 s.

HAVRÁNEK, T. E. Neznámá Praha. I. Praha: nákladem vlastním, 1939. 280 s.

HAVRÁNEK, T. E. Neznámá Praha. II. Praha: nákladem vlastním, 1939. 288 s.

HOFFMEISTER, A. (ed.) Kavárna Union: sborník vzpomínek pamětníků. Praha: NČVU, 1958. 126 s.

HOLUB, K. ed. Velká kavárna Slavia. Praha: Ars Bohemica,1998. 172 s., [12] s. barev. obr. příl.

HRUBÝ, D. Pražské příběhy: na cestě Malou Stranou. Jarošov: Pejdlova Rosička s.r.o., 2015. 429 s.

 HRUŠKA, P., WERNISCH, I. Byl jednou jeden svět. Vyd. 1. Praha: TORST, 2009. 149 s.

HUŠEK, J., MÁLEK, R. Pražská městská knihovna. Praha: Orbis, 1956. 17 s.

HYPŠMAN, B. Sto let staroměstského rynku a radnice. Praha: Pražské nakl. V. Poláčka, 1947. 52-s.

CHRASTILOVÁ, J. Zlomky z židovské Prahy. Fotografie M. Wagnerové. Praha: Havran, 2014. 359 s.

CHYSKÝ, Č. Za památkami staré Prahy. Praha: Václav Petr, 1948. 147s.

JANOVSKÝ, A. Praha: průvodce historickou částí města. Praha: DP města Prahy, 1996. 149 s.

JANSA, V. Praha. Album. Praha: B. Kočí, 1903 (24 barevných reprodukcí)

JUNGMANN, J. Zaniklé Podskalí. Vory a lodě na Vltavě. Praha. MHMP, 2005. 118 str.

KAPLAN, J. LEDVINKA, V. ŠLAJCHRT, V. Praha 1900 – 2000. Praha: Gallery,s.r.o., 1999. 352 s.

KOVTUN, J. Pražská ekloga. Brno: Atlantis, 1992. 246 s.

KRATOCHVÍL, M. V. O Tobě, Praho: dějiny města. Praha: Vladimír Žikeš, 1948. 50 s.

KREJČÍ, M. Pražské sochy a pomníky. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1979. [55] s. [22] s. obr.

LANDISCH, B. Praha = Prag = Prague. Praha: Olympia, 1970. 200 s.

LIŠKA, V. Praha - město magie. Průvodce magickou Prahou. Praha: XYZ, 2015. 230 s.

LUKEŠ, Zd. Praha Václava Havla. Průvodce po místech spjatých se životem disidenta a prezidenta. Praha: Knihovna Václava Havla, 2016, 111 s.

MÁDL, K. B. Sochy na Karlově mostě v Praze. Praha: Jan Štenc, 1921. 78 s.

MATOUŠ, V. Pražská Loreta. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1961. 54 s.

MENCLOVÁ, D. Hrad Karlštejn. Praha: V. Poláček, 1946. 111-[I] s.

NECHVÁTAL, B. Vyšehrad: kapitulní chrám sv. Petra a Pavla. Velehrad: Starý Velehrad, 2000. 28 s.

NOVÁK, R. V. (ed.) Král. hlavní město Praha 1862.1912. Praha: Smíchov, nákladem M. Kruise, 1912

NOVOTNÁ, E. Klementinské pověsti. Krátká vyprávění.  Praha: Národní knihovna ČR, 2015. 20 s.

NOVOTNÝ, A. Pražské cechovní truhlice a korouhve. Praha: V. Poláček, 1948. 30 s.

ORT, T. Umění a život v modernistické Praze. Praha: Argo, 2016. 275 s.

OSBORNOVÁ, J. Pražské Podskalí. Dvacáté století. Praha: Schola ludus – Pragensia, 2004. 75 s.

PFITZNER, J. Das Tausendjährige Prag. Bayern: Gauverlag bayerische Ostmark, 1940. 138 s.

PIORECKÝ, K., PIORECKÁ, K. Praha avantgardní: literární průvodce metropolí. Academia, 2014. 564 s.

POCHE, E. Pražské portály. Praha: Václav Poláček, 1944. 76 s.

POCHE, E. Pražské portály. Praha: Pražské nakl. V. Poláčka, 1947. 78 s.

POCHE, E., BLAŽÍČEK, O. J. Klášter v Břevnově. Praha: Václav Poláček, 1944. 135 s. 56 s. obr. přílohy

PRAHA - 32 AKVARELŮ JAROSLAVA ŠETELÍKA. Praha: V. Krátkoruký (bez roku vydání). 33 s.

PRAHA VČERA A DNES - NĚKOLIK POHLEDŮ. Napsali různí autoři. Illiustrovali Naske, Šnajberk, Konůpek, Václavek aj. Praha: Máj, 1907. 134 s.

PRAHA VČERA A DNES. Praha: Olympia, 1999. 112 s.

PRAŽSKÝ HRAD ZA T. G. MASARYKA. Praha: Správa Pražského hradu, 1999. 78 s.

PYTLÍK, R. Pražské kuriozity: [víte - nevíte o Zlaté Praze?]. Žďár n. Sázavou: Impreso Plus, 1993. 195 s.

ROYT, J. Praha Karla IV. Praha: Karolinum, 2016.199 s.

 

SCHEUFLER, P. Praha 1848-1914. Čtení nad dobovými fotografiemi. Praha: Panorama, 1986. 293 s.

STÁTNÍKOVÁ, P. Starou Prahou Václava Jansy. Lomnice nad Popelkou: Studio JB, 2013. 222 s.

SVÁTEK, J. Pražské historie. Praha: ČS, Slunovrat, 1985. s. 335. [Ilustr. Z. Mézl]

SÝS, K. Praha zednářská. Praha: BVD, 2015. 247 s., [48] s. obr. příloha

SÝS, K., HEYDUK, M. Jak se bavila Praha. Mnichovice: BVD, 200 223 s.

SÝS, K., HEYDUK, M. Praha před 100 lety: pražský život slovem i obrazem. BVD, 2007. 203 s.

ŠTECH, V. V. Pražská domovní znamení 1. Praha: Václav Poláček, 1943. 40 s.

ŠTECH, V. V. Pražská domovní znamení 2. Praha: Václav Poláček, 1943. 80 s.

VILÍMKOVÁ, M. Židovské město pražské. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1993. 231 s.

VOJTÍŠEK, V. Praha: o jejím národním významu. Praha: Jan Štenc, 1926. 57. s.

WIRTH, Z. Pražské zahrady. [sv. 1]. Praha: Václav Poláček, 1943

WIRTH, Z. Pražské zahrady. [sv. 2]. Praha: Václav Poláček, 1943

WIRTH, Z. Pražské zahrady. [sv. 1+2]. Praha: Václav Poláček, 1943

WITTLICH, P. Secesní Prahou: podoby stylu. Praha: Karolinum, 2005. 135 s.

ZAVŘEL, J. Pražský vrch Petřín. Praha: Paseka, 2012. 248 s.

PRAHA REFORMAČNÍ - soubor 11 pohlednic. Přiložena brožurka

MOLNÁR, A. Praha reformační. Praha: Orbis, Kalich, 1971

 

 

 

 

NÁBOŽENSTVÍ / ZEDNÁŘI/ ŽIDÉ/KULTURNÍ HISTORIE/DĚJINY/BIOGRAFIE

ANTIER, J. J. C. G. Jung, aneb Zkušenost s božstvím. Brno: Emitos, 2012. 449 s.

ANTONÍN, L. Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách. Praha: Půdorys, 2010. 317 s.

BAUER, M. Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny. Praha: TORST, 2007. 225 s.

BAUMANN, G. Bible. Praha: Grada, 83 s.

BECHYNĚ, R. Pero mi zůstalo: 1938-1945. Praha: Dělnické nakladatelství, 1947. 244 s.

BLÜMLOVÁ, D. Čas zdravého ducha v zdravém těle. Z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Spolek pro kulturní dějiny, 2009. 552 s.

BOURSEILLER, Ch. Carlos Castaneda - Pravda lži. Životopis. Praha: Volvox Globator. 2006. 205 s.

BRADBURY, M. Atlas literatury. Literární toulky světem. Praha: Ottovo nakladatelství, 2002. 352 s.

BURIAN, J. Nežádoucí návraty E. F. Buriana. Praha: Galén, 2012. 468 s.

BURIÁNEK, F. Karel Čapek a jeho Strž. Praha: Propagační tvorba, 1981 (nestránkováno)

CALAGHAN, S. Malé kompendium světových náboženství. Praha: Knižní klub, 2012. 192 s.

ČAPKOVÁ, K. Češi, Němci, Židé? národní identita Židů v Čechách 1918-38. Praha: Paseka, 2013. 367 s.

ČERNÁ, J. Adresát Milena Jesenská. Praha: TORST. 2014. 189 s.

ČERVENKA, J., ZÁZVORKA, F. Jak se žilo před sto lety. Nové Strašecí: Gelton, 2009. 271 s.

DEML, J. Carissime, kde se touláte? Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic. Praha: DAUPHIN, 2010.

DIVIŠ, I. Návrat do Čech: dopisy z let 1990-1999. Praha: TORST, 2011. 468 s.

DIVIŠ, I. Teorie spolehlivosti. 1. vyd. Praha: TORST, 1994. 685 s.

DUCHANEOVÁ, S. Svobodné zednářství. Praha: SLOVART, 2007. 152 s.

GRÜN, A. Kříž: teologický a duchovní význam symbolu naděje. Kostelní Vydří: 1997. 79 s.

HANUŠ, J., VLČEK, R. Lenin. Kontinuita nebo diskontinuita ruských dějin: Brno: CDK, 2013. 159 s.

HAVELKA, J., KVAČEK, R. Dvojí život: vzpomínky protektorátního ministra. Praha: AV ČR, 2015. 295 s.

HEINE, S. Moderní průvodce křesťanstvím. Praha: Vyšehrad, 2012.192 s.

HOBZEK, J. Josef Pekař, národní dějepisec. Edice Pro život. Praha: Vyšehrad, 1940. 30 s.

HOŠTÁLEK, A. Gorkij. Brno: Moravskoslezský kruh, 2014. 95 s.

HUEY LIANG, H. Mezi Berlínem a Prahou -- Střední Evropa ve vzpomínkách čínského historika.

 

CHALUPECKÝ, J. Expresionisté. 1. vyd. Praha: TORST, 1992. 202 s.

CHATFIELD, T. Digitální svět. 50 myšlenek, které musíte znát. Praha: SLOVART, 2013. 208 s.

JIRÁSEK, J. Můj zápisník od počátku světové války r. 1914 a doba mého zajetí v Rusku a v Sibiři. Praha: Pavel Mervart, 2009. 237 s.

KOCOUREK, K. Čechoslovakista Rudolf Medek. Politický život. Praha: Mladá fronta, 2011. 290 s.

KOŘÍNEK, J. Evropan mezi Mohamedány. Svazky úvah a studií 52. Praha: Václav Petr, 1941 48 s.

KOTULOVÁ, E. Kalendář aneb kniha o věčnosti a času. Praha: Svoboda, 1978. 198 s.

LANGER, J. Devět bran Praha: Odeon. 1990. Edice Světová četba, sv. 575. 211 s.

LIŠKA, V. Slavní mágové, okultisté a kouzelníci. Praha: XYZ, 2015. 203 s.

LUNDE, L. (ed.) Tajemství kódů: [průvodce znameními, symboly, šiframi a tajnými jazyky]. Praha: Svojtka & Co., 2013. 279 s.

MALÝ, I. Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949- Praha: Národní muzeum, 2013. 429 s.

NEKOLA, M. Petr Zenkl – politik a člověk. Praha: Mladá fronta, 2014. 438 s.

PODHAJSKÝ, F., GRYGAR, M. Julek Fučík - věčně živý!. Brno: Host, 2010. 407 s.

POJAR, M. Židovská menšina v ČSR ve 30. letech. Praha: Židovské muzeum, 2004. 122 s., obr. příl.

POKORNÝ, M. Báječní muži s mikrofonem. Praha: Radioservis, 2008. 223 s., [8] s. barev. obr. příl.

PUTÍK, A. Dějiny Židů v českých zemích v 10. - 18. století. Praha: Židovské muzeum, 2015. 108 s.

PUTNA, M. C. Obrazy z kulturních dějin americké religiozity. Praha: Academia, 2006. 331 s.

PUTNA, M. C. Řecké nebe nad námi. Praha: Academia, 2006. 331 s.

RACHMANOVOVÁ, A. Studenti, láska, Čeka a smrt. Deníky 1916 – 1920. Praha: Premedia, 2012. 328 s.

REIDOVÁ, D. K., MANSER, M. Malé biblické kompendium. Praha: Knižní klub, 2011. 192 s.

REITER, A. Sionismus. Izrael a my. Praha: Mojmír Kallus, 1998. 25 s.

RICHÉ, P., VERGER, J. Učitelé a žáci ve středověku. Kulturní historie. Praha: Vyšehrad, 2015. 270 s.

ROYT, J. České nebe. Soupis nejznámějších poutních míst v Čechách a na Moravě. Havlíčkův Brod: Okresní vlastivědné muzeum, 1991. 32 s.

RYCHLÍK, J. a kol. Mezi Vídní a Cařihradem. 1. Utváření balkánských národů. Praha: Vyšehrad, 2009. 399 s.

SCHWANITZ, D. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí: vše, co musíte vědět, chcete-li rozumět přítomnosti. Praha: Prostor, 2011. 551 s.

SVOBODA, L. ed. a kol. Encyklopedie antiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 741, [3] s., [16] s. barev. fot. příl.

ŠKVORECKÝ, J., PŘIBÁŇ, M. (eds.) Na shledanou v lepších časech: dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z doby marnosti (1968-1989). Spisy J. Škvoreckého 32. Praha: Books and Cards, 2015. 486 s.

TERLECKÝ, N. Curriculum vitae. Praha: TORST, 1997. 225 s.

TODOROVÁ, T. Karel Čapek na Strži. Život a dílo Karla Čapka v období jeho pobytu na Strži. Strž: Památník Karla Čapka na Strži, 2014. 166 s.

VEISE, M. Mastičkáři, čichači kávy, brabenáři, aneb čím se živili naši předkové. Praha: Grada, 2015. 208 s.

VESELÝ, R. Alois Musil, český vědec světového jména. Praha: Globe, 1995. 48 s.

VONDRÁČKOVÁ, J. Mrazilo – táto. (O Jiřím Weilovi). Praha: TORST, 2014, 169 s.

ZIEHR, W. Kříž: symbol, zobrazování, význam. Kostelní Vydří: Karmelitánské. nakl. 1997. 239 s.

ZOLA, E. Žaluji! Dreyfusova aféra. Průlom, nakladatelství Pavla Prokopa. Praha 1931. 1. vydání. 15 s. 19x13

MANDELŠTAMOVÁ, N. Dvě knihy vzpomínek. Brno. Atlantis, 1996. 728 s.

 

 

 

POLITIKA

BUDÍN, S. Jak to vlastně bylo. Praha: TORST, 2007. 580 s.

FROMMER, B. Národní očista. Retribuce v poválčném Československu. Praha: Academie, 2010.503 s.

HRUŠKA, E. Převedu Vás na onen svět! Praha: EPOCHA, 2012. 93 s.

JANOUCH, F., KOLMAN, A. Jak jste tak mohli žít? Dialog generací. Praha: Novela, 2011. 148 s.

JEŘÁBEK, Č. V zajetí stalinismu. Z deníků 1948-1958. Brno: Barrister a Principal, 2000. 416 s.

KALAMÁR, Š. Terminologie a symbolika užívaná extremistickou scénou. Ostrava: Key Publ 2011. 136 s.

KATAMIDZE, V. Věrní soudruzi, nelítostní kati: KGB a tajné služby 1917-1991. Praha: KMa, 2008. 224 s.

KLÍMA, J. Pod německou vlajkou: příběh jedné koloniální říše. Praha: Libri, 2005. 429 s.

KMOCH, P. Provinění proti národní cti: "malá retribuce" v Čechách. Praha: Academia, 2015. 659 s.

PEJČOCH, I. Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané na ženách 1945-1948. Cheb: Svět křídel, 2016

PLACÁK, P. Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Praha: Paseka, 2015. 189 s.

ROHÁL, R. Kupředu levá, zpátky ni krok - Takoví jsme byli. Praha: xyz, 2006. 189 s.

RUPNIK, J. Dějiny Komunistické strany Československa. Praha: Academia, 2010. 284 s.

TROCKIJ, L. D. Můj život. Stíny; sv. 14. Praha: Academia, 2010. 588 s.

VAKSBERG, A. V. Stalin proti Židům. Praha: Beta, 2011. 239 s.

 

ZÍDEK, P. Po boku. Třiatřicet manželek našich premiérů (1918–2012). Praha: UNIVERSUM, 2012. 415 s.

 

MANAGEMENT / PSYCHOLOGIE / SOCIOLOGIE / FILOZOFIE

BOCHEŃSKI, J. M. Slovník filozofických pověr. Voznice: Leda, 2009. 212 s.

FÖRSTER, J. Přehled dějin reflexe psychologie v našich zemích. Praha: Academia, 2008. 244 s.

HALÍK, T. (ed.) K čemu dnes humanitní vědy? Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. 99 s.

HORVAI, I. Zázraky očima psychiatrie. Praha: SNPL, 1959. 135 s.

KARLÍČEK, M. Marketingová komunikace. Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2011. 213 s.

KOCIÁNOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. 215 s.

MELKA, A. Homosexualita. Studie morální. Olomouc: Lidové knihkupectví, 1933. 115 s.

MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Řízení vzdělávacího procesu. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 324 s.

MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 246 s.

NAKONEČNÝ, M. Psychologie - přehled základních oborů. Praha: Triton, 2011. 859 s.

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Academia: Praha: 2006. 628 s.

NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 2009. 498 s.

NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003. 507 s.

PACOVSKÝ, P. Člověk a čas: time management IV. generace. Praha: Grada, 2006. 259 s.

PONDĚLÍČEK, I. Čyři eseje z „labyrintů duše“. Praha: Pražská imaginace, 1992. 93 s.

PONDĚLÍČEK, I. Od Flauberta k bovarismu. Praha: Pražská imaginace, 1991. 27 s. (167. čísl. výtisk)

RABOCH, J. et al. S anděly nad hlavou: k poctě psychiatra prof. Vondráčka.: 1895-1978. Praha: Gasset, 2015. 248 s.

SPERANDIO, S. Účinná komunikace v zaměstnání. Praha: Portál, 2008. 115 s.

STARK, S. Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení. Plzeň: ZU 2015. 119 s.

ŠMAHEL, D. Psychologie a internet. Praha: Triton, 2003. 158 s.

URBAN, J. Řízení lidí v organizaci: lidský rozměr managementu. Praha: Wolters Kluwer, 2013. 272 s.

VRONSKÝ, J. Profesiografie a její využití v praxi při řízení lidských zdrojů. Praha: Wolters Kluwer, 2012

VYMĚTAL. J. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 436 s.

ŽUFAN, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 120 s.

 

 

 

 

PROPAGANDA

1000 let. Kronika československo-ruských styků slovem i obrazem. Praha: MO, Orbis, 1947. 107 s.

ANDREJS, J. Nejmladší vojáci. Praha: Státní nakladatelství, 1947. 133 s.

ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ 1884-1954. Uspořádal Ústav dějin KSČ. Praha: Orbis, 1954. 325 s.

BAREŠ, G. Kl. Gottwald - muž proti Mnichovu. Praha: Svoboda, 1946. 31 s.

BARTOVSKÝ, J. Cesta až na dno zrady. Rub historie zahraničního odboje. Praha: NV, 1949. 59 s.

BENEŠ VE FOTOGRAFII. Praha: Orbis, 1946. (foto např. Karel Hájek, František Drtikol!)

BITNAR, V. et al. O českou literární kritiku: vůdčí zjevy kritiky 90.let Praha: Orbis, 1940. 180 s.

DISMAN, M., HÁJEK, K. Československý rozhlas v boji. Praha: Orbis, 1945. 25 s.

EDVARD BENEŠ (Fotografie z let 1938-1945). Praha: Melantrich, 1945

FREY, J. Jak číst českou literaturu. Praha: Mladá fronta, 1947. 58 s. (S dedikací autora Marii Majerové!)

FREY, J. Rejstřík k dílu V. I. Lenina. Praha: SNPL, 250 s.

GOTTWALD, K. O naší armádě: Sborník projevů. Praha: ÚV KSČ, 1949. 29, [3] s.

GUBARĚV, V. Pavlík Morozov. Praha: SNDK, 1950. 72 s.

HOSTÁŇ, J. Rytíři z Východu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 29 s.

JAKUBŮV, F. Hovory se čtenáři. O krásné české próze 1943. Praha: Orbis, 1943. 138 s.

KOLMAN, A. Ideologie německého fašismu. Praha: Svoboda, 1946. 152 s.

KRÁL, V. O Masarykově a Benešově kontrarevoluční protisovětské politice. Praha: SNPL, 1953. 225 s.

MICHAJLOV, N., SOUKUP, F. Země sovětů ve fotografii. Praha: Svět sovětů, 1951. 242 s.

MOLOTOV, V. M. Poučení ze záškodnictví, diversí a špionáže japonských, německých s  jiných  trockistických agentů: z projevu na plenárním zasedání ÚV VKS(b) 28. 2. 1937. Praha: Svoboda, 1951, 47 s.

PROCES S VEDENÍM ZÁŠKODNICKÉHO SPIKNUTÍ. Horáková a spol. Praha: Orbis, 1950. 274 s.

SMRT NĚMECKÝM OKUPANTŮM. Praha: tiskové oddělení hlavní správy a osvěty při MNO, 1945. 46 s.

ŠTOL, L. Skutečnosti tváří v tvář. Projev na Sjezdu národní kultury 1948. Praha: Orbis, 1949. 56 s.

TÁBORSKÝ, E. Pan president se nám vrátil. Praha: Státní nakladatelství v Praze, 1947. 34 s.

VLČEK, V. Dnešní Moskva slovem i obrazem. Moskva osmnáctkrát a pokaždé jinak, se 100 fotografiemi. Praha: Svět sovětů, 1948. 120 s.

 

OSTATNÍ

ATLAS SVĚTA UNIVERSUM. Průhledné fólie a družicové snímky všech světadílů. Praha: Universum, 2009, 400 s.

CHUCHMA, J., STOILOV, V. TORST. Dvacet let nakladatelství. Praha: TORST, 2011. 388 s.

POKORNÝ, M. Redakční práce. Jak připravit text k publikování. Praha: Grada, 2011. 195 s.

SKYLINE - ISRAEL FROM ABOVE by Duby Tal & Moni Haramati. (The first of the Skyline series). Isreal: IMOD Publishing, 1990. 240 s.

STARÝ, F. Giftpflanzen. Hanau: Werner Dausien, Praha - Artia, 1984. 222 s.

STEWARTOVÁ, Ch. Bonsai. Praha: Aventinum, 1991. 111 s.

STROUHALOVÁ, M. Knihy znovu nalezené. Konfiskované knihy po 2. světové válce ve správě NK ČR. Praha: NK, 2016. 148 s.

SUCHÝ, J. Jen pro pány: pojednání o zadních partiích žen, slečen, dívek a holek. Praha: Klokočí, 1994. 52 s.

 

KATALOGY, AUKČNÍ KATALOGY, DOPROVODNÉ PUBLIKACE, PRŮVODCE

105. AUKCE – internetová. [Aukční katalog.] Antikvariát Prošek, 2015. 77 s.

ASSMANN, J. N. TERČE PRAŽSKÝCH OSTROSTŘELCŮ. [Katalog stejnojmenné výstavy Muzea hlavního  města Prahy]. Praha: MHMP, 2001. 31 s.

AUKČNÍ KATALOG Aukční síně Symposium. Vzácné knihy, pragensie, biblofilie, topografie. Praha: Symposionbook, 2004. 55 s.

AUKČNÍ KATALOG č. 5. – českobudějovická aukce výtvarného umění a starožitností. Aukční síň Procházka-Šebek. Listopad, 1998. 20 s.

AUKČNÍ KATALOG č. 7. – českobudějovická aukce výtvarného umění a starožitností. Aukční síň Procházka-Šebek Říjen, 1999. 20 s.

AUKTIONSKATALOG. PASTBUYNET 31. AUKTION (16. 9. 2011). I., II. WELTKRIEG, Auktionhaus für Historica GmbH

& Co KG. Witzhave, 2011, 100 s.

BAĎUROVÁ, M. et. al. RITUÁLY SMRTI. Praha: Národní muzeum, 2014. 61 s. ilustrace (převážně barevné), 1 mapa. Doprovodná publikace k výstavě z výstavního cyklu Národního muzea Smrt - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

BALOG, P. BEATLEMÁNIE! Praha: Národní muzeum, 2010. 95 s. ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile. Doprovodná publikace výstavy „Beatlemánie!" pořádáné Národním muzeem v Českém muzeu hudby

BERKOVÁ, V. FRANTIŠEK FRIDRICH 1862-1885. Fotografie Prahy. [Katalog ke stejnojmenné výstavě.] Praha: Muzeum hl. města Prahy, 1972. 15 s.

 

BERKOVÁ, V. JINDŘICH ECKERT 1863-1905. Fotografie Prahy. [Katalog ke stejnojmenné výstavě.] Praha: Muzeum hl. města Prahy, 1974. 20 s.

BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, N. PRŮVODCE SBÍRKOU ČESKÉHO MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ: zámek Troja. Praha: Galerie

hlavního města Prahy, 1998. 78 s.

BRACKER, J. (Hrsg.): HAMBURG IM 20. JAHRHUNDERT - Bilder und Texte zur Ausstellung. Heft 30. Hamburg, Museum für Hamburgische Geschichte. 2001, 28 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 8°, ill.

CESTY FILOZOFIE A PRÁVA 1882-2012. [Katalog stejnojmenné výstavy u příležitosti výročí rozdělení Karlo- Ferdinandovy univerzity na českou a německou v roce 1882]. Praha: FF UK, 2012. 60 s.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA OBJEKTIVEM ČESKÝCH FOTOGRAFŮ [Katalog k výstavě k 70. výročí ukončení 2. světové války v Jiřském klášteře na Pražském hradě.] Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, VHÚ, Správa Pražského hradu, 2015. 89 s.

DVOŘÁK, T., ROUSEK, J. Pražské biografy - Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů. Doprovodná publikace k stejnojmenné výstavě realizované v Muzeu hlavního města Prahy. Praha: MHMP, 2016. 180 s.

ERIKSON, R. Tempelführung. Průvodce Velkou zednářskou loží ve Filadelfii. Frankfurt: Lóže č. 292, 1998. 17. s.

F. RINGHOFFER - SMICHOW. Reprint dobových katalogů otevřených a zavřených nákladních vozů. OTEVŘENÉ VOZY. Sv. 1. Praha: Corona, 2008. 40 s.

F. RINGHOFFER - SMICHOW. Reprint dobových katalogů otevřených a zavřených nákladních vozů. ZAVŘENÉ VOZY. Sv. 2. Praha: Corona, 2008. 56 s.

HENKEL, M., CHRISTIAN H. MEMORIUM NÜRNBERGER PROZESSE. Die Ausstellung. Katalog zur Ausstellung (deutsch). Nürnberg, Museen der Stadt. Nürnberg 2015. 142 s.

HOJDA, Z., KAŠPAROVÁ, J. Bohemia - Italia: Češi ve Vlaších a Vlaši v Praze 1600-2000. Katalog výstavy. Praha: Národní knihovna ČR, 2000. 95 s.

HORBAS, C. DAS MODELL DES SALOMONISCHEN TEMPEL. Doprovodná publikce k exponátu Šalamounova chrámu v Historickém muzeu Hamburk. Hamburk: Verlag der Stiftung Historische Museen Hamburg, 2015. 50 s.

HOZÁK, J. TECHNIKA V ŽIVOTĚ PRAŽANŮ před sto lety (1890-1900). Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě. Praha: Národní technické muzeum, 2000. 72 s., [15] s. bohatá obrazová příloha

IUVENALIA HELVETICA. Schweitzer Bilderbücher ausgewälht und kommentiert von Martin Kaiser. 48 s. [Katalog- Welt des Buches]. Prag, 1997. 50 s.

JAN ŠTENC - Život a práce 1871-1941. [Katalog výstavy Umělecko-průmyslového musea v Praze]. Text E. Poche. Úprava M. Kaláb. Praha: Umělecko-průmyslové museum, 1942. 48 s.

KAŠPAROVÁ, J. KOMU ASI PATŘILA? KNIHY A JEJICH LIDÉ - SBĚRATELÉ I NEPŘÁTELÉ. Praha: Národní muzeum,

2015. 100 s. ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile. Katalog k výstavě pořádané Knihovnou Národního muzea v Českém muzeu hudby.

KATALOG 886. Alte Drucke aus der Sammlung eines schweizer Bibliophilen. Basilej: Erasmushaus, 1997. 102 s.

KATALOG 888. Jacob Burckhardt 1818 - 1897. Basilej: Erasmushaus, 1997. 80 s.

KATALOG AUKČNÍ SÍNĚ SYMPOSIUM: autogamy, vzácné knihy, pragensie, biblofilie, topografie, grafika. Praha: Aukční síň. Symposium, 2004

KATALOG VÝSTAVY Al. KALVODY v Plzni 1916. Plzeň: nákladem vlatním, 1916. 50 s

KLASICKÁ MALBA A KRAJINA. Aukční katalog 3/2015. Praha: European Arts Investments, s.r.o., 2015. 150 s.

KOSTLÁN, A. VĚDA, NÁROD, DĚJINY. Praha: Národní muzeum-Akademie věd České republiky, 2015. 62 s: ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile

KŘEHKÉ VÍTĚZSTVÍ. 28. říjen v paměti Hradu. Proměny československé státnosti 1918-1948. Doprovodná publikace výstavy „28. říjen v paměti Hradu“. Praha: Mladá fronta, 2008. 160 s.

LA CATTEDRALE DI S. VITO. La storia. Průvodce katedrálou. Praha: ČBK, 2013. 33 s.

MALÝ, I. SLAVNÉ POHŘBY. Praha: Národní muzeum, 2015 31 s. ilustrace, fotografie (5 x 21 cm). Katalog ke stejnojmenné výstavě z cyklu Smrt v Národním památníku na Vítkově.

MELKUS, J., HOŠŤÁK. J. HUDBA VE SPIRÁLE: století gramofonového průmyslu v českých zemích. [Katalog k výstavě v Národním technickém muzeu, 2014]. Praha: NTM, 2014. 56 s. + CD

MICHAL, S., LABOUTKOVÁ, I. Katalog EXPOZICE MĚŘENÍ ČASU Národního technického muzea. Praha: NTM, 1997. 220 s.

MIROSLAV HUPTYCH A JEHO BRNĚNŠTÍ PŘÁTELÉ: milovníci knížek - koláže a fotomontáže.  Brno:  Moravské zemské muzeum, 2012. 35 s. Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě v Biskupském dvoře Moravského zemského muzea v Brně

MODERNÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ. Aukční katalog 10/2015. Praha: European Arts Investments, s.r.o., 2015. 130 s.

MUSICA IUDAICA. Program 9. mezinárodního hudebního festivalu v Praze. Praha: Musica iudaica, 2000. 70 s. Texty a portréty nejvýznamnějších současných židovských hudebníků.

NEZMEŠKAL, A.  100  LET  MOTOCYKLŮ  HARLEY-DAVIDSON.  Praha:  NTM,  2004.  24  s.  Doprovodná  publikace

stejnojmenné výstavy obsahuje fotografie, historii a technické parametry nejzajímavějších typů kultovních motocyklů firmy Harley-Davidson, s ohledem na historii jejího působení v Čechách.

NOVOTNÁ, E. Národní knihovna České republiky: průvodce historií. Praha: Národní knihovna, 1997. 47 s., [8] s. obr. př.

 

PELC, O. JUDEN IN HAMBURG. Bilder und Texte zur Ausstellung. Heft 27. Hamburg, Museum für Hamburgische Geschichte. 2011 15 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 8°, ill.

PIVODA, O. PAVEL HAAS. JANÁČKŮV NEJNADANĚJŠÍ ŽÁK. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014. 44 s. Katalog o významné osobnosti české hudby 20. stol., bratrovi slavného prvorepublikového filmového herce Huga Haase.

POKLADY MODERNÍHO UMĚNÍ ZE SBÍREK GUGGENHEIMOVY NADACE. Praha: Národní galerie v Praze, 1988. 78 s.

Vydáno jako katalog stejnojmenné výstavy.

PRŮVODCE PO NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU. Praha: NTM, 2013. 56 s.

RAK, J. VLNAS, V. (eds.). HABSBURSKÉ STOLETÍ 1791 - 1914. Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii. Praha: Pražská edice komandit. spol., 2004. 95 s. [Četné čb. + barevné přílohy] Doprovodná publikace k výstavě „Habsburské století. Praha a české země v dunajské dynastii 1791-1914“, kterou uspořádal Archiv hlavního města Prahy.

ROYT, J. POSLOVÉ NEBES. Doprovodná publikace k výstavě o andělích ve výtvarném umění od středověku do 20. století. Kašperské hory: Muzeum Šumavy, 2001. 39 s.

ROYT, J. ZAHRADA MARIÁNSKÁ. Doprovodná publikace k výstavě o Mariánské úctě ve výtvarném umění od středověku do 20. stol. Kašperské hory: Muzeum Šumavy, 2000. 59 s.

SEDLÁKOVÁ, D. ONEN SVĚT. Praha: Národní muzeum, 2014. 31 s: ilustrace (některé barevné). Doprovodná  publikace k výstavě z výstavního cyklu Národního muzea Smrt - Národopisné muzeum – Musaion.

SVITÁKOVÁ, J. 70. výročí operace Anthropoid. Praha: Asociace nositelů legionářských trafic, o. s., 2001. 48 s. Doprovodný text ke stejnojmenné výstavě.

THE BEST OF CGD15. Katalog/ročenka českého designu 2015 a Ceny Czech Grand Design. Praha: Profil Media.  2015. 165 s.

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ O ORIENTÁLNÍCH KOBERCÍCH. Obchodní sdělení. Praha: Orientiko. 2002

TURNEY, J. DARWIN NOW. Brno: MZM, 2009. 60 s. Doprovodná publikace výstavy Darwin a Brno.

UMĚNÍ FRANCOUZSKÉHO STŘEDOVĚKU. [Katalog ke stejnojmenné výstavě v Národní galerii v Praze 1978/79]. Praha: Národní galerie, 1978. 115 s.

VRÁNKOVÁ, J. PSACÍ STROJE. Katalog psacích strojů ze sbírky Národního technického muzea v Praze. Praha: Národní technické muzeum, 1993. 188 s.

ZIKMUND-LENDER, L. Milan Rejchl – architektura a výtvarné dílo. 2016. Hradec Králové: Pravý úhel, 2016. 52 s.

HEKRDLOVÁ, K. FRANC, Zd. Klementinská knihovna: bibliotheca semper viva: ke 220. výročí zveřejnění = The Clementinum Library: 220th anniversary of serving the public. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 1997. 55 s., [2] s. barev. il. Doprovodná publikace výstavy Národní knihovny ČR ke 220. výročí jejího zveřejnění.

VERDUN 2016 Program vzpomínkových akcí 100. Letého výročí bitvy u Verdunu. Paříž, 2016. 132 s.