LITERATURA O RUSKU A SOVĚTSKÉM SVAZU PŘEVÁŽNĚ Z HLEDISKA PROPAGANDISTICKÉHO

1) DĚJINY (řazeno chronologicky)

 

 

 
       
         
         
         
 

 

AGABEKOV, G. S. Z ráje sovětské svobody: (zápisky čekisty). Praha: Jan Svátek, 1932. 221 s. Argos; sv. 13.

ANDREJEV, L. N. Rusko! Praha: Národ, 1919

ANIČKOVA, S. Mluvila jsem s Leninem: redaktorkou, přednašečkou a tanečnicí v SSSR. Praha: Orbis, 1941. 247 s.

ASTROV, VL. Dějiny Ruska. [díl] 2, Dějiny ruské revoluce 1917. Praha: K. Borecký 1927. 668 s

ASTROV, Vl. Dějiny ruské revoluce 1917. Praha: Nakladatelství K. Boreckého, 1931. 668 s.

AUSOBSKÝ, B. Současné Rusko. Praha: Ústřed. výkon. výbor ČSS. 1920

AXELROD, A. Hospodářské dílo bolševismu v Rusku. Praha: A. Svěcený, 1921. 108 s.

BARTOŠEK, Th. et al. SSSR: úvahy, kritiky, poznámky: kniha delegace Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s Novým Ruskem. Praha: Čin, 1926. 364 s.

BARVÍK, M. Hudebníkova cesta do SSSR. O hudbě a hudebním životě v Sovětském svazu. Praha: Svět sovětů, 1956 264 s.

BĚHOUNEK, V., RIESS, J. Sovětský svaz v písemnictví Československa. Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky se SSSR, 1936.

BĚLOGVARDĚJEC. Rusko v exilu. Praha: Fronta, 1936. 51 s. Knihovna Pozdravy "Fronty", sv. 2.

BENEŠ, E., MASARYK, T. G. Otevřít Rusko Evropě – dvě stati o ruské otázce v roce 1922.

BÉRAUD, H. Co jsem viděl v Moskvě. Praha: Československý kompas, 1926. 208 s. Knihovna Albatros; sv. 4.

BIDLO, J. Dějiny Ruska v devatenáctém století. Díl I, (1796-1855). Praha: J. Otto, 1907. 175 s. Světová knihovna; č. 601-603.

BIDLO, J. Dějiny Ruska v devatenáctém století. Díl I, (1796-1855). Praha: J. Otto, 1907 (Unie)

BIDLO, J. Dějiny Ruska v devatenáctém století. Díl II, (1855-1894). Praha: J. Otto, 1908. 208 s. Světová knihovna; č. 655-657.

BLAHYNKOVÁ, K. a BLAHYNKA, M. Dobrá zvěst: z cest za poznáním SSSR ve dvacátých a třicátých letech. Praha: Československý spisovatel, 1987. 495 s.

BLOK, A. A. Rusko a inteligence: eseje. Praha-Král. Vinohrady: Kolokol, 1921.

BOČKOVSKYJ, I. O. ed. Revoluční Rusko: Několik kapitol z ruského osvobozeneckého hnutí. Praha: A. Svěcený, 1917. 75 s. Lidová knihovna; sv. 101.

BOCHOŘÁKOVÁ-DITTRICHOVÁ, H. Dojmy z SSSR. Brno: Exod, 1934. 165 s.

BOUČEK, J. Jan Slavík – Příběh zakázaného historika. Praha: H&H, 2002.

BUBNOV, A. Dějiny občanské války v Rusku 1917-1921. Praha: K. Borecký 1932. 610 s.

BUREŠ, J. Sovětský zápisník. Praha: Svět sovětů, 1949. 191 s.

CUSTINE, A. a NORA, P. ed. Dopisy z Ruska: Rusko v roce 1839. Praha: Argo, 2015. 326 s. Itineraria; svazek 1.

ČECH, S. Cesta na Kavkaz. Praha: Československý spisovatel, 1952. 86 s.

ČERVNOV, V. Komunistická strana. In: AMBROŽ, V. (překl.), NETOLICKÝ, A. (překl.) Současné Rusko. Praha: Ústav pro studium Ruska, 1926. 209 s.

DAVIDOVÁ-GLOGAROVÁ, J. a DAVID, J. Obrazy z cest do země Sovětů: české cestopisy do sovětského Ruska a Sovětského svazu 1917-1968. Brno: Host, 2017. 255 s.

DOLEŽAL, J. Evropa dvacet let od bolševické revoluce: Rusko historickým důkazem o nemožnosti komunistických řádů společenských. Praha: Vyšehrad, 1938. 40 s.

DOUBEK, V. Česká politika a Rusko (1848–1918). Praha: Academia, 2004.

DRUŽSTEVNÍ A HOSPODÁŘSKÉ RUSKO: Zájezd československé družstevní delegace do Moskvy, Leningradu, Rostova n. D., Charkova, Poltavy a Kyjeva: květen-červen 1927. Praha: Ústřední svaz československých družstev, 1927. 175 s.

DULLINOVÁ, S. Stalinovi diplomaté v Evropě 1930–1939. Praha: Themis, 2004.

FAKTA ZE ZEMĚ SOCIALISMU [autorizovaný překlad z ruštiny Jana Nového; úvod napsal Julius Fučík]. Praha: Pavel Prokop, 1938. 207 s.

FÁREK, R. ed. Bolševický jed. I. sešit republikánské publikace. Brno: Rud. Fárek, 1919. 29 s.

FÁREK, R. ed. Bolševický jed. II. sešit republikánské publikace. Brno: Rud. Fárek, 1919. 30 s.

FIERLINGER, Zd. Sovětské Rusko na nové dráze. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (Ant. Svěcený), 1932. 194 s.

FIGES, O. Natašin tanec: kulturní dějiny Ruska. Praha: Beta-Dobrovský; Plzeň: Secvič, 2004. 571 s.

FILIPOV, A. P. Národní povaha Rusů a bolševismus. Praha: Orbis, 1945. 217 s. Publikace Ústavu pro psychologii národů.

FUČÍK, J. V zemi milované: reportáže ze Sovětského svazu. Praha: Svoboda, 1949. 541 s.

FUČÍK, J. V zemi, kde zítra již znamená včera. Praha: Karel Borecký, 1932.

GIDE, A. Návrat ze Sovětského svazu. Překlad a doslov Bohumil Mathesius. Praha: Družstevní práce, 1937. 73 s. Obzory; sv. 10.

GIDE, A. Návrat ze SSSR; a, Poopravení "Návratu ze SSSR". Praha: Bourdon, 2015. 191 s.

GIDE, A. Retuše k mému Návratu ze Sovětského svazu. Překlad a předmluva Bohumil Mathesius. Praha: Julius Albert, 1937. 92 s.

GIDE, Ch. a MEŠČERJAKOV, N. L. Moskva nebo Rochdale? Referáty Karla Gidea a N. L. Meščerjakova. Praha: Komunistické knihkupectví a nakladatelství, 1926. 48 s.

GLAZAROVÁ, J. Dnes a zítra: fejetony. Praha: Československý spisovatel, 1952. 248 s.

GLAZAROVÁ, Jarmila. Leningrad. Praha: Československý spisovatel, 1954. 376 s.

HAMPL, F. a VLADYKA, J. Země, jež hořela: postřehy z cesty Ruskem v létě r. 1935. Příbram: Naše obrana, 1935. 152 s.

HAVLÍČEK BOROVSKÝ, K. Obrazy z Rus. Brno: Tribun EU, 2008. 115 s. Knihovnicka.cz.

HEJZLAR, Z. Praha ve stínu Stalina a Brežněva: vznik a porážka reformního komunismu v Československu. Praha: Práce, 1991. 199 s.

HELLER, S. Pohled na Moskvu. Praha: Tiskem a nákladem dr. Edv. Grégra, 1868. 19 s.

HELLER, S. Život na Rusi. Praha: Spolek pro vydávání laciných kněh českých, 1868. 259 s. Matice lidu roč. 1., č. 3.

HERMAN, K. Historické události – Velká říjnová socialistická revoluce: dějiny Ruska 1853-1917. Praha: Mlada fronta, 1977. 314 s.

HOFFMEISTER, A. Povrch pětiletky. Praha: Sfinx, Bohumil Janda, 1931. 135 s. Nové cíle; sv. 495.

HOFFMEISTER, A. Trojcestí. Praha: Čs. spisovatel, 1958

HOLÁ, V., VICHEREK, E. Interhelpo. Vzpomínky na činnost Průmyslového družstva československých dělníků v sovětské Kirgizii. Praha: ÚV SČSP, Lidové nakladatelství, 1975.

HOLEČEK, J. Ruskočeské kapitoly. Praha: J. Holeček, 1891. 295 s.

HOLEČEK, J. Zájezd na Rus. část I[-II]. Praha: F. Topič, 1924. 2 sv. (435 s.; 358 s.). Sebrané spisy / Josef Holeček; 17, 18

HONZL, J. et al. Sovětský svaz – umění: literatura, divadlo, výtvarnictví, film, vývoj sovětské architektury, hudba. Praha: Pavel Prokop (majitelka Jarmila Prokopová), 1936. 529 s. Monografie SSSR; sv. III.

HONZL, J. et al. Sovětský svaz: umění: literatura, divadlo, výtvarnictví, film, vývoj sovětské architektury, hudba. Praha: P. Prokop, 1935. 229 s.

HORA, O. Rusko při práci: (Poznámky z cest). Praha: Ústřední vzdělávací sbor SČMS, 1934

HRNČÍŘ, F. Dějiny Francie, Anglie, Ruska a Norska. Nymburk: Frant. Hrnčíř, 1907. 175 s.

HŮLA, B. Sovětské Rusko za NEPu. Praha: Federace DTJ Čs., 1924. 16 s. Vzdělávací přednášky pro dělnické samouky. Socialism; sv. 3.

HUŇA, F. Interhelpo – osada ve stepi. Vzpomínky. Gottwaldov: Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy, 1967.

CHÁB, V. Cesta Sovětským svazem. Praha: Svaz národního osvobození, 1935.

IMLAUF, J. Za ruskou hranicí. Praha: E. Beaufort, 1906. 195 s.

INTOURIST vůdcem na cestě do SSSR. Praha: Travema, 1932

IVANOV, I. N. ed. Rusko, jaké doopravdy dnes je: [má komunistická strana právo zneužívati pacifismu?]. Praha: Melantrich, 1924. 64 s.

JABŮRKOVÁ, J.; ŠVÁBOVÁ, M. Nikde nelze radostněji žít. Ke 20. výročí SSSR. Praha: nákladem časopisu Rozsévačka, 1937.

JANDA, V. Vila Tereza. Praha: Vydavatelství ÚV KSČ, Rudé právo, 1988.

JILEMNICKÝ, P. Dva roky v zemi sovětů. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1953.

JIRÁSEK, J. Češi, Slováci a Rusko: Studie vzájemných vztahů československo-ruských od r. 1867 do počátku světové války. Praha: Vesmír, 1933. 392 s.

JURIJEV, P. Tvář bolševismu: dvanáct statí o životě v sovětských socialistických republikách. Praha: Česká liga proti bolševismu, 1945. 33 s. Knižnice České ligy proti bolševismu; sv. 1.

JURIJEV, P. Tvář bolševismu: dvanáct statí o životě v sovětských socialistických republikách. Žďár nad Sázavou: Bodyart Press s.r.o., 2015. 30 s.

KADLEC, J. Čas na Něvském. Praha: Svět sovětů, 1961. 123 s.

KADLEC, J. Moskevský čas. Praha: Svět sovětů, 1960. 95 s.

KARAS, J. F. Stručné dějiny Ruska. Kroměříž: B. Kopecký, 1920. 60 s.

KISELOV, N. I. Tábory smrti v SSSR. Praha: nákladem autorovým, 1933. 290 s.

KISCH, E. E. Caři, popi, bolševici. Praha: Pokrok, 1929

KLÁTIL, F. Na chvíli v SSSR: reportáž [z roku 1931]. Praha: Mladé proudy, 1931. 111 s.

KLIČKA, J. Neznámé Sověty. Praha: Orbis, 1944. 93 s.

KLIČKA, J. Žil jsem v SSSR. Praha: Orbis, 1944. 152 s.

KNICKERBOCKER, H. R. Rudý obchod hrozí. Praha: Česká grafická Unie, 1932. 154 s.

KNICKERBOCKER, H. R. Rudý obchod láká. Praha: Česká grafická Unie, 1932. 167 s.

KOL. AUTORŮ Navštivte Sovětský svaz. Praha: Intourist, 1937.

KOL. AUTORŮ Veliký příklad: Naši rolníci vzpomínají na návštěvu v zemi socialist. zeměd. Praha: Brázda, 1950. 572 s. Knihovna Čs. úst. pro mezin. spolupráci v zeměd. a les; sv. 20.

KOLSKÝ, J. ed. Co viděla dělnická delegace v sovětském Rusku, Zpráva československé dělnické delegace o zájezdu do SSSR od 1. října do 12. listopadu 1925, Praha: Nakladatelství Celostátního dělnického výboru, 1926.

KOPECKÝ, J. Sovětské zápisky: o životě a divadle v zemi socialismu. Praha: Svět sovětů, 1953. 312 s.

KOPTA, J. Cesta do Moskvy. Praha: Čin, 1928. 218 s. Kruh drobné beletrie; sv. 7.

KOŽÍŠEK, A. J. Moře bídy. Praha: Orbis, 1942. 204 s.

KRATOCHVÍL, J. a PINZ, R. ed. Nebyl jsem pouhým divákem. Praha: Československý spisovatel, 1966. 298 s.

KRATOCHVÍL, J. Cesta revoluce: československé legie v Rusku. Praha: Čin, 1922. 674 s. Cesta; sv. 2.

KREV A SLZY: osud českých sedláků ve znamení srpu a kladiva: co vypravují naši krajané. Praha: Orbis, 1942. 61 s.

KRYCHTÁLEK, V. Bolševici, Beneš a my. Praha: Orbis, 1941. 157 s.

KUBÍK, V. Kam zmizel kočovník. Praha: Svět sovětů, 1963. 199 s.

KUBKA, F. Barvy východu. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1923. 146 s.

KUBKA, F. Básníci revolučního Ruska: studie o moderní ruské lyrice. Praha: Ot. Štorch-Marien, 1924. 106 s. Lidová knihovna Aventina; sv. 2.

KUBKA, F. Hlasy od východu: setkání s mými ruskými a sovětskými současníky. Praha: Československý spisovatel, 1960. 215 s.

KUDĚJ, Zd. M. Hostem u baťušky cara: [Putování českého světoběžníka po vězeních starého Ruska]. Praha: Toužimský a Moravec, 1947, [v tiráži] 1948. 314 s.

KUPKA, J. a KUGLER, J. Jak se žije v sovětském Rusku. Hlasy Čechů, kteří se v září 1920 vrátili ze sovětského Ruska a přežili celou dobu bolševické vlády. Praha: B. Havlíček, 1920. 15 s.

LINKA, V. Český dělník v zemi pětiletky. Praha: Karel Borecký, 1931.

LITERA, B. Druhá revoluce". Stalinská transformace v Sovětském svazu 1928–1934. Praha. 2013.

LOMÍČEK, J. Utváření obrazu sovětského Ruska v meziválečném Československu. (Bakalářská práce), FF UK, Praha 2006.

MACŮREK, J. ČSR a SSSR: (Pohled na dějinné styky československo-ruské). Brno: Zemská osvětová rada, 1947. 52-s. Malá knihovna zem. osvětové rady v Brně; sv. 7.

MÁDLE, J. Orientem Sovětů. Cestopis katolického kněze komunistickým SSSR. Nový Bydžov: Katolické spolky, 1936.

MACH, J. ed. 10 let diktatury proletariátu 1917–1927. Praha: Komunistické nakladatelství a knihkupectví, 1927.

MACHAČKA, J. Viděli jsme živočišnou výrobu SSSR. Praha: Brázda, 1950. 79 s.

MAJEROVÁ, M. Den po revoluci: co jsem viděla v SSSR. Praha: Komunistické knihkupectví a nakladatelství, 1925. 315 s.

MAJEROVÁ, M. Deset tisíc kilometrů nad Sovětským svazem. Praha: Svoboda, 1948. 55 s.

MAJEROVÁ, M. Vítězný pochod: Sovětský svaz: 1924-1952. Praha: Svět sovětů, 1953. 361 s.

MALIA, M. Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991. Praha: Argo, 2004.

MALÍK, Z. Země přetvořená kolektivní prací: poznatky a zkušenosti ze zájezdu členů rolnické delegace z kraje Pradubice, která navštívila Sovětský svaz v r. 1949. Pardubice: Krajské nakladatelství, 1950. 95 s.

MASARYK, T. G. Rusko a Evropa. I. a II. díl. Studie o duchovních proudech v Rusku, K ruské filosofii, dějin a náboženství. Praha: Jan Laichter, 1930.

MASARYK, T. G. Světová revoluce. Praha: Čin, 1938.

MASLOV, S. S. Rusko po čtyřech letech revoluce. Díl I., II. Praha: Melantrich, 1924.

MATHESIUS, B., a kol. SSSR, úvahy, kritiky, poznámky. Praha: Čin, 1926.

MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, N. F. Rusko z blízka i z dálky. Praha: Svaz národního osvobození, 1929. 247 s. Knihovna Svazu národního osvobození; sv. 62.

MRŠTÍK, V. a VLADISLAV, J. ed. Cesta do Ruska: listy z Nižního Novgorodu: 1896. Praha: Arkýř, 1992. 159 s.

MUDROCHOVÁ, J. Dějiny Ruska a SSSR, ceskoslovensko-sovetske vztahy: bibliografie prací za leta 1966-1976. Praha: Ceskoslovensko-sovetsky institut ČSAV, 1978. 2 sv. 410; 243 s.

NAVRÁTIL, F. O. Rusko. Kdyně: Okresní sbor osvětový, 1926. 86 s. Knihovna Okresního sboru osvětového ve Kdyni, sv. 9.

NEČAS, J. Od komunismu ke kapitalismu v Rusku: o bolševických koncesích zahraničním kapitalistům. Praha: Kvasnička a Hampl, 1921. 89 s. Knihovnička Služby; sv. 2.

NEČAS, J. Skutečná pravda o sovětském Rusku: s kritikou Šmeralových a Olbrachtových článků. Praha: Vetešník, 1920. 99 s.

NEJEDLÝ, Z. Boje o nové Rusko. Praha: Svoboda, 1948. 630-s. Sebrané spisy; sv. I.

NEJEDLÝ, Z., ed. Československo Sovětskému svazu k 20. výročí. Sborník projevů. Praha: Společnost pro kulturní a hospodářské styky se SSSR, 1937.

NEJEDLÝ, Zd. 30 let Sovětského svazu. Praha: Svaz přátel SSSR, 1948. 248 s.

NEJEDLÝ, Zd. Dějiny Sovětského svazu: (1917-1947). Praha: Orbis-Svoboda, 1948. Sebrané spisy, sv. II.

NEJEDLÝ, Zd. Lenin. Díl I. Praha: Svoboda, 1949. 655 s. Sebrané spisy; sv. 8.

NEJEDLÝ, Zd. Lenin. Díl II. Praha: Svoboda, 1949. 611 s. Sebrané spisy; sv. 9.

NEJEDLÝ, Zd. Maršál Stalin. Praha: Svoboda, 1945. 7 s. Knihovnička aktualit; č. 5.

NEJEDLÝ, Zd. Moskevské stati. Praha: Svoboda, 1950. 217 s. Sebrané spisy; sv. 3.

NEJEDLÝ, Zd. Sovětská hudba. Praha: Pavel Prokop, 1936. 229 s.

NEJEDLÝ, Zd., ed. a ŠMERAL, B., ed. Sovětský svaz: [sborník]: monografie SSSR: šestina světa, socialistický stát, sovětské hospodářství, organizace práce, věda, umění, nový člověk. Praha: Pavel Prokop, 1935. 343 s.

NEUMAN, A. Sovětský člověk a jeho země. Praha: Svět sovětů, 1951. 257 s.

NEUMANN, S. K. Anti-Gide neboli, Optimismus bez pověr a ilusí. Praha: Svoboda, 1946. 131 s. Knihovna Svobody; sv. 23.

NEZVAL, V. Neviditelná Moskva. Praha: F. Borový, 1935

NOFRI, G., POZZANI, F. Rusko, jaké je ve skutečnosti. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství (A. Svěcený), 1921. 184 s.

NOVÁK, V. Momentky z cesty po SSSR. Brno: nakl. Moravský legionář, 1937.

OLBRACHT, I. Obrazy ze soudobého Ruska. Praha: Fr. Borový, 1920. 3 sv. Edice Června: XVI, XVII, XX

PALKOVSKÝ, B. Za sovětskou civilizací. Praha: Orbis, 1936.

PAPOUŠEK, J. Je Československo výpadní branou bolševismu? Československo, SSSR a Německo. Praha: Svaz národního osvobození, 1936. Praha 1925.

PAPOUŠEK, J. Masaryk a naše revoluční hnutí v Rusku. Praha: Svaz národního osvobození, 1925. 30 s. Knihovna Svazu národního osvobození; 18.

PAPOUŠEK, J. Rusko a Československé legie v letech 1914–1918. Praha: Slovanský ústav, 1932.

PAVLENKO, P. A. Na Dálném východě hřmí. Překlad Julius Fučík. Praha: Evropský literární klub, 1937. 383 s.

PEČENKA, M. Dějiny Ruska v datech. Praha: Dokořán, 2011. 446 s.

PELÍŠEK, J. Cizí svět: reportáž z Ukrajiny a Krymu. Zlín: Tisk, 1943. 86 s.

PERGL, G. ed. Cesta do ráje: co viděli čeští dělníci a sedláci v Sovětech. Praha: Melantrich, 1943. 70 s.

PFAFF, I. Česká levice proti Moskvě 1936-1938. Praha: Naše vojsko, 1993.

PLOJHAR, J. et al. V zemi Stalinově. Praha: Vyšehrad, 1951. 102 s. Politická knihovna Čs. strany lidové; sv. 15.

PLOJHAR, J. K břehům Tichého oceánu. Praha: Nakl. lid. dem., 1957.

POKROVSKIJ, M. N. Dějiny Ruska. Praha: K. Borecký 1930. 387 s.

PROČ VÁLKA SE STALINEM? Praha: Orbis, 1941. 124 s. Na okraj nové doby; 27-28.

PUJMANOVÁ, M. Pohled do nové země. Praha: Levá fronta, 1932. 94 s. Knihovna Levé fronty; 6.

RAMBAUD, A. Dějiny Ruska od prvních jeho počátků až do r. 1884. Praha: Edv. Beaufort, 1896

RANDÁK, K. Za velkým příkladem. Praha: Svaz československé požární ochrany, 1954.

RAU, H. Bonzové, otroci a byrokrati: pohledy za kulisy bolševického hospodářství. Praha: Orbis, 1943. 102 s.

REIMAN, P. Ve dvacátých letech. Vzpomínky. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966.

ROLAND, H. Váleční zajatci vypovídají: podle úředních dokladů sestaveno z příkazu Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu. Praha: Orbis, 1943. 40 s.

RUSKO PO ŘÍJNOVÉ REVOLUCI [líčí účastník ruské revoluce]. Třebíč: Jan Česnek, 1920.

SAVICKIJ, P. N. Šestina světa. Praha: Melantrich, 1933.

SEDLÁČEK, A. Vládci Kremlu. Praha: Orbis, 1941. 98 s. Na okraj nové doby; č. 23.

SLAVÍK, J. Bolševismus v přerodu: historicko-sociologická studie. Praha: Melantrich, 1932. 142 s.

SLAVÍK, J. Co jsem viděl v sovětském Rusku. Praha: Svaz národního osvobození, 1926. 67 s. Knihovna Svazu národního osvobození; sv. 36

SLAVÍK, J. Co třeba vědět o SSSR: stručný nárys sovětského zřízeni a jeho vývoje. Praha: Tiskem a nákladem Československé grafické unie, 1936.

SLAVÍK, J. Dějiny Ruska ve XX. století. Praha: 1933.

SLAVÍK, J. ed. Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách účastníků. Praha: Melantrich, 1930. 387 s. Z války a revoluce: sbírka pamětí, studií a dokumentů; sv. 3.

SLAVÍK, J. Fysiolog I. P. Pavlov a sociolog N. I. Bucharin. Praha: 1936.

SLAVÍK, J. Kapitoly o Leninovi. Praha: Pokrok, 1924. 63 s. Knihovna Národního osvobození; sv. 1.

SLAVÍK, J. Leninova vláda: (1917-1924). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 371 s.

SLAVÍK, J. Leninova vláda: (1917-1924). V Praze: Melantrich a.s., 1935. 383 s., 16 nečíslovaných listů obrazových příloh. Z války a revoluce: sbírka pamětí, studií a dokumentů; svazek 15.

SLAVÍK, J. Listy carských manželů z let válečných. Praha: Melantrich, 1933. 496 s. Z války a revoluce; sv. 11.

SLAVÍK, J. Maxim Gorkij a ruská revoluce. Praha: Dyrynkova tiskárna, 1936. 11 s.

SLAVÍK, J. Ministr carovy duše: Grigorij Rasputin. Praha: Pokrok, 1928.

SLAVÍK, J. Národnostní politika ve SSSR: V. I. Lenin a J. V. Stalin o národnostní otázce. Praha: Československa grafická unie, 1937.

SLAVÍK, J. Oposice v bolševické straně. Praha: nákladem vlastním, 1928.

SLAVÍK, J. Po druhé v Sovětském Rusku. Praha: Svaz Národního osvobození, 1927. 59 s. Knihovna Svazu Národního osvobození; sv. 46.

SLAVÍK, J. Po třetí v sovětském Rusku. Praha: Svaz národního osvobození, 1932. 81. Knihovna Svazu národního osvobození; sv. 84.

SLAVÍK, J. Ruska revoluce a "Lenin" Zdenka Nejedlého. Praha: [nákladem vlastním], 1938.

SLAVÍK, J. Smysl ruské revoluce: Úvahy a kritiky. Praha: Svaz národního osvobození, 1927. 142 s. Knihovna Svazu národního osvobození; sv. 39-40.

SLAVÍK, J. Studie k dějinám ruské revoluce. [Díl] 1, Ruské strany politické za světové války. Praha: nakl. vl., 1926 (Pokrok).

SLAVÍK, J. Studie k dějinám ruské revoluce. [sv.] 2, Abdikace Mikuláše II / Dr. Jan Slavík. Praha: nakl. vl., 1926 (Pokrok).

SLAVÍK, J. Studie k dějinám ruské revoluce. III., Oposice v bolševické straně. Praha: J. Slavík, 1928.

SLAVÍK, J. Všem, kdo uvažují o Sovětském Rusku. Praha: Ústřední výkonný výbor strany národněsocialistické, 1933.

SLAVÍK, J. Vývoj bolševictví. Praha: [s.n.], 1931.

SLAVÍK, J. Z historiografie dělnického stavu v Sovětském Rusku. Praha: [sen.], 1936.

SLAVÍK, J. Základy carismu: psychologie A. N. Radiščeva. Praha. 1927

SLAVÍK, Jan. Lenin. Praha: Melantrich, 1934. 371, s. Historica; sv. 11.

SNOW, E. Američan se dívá na Sovětský svaz. Praha: ELK, 1947. 183 s.

SNOWDENOVÁ, Ph. Bolševickým Ruskem. Praha: Bursík a Kohout, 1921. 146 s. Myšlenky a zájmy doby; 1.

SOBĚSLAVSKÝ, A. Sovětské Rusko: příspěvek ku charakteristice vojenského, kulturního, hospodářského a sociálního stavu současného Ruska. Praha: B. Havlíček, 1921.

SOVĚTSKÉ RUSKO A MY: Uvažuje český legionář. Praha: Čas, 1920

SOYFER, V. Rudá biologie. Pseudověda v SSSR. Brno: Stilus, 2005.

SVATOPLUK, T. Na prahu komunismu. Praha: Svět sovětů, 1952. 169 s. SSSR našima očima; sv. 5.

SVAZ S[OVĚTSKÝCH] S[OCIALISTICKÝCH] R[EPUBLIK]: průvodce po Svazu sovětských socialistických republik: s úvodními statěmi, četnými původními mapkami, plány měst a prakticky zpracovanými zájezdy. Praha: Československá grafická Unie, 1937. 523 s.

ŠEBA, J. Rusko a Malá dohoda v politice světové. Praha: Melantrich, 1936. 652 s.

ŠIMÁNEK, L. Rusko: země plná překvapení: půl roku na dobrodružné cestě od Karpat až k Bajkalu, hledání přirozeného způsobu života a nedotčené přírody. Rtyně v Podkrkonoší: Action-Press, 2004. 118 s.

ŠIMOVÁ, K. ed., KOLENOVSKÁ, D., ed. a DRÁPALA, M., ed. Cesty do utopie: sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů. Praha: Prostor, 2017.

ŠMERAL, B. Pravda o sovětském Rusku: Denní záznamy z cesty do proletářské říše. Praha: Ústřední děl. nakl., 1920. 269 s. (Vevázán NEČAS, J. Skutečná pravda o sovětském Rusku: s kritikou Šmeralových a Olbrachtových článků. Praha: Vetešník, 1920. 99 s.)

ŠMURLO, Je. F. Rusko v Asii a v Evropě. Praha: 1926

ŠROM, J. E. V říši Stalinově. Praha: Melantrich, 1929. 283 s.

ŠROM, J. Sovětské Rusko. Praha: Orbis, 1924. 418 s. Politická knihovna; kniha III.

ŠTERN, E. Kam spěje SSSR? Poznatky a úsudky z cesty Sovětským svazem. Praha: Svaz národního osvobození, 1935. 98 s. Knihovna Svazu národního osvobození; sv. 101.

ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 473 s.

ŠVANKMAJER, M. Dějiny Svazu sovětských socialistických republik: přehled politického vývoje společnosti. Díl 1. Praha: Academia, 1967. 415 s.

TILLE, V. Moskva v listopadu. Praha: Orbis, 1963. 162 s.

TROCKIJ, L. Zrazená revoluce: co jest SSSR a kam spěje? autorizovaný překlad Vl. Buriana z původního [ruského] rukopisu; [předmluva k českému vydání Vl. Burian]. Praha: Ladislav Šotek, 1937. 283 s.

TUCKER, R. C. Stalin jako revolucionář 1879–1929. Praha: BBart, 2003.

UHER, J. Několik pohledů na SSSR, Brno: Moravský legionář, 1934. 128 s.

URBAN, R. ed. Na Sibiř? Zkušenosti českých osadníků v zemi sovětů. Praha: Novina, 1943. 82 s.

ÚŘEDNÍ DOKUMENTY O VZNIKU VÁLKY PROTI SSSR. Praha: Orbis, 1941. 103 s.

UTITZ, B. et al. Svědkové revoluce: někdejší spolupracovníci Lenina a Stalina vypovídají. Praha: Orbis, 1990. 195 s.

VÁCLAVEK, B. a VÁCLAVKOVÁ, J. SSSR v československé poesii: Výbor z básní. Praha: Svět sovětů, 1950. 332 s.

VÁCLAVEK, B. ed. SSSR v československé poezii. Praha: Lidová kultura, 1936.

VÁCLAVEK, B. Knihy z Ruska a o Rusku: Výbor z článků z Rovnosti. Brno: Rovnost, 1965. 29 s.

VALEČKA, E. G. ed. Čech v Rusku: praktické rozmluvy česko-ruské a slovníčky odborné. Praha: nákladem vlastním, 1896. 97 s,

VALEČKA, E. G. Máme-li stěhovati se do Ameriky aneb do Ruska? Klatovy: Tiskem a nákladem Maxmiliána Čermáka, 1871. 32 s.

VALEČKA, E. G. Nástin dějin a liturgie pravoslavno-katolické církve v Rusku. Praha: Nákladem kněhkupectví Mikuláše a Knappa, 1872. 97 s.

VALEČKA, E. G. Obrazy z dějin ruských. Klatovy: Max. Čermák, 1872. 218 s.

VANÍČEK, F. ed. Byli jsme ve šťastné zemi: deník našich rolníků ze zájezdu do Sovětského svazu 1950. Praha: JSČZ Brázda, 1951. 253 s.

VARŠAVSKIJ, S. I. Druhé nevolnictví. Praha: Orbis, 1941. 55 s. Na okraj nové doby; č. 24.

VARŠAVSKIJ, S. I. Vláda lži a podvodu SSSR. Praha: Orbis, 1941. 209 s.

VAVRUŠ, A. U sovětských lidí. Praha: Brázda, 1951. 70 s. Knihovna JZD; sv. 6

VČELIČKA, G. Dvě města na světě: Cestopis o nacistickém Německu a Sovětském svazu. (Přepracované a rozšířené vydání podle knihy V zemi hákového kříže a Dvě města na světě. Praha: Mír, 1950. 460 s. Nový svět; sv. 4.

VEBER, V. ed. Ruské a sovětské dějiny v české poválečné historiografii. Praha. 1996

VEBER, V. Komunistický experiment v Rusku aneb malé dějiny SSSR. Praha. 2001

VEBER, V. Rudý car. Stalin v čele Sovětského svazu v letech 1924–1953. Praha. 2016

VELEMÍNSKÝ, K. Rusko včera a dnes: dojmy a úvahy z cest. Praha: V. Petr, 1929. 202 s. Edice Atom; sv. 32.

VERCHOVSKIJ, A. J. Rusko na Golgotě: (z pochodového deníku r. 1914-1918.). Praha: Mladé proudy, 1921

VIŠNEVSKIJ, V. V. My, ruský lid. Překlad Julius Fučík. Praha: Lidová kultura, 1938. 159 s. Lidová knihovna; sv. 33.

VOJTĚCH, J. DOLMATOVSKIJ, J. A. a NEZVAL, V. Magistrála komunismu. Praha: Svět sovětů, 1952. 260 s.

VONDRÁČEK, F. Tragedie Ruska. Praha: Památník odboje, 1922. 163 s. Knihovna Památníku odboje; č. 20.

VRBENSKÝ, B., ed. Nejdemokratičtější ústava světa. Praha: Svaz přátel SSSR, nakl. Pavel Prokop, 1936.

VYDRA, Zb. Dějiny Ruska. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 s.

WEIL, J. Češi stavějí v zemi pětiletek. Praha: Družstevní práce, 1937. 106 s. Obzory, sv. 11.

WEIL, J. Dřevěná lžíce. Praha: Mladá fronta, 1992

WEIL, J. Kulturní práce sovětského Ruska. Praha: Vortel a Rejman, 1924. 47 s. Přednášky Socialistické společnosti; sv. 3.

WEIL, J. Moskva-hranice. Praha: Mladá fronta, 1991

WEIL, J. Moskva-hranice: román. Praha: Družstevní práce, 1937

WEIL, J. Ruská revoluční literatura. Praha: Jan Košatka, 1924. 66 s. Chvilky; č. 147-152.

WEISKOPF, F. C. Do 21. století přestoupit. Praha: Jan Fromek, 1928. 111 s. Odeon; sv. 33.

WEISKOPF, F. C. Uhlí, koks a komsomol. Praha: Mladá fronta, 1949. 133 s.

WEISKOPF, F. C. Uprostřed proudu. Praha: SNPL, 1960. 446 s. Jiskry; sv. 19.

WELLS, H. G. Soumrak Ruska. Praha: B. Kočí, 1921. 79 s.

WINTER, A. Co jsem viděl v SSSR. Praha: Knihovna Nové svobody, 1936. 99 s.

WOLMAR, W. W. von et al. Čeští novináři na Východě: Kyjev-Charkov-Oděsa-Krym. Praha: Orbis, 1942. 181 s.

ZAPOTOCKIJ, H. Bolševický ráj: obraz dnešního Ruska. Praha: Kropáč a Kucharský, 1933. 111 s.

ZUBOV, A. Dějiny Ruska 20. století. Praha: Argo, 2014-2015. 2 sv.

ŽALMAN, A. SSSR mýma očima. Olomouc: Svobodná země, 1946. 186 s.